Het 11-11-2020 portaal

Het 11-11-2020 portaal   Voor meer toelichting op de energie van de 11, deze maand en de relaties tussen persoonlijk- en groepsbewustzijn, verwijs ik allereerst graag naar mijn [...]