Laden Evenementen

De magie van  van Isis en 7-7-7 portaal

In de energie van het 7-7-7 Portaal, welke een krachtige energie upgrade omvat, verzorg ik een krachtige, liefdevolle en diep helende activatieworkshop.

De frequenties van het 7-7-7 portaal bieden een drievoudige bekrachtiging van je scheppingskracht en uitlijning met de Akasha velden van je eigen Wezen. Vanuit hartgedragen en gegrond bewustzijn!

De 7-7-7 portaalenergie werkt diep in en vanuit de vrouwelijke blauwdruk en – scheppingskrachten binnen ons wezen. het hart met al haar kwaliteiten staat daarbij dan ook centraal. Dit wordt allemaal nader toegelicht tijdens deze workshop en uiteraard zulen we deze energieen via de afstemmingen ook heel bewust gaan ervaren.

De energie van deze dag zal ook gericht zijn op je eigen multidimensionale hart, de vrouwelijke Blauwdruk en de energie en magie van Isis. Deze zijn allen aan elkaar gelinkt en binnen je eigen bewustzijn aanwezig.
Kwaliteiten en bewustzijnsmogelijkheden, potentie en kennis die het Isis bewustzijn vertegenwoordigt houden belangrijke Sleutels in zich om je eigen multidimensionaal hart krachtiger te openen en te activeren en je vrouwelijke blauwdruk steeds krachtiger te her-inneren en te verankeren.

De Magie van Isis (in je Zelf) zal deze dag dieper gevoeld mogen worden, in de vele facetten waar dit bewustzijn voor staat. Dit leidt tot diepere bewustwording en heling van verwonde of afgescheiden Zijnsdelen.
De frequentie van Isis is een bijzonder krachtige en liefdevolle en de uitlijning met Sirius, Goddelijke Magie, Scheppingskracht, oer Moederenergie en oorspronkelijke Blauwdrukken die o.a. daarin aanwezig is zal in deze activatieworkshop dieper gevoeld en ervaren mogen worden.

De Isis kracht in je eigen bewustzijn zal dieper her-innert en geactiveerd worden. De Magie en kracht van Isis, en waar dit bewustzijn voor staat, zal dieper belicht worden. Maar het belangrijkste is dat je zelf weer (gaat/leert) uitlijnen met deze frequentie zodat je van binnenuit de kwaliteiten die Isis weerspiegelt weer leert bemeesteren.
Liefde vanuit het Multidimensionale hart, creatiekracht, magie, helend vermogen, vergeving, acceptatie, vertrouwen, in gelijkwaardigheid met het Goddelijke Mannelijke Zijn (balans), inspiratie, gevoelskennis,  en heel veel meer.

De energie van Isis weerspiegelt een groots bewustzijnsveld en Goddelijke aspect, die ook in ieder van ons aanwezig is. Wat is de weerspiegeling en de frequentie in relatie tot ons bewustzijn? Welke rol vertegenwoordigd deze frequentie binnen ons eigen bewustzijn en binnen het transformatie pad naar ascensie in deze tijd?

Een uiterst boeiende, diepgaande activatie dag waarbij opnieuw een tipje van de sluiers van de oud Egyptische overleveringen belicht worden en vertaald naar de hier en nu groei in bewustzijn en bewustwording.

Tijdens deze activatie dag wordt er meer uitleg gegeven en zullen we diverse ter plekke gechannelde afstemmingen gaan beleven en ervaren die deze ‘materie’ dieper in je eigen bewustzijn voelbaar, bewust en actief maken.

 

Het beloofd een dag met een gouden randje om je hart te worden!

 

Activatie workshop van 10.00 tot ongeveer 17.00 uur

Investering in je Zelf bedraagt € 133,- incl. BTW, koffie, thee en versnaperingen

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!