Laden Evenementen

De Magie van Moeder Aarde  

De aarde is een verzameling van alle mogelijke verbindingen die in Schepping aanwezig zijn. Dat is het unieke aan de Aarde. Alle rassen, verbindingen, sterrenbewustzijn en scheppingen vinden hier hun plek. Moeder Aarde is de enige plek waarin alles wat binnen Schepping is, door elkaar heen leeft en beweegt.  Dat kan soms heel verwarrend zijn en leiden tot een diep misverstaan van elkaar of de wereld, als je niet werkelijk herinnert hoe de schepping op aarde in elkaar zit.
Als je de veelheid aan energieën weer leert detecteren, kennen en vooral leert (door)voelen kan je dat heel veel Galactische, Kosmische en Goddelijke informatie opleveren. En zal je bewustzijn verder oprekken en herinneren hoe het in jou en jouw leven werkt.
Alles wat we op aarde kennen en tegenkomen is een ‘verzameling’ van geschapen energieën elders in het Universum. Het doorvoelen en doorgronden van wat jij aantreft op je pad aan signalen, symbolieken, energieën kan je veel vertellen over je Zelf, jouw Zielsevolutie, bewandelde paden, wie jij echt Bent en wat jouw pad/missie en kwaliteiten zijn. Maar leert je ook weer) afstemmen op, verbinden met en samenwerken met alle prachtige Wezens die hier aanwezig zijn op aarde.

Daarnaast kan een diepere herkenning hiervan er toe leiden dat je dieper aanwezig durft te en kunt zijn in je eigen basis en op aarde, omdat je ook meer gaat ervaren hoe er helemaal geen verschillen zijn tussen ‘boven en beneden’ en welke draagkracht en veiligheid Moeder Aarde ons schenkt.

 

Herrijzen van de Oorspronkelijke Mens
‘In den beginne’ bij de eerste creatie van de fysieke aarde waren wij nog in veel diepere verbinding met ons Hoger Bewustzijn en Al Wat Is. Ongeacht dat we afgedaald waren vanuit Bron en al door vele dimensies heen ervaringen hadden opgedaan, waardoor ook de nodige afscheiding en dualiteit (op andere niveaus dan het fysieke) was gecreëerd daardoor.
In die beginperiode op aarde was het nog veel makkelijker om connecties met Al Wat op Aarde Was te onderhouden en her-inneren. Het was er simpelweg nog, want de aarde was pas geschapen vanuit de Lemurische velden en in samenwerking met verschillende Galactische Realiteiten en samenwerkingsverbanden.

In de loop der tijd raakte het bewustzijn steeds verder afgescheiden en verdeeld door de aardse duale ervaringen, totdat we ons Zelf volledig afgescheiden ervoeren van Bron. Van hieruit verloren we ook de verbinding met delen van ons Zelf die vanuit andere realiteiten die op en in de aarde aanwezig waren, of vanuit andere sterrenstelsels (dimensies) aanwezig waren.
In deze tijd groeien we steeds krachtiger weer toe naar herstel van al deze verbindingen en het her-inneren van die Scheppende Kracht. Moeder Aarde heeft haar Magie op bepaalde levels altijd behouden, zelfs al was dat niet zichtbaar meer voor ons, in dualiteit levende wezens. Maar naarmate ons bewustzijn steeds verder weer opent voor de verbinding met Hoger Zelven en Bron, openen ook de werelden van Moeder Aarde zich weer voor ons bewustzijn.

Juist nu, waarop we al enkele jaren zo liefdevol gepusht worden om onze basis en buik weer in te gaan nemen, waardoor we ons Goddelijk Zelf werkelijk weer kunnen verbinden met ons mens-zijn, biedt Moeder Aarde krachtige en prachtige ondersteuning. iet alleen bij onze persoonlijke processen, maar ook collectief.

Willen wij ons Oorspronkelijke Mens-zijn weer ten diepste leven (Zelfrealisatie), ook hier in de aardse sfeer en menselijk bewustzijn dan zullen we weer bewust mogen worden van de grootste krachten die ook op en in de aarde aanwezig zijn. Zij zijn allen deel van deze schepping en ervaring die wij hier op aarde meemaken. De Magie van Moeder Aarde bewaakt essentiële coderingen die wij ook nodig hebben om ons Goddelijk Scheppend Bewustzijn en ons totale Zelf weer te gaan herinneren en integreren. Het is dus noodzaak, wanneer wij dieper in de belichaming van ons Goddelijk Zelf willen komen, om de verbinding met Gaia ook te herstellen.

 

Tijdens deze workshop
Zullen we de ervaring van ‘zo boven zo beneden’ dieper gaan ervaren. alles waarvan wij denken dat het ‘boven’ is (in hogere sferen) is ook ‘beneden'(in de aarde) te vinden. Denk aan verbindingen met Lichtmeesters, Engelen, Star Families, natuurwezens,  etc. in feite is ‘boven en beneden’ een illusie van de duale schepping. In essentie is alles Een en binnen ons bewustzijn aanwezig.

Dat betekend dat we even zo goed ons Zelf, hogere zelfdelen Meesters, Engelen en Star Beings kunnen herinneren, ontmoeten, ervaren vanuit de aardse sfeer. Met als enige verschil dat deze ervaringen ook diep gegrond zullen zijn en wekelijk naar het hier en nu bewustzijn mee genomen en daarin geankerd kunnen worden. Dat betekend dat deze energieën ook weer deel gaan uitmaken van je menselijk bewustzijn.

Ook de her-innering aan Elfen hoger-zelf delen, aarde ‘Godinnen’ hoger zelf delen, natuurwezen en mythologische wezen energieën zullen dieper belicht en ervaren kunnen worden.
Op deze workshopdag zullen we ons persoonlijk dieper gaan verbinden met de Magie van Moeder Aarde, met de Gaia Code en de Terra Code, onze verbinding met Moeder Aarde, waardoor we ook steeds dieper in de belichaming van ons fysieke lichaam ook ons volledig bewustzijn zullen kunnen komen. Maar ook steeds dieper de schepping en onze weg daar binnen zullen gaan ‘verstaan’.

Het wordt een dag vol pure magie, aantrekken van hoger zelf delen uit alle hoeken van het universum en de beleving daarvan in ons menselijk bewustzijn en voelen!
Dat wat in dit moment van tijd, afgestemd op de aanwezige deelnemers, wil Zijn, zal naar voren komen. Samenwerking met natuurwezens, Midden aarde werelden, Meestervelden, Galactische sferen, Lichtsteden, kristallen of andere vormen kunnen allemaal, mits aansluitend in het moment en persoonlijke processen, naar voren komen.

De essentie en intentie van deze dag is om je dieper in een veilige bedding in je eigen Multidimensionaal bewustzijn te laten landen, in de aarde energie, waarmee jouw bewustzijnsgroei en belichamingsprocessen  immense sprongen voorwaarts kan gaan maken.

Workshop van 10.00 tot 17.00 uur

De investering in je Zelf bedraagt € 125,- incl. BTW, koffie, thee en versnaperingen

Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!