Kristallen Schedels Algemeen

 

Hoewel er veel mysterie nog steeds rondom de kristallen schedels is, zijn enkele zaken reeds langere tijd al bekend of onderzocht. Hieronder zal ik enige informatie vertellen over de kristallen schedels. Het is uiteraard maar een korte versie van alle informatie, want het plaatje is nog steeds niet compleet. Want vele mensen die met de schedels te maken hebben/krijgen, en ook ik, ontdekken steeds meer over wat de kristallen schedels brengen, vertegenwoordigen en tweeg kunnen brengen. Het meeste wat we hiervan leren komt vanuit de kristallen schedels zelf. Het voelt goed om hier mondjesmaat meer bekendheid aan te geven,alhoewel ik ook merk dat nog niet alle informatie vrijgegeven of verspreid mag worden, aangezien de informatie die sommige kristallen schedels in zich herbergen nog niet voor ieders Bewustzijn geschikt is.
Hoe het ook zij, kristallen schedels zijn voor sommigen een bijzondere en krachtige manier of begeleider in de ontwikkeling naar Ascensie. Zowel voor jezelf als voor Moeder Aarde. Maar eerst in het kort een algemene uitleg over wat kristallen schedels nu precies zijn en wat zij te vertellen hebben.

 

Wat zijn kristallen schedels?

Kristallen schedels kunnen uit verschillende kristalsoorten vervaardigd zijn. Uiteraard geeft de kristalsoort een aparte, eigen werking aan de kristallen schedel. Net zo goed als dat voor gewone kristallen geldt. Het werken met een kristallen schedel verschilt echter met het werken met een ‘gewoon’ kristal. Omdat zich bij het werken met of het zich verbinden aan kristallen schedels geregeld vreemde of bijzondere ervaringen of verschijnselen
voordoen.

 

Verschillende soorten schedels van kristal

Er zijn verschillende soorten kristallen schedels heden ten dage bekend, het gaat hier om schedels met verschillende leeftijden:

*Ancient skulls
De echte oude of antieke schedels zijn tenminste tussen de 1500 tot 2000 jaar (of langer) geleden gemaakt. Er zijn maar een paar van deze werkelijk oude schedels gevonden op dit moment, enkele bekende die ook de wereld rond reizen voor het publiek zijn de Mitchell-Hedges crystal skull, E.T. en Max.
Deze oude skulls zijn veelal in het formaat van een menselijke schedel. Deze schedels bevatten heel veel Kosmische informatie en zijn in vroeger tijden gebruikt als een soort computer. Deze schedels zijn onder andere gevonden in Mexico, Gautemala en Peru. Maar er zijn ook geruchten dat deze schedels uit andere delen van de wereld zouden kunnen komen.
Enkele van deze schedels reizen over de wereld om de mensen ermee in contact te laten komen, er zijn twee van deze schedels die zich in musea bevinden. En enkele andere zijn in privé bezit.
De ancient skulls zijn enorm bijzonder en powerfull. Er zijn vele mensen die ervaren hebben dat er zich beelden of zelfs afspelende ‘filmpjes’ in de schedel manifesteren. Soms zijn deze ook vastgelegd op foto of film.
Over het ontstaan, herkomst en precies gebruik is nog erg weinig bekend. Er zijn vele theorieën en speculaties over. Sommigen ervaren ze als afkomstig uit Atlantis, anderen uit latere periodes bijv. ten tijde van de Maya’s.
Hoe deze kristallen schedels gemaakt zijn is voor alsnog een raadsel omdat er op geen enkele wijze iets aan de schedels te vinden is waaruit blijkt hoe en waarmee ze gemaakt zijn. Ze zijn volledig glad.
Zeker is dat ze sterk Kosmisch en energetisch werken, zeer veel informatie in zich dragen en zeer bijzondere krachten in zich herbergen.

 

*Old skulls
Deze schedels zijn ongeveer tussen de 100 en 1000 jaar oud. Zij kunnen uiterlijk sterk lijken op de ancient skulls, maar komen ook in verschillende formaten voor. Ook zij kunnen heel veel informatie en kennis bezitten, zij het
van een andere orde dan de ancient skulls. Een aantal van deze schedels zijn gevonden ruïnes van tempels in Mexico en Centraal Amerika.
Bij sommige van deze schedels zijn na enig onderzoek nog de ‘sneden’ of inkepingen te zien van de maker ervan en zijn gereedschappen, net als bij de nieuwere schedels.

 

*New of contemporary skulls
Van de nieuwe schedels zijn er duizenden op de markt. Het zijn schedels in verschillende formaten die tussen nu en de afgelopen decennia gemaakt zijn. Ook op deze schedels kun je sporen terug vinden van de maker en zijn gereedschappen. Hoewel deze schedels niet zo oud zijn, zijn ze door hun vorm toch (ook energetisch)
bijzonder en krachtig. (de meeste schedels die je tegenwoordig ziet behoren tot deze
categorie). Ook zijn deze kristallen toch belangrijk, om de mensheid kennis te laten maken met de crystal skull energie. Ze brengen net zo goed healing op allerlei niveaus en kunnen helpen bij je Ascension pad en healing van Moeder Aarde. De bijzondere krachten van deze schedels hebben vooral te maken met de schedelvorm waarin ze vervaardigd zijn. En wanneer de schedels geactiveerd en geopend zijn, kunnen ze je verbinden met andere crystal skulls, zelfs met de ancient skulls en ook op deze wijze heel veel Kosmische informatie, visioenen en andere ervaringen bezorgen. Kristallen zijn nu eenmaal transmitters.
Meer over deze kristallen schedels, hun waarde, kenmerken en mijn visie op het belang van deze schedels, die tegenwoordig ‘in’ lijken te zijn omdat ze steeds meer onder de aandachtgebracht worden, kun je hier verderop op deze website lezen….

 

Leeftijdsbepaling van Kristallen schedels

Zover ik inmiddels weet, geleerd heb en ervaren heb is de vaststelling van de leeftijd van een kristallen schedel bijzonder moeilijk. Dat is wat ik heb gemerkt op mijn zoektocht naar de ware leeftijd van ‘mijn’ oude schedel Insha-ra Stardust.
Echt veel wetenschappelijk onderzoek is er niet of niet mogelijk. Juist omdat kristal al miljoenen jaren oud is, en er alleen onderzochtkan worden (met koolstofdatering) op oudheid van het kristal. Wanneer en met welke
gereedschappen de schedels gemaakt zijn, is niet met zekerheid vast te stellen en erg moeilijk te achterhalen.
Ongeacht wat anderen beweren, blijft het een mysterie hoe oud de oude en antieke schedels werkelijk zijn. Veelal worden de onderzoeken op leeftijd alleen uitgevoerd door mediums of helderzienden, die met regelmaat zeer uiteenlopende beelden of ervaringen opvangen an de schedels. Het blijft dus speculatie of een
schedel daadwerkelijk heel erg oud of zelfs antiek is. Dat neemt echter niet weg dat achter elke oude of antieke schedel uiteraad een ‘eigen verhaal’ kleeft en dat ze vaak met oude culturen of (Maya)priesters in aanraking zijn geweest, en dat het ook deze energie is die ze bijzonder maakt.

 

13 schedels?

Er wordt wel gesproken of gespeculeerd over 13 ancient skulls. Maar mogelijk kan het ook gaan om paren van 13 schedels. Dat er dus meerdere paren van 13 schedels bestaan. Omdat de verschillende ancient skulls toch elk iets andere kenmerken en vormen hebben, waarvan enkele slechts sterk met elkaar overeen komen. Zo zijn er slechts enkele antieke schedels die een losse onderkaak hebben. De meeste andere antieke schedels hebben een onderkaak die vast zit aan de schedel. Ook zijn er enkele schedels die een holle buisvorm dwars door de schedel hebben. Deze werden vroeger op een stok geplaatst tijdens rituelen.
Enkele van de ancient skulls lijken uit dezelfde parengroep te komen, de anderen lijken uit verschillende parengroepen te komen, omdat ze qua vorm en uiterlijk verschillen van elkaar en er geen overeenkomst lijkt te zijn. Zo is de ancient skull E.T. (Extra Terrestial) bijvoorbeeld meer een schedel in een niet geheel menselijke vorm, hieraan dankt hij dan ook zijn naam. Sommige kristallen schedels lijken afkomstig te zijn van de sterren, andere lijken meer echt van de aarde te zijn. In elk geval zijn ze een geschenk aan de mensheid om enorm powerfull te werken met de schedels als tool aan Bewustzijn, groei en healing.

 

“Caretaker” voor een kristallen schedel

Wanneer je een kristallen schedel onder je hoede krijgt, ben je er niet de eigenaar van. Het is als met vrienden. Je doet het samen. Je gaat een gelijkwaardige relatie aan.
De ene persoon is wel een ‘caretaker’ voor kristallen schedels, de ander niet. Je voelt het direct wanneer je met kristallen schedels in contact komt. Wellicht omdat het past bij je gekozen Pad of Doel voor deze incarnatie, of misschien omdat je er al in vorige incarnaties mee gewerkt hebt. Op zich doet dat er niet zoveel toe.
Wanneer je er toe aangetrokken wordt kan er een bijzondere samenwerking tot stand komen. Een ‘caretaker’ van een kristallen schedel draagt echter wel een grote verantwoordelijkheid.

 

In contact met…

In contact met een kristallen schedel kun je heel verschillende dingen ervaren. Dit is afhankelijk van de schedel zelf, maar ook van je eigen ontwikkeling, je processen, het moment en noem maar op.
Je kunt bijvoorbeeld sterke healing ervaren, veel kennis of informatie ontvangen, ervaringen van vorige incarnaties zien, ervaren of terug beleven, uitlijningen met Aarde en of andere planeten ervaren, thuiskomen in je Oorspronkelijke energie, je kunt visioenen of dromen ervaren. De schedels kunnen je ook initiaties geven.
Ook kunnen ze je emotioneel soms enorm raken. In elk geval, hoe of wat je ook ervaart, het zal je (Ascensie) groei enorm versnellen, omdat de schedels de Oneness energie in zich dragen en je ermee verbinden.
Volgens sommigen staan de schedels ook in verband met de Goddelijke Vonk (Monade) en het Ik Ben Lichaam. En dat is niet verwonderlijk, omdat de schedels een grote bijdrage leveren aan de Verlichting en het tot Eenheid brengen van de mensheid. Ze helpen je verder te ontwaken in je Kosmische Pad en om karma of andere zwaarte te transformeren in Oneness/Eenheids Licht.
Toch brengt elke schedel je wat anders. Omdat elke schedel een eigen persoonlijkheid, karakter, specialisatie en energie kent. Met de ene schedel kun je een diepe verbinding ervaren, met de ander totaal niks. Dit geldt voor alle typen kristallen schedels. Ook dit is afhankelijk van je ontwikkeling, processen en het moment. Maar ook verbonden aan jouw Doelen en verlichtingspad.

 

Fases van werken met een kristallen schedel

Wanneer je gaat werken met een kristallen schedel doorloop je verschillende fases. Of je nu pas een ‘caretaker’ bent of al meerdere schedels onder je hoede hebt. Deze fases zijn van essentieel belang om elkaar door en door te leren kennen voor een zo optimaal mogelijke samenwerking.
De duur van de fases kan verschillend zijn.

*Fase 1:
Dit is een kennismakingsfase tussen jou en de kristallen schedel. Je leert elkaar (energetisch) kennen. In deze periode is het koesteren van de schedel erg belangrijk. Des te meer Liefde je de schedel kunt geven, des te opener en krachtiger deze kan werken en des te meer Licht kan deze uitstralen. Het is in deze periode goed om veel met de kristallen schedel te mediteren. In deze fase gebruik je de schedel dus puur voor eigen gebruik.

*Fase 2:
Deze fase is meer gericht op het ervaren van de kristallen schedel en wat deze je komt brengen. Je kunt misschien verbindingen van de schedel gaan ervaren, bijvoorbeeld met andere schedels, met graancirkels, andere planeten, ufo’s, etc. Ook kan de schedel je meer informatie en kennis gaan doorgeven. In deze fase kun je ook anderen kennis laten maken met de kracht van de schedel(s). Des te meer de schedel in contact komt met anderen (die de energie bijv. voelen of ermee mediteren of healing ervan ontvangen), des te meer ook gaat de schedel energie doorgeven en wordt ie opener.
In deze periode zul je de schedel waarschijnlijk ook vaker laten rusten om zijn eigen ervaringen te integreren. (Ook ervaringen in de energie uitwisseling met anderen).

*Fase 3:
In deze fase ga je echt als team met de kristallen schedel samen werken. Je helpt elkaar hiermee ook om te groeien. De schedel kan ook ingezet worden voor healing of bewustzijnsgroei voor anderen
of voor Moeder Aarde.

 

Opmerking:

Heb graag respect voor deze Kristallen Schedels (op de foto’s van deze website en overal). En tune niet ongevraagd op hun energie in! Over het algemeen willen de meeste kristallen schedels veel voor anderen betekenen, maar niet elke schedel vind het prettig om met andere kanalen te werken, zeker wanneer dat
ongevraagd gebeurd!
Sommige kristallen schedels dragen geheel andere Taken en Doelen dan om rechtstreeks maar met iedereen te willen werken. Sommige schedels werken liever met een persoon die hun caretaker is, omdat deze verbinding
niet voor niets gelegd is. Andere kristallen schedels dragen vooral de energie voor de omgeving of Moeder Aarde, om deze te zuiveren en in balans te houden. Als je niet bekend met de schedel bent weet je ook niet precies wat deze voor Taken heeft en kan bewerkstelligen.
Het zijn de kristallen schedels zelf die ons keer op keer her-inneren aan respect, de Heiligheid van deze Master energieen en egoloosheid!(Werken dus vanuit Zuiverheid en Eenheid!)
Als de kristallen schedels op deze website iets voor jou mogen betekenen, zullen ze het je zelf aanreiken!

Meer informatie….
Er is natuurlijk heel veel meer te vertellen over kristallen schedels, hoewel er ook nog veel mysterie rond hen heen hangt. Ik hoop in de toekomst meer eigen ervaringen met ‘mijn’ schedels te kunnen doorgeven, wanneer dat goed en belangrijk voelt.
Voor meer achtergronden en onderzoek verwijs ik naar mijn boek “Lichtwerk met kristallen” waar ook veel informatie in staat. En neem ook eens een kijkje op de overige pagina’s over kristallen schedels op deze
website, waar al veel meer opgehelderd mag worden.

© Willemien Timmer,14 februari 2005

 

Meer lezen en of leren over kristallen schedels?

Neem dan even een kijkje op deze pagina’s van mijn ervaringen met kristallen schedels.