Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Egyptische Essentie Activatie Workshop

 Activatie van je Goddelijke Kwaliteitenpalet

Activatie van je Goddelijke Kwaliteiten, je kwaliteitenpalet aan de hand van verschillende ‘Goden en Godinnen’ (Neteru) kwaliteiten die het oud Egyptische veld weerspiegelen. Het gaat hier om Universele kwaliteiten en krachtvelden die ook terug te vinden zijn bij Ascended Masters en (Aarts) Engelen, Star Beings of andere vergelijkbare en ook hier aan verbonden grote Bewustzijnsvelden. Deze Meestervelden weerspiegelen allemaal een bepaalde frequentie en daarmee een potentieel ,wat ook in ieder van ons Wezen besloten is. We zijn immers allemaal deel van de Bron, waarin alles aanwezig is.

In de Oud Egyptische wereld, waarin op een bepaald niveau, nog een veel dieper verstaan van de Schepping en Godskwaliteiten in de mens aanwezig waren, ontstond van daaruit een palet aan ‘Goden en Godinnen’, in oorsprong de Neteru genoemd, die allen een deel aspect van kwaliteiten, frequenties of golflengtes van de Bron weerspiegelden.
In hun gezamenlijkheid of totaliteit zijn ze afkomstig van Een en dezelfde Bron, maar zijn opgedeeld als deelaspecten (verschillende ‘Goden en Godinnen’) als allemaal spiegels van bepaalde Bron potentie of kwaliteiten.

We zijn inmiddels zo ver in de dualiteit gaan zitten dat het totaal niet in één keer meer te behappen en herinneren is. Alleen op deze wijze, stapsgewijs door verschillende Neteru velden of initiatiepaden heen bewegend en bewust wordend, kunnen we het geheel aan Potentieel weer gaan herinneren.
Deze activatie workshop reikt je daarmee een opstap aan, om stap voor stap, laag voor laag verschillende potentie velden van je Zelf weer dieper te gaan herinneren, ervaren en eigen te maken. Op deze wijze ontdek je steeds meer wat jouw unieke verbinding met dergelijke kwaliteiten is en hoe je deze ook in het hier en nu weer kunt vormgeven en inzetten in je leven.

Door je te verbinden met een Neter-veld doorloop je in feite een initiatieperiode door een bepaald deel van je Zelf, wat ook een Godsaspect als deeltje van het Grote Geheel is. In feite gebeurde dat ook in de oude Egyptische Mysteriescholen, in de inwijdingsweg.
Zelfs elk Meester/Neter- veld op zich, draagt een immens veld van mogelijkheden, potentieel en kwaliteiten (heel veel verschillende golflengtes zogezegd) in zich. Wanneer de kwaliteiten van zo’n veld in je Zelf volledig doorgrond zijn, ben je weer innerlijk de drager van deze eigen Godsfrequentie.
De hele innerlijke inwijdingsweg draait om het weer ten diepste herinneren van wie jij Bent. En deze activatie healingen dragen daar aan bij, om in een verdiept en versnelt tempo de op jouw Blauwdruk resonerende Godskwaliteiten weer wakker te maken, te ‘installeren’ en activeren in je bewustzijn. Op deze wijze kun je veel sneller en afgestemd op de oneindige groeimogelijkheden van het Nu je eigen kwaliteiten leren herinneren, ervaren, doorvoelen, leren belichamen en inzetten in je leven.

Door deze Neteru of Blauwdruk activaties, wordt je dieper geïnitieerd in een of meerdere van deze Meesterkwaliteiten binnen je Zelf, die voor jouw groei in het nu het meest aan de orde is en aansluit op jouw Zielenpad. Dat kan in elke willekeurige groeiperiode dus steeds een andere Neteru (‘God en Godin’) kwaliteit zijn.

Welke Neteru-velden en Godskwaliteiten exact aan bod gaan komen, hangt af van de aanwezige groep deelnemers. Afgestemd op jullie Blauwdrukvelden en wat daarin in het nu als meest essentieel oplicht om te gaan her-inneren. Jij draagt daarbij jouw Sleutel voor de rest van de aanwezige groep, ongeacht of je dat bewust bent of niet. Want als jouw Sleutel aangeraakt mag worden, herkent, erkent, herinnert en gevoeld, zal dat ook deze Sleutel in de anderen mogen aanraken. Je ontvangt op deze wijze dus meerdere Sleutels en aanrakingen en Neteru-velden in jou, in deze workshop. Die allemaal aanvullend, aansluitend en bekrachtigend op elkaar zullen zijn.
Vanuit de afstemming zullen deze Sleutels binnen de groep een voor een zichtbaar gaan worden, benoemd en doorgewerkt. Ieder komt daarbij dus ook individueel aan bod, om de eigen Sleutel voor je Zelf en elkaar te activeren binnen de verschillende transmissies.

Mijn rol daarin zal zijn om de juiste Sleutels op te pikken en te vertalen, en deze frequenties dieper aan te boren, te verhelderen, de Oorspronkelijke frequenties naar voren te halen en deze via transmissie in samenwerking met Al Wat Is, te activeren.

Zie voor meer info over de Egyptische Essentie Activatie workshops en hun achtergrond en Bedoeling:

Deze workshop is een combinatie van teachings over de Neteru, hun functies, kwaliteiten en Bedoeling ook binnen je Zelf en afstemmingen om dieper zelf te ervaren, bewustzijn te openen en initiaties en activaties door te voeren in je hier en nu bewustzijn!

 

Workshop van 10.00-17.00 uur
Investering in je Zelf bedraagt € 111,- incl. BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen

 

Meld je direct aan: