Laden Evenementen

Van schaduw naar lichtend en liefdevol Meesterschap– Intensive

2020 en 2021 zijn ultieme jaren waarin meer dan ooit de onbewuste schaduw naar de oppervlakte is komen drijven. Op dagelijkse basis hebben niet alleen bewuste mensen hiermee te maken, maar werkelijk iedereen beweegt zich hier doorheen.

Het blijft toch bijzonder: LICHT EN LIEFDE scoort zoveel beter dan schaduw en realiteit en toch is dat (laatste) hetgeen waar we ons dagelijks doorheen bewegen!
En is de ‘licht en liefde beweging’ nog zo veel te vaak een vlucht uit realiteit of van onbewuste schaduw patronen die niet aangekeken durven te worden.

Werkelijke gegronde transformatie vind pas plaats als je echt door de eigen onbewuste lagen durft te gaan. Werkelijke belichaming van je hogere licht en liefde frequenties vind pas plaats wanneer schaduw/het onbewuste werkelijk bewust en doorleefd is!
(Gebeurd dat niet, dan is het surrogaat licht en liefde en komt er veel spiritueel ego voeding bij kijken).

Wil je echte stappen maken in manifestatie van je Meesterschap in je dagelijks leven, dan is deze intensive echt een aanrader!

 

De aanzet tot deze 3-daagse intensive

Vanuit de groeiprocessen in Menselijk Meesterschap dit jaar, worden we op steeds diepere onbewuste lagen bewust(er) aangeraakt en ‘gedwongen’ hier iets mee te doen. En komen we in steeds diepere imprints van ons DNA en mens-zijn terecht, waarin we de uitlijning met Bron zijn verloren, kwijt geraakt of er van zijn afgesneden.

Door de vele levens/ ervaringen in de dualistische realiteit, die zich echt niet slechts tot alleen de aarde beperkt, zijn we op vele dimensie/Wezenslagen ‘geïnfecteerd’ met verdraaide energieën, imprints die niet de onze zijn van oorsprong, en hebben we te maken (gehad) met verstoringen van manipulatie en onderdrukking, vals licht en misleiding.

In de energieën van dit jaar zijn diepere lagen dan ooit blootgelegd en werken we diepgaand op DNA niveau om oude lagen onbewustzijn weer te verwijderen en ons DNA in volledig potentieel dieper te activeren. Zodat onze Oorspronkelijke uitlijning, Bron energie en herinneringen aan wie wij Werkelijk Zijn weer vrij kunnen stromen, in het mens-zijn.

Menselijk Meesterschap of Zelfrealisatie is de integratie van alle lagen van bewustzijn, her-innert en belichaamd ook in je mens-zijn.

Deze 3 daagse intensive biedt een diepgaande duik in de innerlijke (energetische en DNA) imprints, die er in jouw mens-zijn en Wezen nog aanwezig zijn. Om ter afronding van alle processen van dit jaar, nog een diepe schoning en bewustwording hierin aan te brengen.

 

In Liefde en Licht jouw angsten voor schaduw aankijken

Deze workshopdagen  zijn bedoeld ter dieper bewustwording van de Schaduwkrachten die even reëel zijn als de Lichtkrachten. Zowel in ons als binnen de Schepping zijn vele verschillende krachten werkzaam en die zijn niet altijd even behulpzaam ten behoeve van onze groei.
Deze dagen gaan we onze focus richten op de schaduwkrachten die in ons, op aarde en binnen de Schepping aanwezig zijn en die aardig verstorend, beperkend, vast zettend, manipulatief en beïnvloedend kunnen werken.

We kunnen ons doorlopend richten op en streven naar Licht, Liefde en groei, maar wanneer we werkelijk eerlijk en zuiver aan ons Zelf werken zullen we vroeg of laat te maken krijgen met de tegenpool daarvan: Schaduw en ondermijnende energievelden.
Daar waar wij steeds lichter (in trilling) worden, daar zullen we steeds meer ook de andere zijde van de medaille gaan aantrekken en ontmoeten.

Dit roept bij veel mensen intense angst op. Maar om ons Zelf werkelijk te bevrijden uit de duale matrix en schaduwvelden, zullen we deze velden dieper mogen leren doorgronden en gaan leren wat dit voor krachten zijn. Hoe deze in elkaar steken, hoe ze zich tot ons verhouden, hoe wij hierin ‘verstrikt’ zijn geraakt en hoe we ze herkennen binnen en buiten ons.

En in feite is het niets nieuws, want we bewegen ons hier op dagelijkse basis, maar meestal onbewust, doorheen. Nooit eerder was deze intensive dus zo accuraat en aan de orde van de dag, dan nu.

 

Neutrale kijk vanuit bewustzijn

Pas wanneer er echt een neutrale, reële kijk is op alles wat binnen Schepping en binnen dualiteit aanwezig is, kunnen we het grotere plaatje van Schepping gaan zien. Zolang wij de ogen sluiten voor de Schaduwvelden die ook zijn, zullen wij slechts met gekleurd perspectief ons Zelf en de wereld aanschouwen terwijl we onbewust onze eigen Schaduwvelden in stand houden.
Iedereen die nu bezig is zich te richten op het Licht, heeft ook te maken gehad met Schaduw of Duister. Dat is op zich niets om bang van te zijn. Als je niet het diepste Duister hebt ervaren of misschien zelfs gepraktiseerd, kun je nu niet naar je hoogste Licht en Kracht toe uitreiken. Zo werkt de duale ervaring nu eenmaal. Beide zijn deel van dezelfde medaille.

Overigens zijn vele van dergelijke oude beïnvloedingen, beperkingen en verstrikkingen vaak al vele eeuwen/incarnaties deel van je energie zonder dat je dat bewust in de gaten hebt. Hoe bewuster je wordt (hoe hoger je trilling) hoe meer dat zulke schaduwvelden ook in jou aan het Licht gaan komen om te transformeren.

 

Wat gaan we doen?

Deze workshopdagen bieden meer inzicht, toelichting en ook zelfonderzoek zodat je steeds dieper zicht krijgt op hoe deze energieën (in jou) werken en hoe je ze kunt detecteren. Waar ze vat op je hebben (gekregen), waar jouw ingangen zitten en hoe je deze kunt verhelpen en dichtten. Waar en hoe je je Zelf kunt bevrijden dus!

Gechannelde healingen en afstemmingen leggen  in ons Zelf dergelijke energiepatronen bloot, helpen deze te traceren, te doorgronden en ons Zelf te bevrijden van deze ondermijnende energieën. Om er bewuster van te worden hoe en waarom deze onze groei belemmeren en hoe we ons daar in de dagelijks leven praktijk mee kunnen verhouden. Inzicht en ‘verstaan’ van hoe deze energieën werken, waarom ze er zijn, hoe ze gecreëerd zijn en waarom ze wellicht op jouw pad zijn gekomen.  Leren detecteren, herkennen van deze energieën vanuit je verfijnde gevoeligheid.

Binnen deze ‘mini opleiding’ of intensive werken we vanuit afstemming op dat wat er leeft in het groepsveld en in iedere deelnemer, de energie van het moment en die tijdsperiode en alle aanwezige Lichthulp (Lichtmeesters, Engelen, Aardewezens en andere Lichtwezens. Maar ook je eigen hoger bewustzijnsdelen en hoger Zelven).

Deze workshops zijn gebaseerd op co-creatie, dat betekend dat ieder ook inbreng heeft van eigen inzichten en persoonlijke ervaringen. Die ook voor elkaar weer heel verhelderend of als Bewustzijns Sleutel kunnen werken. Samen als groep wordt de workshop van daaruit ook vormgegeven. (Ook bijv. aan de hand van vragen die er leven, ervaringen die gedurende de workshops of vanuit het dagelijks leven worden opgedaan, etc.)

Er wordt gezorgd voor een veilig, krachtig gedragen Lichtveld van waaruit we deze workshops zullen werken. Er zijn eventueel ook vele ondersteunende middelen aanwezig om je trilling hoog en licht te houden. Dus er is niets om bang voor te zijn!

 

Doordat deze workshops nu als een driedaagse worden aangeboden maakt dat de workshops des te krachtiger en intensiever. En zal er des te meer in jouw bewustzijn verhelderd, opgeruimd , bevrijd en  getransformeerd kunnen worden!!

De workshopdagen worden steeds verder uitgebouwd en alle dagen sluiten feilloos op elkaar aan, maar gaan steeds een stap dieper terug naar de kern van verstoringsoorzaken, gecreëerde onbewuste velden en beïnvloeding. Van mens-zijn naar de Galactische lagen die er achter liggen, naar de ‘bron’ van alle verstoring!

 

Globale inhoud van deze 3-daagse:

Deel I- Entiteiten, koordverbindingen uit parallelle incarnaties en  astrale velden op aarde.  Gemanipuleerde Lichtmeester – en of Meester bewustzijnsvelden. Gemanipuleerde velden ook vanuit Atlantis en Lemurië. Verdraaide Scheppingsvelden die als imprints in je DNA doorwerken. (Ook genetische lijnen, voorouderlijnen, vorige leven tijdslijnen, overgedragen vloeken of magische praktijken van voorouderlijnen en andere levens worden hierin mee genomen).

Deel II- Galactische energiezuigers, Zielsherinneringen aan Galactische Oorlogen, Orion energie, E.T. entiteiten en verstoringen, manipulatie en implantaten.

Deel III-  Archontische velden, ‘dark lords’ en zwarte magie

 

Juist doordat de energie van november de 11-trilling in zich draagt werkt deze diep door op het gaan staan in je eigen Meesterschap, kracht en verantwoordelijkheid. Dat is tevens een dragende ondersteunende kracht die ook gedurende deze intensive jou steeds meer op je eigen Meesterschapsbeen neerzet!

 

De investering in je Zelf bedraagt: € 366,-  incl. koffie, thee en versnaperingen.

Nu met vroegboek korting t/m 28-2-2021 voor € 350,-  incl. koffie, thee en versnaperingen.

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!