Master Group 2012 – opleidingstraject vanuit de 2012 frequenties

 

mastergroup2012

Traningstraject vanuit de 2012 frequenties voor jouw Ascensie pad en Bewustwordingsgroei en healing op Multidimensionaal niveau.
Dit traject van workshops biedt krachtige healing, bewustwording en handvaten aan te midden van alle trillingsverhogingen en processen van Ascensie in jou zelf, op planetair, Galactisch en Kosmisch niveau. Het reikt je diverse handvaten, inzichten, technieken en healingmethoden aan die je helpen meer en meer in je Kracht, je Licht, je Bewustzijn te blijven staan, ongeacht wat er gaande is in alle processen en trillingsverhogingen, maar ook om je Spirit en Ware Zijn meer en meer in je alledaagse 3D hier en nu handen en voeten te geven en te integreren. Zodat werkelijke Multidimensionaliteit echt belichaamd kan gaan worde vanuit Bewustzijn.
Vanuit diepgaande uitlijningen, openingen, activaties en initiaties in je Multidimensionale velden leer je steeds meer van je Zijn kennen, wie je Bent in andere dimensieslagen, wat je kwaliteiten, Missie, Leerlessen en Bedoelingen zijn en leer je steeds meer alle levels van Zijn, oftewel al je dimensies op elkaar afstemmen, uitlijnen en samen werken. Zodat je een steeds dieper wezenlijk contact krijgt met, inzicht krijgt in en de belichaming van jouw Goddelijke Wezen op aarde kunt Zijn. Dat houdt dus in dat je meer gaat resoneren op je eigen Goddelijk Licht, Universele Liefde, maar wel vanuit Bewustzijn en gewaar zijn en herkenning van wie je Bent ook op andere dimensielagen. En dat al die Hoger Zelven van je diverse Dimensies ook verbonden zijn en innig samenwerken.

Elke workshop wordt afgestemd op de frequenties die op dat moment op en in de aarde aanwezig zijn en of binnenkomen, en uiteraard op de aanwezige groep deelnemers, en zullen gechanneld worden onder leiding van grootse Meestervelden van alle uithoeken van het Universum en vanuit de Moeder Aarde velden zelf.
Daarnaast kent elke workshop een ‘basisthema’ of onderwerp als ‘globale omkadering’ van de frequenties en werkvelden die we die dag gaan verkennen.
Elk ‘basis thema’ vind tijdens de workshop zelf de invulling zoals deze op dat moment op het hoogst haalbare Bewustzijn en Lichttrilling mogelijk is op aarde.
Elke workshop biedt healingtools, technieken maar vooral ook voor je Zelf heel veel healing, groei en Bewustwording aan. Want zodra jouw Bewustzijn verder expandeert, leer je die kwaliteiten, velden en tools vanuit je eigen Zijn integreren en belichamen, wat ze handvaten geeft om concreet toe te passen in het hier en nu.
Elke workshop draagt dus bij aan een verdieping en her-innering van je kwaliteiten, doordat er krachtig en effectief door oude blokkades, stagnaties, angsten en andere persoonlijke (karmische) thema’s heen gewerkt wordt.
Dit traject biedt dus veel Persoonlijk Ascensie werk en groei, een enorme verdieping in je kwaliteiten, het connecten met wie jij Bent en daar ook daadwerkelijk mee in de belichaming komen (Ascensie), maar zal je dus ook intens diepe transformatie en helings processen mogen brengen om oeroude versluieringen en wortels voorgoed te kunnen schonen en blijvend je Lichtkwaliteiten en Bewustzijn geopend te houden.
Het reikt daartoe ook healingtools, technieken en methodes aan om zo krachtig mogelijk, vanuit je eigen processen, ook in je Kracht, kwaliteiten, zuiverheid, afstemming, integriteit, gelijkwaardigheid, te blijven staan en samen te werken met de Meestervelden en jouw Teams van Licht (op verschillende dimensielagen) voor jouw Ascensiegroei, specifieke Missies en Doelen en voor jouw unieke rol in de Ascensie van Al Wat Is.

Er is bewust gekozen om dit traject in de vorm van workshop- weekenden te geven, omdat op die manier er veel diepgaander, intenser en intensiever gewerkt kan worden en veel meer healing, bewustwording en potentieel bereikt, aangeraakt en bevrijd kan worden!

De workshops van Praktijk Apofyliet worden altijd gechanneld, dat betekend niet alleen veel channelingen, transmissies en healingen, maar ook veel tekst en uitleg zullen gebaseerd zijn op (eerdere of ter plekke) gechannelde en reeds geïntegreerde en gefundeerde informatie.
Daarnaast wordt er altijd gekeken naar concrete handvaten en toepassingsmogelijkheden voor het hier en nu om alle groei, lesinhoud, informatie en ervaringen zo effectief mogelijk om te zetten in belichaming in het hier en nu en mens-zijn en Spirit steeds verder te doen integreren en belichamen vanuit Multidimensionaal perspectief en ervaringsniveau.

 

Kort overzicht van de workshops in dit Master Group 2012 opleidingstraject:

1.Basisuitlijning op de 2012 frequenties
2. Pleiadische en Sirische frequenties in de Planetaire Wezenslagen
3. Her-inner jouw Multidimensionaal Team van Licht en leer opnieuw samen co-creëren
4. Goddelijke Magie als Wezenlijk onderdeel van jouw Goddelijk Zijn
5. Hathor Healing voor ultieme liefdevolle, diepgaande transformatie en groei
6. Egyptian Healing Light/ Seshat Cronicles: Devine Universal Codes & initiations for Ascension
7. Ascension Glyphs : Ancient codes for Ascension in your own Consiousness
8. Crystal Light Healing: Into the Universal Crystal matrix
9. Timeline Healing vanuit het Ultieme NU
10. Activatie van je Lichtlichamen en Galactisch Erfgoed ( 5D t/m 8D)
11. Activatie van je Lichtlichamen en Kosmisch Erfgoed ( 9D t/m 12D)
12. Activatie van je 13-voudig Bewustzijn en Solar Merkivah activatie
Optioneel: workshop 13: The Language of Light / Het Solaire Erfgoed
Globale inhoud van dit Master Traject, speciaal samengesteld in overeenstemming met Spirit en vele Meestervelden van Begeleiding, voor het Magische, lang verwachte en Ultieme jaar 2012:
1.Basisuitlijning op de 2012 frequenties
Uitlijningen en afstemming specifiek in tune met de 2012 frequenties, trillingsverhogingen en verschuivingen.
Uitlijningen, healing, bewustwording en trillingsverhoging/activaties van diverse Wezenslagen om mens-zijn en Spirit dieper met elkaar te verbinden en in proces te gaan laten versmelten.
O.a. je Magisch Innerlijk Kind, je Kristallijne, Goddelijke Innerlijk Kind, je Gouden Persoonlijk Zelf Bewustzijn, in lijn brengen van je Hogere Zelven op verschillende dimensielagen, enzovoort.

2. Pleiadische en Sirische frequenties in de Planetaire Wezenslagen
Diepere verkenning en activaties binnen je eigen, het planetaire en Galactische Dolfijnen Matrix Bewustzijn. In samenwerking met en onder leiding van de Dolfijnen en het walvissen Bewustzijn zullen we diepe lagen van ons Zijn gaan verkennen die nog niet in beweging, stroming zijn of in ons Bewustzijn zijn opgenomen. Deelaspecten dus van ons Wezen die nog niet bevrijd zijn en mee kunnen doen in onze Ascensiegroei.
Door onze bereidheid naar deze aspecten van ons zijn te kijken en ermee te werken, bieden we tevens de ingang naar de collectieve processen om hierin wezenlijke openingen en healingen te creëren, ook voor Moeder Aarde en onze medemens.
Vanuit de initiaties en activaties die deze Grootse Meesters ons aan reiken, zal je in (dieper) contact gebracht worden met deze velden en juist vanuit de kernkwaliteiten van de Dolfijnenwezens weer met je eigen Joy-kracht, de Kracht van Vreugde, spelen, plezier, humor, sprankeling en luchtigheid, verbonden worden. Dit geeft een krachtige, vrije energiestroom die een enorme bevrijding geeft, maar tevens een verruimd Perspectief op jouw Zijn en Ascensiepad met alle (soms hobbelige) leerlessen en processen. Juist deze luchtigheid, sprankeling en Vreugdestromen helpen je krachtig in diepere lagen van je Meesterschap te blijven staan, in vertrouwen tijdens alle trillingsverhogingen en bieden ook openingen vanuit de diepte van de aardelagen naar de eigen Pleiadische 7D frequenties.
Dolphin Healing Power: Dolphin Sonar Healing initiaties en healingtechnieken die inzetbaar zijn voor je eigen Ascensiegroei en processen en voor vele andere doeleinden, i.s.m. de Dolphin Beings in hun Oorspronkelijke Meesterschapsvorm vanuit de 6D Sirius frequenties.
3. Her-inner jouw Multidimensionaal Team van Licht en leer opnieuw samen co-creëren
Vanuit het Nu je verbindingen herstellen met je Universele Team van Licht (begeleiding), die in werkelijk allerhande dimensielagen vertegenwoordigd is. Je leert dus (samen) werken met voor jou specifieke Meestervelden vanuit diverse dimensies, in gelijkwaardigheid en ieder vanuit de eigen Kracht en Kernkwaliteiten, die aansluiten bij wie jij Bent vanuit je Goddelijk Zijn, jouw Missie(s), jouw Ascensiepad en jouw Universele afspraken.
Dit kan een prachtige en enorm krachtige ondersteuning aanreiken en heel veel nieuwe inzichten en perspectieven in jouw pad van groei en thema’s en processen. Een diepgaande samenwerking vanuit gelijkwaardigheid, eenheid en verbondenheid met Meester begeleiding is een wezenlijk aspect wat hoort bij onze Goddelijke aard. En noodzakelijk voor een dieper verstaan van ons Zijn, onze Missies, afspraken, verdieping van je healerskwaliteiten en noem maar op.
Tevens her-innering van jouw Wezenslagen, Deelaspecten en Meestervelden in de Hogere dimensielagen en planetaire velden en kernkwaliteiten die versluierd zijn geraakt, verscheurd of anderszins afgescheiden. Dit kan immense inzichten opleveren over wie jij Bent en hoe jouw Evolutiespiraal (incarnatie cyclus vanaf het Bron Bewustzijn, door de Descentieproces (afdaling in dimensies) en door de dimensielagen heen, t/m het hier en nu verlopen is).
Her-innering en herstel van verbindingen in bewuste samenwerking met Begeleiding van verschillende dimensie niveaus vanuit deze velden van bewustzijn.
Healing op oude planetaire, Galactische en Kosmische contracten, verlopen afspraken, belemmerende afspraken en wat maar meer aan de orde komt.
4. Goddelijke Magie als Wezenlijk onderdeel van jouw Goddelijk Zijn
Verkenning van de Magische Bewustzijnsvelden die voor ons in het hier en nu vaak zo ver verwijderd zijn geraakt. Her-inneren van je eigen Goddelijke Magie en kwaliteiten daarin. Healing en herstel van oude zwart magische ervaringen in de loop der incarnaties. Heling op angst voor je eigen kracht en Powers en terugkeren in je Magische authenticiteit.
Her-innering van incarnaties binnen andere Magische dimensies in Moeder Aarde en elders.
Herstel van je Scheppingskracht en Creatiekracht vanuit de Universele Magische Scheppings Matrixen.
Herstel van de Mannelijke en Vrouwelijke Magische Bewustzijnsvelden (via de lijnen van Merlin en Avalon) in ons Zelf en in de planetaire en collectieve velden.
Devine Magic Healing technieken i.s.m. het Wizard Consiousness en Midden Aarde velden.
5. Hathor Healing voor ultieme liefdevolle, diepgaande transformatie en groei
Vanuit de Venus (4D en 5D) frequenties zullen de Hathors ons dit weekend initiëren in onze eigen Sacred Sound Scheppers kwaliteiten en Helende Kosmische Kleurpaletten.
Een weekend met de Hathors betekend een oneindig liefdevolle uitwisseling op diepgaand niveau welke diepgaande healing en verzachting, maar ook immense openingen in Bewustzijn zullen aanreiken.
De Hathors geven aan dit weekend de initiaties en activaties in ons 4D en 5D Bewustzijn te zullen begeleiden om onze eigen Sacred Sound en Sacred colours weer te gaan her-inneren, activeren en integreren.
Dat betekend immens krachtige healingtools die weer eigen gemaakt worden en op velerlei wijze inzetbaar zullen zijn voor trillingsverhogingen, bewustzijnsverruiming, diepgaande healingen (daar waar andere healing niet door stagnaties heen kan komen) vor je eigen Pad van groei als ook voor de ander, de collectieven of het Grote Geheel.
Je leert diepgaand afstemmen op enkele Hathor vertegenwoordigers die wellicht ook opgenomen zullen worden (indien van toepassing) in jouw Teams van licht, om haarfijn met deze grootse Meesters te kunnen samenwerken in de te initiëren Healingtechnieken.
Initiaties in Hathor Sacred Sound Healing: Soundhealing , je eigen Sacred Sound & Scheppingscoderingen her-inneren, integreren en leren inzetten als diep doorwerkend healingtool.
Initiaties in Hathor Colour Healing: werken met Goddelijke Kleurpaletten en Blauwdrukken, Creatie m.b.v. Sacred Sound en Colour Healing i.s.m. het Hathor Bewustzijn (via 4D en 5D Venus frequentie) voor herstel beschadigde structuren, matrixen, blauwdrukken en hologrammen via Goddelijke Oorspronkelijke Kleurfrequenties.
6. Egyptian Healing Light/ Seshat Cronicles: Devine Universal Codes & initiations for Ascension
Vanuit de oeroude Scheppingsvelden van het antieke Khemit (meer bekend als het oeroude Egypte) zal deze workshop begeleid worden door diverse Meestervelden (of vanuit het Khemitische veld: Neteru) die vanuit het Gouden Khemitische Bewustzijn van de Scheppingsmatrixen zullen spreken en diepgaande healing en initiaties zullen aanreiken.
Vanuit deze Gouden Tijdslijnen (in dezelfde tijdslijn van Atlantis) zullen diepgaande Universele Coderingen en initiaties plaats mogen vinden die onze eigen Solaire Kracht en herkomst weer zullen doen her-inneren en openen voor het hier en nu.
Beschadigingen in de loop der incarnaties in je eigen Goddelijk Gouden/Solaire Bewustzijn zullen hiermee kunnen helen of verhelderen waarmee je je Erfgoed weer zult kunnen ‘opeisen’.
Dat betekend dat andere aspecten van Vuurkracht, Solaire (zonnekracht) en Goddelijke Passie en scheppingskracht weer in je zullen kunnen gaan integreren en inzetbaar zullen worden in je eigen en de Collectieve creatie van de nieuwe Gouden Aarde Matrix, oftewel het volledig activeren van een Multidimensionaal aarde bewustzijn.
De Ouden der Aarde droegen deze Scheppingskennis over in de Ascensielijnen die uitgezet en geïnitieerd zijn in de eerste Gouden tijdperken waarvan de Khemitische Velden daar een van zijn.
De Universele Coderingen, blauwdrukken, hologrammen en symbolieken zijn deels in verbasterde vorm nog altijd terug te vinden in de vele tempels en Heilige Krachtplaatsen van het oude Egypte(en altijd verkeerd vertaald op 3D-niveau door Egyptologen, terwijl de wezenlijke Oorspronkelijke codes niet verstaan worden, daar je deze alleen vanuit een hoger geopend Bewustzijn kunt doorgronden).
We zullen dit weekend met enkele van de duizenden essentiële Universele Ascensie Codes gaan werken die het Khemitische veld al zovele duizenden jaren voor het hier en nu hebben vast gehouden, volgens Kosmische Bedoeling.
Enkele van deze Universele Kosmische initiatie symbolen zijn bijvoorbeeld de (tweebenige ) Ankh, de Scarabee, de Flower of Life, de lotusbloem, de was scepter, etcetera. Al deze symbolen zijn heilige initiatie frequenties die in ons zelf ook opnieuw gewekt kunnen worden voor ons Ascensiepad in het hier en nu.
Dit weekend staat dus in het teken van blauwdrukken, initiaties, healingtechnieken (Ancient Khemitian Healing), coderingen, Ascension Glyphs vanuit de Oudheid (Gouden Khemitian Bewustzijn) met een Universaliteit voor het hier en nu. In samenwerking met de Neteru van Khemit. (Antiek Egypte vanuit de Scheppingslagen en Gouden Solaire Bewustzijn)
7. Ascension Glyphs : Ancient codes for Ascension in your own Consiousness
Vanuit vele oude incarnaties op aarde en in de Galaxy hebben we onze eigen ervaringen van wijsheid, eigen gemaakte kwaliteiten en her-inneringen aan wie wij Zijn vanuit onze Zielsevolutie, ergens in ons Bewustzijn opgeslagen, waar we vaak in het hier en nu (nog) niet of slechts mondjesmaat bij kunnen. Echter deze Soul Memories die we opgeslagen hebben als gecodeerde informatie in ons wezen, kunnen ons de weg wijzen en helpen her-inneren wie wij Zijn, en zijn dus als het ware de ‘broodkruimels op ons pad naar Ascensie’, op weg terug naar Huis, ons ware Zijn.
Deze codes zou je kunnen zien als de gecodeerde sleutels die de Poorten van jouw bewustzijn op Multidimensionaal niveau weer verder kunnen openen en je op die wijze kunnen helpen in een razend tempo verder te groeien en bewuster te worden van wie wij Zijn, in het hier en nu en in het Grote Geheel. Deze reeds eigen gemaakte Wijs- en waarheden van Universeel niveau als je eigen unieke Sleutels naar Ascensie draag je dus allang in je Zijn mee, zonder dat je er erg in hebt!Op verschillende dimensielagen hebben wij meerdere van dergelijke coderingen en symbolen opgeslagen die allen een ingang of portaal kunnen bieden naar de her-innering aan onze Zijnskwaliteiten, onze eigen en de Universele Akasha velden, coderingen die de potentiele inzichten en healing kunnen aanreiken om stagnaties, karma en belemmeringen in je groei te kunnen overstijgen en oplossen. Ze helpen je op diverse dimensielagen om je Zelf steeds verder te openen, her-inneren, je Zelf in diverse dimensies te leren kennen en je potentieel van daaruit weer in het hier en nu ook te kunnen neerzetten en belichamen.
Deze coderingen, ook wel Glyphs genoemd door de Hogere Begeleiding, kan uit allerhande bekende en onbekende symbolieken bestaan. Vaak veelzeggend voor de ‘tijdgeest’ van waaruit je Ziel in incarnaties deze informatie opgeslagen en gecodeerd heeft, en kunnen derhalve terug te herleiden zijn naar Universele symbolen of bepaalde symbolieken uit verschillende tijdsperiodes of culturen op aarde, maar kunnen daarentegen ook Star Language of Sterren Glyphs bevatten, vanuit Galactische of Kosmische incarnaties.
Sommige Glyphs brengen intense healingen op oeroude karmische wortels, sommige helpen je oude contracten te verbreken, implantaten te verwijderen of bieden toegang tot Universele Kennis en Akasha velden. Er zijn Glyphs die je met specifieke dimensies, Meestervelden en Begeleiding verbinden, die meer verhelderen over het Pad wat je bent gegaan vanuit de afdaling van de Bron en op weg terug naar de Bron, er zijn Glyphs die je Missie meer kunnen verhelderen, die inzicht geven en her-verbinden met je Zielengroep, en noem maar op. Sommige Glyphs zijn herkenbaar als symbolen uit de oudheid, sommige lijken op (bekende of onbekende) geometrieën, en sommige lijken totaal nergens aan te relateren als iets wat wij bewust kennen. Kortom: deze Sleutelcoderingen kunnen op verlei wijze vormgegeven zijn, en bieden op die wijze ook een stukje meer inzicht in de onmetelijke Creatieve Scheppende Geest die wij Zijn.
Tijdens deze workshop gaan we kijken of een of meerdere van deze sleutels naar voren kunnen komen en wat dit exacte Glyph/symbool voor jouw Wezen betekend, hoe we de code op correcte en liefdevolle
wijze kunnen ‘kraken’ zodat deze Kennis vanuit je eigen Akasha en Bewustzijn weer toegankelijk wordt. Uiteraard wordt er ook naar gekeken hoe deze informatie, kennis, kwaliteiten en potentieel toepasbaar zijn in het hier en nu en hoe daar handen en voeten aan te geven.
In dit weekend zullen we met de volgende Ascension Glyphs gaan werken:
*Planetaire Ascension Glyphs her-inneren en integreren
(Coderingen en kernkwaliteiten vanuit o.a. hoog Bewuste levens tijdens Gouden Tijdperken op aarde
her-inneren en integreren)
*Galactische & Kosmische Ascension Glyphs her-inneren en integreren
(Coderingen en kernkwaliteiten vanuit o.a. Galactische en Kosmische velden her-inneren en integreren)
8. Crystal Light Healing: Into the Universal Crystal matrix
Vanuit de verhoogde frequenties duiken we in een ‘update energie en ervaring’ in samenwerking vanuit gelijkwaardigheid en ons eigen Meesterschap om de Kristalmatrixen vanuit een veel breder Kosmisch Perspectief te gaan begrijpen en beleven. Daardoor wordt het werk met zowel kristallen als kristallen schedels in een geheel nieuw Perspectief geplaatst, voorbij gaand aan de oeroude conditioneringen op deze velden en het werken met deze velden.
In samenwerking met diverse Meestervelden van het Universum en Crystal Masters van diverse dimensies zullen we naar de Oorsprong en de Wezenlijke betekenis van deze prachtige Kristal wezens mogen kijken , ervaren en beleven en dat zal jje naast diepgaande healing, inzichten en her-inneringen ook vele nieuwe handvaten en tools aanreiken die inzetbaar zijn in je eigen groei. En eigen oude conditioneringen vanuit versluiering omtrent werken met kristallen en of schedel Bewustzijn diepgaand schonen.
Dag 1: Vernieuwde coderingen en verdieping van samenwerking met Kristallen vanuit de
Universele Scheppingsvelden (Voorbij de Lemurische Coderingen, naar de Wezenlijke Kern, Essentie en Bedoeling van deze Meestervelden)
Dag 2: Vernieuwde coderingen en verdieping van samenwerking met Kristallen schedels vanuit de
Universele Scheppingsvelden (Voorbij de Atlantische en Maya coderingen naar de Wezenlijke Kern, Essentie en Bedoeling van deze Meestervelden)
9. Timeline Healing vanuit het Ultieme NU
Healing van oude tijdslijnen van je Zielsgeschiedenissen vanuit allerhande dimensielagen, planetair, Galactisch en Kosmisch Bewustzijn, vanuit het Nu. Creatie van ‘toekomstige tijdslijnen’ en matrixen vanuit het Oneindige Scheppende Nu. Jumping into Timelines!
Diepgaande healingen die je veel zullen leren over je eigen kwaliteiten, kennis en ervaringen, de rollen die je in diverse incarnaties gespeeld hebt, de verbindingen en relaties die je aan gegaan bent (ook karmische en van Hogere Orde) en wat hun nut en betekenis is voor het nu, jouw Zijn en het Grote Geheel. Voor een nog diepere ‘understanding’ van wie jij werkelijk Bent!
10. Activatie van je Lichtlichamen en Galactisch Erfgoed ( 5D t/m 8D)
Activatie en Bewustwording van jouw Zijn, kwaliteiten, Akasha’s, Missies, Wijsheid van diverse Lichtlichamen en dimensies. Heling van oude ballast, afspraken, koordverbindingen op Galactische dimensies. Her-inneren van kwaliteiten, tools en mogelijkheden inzetbaar in het hier en nu. Activatie van diverse Lichtlichamen en blauwdrukken in de diverse dimensievelden van je Zijn.
11. Activatie van je Lichtlichamen en Kosmisch Erfgoed ( 9D t/m 12D)
Activatie en Bewustwording van jouw Zijn, kwaliteiten, Akasha’s, Missies, Wijsheid van diverse Lichtlichamen en dimensies. Heling van oude ballast, afspraken, koordverbindingen op kosmische dimensies. Her-inneren van kwaliteiten, tools en mogelijkheden inzetbaar in het hier en nu.
Activatie van diverse Lichtlichamen en blauwdrukken in de diverse dimensievelden van je Zijn.
12. Activatie van je 13-voudig Bewustzijn en Solar Merkivah activatie
Integratie van je Meesterschap en activatie van je (resterende) Meesterschaps processen in groei en Bewustwording in je volledig 13-voudig Bewustzijn.
Optioneel: workshop 13: The Language of Light / Het Solaire Erfgoed

Let op: deze workshops zijn niet als losse weekenden te volgen, alleen in traject/ opleidingsvorm vanwege de opbouw in frequenties en Bewustzijn en vanuit de veiligheid van een met elkaar vertrouwd groepsveld waarin ieder zich optimaal kan ontplooien!
Wat vragen we van jou?

*Bereidheid om je Zelf tot op de onderste bouwsteen onder de loep te willen en durven nemen met de intentie om volledig te gaan voor jouw Ascensie groei en her-innering aan jouw bijdrage en Missie binnen het Grote Geheel (Universele Ascensie).

*Bereidheid om processen van groei, bewustwording en healing daarmee zo goed en zo kwaad te aanvaarden, wetend dat dit juist bijdraagt om je te bevrijden van eeuwenoude versluieringen en je werkelijk in je Goddelijke Potentie terug kan plaatsen.

*Bereidheid om te leren, open staan voor nieuwe mogelijkheden, visies, Kosmische Perspectieven maar ook eigen inbreng durven toe te voegen, we leren van elkaar en groeien met elkaar!
(Bereidheid dus ook eventuele ervaringen uit te wisselen met elkaar, daar dit in de loop der jaren zo enorm waardevol is gebleken en we ten alle tijden kunnen leren van elkaar!)

*Bereidheid vanuit het diepste respect met elkaar (andere deelnemers) om te gaan, vanuit gelijkwaardigheid, samenwerking, Eenheid, zuiverheid, vreugde, eigen verantwoordelijkheid, ieder vanuit het eigen punt van de persoonlijke Evolutiespiraal, groei en het Meesterschap op dat niveau waar je staat met eigen groeiprocessen, leerlessen en kwaliteiten. (Dus ook wanneer je in persoonlijke processen schiet! Dat is geen ‘excuus’ om niet respectvol meer met elkaar om te gaan, maar juist een uiterst waardevolle leerles om je Meesterschap ook daarin te beoefenen.)

*De wetenschap of het bewustzijn hebben dat je nooit meer ‘de oude jij’ zult zijn na een dergelijk diepgaand traject van immense transformatie en Bewustwordings workshops!
En dat wanneer je eenmaal in die ‘trein van transformatie’ gestapt bent, je uit de workshops kunt stappen maar nooit uit je eigen groei en versnellingen die daarin zijn aangebracht!

*(Enigszins) Bekend zijn met de werkwijzen van Spirituele Praktijk Apofyliet die vanuit Multidimensionaal Perspectief werkt aan eigen en andermans Ascensie processen, maar ook voor het Grote Geheel. Heb je hier nog geen workshop(s) gevolgd is het raadzaam een intakegesprek, of ten minste een (maar liever meerdere) persoonlijke workshops of groepsworkshops te boeken, om enigszins te ervaren vanuit welk Perspectief we hier werken en groeien. Maar ook om te kijken of het wederzijds ‘klikt’ en aansluit bij jouw energie, wensen en behoeften.
We duiken namelijk vanaf workshop 1 direct de diepte van onze eigen Multidimensionaliteit in!

*Bekend zijn met de Apofyliet Spelregels en eventuele annuleringskosten zoals onderaan deze pagina aangegeven.
Wat biedt Praktijk Apofyliet jou in deze Master Group?

*Handvaten en healingen voor diepgaande healing, her-innering, Bewustwording en je Ascensieproces. Enorme stappen voorwaarts in jouw unieke processen en diepgaande verkenning van je Zijn.

*Samen leren en groeien, ieder vanuit de eigen Kracht, Kwaliteiten en Potentie vanuit Gelijkwaardigheid, respect, samenwerking, eenheid en afstemming op Al wat Is.

*Vele handvaten en healingtools waarmee je krachtig leert werken vanuit je eigen Zijn en eigen Potentieel, waardoor je ascensieprocessen enorme ondersteuning, groeiversnellingen en de belichaming van je Spirit steeds meer binnen handbereik komt te liggen.
Vanuit het helen van je eigen Dualiteit, onbewustzijn, Zielslittekens en pijnstukken bevrijd je je Zelf om je Goddelijk Potentieel weer ten volle te leven!

*Je gevoeligheid, Bewustzijn, intuïtieve vaardigheden en energetische kwaliteiten worden hiermee ook immens versterkt, waarmee je healing potentieel niet alleen voor je Zelf, maar ook voor mens dier en het Grote Geheel inzetbaar wordt. Vanuit Bewust Zijn!

*Kosmisch Perspectief om dieper te gaan begrijpen, voelen, zien wat er gaande is in je eigen processen, de Collectieve Processen, Planetaire-, Galactische- en Universele Processen op dit moment op aarde.

*Activatie van Lichtlichamen, dimensies van je Zijn, Blauwdrukken, kwaliteiten, Akasha, en zo veel meer voor diepere verkenning, verankering, her-innering aan wie je Bent. Niet alleen in het nu of als Spirit, maar ook meer (in)zicht op je gehele Evolutiespiraal.

*Zogezegd een stukje ‘rondleiding’ door enkele van de vele ‘werkvelden’ en dimensies waar wij verbinding mee hebben, direct of indirect, bewust of onbewust. En om daarin je eigen her-inneringen in te doen ontwaken. Via persoonlijke ervaringen, groei en Bewustzijn (tekst en uitleg), maar ook via channeling van vele verschillende Meestervelden, dimensies en Begeleiding.

*Geen zweverig gedoe, hoe hoog we ook zullen uitstijgen in ons Multidimensionaal bewustzijn en in trilling. We werken hier altijd vanuit een diepgaande verankering in ons Zijn , mens-zijn en (in diepe samenwerking met) Moeder Aarde. Zodat alles waar we in groeien ook concreet toepasbaar wordt, geïntegreerd kan worden, dus met de voeten in de aarde en daardoor werkelijk in de belichaming kan komen.

*Persoonlijke begeleiding of ondersteuning daar waar nodig of wenselijk is.
*Er is alle ruimte voor vragen en verheldering.
*Een certificaat van deelname als ‘bewijs’ voor deze Multidimensionale Reis in je Zelf.

Indien je je geroepen voelt door Spirit en je hart gaat zingen van dit hoog energetisch, Bewustzijns openend programma, wees dan welkom om dit bijzondere jaar en traject met elkaar te beleven!

Data van de Master Group 2012 workshops zijn:
Zat 7 en zon 8 januari 2012Workshop 1
Zat 4 en zon 5 februari 2012Workshop 2
Zat 17 en zon 18 maart 2012Workshop 3
7 en 8 april 2012Workshop 4
5 en 6 mei 2012Workshop 5
2 en 3 juni 2012Workshop 6
7 en 8 juliWorkshop 7
4 en 5 augustus 2012Workshop 8
1 en 2 september 2012Workshop 9
6 en 7 oktober 2012Workshop 10
3 en 4 november 2012Workshop 11
1 en 2 december 2012Workshop 12
15 en 16 december 2012Workshop 13

De uitwisseling voor deze Multidimensionale reis in je Zelf en Ascensiepad
Bedraagt € 200,- per persoon per weekend-workshop.
(Dit is een gereduceerd tarief vanwege een langer traject van workshops!)
Deze investering in je Zelf bevat de BTW, koffie, thee, soep en versnaperingen,
eventuele lesmaterialen voor diverse workshops en persoonlijke begeleiding daar waar nodig is tijdens de workshops.

© Willemien Timmer , september 2011