Enkele boodschappen van Kristallen Schedel Shahib

shahib schedel

In deze tijdsperiode waarin Transformatie en uitzuivering aan alle kanten merkbaar en voelbaar en praktisch ook zichtbaar zijn voor het blote oog, willen we ondanks al onze bewuste groei, schoonmaakprocessen en healing, ook nogal eens op weerstand of tegenwerking stuiten.
Momenteel, ongeveer sinds de start van 2007, worden er veel deksels van het collectief onbewustzijn gelicht, waardoor negativiteit, dualiteit en afgescheidenheid juist extra versterkt worden en overal de kop opsteken. Dit kan soms zwaar, heel zwaar zijn. Waar blijf je dan nog in je Licht? En wordt je uit je Kracht gerukt? Komen er ineens
allerlei ongekende emotionele ladingen vrij waarvan je dacht je al bevrijd te hebben?
Dat alles heeft te maken met de processen waar we als collectief in deze tijd doorheen gaan, en al die ‘putdeksels’ die gelicht worden, omdat het onbewustzijn schreeuwt om opheldering, zuivering, Licht en om gezien /doorzien te worden! Al die Lichtwerkers die misschien al lange tijd bewust werken aan zichzelf, en healing van het Grote Geheel, kunnen hierdoor extra tegenslag of tegenwerking ervaren, ontmoedigt raken, toch hun egopatroontjes weer uit de kast trekken, of wat dan ook. Want ja, soms is het simpelweg niet Licht, maar zwaar. Maar het is meer dan nodig, omdat een groot deel van het collectief bewustzijn nog altijd dualiteit bevat wat getransformeerd mag en ‘moet’ worden willen we voor de volledige Ascensie gaan!
Ter ondersteuning van deze tijd en de processen die momenteel gaande zijn, heeft Shahib een serie channelings doorgegeven, die mogen leiden tot meer begrip, acceptatie, inzicht en verheldering. En ons leren hoe we ons (in ons Licht en Hart) staande kunnen houden temidden deze stormen van verandering. Hij wijst mij, en iedereen er telkens opnieuw op, hoe we in ons hart kunnen blijven toeven, waar alle Sleutels van Waarheid, Wijsheid en Kennis reeds binnen ons bereik liggen. Hoe we deze kunnen vinden en vast houden, om niet meegezogen te worden in de stromen vanuit het collectief onbewuste veld.

Shahib is een van de Kristallen Schedels die onder mijn hoede vallen waarmee ik heel veel nauw samen werk voor het Grotere Geheel, zoals we dat samen reeds eeuwen al gedaan hebben. Deze kristallen schedel is specifiek als samenwerker/ Meester weer bij mij gekomen en werkt ook niet rechtstreeks met andere mensen. Samen mogen we veel healing/Lichtwerk voor Moeder Aarde op Multidimensionaal niveau verrichten. Maar daarnaast vind Shahib het heerlijk om ook samen te werken aan vele diverse healingen aan groepen (tijdens workshops). Zijn
samenwerking, Kracht en Wijsheid brengen enorm veel healing en bewustzijn teweeg en zijn channelingen getuigen keer op keer van een enorme wijsheid, diepgang, helende Kracht en Goddelijke Verbindingen.
Ik heb een aantal van zijn gechannelde Wijsheden uitgewerkt en wil deze graag in delen met jullie delen in de komende nieuwsflitsen. Ik heb ze bewust (in overeenstemming met Shahib’s bedoeling) ‘gesplitst’ in delen opdat de intensiteit en trilling gemakkelijker opgenomen kunnen worden, en gedoseerd aangereikt worden.
Ik vraag je dit met geopend hart en ontvankelijk te lezen. Het gaat niet zozeer om de woorden, maar om de energie die vrij mag komen wanneer je dit in alle openheid kunt ontvangen!
Poorten van het Hart mogen dan werkelijk ontsluiten!
De frequenties van deze doorgegeven woorden zullen lange tijd na mogen resoneren in je hart, zelfs als je je dat misschien niet eens bewust bent, en zullen zo gedoseerd gaandeweg steeds meer openheid en healing mogen brengen in je Hart. Opdat de Poorten zich weer mogen ontsluiten en je hart jouw Goddelijke Waarheid weer aan je kan openbaren!
© Willemien Timmer, 2007

 

De Krachten van het Hart

“In het Hart liggen de Sleutels tot heelwording van de Ziel. Het Hart fungeert niet alleen als draagvlak voor Liefde, mededogen en affectie vanuit een hoger perspectief, maar het Hart vervult daarnaast een nog veel belangrijker functie: het Hart is de Poort naar je Goddelijke Oorsprong.
En het Hart is de Poort om doorheen te reizen, in stilte, in vrede, in Eenheid, om je eigen Gods Realisatie op aarde te manifesteren.
Het Hart is de Poort van de Waarheid. De graadmeter van Zuiverheid, oprechtheid en Eenheid.
Vanuit het Hart kan geen ego dienen, overheersen of tegenwerken.
Vanuit het Hart stroomt integriteit van het Hoogste Goddelijke Licht van je Ziel.
Via je Hart kun je de Werkelijk Gerealiseerde Godmens op aarde laten indalen.
Via het Hart kan werkelijke Universele Liefde vanuit je eigen Goddelijke Oorsprong geboren worden!
Je Hart mag dienen als weegschaal voor al je daden, woorden, gedachten en gevoelens.
En telkens opnieuw zul je merken dat er diepere, hogere, verdere dimensies van je eigen Hart geopenbaard worden en te verkennen zijn.
Om steeds meer heel of Een te worden.
Om steeds meer Compleet te worden.
Om steeds meer als Gerealiseerde God-Mens op aarde te worden.
De Jij die je Werkelijk Bent!”

© Shahib, Gechanneld door Willemien Timmer, 8 mei 2007

 

De Krachten van het Multidimensionele Hart Verkenning van de eerste Hart Poorten

“ Het Multidimensionale Hart, dat is wat jullie Hart in Wezen is. Het Multidimensionele Hart, wat vele kamers of dimensies in zich verborgen houdt. Ruimtes, sferen of frequenties waar je je bewust op af kunt stemmen, welke
je kunt betreden, alsof je je eigen Harte tuinen bezoekt. Om tot rust te komen, om in Stilte te Zijn, om healing of inzichten te ontvangen. Zoverre kennen jullie vaak je Hart al. Maar weet je dat er meer is? Veel meer… in jouw unieke Hart?
Om de Poorten van het Hart te ontsluiten is stilte nodig, een aandachtig Zijn, in ontspanning, zonder haast. Vanuit deze basis wordt het mogelijk het Hart verder te verkennen, verder te ontdekken.
Wist je dat alle frequenties van Zijn van je Ziel reeds als sleutels in je Hart verborgen liggen? En dat jij Zelf de Key Keeper hiervan bent?

Je weet waarover we het hebben, als het gaat over het Hart in combinatie met Universele Liefde, vergeving en mededogen. Maar weet je ook waarover we spreken als we het hebben over je Hart als Multidimensionale doorgang naar Al Wat Is? Naar wie Jij Bent vanuit de Oorsprong? En dat je dat ook nu, op dit moment, nog steeds Bent?
Wanneer je in afstemming van je Hart, deze vragen of gedachten aan je Hart voorbij laat gaan, zullen de eerste Poorten geopend mogen worden. De eerste Poorten die je werkelijk laten ervaren dat er een groter Geheel is, een grotere Kracht die je drijft, die aanzet tot nieuwe ontdekkingen en groei in je Zelf. Deze drijfKracht BEN jij! Het
is je Hart die hier sturing aan geeft, die deze impulsen doorgeeft, vanuit je Multidimensionale Hart die zo verlangt weer in overeenstemming met je Ware Zijn te leven.
Stem je af op deze Zijns Energie van jouw Oorsprong en je zult steeds Bewuster het leven en alle keuzes die het biedt ervaren! Je zult bewuster kunnen staan voor jouw verantwoordelijkheden, jouw keuzes en jouw unieke Licht.

Afgestemd op deze frequentie van het Hart kun je aandachtig aanwezig zijn in je Persoonlijk Hart en Spiritueel Hart tegelijkertijd. Kun je in Hogere Frequenties vertoeven en een grote mate van openheid dragen, gewoon in je 3D dagelijks leven, in verbinding met en in afstemming op het Eenheids Hart.
Oefen je hierin. Het zal je veel goeds brengen. Het zal meer ruimte bieden voor jou!
Voor jouw gevoel, jouw groei, jouw mededogen en jouw verlichtingsprocessen in Meesterschap.
En tegelijkertijd zal het veel goeds brengen voor de wereld om je heen, door jouw Hart heen.
Het zal mogen stralen in Liefde en sereniteit. Omdat nu je werkelijk op je Hart afgestemd raakt. Dat zal voelbaar zijn, dat zal merkbaar zijn, ook voor de wereld om je heen. Er zal meer harmonie, stilte, rust en bezieling in en om je heen zijn. Je zal een Kracht van heling, zachtheid en begrip uitstralen. En dit zijn slechts de eerste twee Poorten van het Hart die je leert leven en liefhebben, die je verkent en opnieuw eigen maakt in je leven!
Ga in Vrede, en geniet intens van alle bijzonderheden die je Hart je te bieden heeft!”

© Shahib, Gechanneld door Willemien Timmer, 1 juni 2007

 

Meer lezen en of leren over kristallen schedels?

Neem dan even een kijkje op deze pagina’s van mijn ervaringen met kristallen schedels.