Laden Evenementen

Crystal Gate Activation Workshops/ Kristallen Poorten Activatie Workshops

crystalgate

In deze nieuwe serie workshops zullen we op het Bronpotentieel van de Kristalwezens gaan afstemmen, vanuit de oneindige mogelijkheden van het Nu, waarin de innerlijke poorten van de Kristalwereld veel verder geopend zijn dan de recente afgelopen jaren. Heel nieuwe coderingen, energieën, potentieel en dimensielagen van de kristallen worden daarmee toegankelijk om weer te voelen en ervaren. En dimensielagen, krachten en energieën die voorheen nog niet als mens toegankelijk waren, zullen zich nu meer en meer gaan blootgeven.

Waarom? Simpelweg omdat we vele malen hoger in trilling resoneren en dieper aan het uitlijnen zijn met ons Bron of Goddelijk Zelf. Met dank aan alle trillingsverhogingen, wijzigingen en groei van de afgelopen jaren.Vanuit die resonantie waar ‘we Zijn’ kunnen we ook de Kristalfrequenties (dieper) ontmoeten en zullen hun ongekende kwaliteiten, verbindingen, weerspiegelingen va ons Zijn, zich steeds meer gaan blootgeven. Het her-inneren en herkennen van deze Potenties, ook binnen ons Zelf, leidt naar een diepere hereniging met delen van ons Wezen die betrokken zijn bij de Oorspronkelijke Scheppende Krachten die wij als Bron bezitten.

Maar zullen ook herinneringen kunnen wekken voorbij de lineaire tijd en ruimte, waar wij binnen het tijd/ruimte kader deze innerlijke Potenties hebben ingezet, ermee gewerkt hebben en welke rol wij daarmee vervulden binnen het geheel aan Schepping. O.a. de Lemurische bewustzijnsherinneringen zullen hiermee aangeraakt worden. Omdat in die tijdsresonantie deze kwaliteiten ingezet zijn om een 5D wereld naar de 3D wereld te helpen overgaan, zodat wij als Bron in ervaring onze reis konden vervolgen ook door de 4-de en 3-de dimensielagen (om ons Zelf tot in de diepste afscheiding en dualiteit te leren ervaren).

Kristallen waren o.a. de frequentiepoorten waardoor wij naar de 4-de en 3-de dimensie konden komen, Gouden Tijdperken konden scheppen en dieper de duale velden binnen gingen. Zo zijn de Kristal Poorten ook een ‘weg terug’ om ons Zelf uit de dieptelagen van de 3D en 4D weer ‘op te liften’ naar de hogere dimensielagen van ons Wezen en naar de herinnering te tillen van de Pure Oorspronkelijke Scheppingskracht.

Elke Kristallen Poort zal andere innerlijke frequenties weten te weerspiegelen en wekken (activeren) binnen ons Bewustzijn, daar elke kristalsoort andere resonanties, verbindingen en Poorten in zich draagt. Of dit nu Poorten naar hogere dimensielagen, interstellaire verbindingen, Lichtwezens, Draken of Meesterbegeleidingsvelden zijn. Of verbindingen met de Oorspronkelijke Zijnskwaliteiten, Scheppende Krachten, Oorspronkelijke Aarde frequenties, Blauwdrukvelden, Heilige Krachtplaats energieën of Paradijsmatrix Coderingen. Elke Kristallen Poort biedt vele Multidimensionale Mogelijkheden voor ons om weer te her-inneren hoe en waar wij mee verbonden zijn, als deel van het Grote Geheel. En kunnen daarmee weer helpen her-inneren wie wij Werkelijk Zijn en waarom wij hier zijn.

 

The Apofyliet Multidimensional Crystal Gates, deel I & II

Een introductiedag (deel 1, in dec. 2016) voor de serie van workshops die in 2017 van start gaan. Deze introductieworkshop geeft ongeveer aan hoe deze Kristallen Poort Workshops zullen verlopen en wat daarin aan de orde komt! Deze eerste dag zullen we gaan werken met de Crystal Gate (Kristallen Poort) van het Apofyliet Kristal.

Dit, omdat ik al vanuit het begin van de Praktijk werk vanuit deze Poort en daartoe steeds dieper de toegang heb gekregen in de loop der jaren om daadwerkelijk de kwaliteiten van het Hart van Bron belichamen op Aarde, als een Brug van Bewustzijn, heb mogen ervaren en verkennen. De Apofyliet Kristallen die met zulke hoge liefdevolle krachten de brug weten te slaan naar de veel dichtere minder transparante frequenties van het duale aardse bewustzijn, waardoor een Poort naar Bewustwording binnen het eigen Zelf ontstaat en gebouwd kan worden.

We zullen in deze workshop niet alleen dieper de energetische werking van de Apofyliet kristallen gaan verkennen, maar ook:De Multidimensionale ingangen die de Apofyliet in resonantie kent als deze Poort en hoe verwerkt en verhoud zich dat in deze kristalsoort. Welke ingangen, Multidimensionaal Potentieel en kernkwaliteiten belichaamt de Apofyliet als kristal. En hoe verhoud zich dat met jouw Zijn? Hoe is hiermee te werken als mens-zijnde en wat kan dit betekenen voor je eigen persoonlijke Multidimensionale groei, het collectief Apofyliet Bewustzijn en het Grote Geheel van alle wijzigingen op grote schaal (collectief) van het Ascensie proces.

Welke Blauwdrukvelden zijn verbonden aan deze kristalsoort en welke verbindingen zijn al actief werkzaam op aarde, welke dienen wij verder te activeren en integreren en hoe. Door de Kristallen Apofyliet Poorten te betreden vandaag start je een diepgaande initiatie en innerlijke activatie reis binnen je Zelf en jouw persoonlijke groei/Zielsprocessen. De Oer Kwaliteiten en Broncodering van de Apofyliet resonantie wordt daarmee ten diepste in jouw Wezen gewekt om weer te herinneren, eigen te maken en te integreren. Hoe dit exact werkt en welke waarde dit heeft zullen we gaan ervaren binnen de workshop.Maar daarnaast geeft het vertoeven in en het binnen gaan van de Apofyliet Kristallen Poort een diepere ingang en activatie aan het collectief van deze kristalsoort (op aarde) mee, waardoor de Poorten van deze Kristallen Poort als Levend Bewustzijn dieper geopend kunnen worden voor de kristallen die op en in de aarde zijn. We wijzigen daarmee dus de coderingen en energie van deze kristalsoort, op dat deze nog dieper tot haar recht kan komen en ieder die ermee werkt verder kan helpen in de persoonlijke (en collectieve) bewustzijnsgroei.

Er vinden dus in deze workshops ook collectieve Blauwdrukwijzigingen plaats in de Kristal Energieën, waarmee het hoogste Potentieel van de kristallen ook geactiveerd wordt in onze aardse sfeer. Het zal een co-creatie worden van ons bewustzijn, het kristal bewustzijn en alle vanuit Bron uitstaande verbindingen van deze Kristallen Bewustzijnsvelden (of dat nu Meesters, Engelen, aardewezens, Draken, ET’s of wie dan ook zijn).

Deze workshops zullen jouw bewustzijn werkelijk verder open ‘draaien’ en je heel veel nieuwe kwaliteiten, potentie en verbindingen van je Zijn leren kennen en integreren. De Kristallen Poorten als een weg ‘terug’ naar jouw Verlichte Wezen en Bron!

Aanschaf van een kristal waarmee gewerkt is en of die opgeladen is in deze energieën van de workshop is mogelijk !

Deze workshops zijn los van elkaar te volgen. Maar… …Deelname aan het gehele traject zet veel meer zoden aan de dijk voor je eigen groei!

De Kristallen Poorten zullen een opeenvolging zijn in opbouwende energieen, en zodoende een opbouwend traject van groei aanreiken.

 

Investering in je Zelf per workshop bedraagt € 111,- per workshop/activatie dag. Dit is incl. BTW, koffie, thee, soep, versnaperingen.

 

Data van deze serie workshops:

Zaterdag 10 december 2016, van 10.00-17.00 uur 

Introductie workshop: De Apofyliet Kristallen Poort

De Multidimensionale Apofyliet Kristal Poort I: De Brug van (mens) zijn naar (Bron) Zijn

 

Zaterdag 21 januari 2017, van 10.00-17.00 uur 

De Apofyliet Kristallen Poort: De Multidimensionale Apofyliet Kristal Poort II: De Brug van (mens) zijn naar belichaming van (Bron) Zijn 

(Je hoeft niet perse deel I gevolgd te hebben, is echter wel een aanrader voor verdieping!!)

 

Zaterdag 18 februari 2017, van 10.00-17.00 uur

Kristallen Poort Activatie: Opening van de Gouden Poorten naar Moeder Aarde

 

Vrijdag 31 maart, van 10.00-17.00 uur

Kristallen Poort Activatie: Zuivering van het Karmisch Web van Aarde Evolutie

 

Vrijdag 14 april 2017/goede vrijdag, van 10.00-17.00 uur

Kristallen Poort Activatie: Emotionele Herinneringsvelden van Duaal Bewustzijn en waarom wij niet vrij kunnen zijn van emotionele aanhechtingen en wonden

 

Vrijdag 26 mei 2017, van 10.00-17.00 uur

Kristallen Poort Activatie: De Creatie van Ego Zelf, Archontische Krachtvelden en Atlantische velden en de omkering ervan

 

Zaterdag 10 juni 2017, van 10.00-17.00 uur

Kristallen Poort Activatie: Het Hart van Creatie en Zijn

 

Zondag 16 juli 2017, van 10.00-17.00 uur

Kristallen Poort Activatie: Scheppingskracht, Manifestatie en de Pure Goddelijke Verbinding

 

Vrijdag 29 sept 2017, van 10.00-17.00 uur

Invulling volgt nog ter zijner tijd!

 

Zaterdag 21 oktober 2017, van 10.00-17.00 uur

Invulling volgt nog ter zijner tijd!

 

Vrijdag 24 november 2017, van 10.00-17.00 uur

Invulling volgt nog ter zijner tijd!

 

Zaterdag 16 december 2017, van 10.00-17.00 uur

Invulling volgt nog ter zijner tijd!

 

Aanmeldingen graag via: info@praktijk-apofyliet.nl

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!