Wanneer is de grens bereikt?

Wanneer is de grens bereikt? Ik laat me niet vaak op internet uit over mijn persoonlijke visie op de dagelijkse gang van zaken in de aardse wereld [...]