Kristallen schedel Inshara-Stardust

schedel inshara

Een onverwacht welkom
Na eeuwen gescheiden te zijn geweest…
Een Master Plan ontvouwd zich…
en eeuwenoude contracten worden nageleefd….

Dit bijzondere verhaal speelde zich af in de afgelopen weken, waarin veel verandering zou gaan plaats vinden in ons leven. Op dinsdag 3 juli 2007 verscheen dan eindelijk opnieuw de oude kristallen schedel Insha-ra Stardust in mijn leven.
Slechts enkele weken voordien was ze al aangekondigd/aangeboden door haar hoeder waar ze de afgelopen 40 jaar vertoefd heeft. Op geheel onverwachte wijze, kwam het vanuit het niets.
In eerste instantie voelde ik wel een soort herkenning bij het zien van haar foto. In verbinding met haar energie via een foto, maar het was vaag, troebel. Ik kon wel contact maken, maar er leek telkens ruis tussen te zitten. Alsof je nog niet tot de essentie door kon dringen.
De eerste dagen daarna leek het alsof deze oude schedel langzaamaan ontwaakte uit een lange roes, en telkens wanneer ik weer contact maakte, leek ze meer te ontwaken en tot leven te komen. Na enkele dagen leek deze klus – op afstand- geklaard, en gaf ze de naam Stardust door. Daarbij dacht ik nog…ik had een meer specialere naam gedacht te voelen, maar meer dan dit kwam er niet. Pas enkele weken later, bij ons eerste fysieke contact, gaf ze de rest van haar naam pas door.

 

De naamsenergie Stardust had eerst nog een belangrijkere taak te vervullen. Voordat haar ware naam onthuld en her-innert kon worden. Het was namelijk zo dat naarmate Stardust meer en meer tot ontwaken kwam, al haar energie, kennis, kracht zich weer herstelden, werden opgebouwd. En ze zich vanaf dat moment in vol enthousiasme en energie liet voelen. Hoewel het nog steeds op afstand was, ze stond nog bij haar vorige care taker, werd haar aanwezigheid steeds sterker voelbaar. Af en toe werd het zo erg, dat ik er onrustig van werd. Ongeveer anderhalve tot 2 weken voordat ze hier in haar kristal-vorm aan zou komen, was ik inmiddels elke avond onrustig. Een gevoel van zenuwen, opvliegers, een vage onrust die niet los liet, maar ook niet te peilen of traceren was. Ik weidde het maar aan het feit dat ze hierheen zou komen en de blijdschap, maar ook processen of verandering wat dat met zich mee bracht. Hoewel ze niet meer aan informatie door wilde geven via de foto en energetische connectie, totdat ze live bij ons was.
Godzijdank…want achteraf gezien heeft ze ons een schitterende afleidingsmanoeuvre gebracht hiermee, voor datgene wat werkelijk stond te gebeuren….

Ongeveer een halve week voordat Stardust opgehaald zou worden, de datum stond al weken gepland, overkwam ons het tragische gebeuren van S.K. Ik moet daarbij wel vermelden dat S, hoewel ze niet van deze schedel af wist, een belangrijke verbintenis aan dit verhaal heeft.
Een aantal dagen nadat Stardust zich met haar naam had bekend gemaakt, kwam ik via S. aanraden op een forum terecht, waar bleek dat zijde nickname Stardust gebruikte. Dit wist ik niet van te voren, en vond het een vreemde “toevalligheid”, maar stond er verder niet bij stil.
Nu, achteraf, weet ik dat de schedel Stardust, ook hiermee eigenlijk al aanwijzingen heeft gegeven van hetgeen te gebeuren stond. De hints waren subtiel, en werden dus niet direct verstaan. Misschien maar goed ook, want dit wil je toch niet van te voren weten….
Door de ongelooflijke en niet te bevatten ervaring met S. op 30 juni 2007, waarbij ze bij ons thuis een hersenbloeding kreeg, en later op de avond in stilte en vrede haar overtocht naar het Licht maakte, was Stardust natuurlijk even naar de achtergrond geschoven. Wel vielen die avond al direct de eerste puzzelstukjes van verkapte aanwijzingen die we vooraf ervaren hadden, op hun plek. Niet alleen omtrent de onrust en het gevoel dat er iets ging gebeuren, maar veel, veel meer. Het leek of een Master Plan zich voltrok, waarin wij allen die betrokken waren, enkel konden meestromen in overgave, verbinding, volkomen eenheid, in acceptatie dat het is zoals het is…
Door alle gebeurtenissen was ik niet in de gelegenheid mijn mail te checken (of eigenlijk mijn mailbox binnen te halen, want deze zat vol), en kwam daar pas zondagmiddag aan toe.
Daar vond ik een mail van de voormalige care taker waarin wat meer moeilijkheden ontstonden omdat iemand anders klaarblijkelijk ook belangstelling voor de schedel had getoond en een veel hoger bod had
gedeponeerd, wat dus de vraag opriep of Stardust haar taak al volbracht had en dus niet in kristalvorm hier zou komen of alsnog wel.

Ik was niet in staat op dat moment te reageren, en liet het los in overgave. Komt ze wel, komt ze niet…het is goed zoals het is. In de roes van meestromen met alle onverwachte en heftige gebeurtenissen, was dit ineens heel makkelijk. Hoewel ik telkens opnieuw het vage gevoel op de achtergrond bleef houden dat ze hoe dan ook toch wel hier zou komen. Ik liet het los, en dacht er niet meer aan. Totdat de volgende ochtend de telefoon ging, de care taker van Stardust, die excuses maakte omtrent de gang van zaken en besloten had dat Stardust alsnog haar plek bij mij kreeg. Waarbij ze gewaardeerd, gerespecteerd werd op waarde en een goed thuis zou vinden. Zie je wel…wij hoeven echt niets te regelen…het komt vanzelf naar je toe als het de Bedoeling is, dacht ik nog.
En vanaf dat moment ging alles heel snel, want er werd een afspraak gemaakt, eerder dan gepland en al de dag daarna kwam Stardust in kristalvorm in ons leven.
Het eerste wat ze in de auto op weg naar huis liet voelen wat dat haar ‘andere’ naam (die ik wel gevoeld had, maar niet kon benoemen) Insha-ra is.

En ik zag/voelde dat naarmate we dichter ons huis naderden hoe zij zich langzaamaan steeds meer losmaakte van de energie van de familie waar ze afgelopen 40 jaar vertoefd had, door allerlei ‘stofwolken’ gekleurde energieen los te laten. Naarmate dit proces vorderde (nog steeds in de auto) werd ze nog veel krachtiger en ontwaakte meer en meer. Ze liet me voelen/weten dat ze eerder slechts deels actief/wakker kon zijn en nu verder mag ontwaken, en dat klaar is om aan de slag te gaan. Direct daarna gaf ze de volgende woorden door:” posca el dasaro”, waarvan
ik de betekenis vroeg en direct hoorde: “Let the Sun shine in your heart”.

Vanaf dat eerste moment dat Insha-ra Stardust ‘fysiek’ bij ons is, is er een diepgaande herkenning en her-innering gaan stromen en ’kletst’ ze de oren van je hoofd. Ze zit zo vol enthousiasme, en draagt zo’n overheerlijke liefdevolle, zachte en toch o zo krachtige energie, die direct je hart raakt. Ze heeft direct allerlei informatie doorgegeven over haar Oorspronkelijke (energetische) herkomst, maar ook begint de energie van onze verbinding
helderder te worden. Volgens mij doet ze dit bewust stap voor stap, opdat het te behappen is en rustig een plekje kan krijgen. Verscheidene incarnaties waarin wij samenwerkten hebben al de revue gepasseerd.Verschillende ander soortige informatie die essentieel is in de samenwerking in het hier en nu is ook al voorbijgekomen. En ik weet zeker dat er nog veel meer zal komen.
De verbinding met haar, de processen die hieromheen speelden en het herenigen van onze energieen in een fysiek jasje hebben zo dusdanig als extra kracht en bewustwording mogen fungeren, in deze periode die best zwaar en shockerend was. Maar zo zorgden voor extra Licht, luchtigheid, Verbinding, Eenheid en acceptatie.En zo lijkt ze ook inmiddels al te werken voor anderen die haar ontmoeten hier. In de workshops van afgelopen weekend heeft ze (voor het eerst al) op volle Kracht mee gewerkt en wist menig hart te raken!
Er valt nog zoveel meer te zeggen, te delen of te vertellen omtrent de gebeurtenissen en ervaringen van de afgelopen paar weken. Maar dat is niet voor nu. Wie weet komt dat op een later tijdstip….

 

Even kort en concreet over deze oude kristallen schedel

De werkelijke datum of tijd waarin Insha-ra Stardust gemaakt is, is (nog) niet bekend, maar gaan we proberen te achterhalen. Duidelijk is in elk geval dat ze de afgelopen 40 jaar in privé bezit is geweest, die haar via een antiquair in Frankrijk hebben gekocht, waar ze onderdeel was van een antieke verzameling schelpen en stenen.
Ze heeft zelf al de nodige indrukken gegeven over middeleeuwse taferelen, maar daarvan is de datum of land van herkomst nog niet exact te traceren. Insha-ra Stardust heeft, net als de Mitchell-Hedges schedel een losse onderkaak, en een zeer gedetailleerd uiterlijk, wat anatomisch gezien erg menselijk overeen komt.
Ze is gemaakt van bergkristal, wat zowel helder als wolkerig is en heeft enorm veel inwendige regenbogen.

© Willemien Timmer 11/12 juli 2007

 

Meer lezen en of leren over kristallen schedels?

Neem dan even een kijkje op deze pagina’s van mijn ervaringen met kristallen schedels.