Laden Evenementen

Tempelvortex energie: Luxor Tempel

Tempel van Licht Vortex activatie workshop: Luxor Tempel

 

In deze workshops gaan we nader kennis maken met de krachtplaatsen en vortex energieën van Egypte aan de hand van verschillende tempels en hun energetische blauwdruk.
In elke workshop zal een andere tempel, blauwdruk en krachtplaats centraal staan. Tijdens deze workshop staat met name Luxor Tempel centraal.

We gaan niet alleen meer leren over de betreffende plek, maar vooral ook dieper binnen stappen in de specifieke tempel/ blauwdruk energie. Om te gaan beleven en ervaren wat deze energie voor jouw bewustzijn en groei in het hier en nu kan betekenen. Elke tempel draagt meerdere initiaties in zich, die je groei in het hier en nu kunnen stimuleren, verrijken en versterken.
De tempels van Egypte dragen fantastische coderingen en energieën in zich, gerelateerd aan de krachtplaatsen waar zij staan. De symbolieken, vorm, betekenis en universele informatie die daarin besloten ligt is ongekend.
Elke plek draagt een hoogfrequentie energie die van invloed is op je eigen multidimensionaal bewustzijn en die bij kan dragen aan de heling van oude wonden, her-inering aan jouw kracht en potentie, herstel en heling van jouw energievelden en het activeren en openen van je hoger bewustzijn.

Unieke nieuwe workshops die bestaan uit zowel meer uitleg, verdiepende inzichten en zelf diepgaande ervaringen met deze energie en activaties binnen het tempelbewustzijn ontvangen.

Vanuit mijn diepgaande, oeroude verbinding met Egypte en mijn ver-rijkende kennis van het Egyptische veld, de universele energieën en de coderingen daar binnen. Maar ook mijn vele ervaringen ook met de krachtplaatsen en tempels in het heden na vele, vele reizen, ben ik in staat de energieën van de krachtplaatsen naar jou toe te brengen. (Daar waar het op aards vlak nu even moeilijker is er rechtstreeks heen te reizen). Zodat de energie je alsnog mag aanraken, inspireren, bekrachtigen, helpen groeien, her-inneren en te verkennen is.

Elke workshop wordt daarnaast afgestemd op het moment in tijd, de energie van het moment en de aanwezige deelnemers. En wordt verzorgt vanuit een gedragen, diep gegrond veld, waarin het veilig is om je dieper te openen en de tempels van Licht toe te laten in je innerlijke verbinding.

Elke tempelblauwdruk activeert verschillende innerlijke kwaliteiten en bewustzijnslagen binnen je eigen multidimensionaal bewustzijn en draagt coderingen om dat bewustzijn te leren belichamen.

Tempels van Licht die belicht, uitgediept en ervaren gaan worden in deze workshop zijn:
Luxor Tempel (voor o.a. balans op multidimensionaal en menselijk niveau) en de Sekhmet/ Ptah  kapel in Karnak Tempel (Scheppingskracht, transformatie, vuurkracht).

 

Luxor tempel- the Temple of (hu)man
Juist in het kader van belichamingsprocessen die collectief dieper en dieper geactiveerd en gestimuleerd worden is dit een cruciale energie en vortex de kan helpen om veel dieper in je lichaam, mens-zijn en gronding van je hoger bewustzijn te komen. De energieën van deze tijd zijn sterk gericht op alle trillingsverhogingen steeds dieper te initiëren en integreren in het fysieke. Dat kan nog weerstand of enorme fysieke schoonmaakprocessen veroorzaken om oude imprints van dualiteit te wijzigen.
De energie van Luxor Tempel kan je ondersteunen in het openingsproces van het fysieke om met meer moeiteloosheid en minder weerstand d fysieke wijzigingen te ondergaan van een koolstoflichaam naar een steeds meer kristallijn oorspronkelijke structuur.

 

De Sekhmet/ Ptah kapel in Karnak Tempel
Dit is een bijzonder krachtige vortexenergie die gaat om diepte transformatie en her-inneren van de eigen scheppende mannelijke en vrouwelijke krachten, ook volledig aansluitend op wat momenteel collectief in deze tijd geïnitieerd wordt in het collectief bewustzijnsproces.

 

Gedurende dit jaar zullen er mogelijk verschillende van deze activatie workshops volgen, telkens van een andere krachtplaats en tempel energie aansluitend bij de collectieve groei- en bewustwordingsprocessen.

 

Workshop van 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.
De investering in je Zelf bedraagt € 133,- per persoon, incl. BTW, koffie, thee en versnaperingen. Lunch mag je zelf mee nemen.

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!