Zuiver leven en werken op alle lagen

Zuiver leven en werken op alle lagen Tja... wil je werkelijk zo zuiver mogelijk je diepste Zelf leven, belichamen en van daar uit werken, dan dien je innerlijk [...]