Kristallen Schedels: Visie en ervaring

Hoe mijn visie gevormd werd uit eigen ervaringen

Mijn visie op de kristallen schedels heeft zich langzaamaan in de afgelopen jaren gevormd, door veelvuldig, of eigenlijk dagelijks, met hen samen te werken.
In eerste instantie moet je het dan doen met de weinige informatie die voor handen is, enkele jaren geleden was dat nog niet zo, maar tegenwoordig is er al veel meer informatie wat verspreid wordt via verschillende mensen.
Ik ben er blij om dat ik altijd kiesvoor de lastigste weg en dat is de weg van zelf ervaren, dat dat voor mij het beste blijkt te werken, om van daaruit een mening of visie zelf te kunnen vormen, zonder daarbij op de mening van een ander te hoeven leunen. Natuurlijk neem ik de ervaring en kennis van anderen wel opmijn eigen harte-weegschaal, en hou ik deze in gedachten. Maar mijn eigen ervaringen blijven het zwaarst wegen. Ook met het feit in het achterhoofd: dat ieder zijn eigen waarheid draagt. Dat wat voor de ander waarheid is, hoeft dat voor jou nog niet te zijn. Dat heeft de ervaring inmiddels ook al geleerd en bewezen.
Ik ben daarom ook blij dat toen de kristallen schedels in mijn leven verschenen er relatief nog weinig informatie over was, en ze zeker bij een groot publiek nog niet zo bekend waren, omdat dit daardoor dus niet mijn visie, ervaring en gevoel heeft gekleurd. Ik was zelf in de gelegenheid op alle fronten zelf te ervaren wat de schedels vertellen, vertegenwoordigen en wat ze brengen.

Niet alleen heeft dat mijn visie gevormd, het heeft vooral heel veel verdieping gebracht binnen mijn eigen groei. Naast het veelvuldige healingwerk wat de kristallen schedels me brachten, hebben we in uitwisseling met elkaar niet alleen oude Zielenkennis weten aan te boren, Zielsherinneringen weer bewust mogen maken, maar in directe verbinding met de kristallen schedels hebben ze me ook op steeds meer Multidimensionale levels geleerd wat zij wel of niet brengen voor deze nieuwe tijd.

Welke betekenis, functie en Taken zij in het nu hebben, maar ook hoe dat was in het verre verleden.
Ze hebben me geleerd en laten zien hoeveel misverstanden er om hun aanwezigheid heen hangen, hoeveel misbruik er in het verleden met deze Krachten is geweest, en de kansen die er daarvoor ook in het nu bestaan, en waarom zij zich zolang verscholen hebben, wachtend tot de juiste tijd rijp was om weer tevoorschijn te komen om de mensheid (dat wil zeggen : de juiste caretakers) te dienen in de Verlichtingsprocessen op aarde.

Daarnaast groeien niet alleen wij, als mensen, maar ik heb ook gemerkt dat wanneer wij in ons Bewustzijn weer opener, toegankelijker en bewuster worden, er ook een veranderd contact, een verdieping en uitwisseling met de kristallen schedels ontstaat. Het gaat de verdieping in, je komt in andere dimensielevels terecht en komt daardoor bij heel andere informatie en ervaringen uit.

De kristallen schedels leerden me heel erg veel in de afgelopen jaren, en dat doen ze nog steeds dagelijks. Niet alleen over energieen, healing, bewustwording, dimensies en dit Kristallen Schedel Meester Bewustzijn zelf, ze leerden me tegelijkertijd ook heel erg veel over de mens zelf, hoe prachtig zij kan zijn, maar ook hoe zij in staat is om van iets wat zo puur, zo heilig is, een totaal verkeerd beeld te creëren of hun aanwezigheid en krachten totaal verkeerd te interpreteren.

 

Voorafgaand aan mijn verdere verhaal

Misschien stoot ik sommige mensen met mijn visie en ervaringen voor het hoofd, daar ben ik mij zeer zeker bewust van. En het spijt me als je het zo ervaart. Ik kan alleen vanuit mijn ervaring en mijn waarheid spreken, en ja, dat kan best betekenen dat mijn waarheid anders gekleurd is dan de jouwe. Ik hoop dan dat je tenminste de openheid wilt behouden om mijn verhaal te lezen, te voelen, en wellicht kan het iets bijdragen aan je eigen visie of ervaring. De waarheid van de ander is nooit helemaal iets om weg te schuiven. In de waarheid van de ander kunnen waardevolle sleutels schuilen, die iets bijdragen aan het afzetten van gekleurde brillen (meningen, visies, ervaringen) waardoor je eigen waarheid weer meer puur kan zijn, vanuit een hoger perspectief benaderd kan of mag worden, en waarbij net die hogere waarheid wat meer aan het Licht mag komen.

Zo heb ik ook geleerd, zo ben ik ook gegroeid. Niet door klakkeloos aannemen van alles wat een ander zegt. Niet door niets aan te nemen van wat een ander zegt. Maar zoek daarin de middenweg. Dat wat bij jou past, aansluit en goed voelt, en onderzoek wat dat voor jou zelf kan en mag betekenen in jouw groei. Dit biedt ruimte voor vernieuwing, het oplossen van nevelen die je bewustzijn misschien vertroebelen of je visie niet helder maken. Geef het de ruimte, geef het een kans!

Mijn visie is niet bedoeld om je voor het hoofd te stoten, of dat wat je geloofd onder je voeten weg te maaien, laten we dat voorop stellen. Het delen van mijn visie, vanuit mijn ervaringen, is bedoeld om misschien meer helderheid te scheppen, misschien meer antwoorden op vragen aan te reiken, of ten minste om mijn waarheid en ervaringen met de kristallen schedels met je te mogen delen vanuit de zuiverheid van mijn hart, vanuit die groei waar ik in het hier en nu sta. En ik besef me keer op keer, dat ook ik niet alle wijsheid in pacht heb, dat ook ik niet alles weet. Ook ik ga nog steeds mee in de stroming van leren, groeien, ontdekken, bewust worden.

Mijn visie van nu kan heel anders zijn dan over enkele jaren, waarin ik weer heel andere ervaringen heb opgedaan, gegroeid ben, bijgeleerd heb. Dat weet ik, dat ben ik mij bewust. En dat is goed zoals het is. Maar dit wil ik in het nu met jullie delen, al is het ter overweging, bedoeld voor je eigen verdere bewustzijnsgroei.

 

Caretaker van een kristallen schedel zijn: een Taak die verantwoordelijkheid vraagt

In tegenstelling wat anderen misschien beweren of hoe dat voor sommigen voelt is het mijn ervaring dat het samenwerken met een kristallen schedel niet voor iedereen is weggelegd. Zoals ook het geven van readingen of channelen niet voor iedereen bestemd is, geldt dat ook voor de kristallen schedels. Het is afhankelijk van je groei, maar ook van je eigen Taken en Doelen voor deze incarnatie.

Nu is het de ‘bedoeling’ in deze tijd dat iedereen mag groeien in Bewustzijn, oude energieen, blokkades en karmische stukken mag opruimen, maar hoe dat Pad bewandeld wordt is voor iedereen anders. Voor de een is ‘dit’ meer geschikt en passend, en voor de ander ‘dat’. Niet alleen ons Persoonlijk Zelf, maar ook onze Ziel heeft zo zijn voorkeuren, afspraken lopen om tot het juiste einddoel te komen, en welke weg daarbij het meest essentieel is in je groei.

Hoewel de Kristallen schedels prachtige begeleiders zijn op je Pad van groei, wil dat niet zeggen dat zij de begeleiders van iedereen zijn. Mijn ervaring leert me dat vooral alleen zij die ooit in eerdere incarnaties met de krachten van de schedels te maken hebben gehad (op welke manier dan ook) veelal nu weer een mogelijkheid aangereikt krijgen, mits dat past bij hun groeipad, om opnieuw deze verbinding aan te gaan.
Veelal heeft dat heel direct te maken met je Taken en Doelen, ook in de Planetaire Ascensie, en niet alleen meer met je eigen Ascensie groei, hoewel deze in het geheel wordt mee genomen.

Meestal brengt dat dan ook diepe processen van transformatie met zich mee, die hun weerklank vinden in oude energieen in je Bewustzijn, die gerelateerd zijn aan eerdere ontmoetingen of samenwerkingen met kristallen schedels. Positief én negatief. Zielsherinneringen die getriggert worden kunnen verschillende vlakken beslaan: positieve, krachtige samenwerking en uitwisseling, maar ook misbruik van deze enorme Krachten en Kennis.

In het aangaan van de verbinding met een kristallen schedel kleeft dus nooit een vrijblijvendheid. In de verbinding die je aangaat met een kristallen schedel wordt je gewezen op je verantwoordelijkheid. Een item wat voor velen momenteel ook essentieel is.
Ze spreken je aan om zo zuiver mogelijk (egoloos) te werken vanuit dat punt in je groei waar je nu staat. Ze vragen respect, zuiverheid en het belang van het inzien waar we hiermee te maken hebben. Het Kristallen schedel Bewustzijn, de energie waarmee je je verbind via de kristallen schedel, is niet niets.

Het is een Meester Bewustzijn waar niet zomaar mee gespeeld of geëxperimenteerd mag worden. Dat hebben we in dat verre verleden al mogen ervaren. Het is niet de bedoeling dat die tijden zich herhalen.
Deze zeer Heilige, Komische energieen mogen met de grootste zorg opnieuw in je leven verschijnen, als je dit diepste respect ook dragen kunt.
Maar tegelijkertijd daarin ook de verantwoordelijkheid hiervoor wilt en kunt dragen. Het is dus niet vrijblijvend! Het is niet zomaar even leuk een nieuw ‘speeltje’, het is niet zomaar even wat waarmee we te maken hebben.

Die verantwoordelijkheid houdt niet alleen de zorg in voor de kristallen schedel zelf. Het houdt ook de verantwoordelijkheid in voor je eigen woorden en daden. Het houdt ook verantwoordelijkheid
in voor je eigen groei. Maar vraagt ook om moed en lef om je Zelf eerlijk in de ogen te kijken, in al je schaduw en in al je Licht. Het vraagt om het doorzettingsvermogen daadwerkelijk je groeiprocessen aan te gaan, je diepste angsten in de ogen te kijken en los te laten in Liefde, acceptatie en Vrede. Dat alles en nog veel meer ligt vervat in de Taak en verantwoordelijkheden wanneer je een care taker bent.

Je leven komt op de kop te staan, je diepste angsten, verdriet en pijn wordt naar de oppervlakte getrokken. Dat kan heftig zijn, dat kan pijnlijk zijn, maar het hoort bij de processen van Bewustwording, van het aangaan van de verbinding met dit Schedel Bewustzijn. En uiteraard kent het ook z’n mooie en prachtige en verheffende kanten. Uiteraard, maar dat is waar altijd de aandacht naar uit gaat. En deze andere kant, de verantwoording, de transformatie die met pijn en heftigheid gepaard kan gaan, wordt zo vaak liever aan de kant geschoven, aan voorbij gegaan, weggestopt.

En dat is waar het de ware caretaker juist om gaat: om wel die eerlijkheid, openheid naar je Zelf te behouden. Om je Zelf in je ogen te kijken. Pas dan kan werkelijk een zuivere verbinding met de schedels tot stand komen. Pas dan kan de werkelijke samenwerking met de Kristallen Schedel beginnen. Pas dan ben je een echte Caretaker, vanuit hart
en Ziel.

 

Onderscheid maken in kristallen schedels

Een item wat telkens opnieuw terug keert ook in de vorm van vragen van anderen op de mail of in mijn workshops, aan de hand van mijn samenwerking met kristallen schedels en ook omdat er momenteel zoveel bekendheid gegeven wordt aan de aanwezigheid van kristallen schedels, is het verschil tussen de ene en de andere kristallen schedels.

Ik wil hier graag meer over uitleggen, omdat dit een belangrijk item is en ik in de praktijk en dagelijks leven (aan de hand van de vragen ook) steeds opnieuw opmerk dat er veel onduidelijkheid over heerst.
De Kosmos bouwt namelijk zo nu en dan ‘bescherming’ in, wanneer de mensheid de neiging heeft om van iets Puurs, iets Goddelijks en Zuivers, een nieuwe ‘rage’ of ‘hype’ te maken. En daarom ook is er momenteel een heel groot verschil tussen de kristallen schedels die momenteel ‘op de markt’ zijn. En dat verschil ligt ‘m in het feit dat juist door de belangstelling die er momenteel is, zoveel schedels vanuit commercieel oogpunt gemaakt worden. Er is markt voor, dus maken we dat. En dat is niet waarvoor het bedoeld is, dat is niet vanuit de grootste Zuiverheid, dat is bezien vanuit de menselijke kant.

Wat de kristallen schedels mij de afgelopen jaren hebben geleerd, is dat de Kosmos zich daar makkelijk aan aanpast en daardoor ook met oplossingen komt. Daardoor ook is er een groot verschil tussen de ene en de andere kristallen schedel. Er valt nog veel meer over te zeggen, en ook in de hogere frequenties en dimensies een ander onderscheid te maken, maar ik wil het hier even kort en bondig nader toelichten. De rest is voor een later moment wellicht geschikt.

 

In het kort gezegd zijn de verschillen tussen de schedels:

1. Bezielde Kristallen Schedels
2. Niet-Bezielde Kristallen schedels

Ik zal hieronder in het kort de verschillen proberen uit te leggen, zodat het hopelijk wat meer verhelderd mag worden.

 

Bezielde Kristallen Schedels

Deze kristallen schedels dragen naast hun kristal energie een hogere Bezieling vanuit het Kristallen Schedel Collectief Bewustzijn. Deze schedels dragen echt een eigen unieke energie, karakter en persoonlijkheid en dragen ieder andere kwaliteiten en Lichtaspecten aan. Deze schedels zullen op volle Kracht je leven binnen komen en enorm veel voor je kunnen betekenen, maar ook een diepe connectie en samenwerking met je aangaan. Dit zijn de echte ‘nieuw gemaakte’, maar ook oude en antieke schedels die hun eigen caretaker uitkiezen, aangaande Hogere Doelen, afspraken/contracten vanuit voorgaande incarnaties of vanuit de Ziel.

Deze kristallen schedels worden met grote Liefde oor de slijper gemaakt, en veelal channelt de slijper bewust of onbewust de bezieling ook in het kristal (vormt een bug waardoor het Bewustzijn in kan dalen, gekoppeld kan worden in het kristal). Dit zijn de werkelijke Kristallen schedels waar het om gaat, de Meester Bewustzijnsvelden die zij Zijn, verbonden vanuit het Collectieve Kristallen Schedel Bewustzijn met andere Bezielde Kristallen Schedels en zo ook met de oude en antieke schedels die bekend en nog onbekend zijn, waarmee ze Kennis, energie en informatie kunnen uitwisselen. En zij zijn relatief gezien niet heel erg groot in aantal.

 

Niet-Bezielde kristallen Schedels

De niet-bezielde schedels worden in enorme aantallen, vormen en kristalsoorten op de markt gebracht. Zij zijn er echt om de ‘rage’ rondom de kristallen schedels op te vangen. Deze schedels zijn puur een vorm gemaakt in kristal. Zij dragen geen hogere Bezieling dan de kracht/energie van het kristal zelf. Deze kristallen schedels kosten meestal ook niet zo veel omdat ze in massa productie vervaardigd worden, alhoewel nu de vraag groot is, de prijzen ook stijgen.
Deze schedels hebben vaak weinig energie, in sommige schedels bestaat zelfs de kristalenergie niet eens meer (en is het kristal volkomen leeg) of ernstig vervuild. Aan sommige schedels kleven veeloude energieen van anderen die het in handen hebben gehad voordat het bij jou belandde, en soms zelfs plakken er zelfs entiteiten aan een dergelijke schedel.

Sommige van deze schedels, zoals bijv. de alien schedels, zijn vaak dragers van zeer nare, negatieve, disharmonieuze of zelfs verstorende energieen.
Als je die verschillen niet kunt voelen, kan dat een aardige disbalans je leven en energie in binnen halen. Sommige van deze schedels, die nog wel hun kristalenergie hebben weten te bewaren, kunnen in die context als kristal nog wel het nodige voor je betekenen, maar ‘gewoon’ als kristal. De schedelvorm heeft dan niet zozeer een meerwaarde, omdat de vorm niet bezield is.

 

Een kristallen schedel kiest jou, het is niet andersom

Met de ervaring dat de bezielde kristallen schedels mijn leven binnen vielen, terwijl ik er als mens niet voor gekozen had (maar blijkbaar wel vanuit mijn Ziel) kwam de eerste gewaarwording ook mijn leven binnen van het feit dat de kristallen schedels ons uitkiezen, en niet andersom.
In de loop der jaren heb ik dit keer op keer met elke kristallen schedel opnieuw ervaren. Ongeacht of de kristallen schedel bij mijn ‘familie’ wilde horen, of hier tijdelijk aanwezig was, opzoek naar een eigen caretaker of hoeder.

Keer op keer hebben ze me weten te verrassen met de subtiele, maar o zo heldere impulsen wanneer een schedel zijn of haar hoeder herkent en begint aan te trekken. Dat kan op velerlei manieren gebeuren, en zal op zo’n wijze voor jou gebeuren, dat het totaal passend en logisch is voor jou en je groei. Zodat je het signaal zeg maar niet kunt missen, over het hoofd kan zien. Maar hoe dan ook voel of weet je het direct wanneer een schedel voor jou bestemd is, of op je staat te wachten. Grappig genoeg gebeurd het ook regelmatig dat een kristallen schedel pas van zich laat horen als de hoeder er in zijn/haar groei helemaal klaar voor is. Dat kan dus best betekenen dat je al ‘face to face’ met de kristallen schedel hebt gestaan, zonder het te weten of te voelen.

De schedel zend de verbinding, het signaal nog niet uit. Soms duurt dat een paar uur, een paar dagen of soms zelfs maanden voordat dat gebeurd, maar dan ben je er ook van verzekerd dat je er klaar voor bent om dit stuk vernieuwing en stroomversnelling in je leven binnen te halen. Ongeacht of je je hier wel of niet bewust van bent.
Doordat de schedels op deze manier werken geven ze je alle ruimte om op dat punt te komen, je bewust of onbewust voor te bereiden op die nieuwe fase, verbinding of ontmoeting. En dat is prachtig om te ervaren en tezien, dat dat ook bij anderen zo werkt!

Enkele voorbeelden waaruit je kunt opmerken dat een kristallen schedel je ‘roept’ zijn bijvoorbeeld: de schedel lijkt helemaal op te lichten, te schitteren. Het raakt je heel diep. Het maakt je heel blij, kan zelfs een soort verliefd-gevoel geven. Je her-innert direct en spontaan een Zielsconnectie, je voelt dat er direct aan je gewerkt wordt. Je weet en voelt het simpelweg. In je dromen of meditaties verschijnt de schedel of energie steeds. De schedel laat je niet meer los, blijft telkens opdoemen in je gedachten. Etcetera.

 

De naam(strilling) van een kristallen schedel

Onze naam vertegenwoordigd wie wij zijn. Niet alleen in de 3D wereld verteld het je met wie je te maken hebt, het geeft je een identiteit. Vanuit de energetische kant bezien zegt je naam alles over jouw specifieke Lichttrilling, waarin Alles besloten ligt: van kwaliteiten, tot mogelijkheden, tot energieen, tot Zielen Doelen.
De frequentie of naamstrilling houdt dus heel veel meer in dan alleen een naam wat aan iets of iemand gegeven wordt. Sommige mensen krijgen de behoefte hun naam na of tijdens bepaalde diepgaande processen te veranderen, wanneer oude lagen van je Zelf doorwerkt zijn, wanneer een nieuwe of verhoogde trilling van de Ziel geopenbaard mag worden.

Voor de Kristallen Schedels geldt ook dat de naam die zij aangeven een wereld aan informatie in zich draagt, en dat de naam alles zegt over de frequenties, het trillingsbereik en de mogelijkheden en kwaliteiten van de betreffende kristallen schedel. Sommige kristallen schedels dragen hierdoor ook 2 namen, omdat dat in de stof beter samenvat wat die schedel te ‘vertellen’ heeft. Heel soms kan een schedel je aangeven van naam te willen veranderen, wanneer hogere frequenties toegelaten kunnen worden door de processen die je reeds hebt doorgemaakt met de betreffende schedel. Kristallen schedels kunnen een ander soort naam laten ‘horen’ of voelen, afhankelijk van de frequentie of dimensielagen waarop de schedel wordt ‘aangesproken’. Hierin zit dus ook een connectie met de hoeder van de schedel en diens groei of afstemming.

Wordt de afstemming hoger of zuiverder, is er meer ballast afgeworpen of getransformeerd, dan kan het betekenen dat een naamstrilling van een schedel kan veranderen, hoewel dit vaak niet gebeurd, maar slechts zelden. Wat de kristallen schedels me geleerd hebben is dat zij doelbewust kiezen voor de naam die het meest overeenstemt met hun trillingsfrequentie.

Die naam verzin je dus ook niet zelf, kan je zelfs totaal onbekend in de oren klinken, maar komt vanuit de kristallen schedel zelf. Soms kan een naam hierdoor ook de nodige processen gaan triggeren of op gang zetten, omdat het juist die frequentie is, die noodzakelijk is voor verdere healing of bewustwording. Soms kan het een proces op zich zijn wat doorlopen mag worden, voordat de kristallen schedelzijn/haar naam aan je kenbaar maakt.
Hoe het ook zij, wanneer het de juiste tijd is zal de kristallen schedel, op welke manier dan ook, zijn/haar naam aan je laten weten. Dat kan bijv. door een steeds terugkerende naam in je hoofd, het voelen/ weten plotsklaps van de naam, deze kan tot je komen in een meditatie of droom, etcetera.

 

Afsluiting voor zover

Er valt nog heel veel meer te zeggen en te delen over de kristallen schedels, mijn ervaringen met hen, de samenwerking met hen, de energie, informatie en Kennis die zij bezitten en delen, en het Lichtwerk wat ik samen met hen mag verrichten. Maar ik denk dat dat voor een later moment mag zijn.

Meer hierover kun je later ook terugvinden in mijn boek “Lichtwerk met Kristallen’ waarin ook een hoofdstuk gewijd is aan de Kristallen Schedels, en verder hoop ik steeds meer helderheid, informatie, uitleg en ervaringen
te mogen delen op deze website!

In het Licht van deze waardevolle, Pure, Zuivere en Grote Meesters,
© Willemien Timmer, september 2007

 

Meer lezen en of leren over kristallen schedels?

Neem dan even een kijkje op deze pagina’s van mijn ervaringen met kristallen schedels.