Laden Evenementen

Lichtcode Transmissie 11-daagse op afstand

 

11 Dagen lang, vanaf de start van 1-11-2022 t/m 11-11-2022, elke dag een lichtcode transmissie (energie overdracht) ontvangen van 15-20 minuten ter bekrachtiging van jouw bewustwordingsprocessen, groei en bewust Zijn.
Een booster en versterker om je energie trilling hoog te houden en of ‘op te krikken’, te voeden en te bekrachtigen.
Aan de hand van de Tempels van Licht Kaarten en daarin besloten Lichtcoderingen en in overeenstemming met de actuele energie van die dag wordt elke transmissie vorm gegeven. Uiteraard ook afgestemd op de deelnemers en hun energie.

Transmissie is een energie overdracht: energieën die dus aan jouw bewustzijn mee gegeven worden om je eigen bewustzijn, potentieel en kwaliteiten weer te gaan aantrillen om te her-inneren, activeren of in beweging te brengen, zodat deze weer mee gaan stromen in je bewuste menselijke leven.

De intentie van belichaming van je eigen bewustzijn is hierin mee genomen, en de transmissies zullen daarmee ook doorwerken in niet alleen je bewustzijn en energievelden, maar ook in je menselijke lagen zoals het fysieke, gevoels- en mentale veld.
De energie van gronding staat hierin ook centraal en zal sterk aanwezig zijn in het veld van waaruit ik de transmissies verzorg, om je te ondersteunen om alle beweging, trillingsverhoging en bewustzijnsverruiming te helpen dieper te gronden. (Van waaruit belichaming mogelijk wordt).

 

Praktische informatie:

Deze Lichtcode transmissie 10-daagse vind plaats van 1 t/m 11 november 2022
Elke avond om 21.00 uur (tenzij anders aangegeven). Op afstand.
Deze 11-daagse omvat 11 lichtcode transmissies van gemiddeld 15-20 minuten per dag. Inclusief de energie van het 1-11-222 en 11-11-222 Portaal en de maaneclips op 8-11-2022, welke energie ‘knooppunten’ zijn die mee genomen worden in de transmissies van die dagen.
Inclusief een uitgebreid verslag van de transmissie en energieën die daarbij naar voren zijn gekomen.
Op 1-11 en 11-11 2022 vind de transmissie om 20.00 uur plaats! (I.v.m afstand activaties die lter op de avond plaats vinden.)

 

Waarom 11 dagen?

Omdat wanneer je geregeld (op dagelijkse basis) afstemt op je Zelf en eigen hoger bewustzijn, je groei enorm versnelt wordt en zich verdiept. Vaak komt de ratrace van het dagelijks leven daar tussen en stellen we makkelijk een afstemming of tijd voor je Zelf nemen weer uit. Door 11 dagen achtereen een moment aan tijd aan je Zelf en je groei te besteden pool je dat automatisme van ‘geen tijd vrij maken’ makkelijker om en ga je de effecten voelen van wat een kort moment voor je Zelf per dag nemen voor je eigen bewustwordingsprocessen kan betekenen.
Daarnaast staat de energie van de 11 voor een transformatie, op meesterschapsbenen gaan staan in je eigen kracht en uitlijning.
De 11 resoneert ook met de 11-de maand (november) waarin deze 11-daagse gegeven wordt. De maand november is een diep transformerende maand qua energie.

 

Hoe het werkt:

Dagelijks ontvang je ’s morgens een mail met de kaart/ Lichtcodering die die dag een rol speelt en van waaruit de Lichtcode transmissie ’s avonds doorgegeven wordt. Je zou deze door de loop van de dag heen kunnen gebruiken om er eens naar te kijken, deze op je in te laten werken, er al op af te stemmen, om je open te stellen om die Lichtcodering te ontvangen,
’s Avonds via de transmissie worden deze frequenties uitgediept en dieper geactiveerd binnen je eigen bewustzijn.

Je houdt voor jezelf een ‘dagboekje’ bij met je eigen ervaringen van elke dag, zodat je zelf gaandeweg ook een rode lijn van groei of van datgene wat in jou resoneert tijdens de transmissies, kunt gaan zien.

Het verslag omvat een algemene beschrijving van de energieën die die dagen een rol spelen en via transmissie overgedragen zijn. Aan de hand hiervan weet je welke energieën er overgedragen zijn, wat er in je bewustzijn is aangeraakt en aan de hand van je eigen aantekeningen en ervaringen kun je dit meer naar je eigen groei, situatie en zelf betrekken of vertalen.

Het is dus niet zo dat ik voor iedereen een persoonlijk afgestemd reading verslag maak, want juist het zelf ‘linken gaan leggen’ tussen jouw ervaringen en de energie van transmissie, helpt je in je eigen bewustzijn en vertrouwen groeien!
Het verslag ontvang je na de 10-de en laatste dag en transmissie. Zodat je echt op eigen ervaring en waarnemingen vaart gedurende de 10-daagse en de verdieping of aanvulling pas daarna op papier bevestigd wordt.

 

Kan je een dag niet (gelijktijdig) mee afstemmen? Geen enkel probleem!

Ik koppel de energie van de Lichtcode transmissie aan jouw bewustzijn en energie en ook al kun je op 3D niveau misschien even niet meedoen en afstemmen, dan komt de energie alsnog gewoon binnen, trilt je aan en werkt door in jouw persoonlijke groei.
Je kan er zelfs nog op een later/ eigen moment voor gaan zitten om het alsnog ‘bewust binnen te halen’ zodra het gekoppeld is aan je bewustzijn. (Zie het als een email die je al hebt ontvangen maar pas later opent en leest).
Mee afstemmen is echter leuker, want dan kun je zelf ook nog van alles ervaren natuurlijk!

Investering in je Zelf voor 10 dagen Lichtcode transmissie:
Meedoen aan de lichtcode transmissie kost slechts € 15,55 per dag. De codering van de 15,55 gaat over de uitlijning ( 1) met het Christus Bewustzijn (555), dus voor 10 dagen achtereen in totaal voor € 155,50 (= uitlijning met Christusbewustzijn en Bron energie). Dit is incl. Btw en verslag, de 11-de dag (11-11-222) is een extra dag ditmaal en gratis (alleen voor deelnemers die alle dagen meedoen)!

Extra optie bij de Lichtcode transmissies:
Voor € 15,- extra is het mogelijk om vooraf een audio afstemming te ontvangen, die speciaal voor deze 11-daagse is opgenomen. En die je kan helpen om of dagelijks tijdens de transmissie te volgen. Of om voorafgaand aan de transmissie te beluisteren, zodat je lekker in je eigen uitlijning en afstemming zit om de transmissie zo diep en bewust mogelijk te ontvangen.
Dit kan dienen als extra ondersteuning en om je op dagelijkse basis voor te bereiden om zo bewust mogelijk te ontvangen en ervaren.
Mocht je deze erbij wille bestellen, dan ontvang je deze 1 a 2 dagen voor de start van de transmissie 10-daagse!

 

Wil je meedoen aan de Lichtcode transmissie 10-daagse?
Laat dan wat van je weten via info@praktijk-apofyliet.nl

Voor de Tempel van Licht kaartenset, klik hier.

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!