Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Over de workshops van maart 2019

De workshops in de maand maart zijn allemaal gericht op de Heilige Drie Eenheid die wij zijn. in overeenstemming met de energieen van deze periode: mens-zijn,  Ziel-zijn en Bron-Zijn.

De workshops die daartoe ingepland zijn resoneren allen op een groei en bewustwording naar een dieper herstel van de Heilige Drie Eenheidsvelden binnen ons bewustzijn. (zie ook het artikel ‘De energie van maart 2019′).

In de dag-workshops die in deze maand plaats vinden is bewust afgestemd gekozen voor verschillende ‘ingangen’ (workshopthema’s) om deze bewustwordingsgroei dieper te ondersteunen. Het gaat uiteraard niet om de ‘ingang’, als wel om het te doorlopen proces wat daarmee aan gezet kan worden!
De verschillende ingangen bieden echter elk een ander potentieel aan, wat aansluit op de processen van deze maand.

De nadruk in deze workshops ligt op het steeds dieper her-inneren (en eventueel terug halen) van Zielaspecten die in vergetelheid, verwonding of afscheiding zijn geraakt. Wanneer we deze weer gaan herinneren en verbinden aan ons hier en nu bewustzijn, zullen we ons bewustzijn, kwaliteiten en potentieel steeds krachtiger als mens op aarde kunnen leven.

 

De Draken ontwaken

Blauwdrukken, Hoger Zelf delen en kwaliteiten herinneren en ophalen die verweven zijn met de Scheppende Drakenkrachten en Godsbewustzijn, en integreren voor het hier en nu mens-zijn.

 

Wordt een hoeder van je eigen Godsbewustzijn
(Op aarde)

De innerlijke Scheppingskracht en Goddelijke Drakenkrachten worden steeds sterker toegankelijk in deze tijd. Waarin doorlopende stijgingen van trilling aanwezig zijn en ons bewustzijn bombarderen met lichtcoderingen om steeds dieper te ontwaken en op te rijzen in onze oorspronkelijke kracht.
In onze oorspronkelijke Zijnskracht zijn de kwaliteiten van scheppingskracht (weerspiegeld ook door de Draken energieen) aanwezig.
Zowel als externe bewustzijnsvelden (Draken als hoeders van het Godsbewustzijn) als interne krachten (Innerlijke Drakenbewustzijn).

Hoe dieper wij weer met ons totale Zijnspotentieel kunnen verbinden, hoe bewuster dergelijke krachten en kwaliteiten weer aangewend en verinnerlijkt kunnen worden.

Echter, soms zijn delen van ons totaal wezen afgesplitst geraakt, verloren, vergeten, verwond door de vele ervaringen in de dualiteit. Daar zijn blinde vlekken of littekens in ons bewustzijn ontstaan, die je zou kunnen zien als missende puzzelstukjes om je totale Zijn weer te kunnen zien, voelen en Zijn.
Missende puzzelstukjes die essentieel zijn om weer samen te voegen, te helen of te herinneren, waardoor je steeds dieper de scheppingskracht, manifestatiekracht en heelheid binnen je Zelf kunt be-leven. En je je eigen “hoeder’ van jouw Godsbewustzijn weer kunt zijn. Dat wat het Drakenbewustzijn weerspiegeld! Vormgevers van schepping, meesters van manifestatie, in directe lijn/verbinding met Bron!

In deze onderstaande workshop gaan we dieper bewust worden, innerlijk onderzoeken en ervaren waar jij nog zielspuzzelstukjes mist, waardoor je in het hier en nu niet ten volle jouw kracht, manifestatievermogen, scheppende potenties aan kunt spreken.
We gaan knelpunten belichten en onderzoeken en doorvoelen waar en hoe er heling, bevrijding of samenvoegen mogelijk is.
Dat, en alles wat wenst te ontstaan op dat moment en in verbinding met het Draken bewustzijn.

Terughalen van Zielendelen naar het Nu

In deze dag workshop gaan we ons afstemmen op blokkades en belemmeringen die je in je dagelijkse leven en groei ervaart. Steeds terugkerende thematieken en issues. Zogenaamde blinde vlekken of hardnekkige processen die maar steeds niet te doorbreken of overstijgen lijken te zijn. Dergelijke diep gelegen thema’s kunnen soms resoneren op afgescheiden delen van ons Wezen die nog elders in de dimensielagen of sferen of zelfs aan oude incarnaties zijn vast blijven zitten. Daarmee blijf je het gevoel houden in-compleet te zijn, hoeveel je ook al gewerkt hebt aan je Zelf.

In deze workshop gaan we dergelijke afgescheiden Zielendelen en deelaspecten verder verkennen, lokaliseren en terug halen naar je hier en nu bewustzijn.

In Essentie zijn we nooit gespleten of afgescheiden, het zijn ‘slechts’ bepaalde overtuigingen voortkomend uit Zieletrauma’s en pijn die ons dit laten denken en voelen. We zullen met verschillende Multidimensionale technieken aan het werk gaan, die ook thuis makkelijk weer inzetbaar zijn, om steeds meer afgescheiden delen van je Ziel/Zijn te kunnen gaan lokaliseren en ‘terug’ te halen. Waarmee je je eigen Eenheid en Heelheid steeds dieper weer zult kunnen ervaren.

Het houdt tevens heelwording van oude karmische belasting en littekens in. Maar brengt ook de kwaliteiten naar je terug die besloten lagen in die gebieden die in je Wezen niet meer toegankelijk waren. Wanneer we deze Deelaspecten van je Multidimensionale Zelf weer gaan ‘bevrijden’ zul je ook weer in contact komen met oeroude kennis, kwaliteiten en potentie die daarin besloten liggen en die nu weer vrijer naar je (hier en nu) Zijn terug kunnen stromen. Je Ontwaakt dus opnieuw op diepere lagen van je Goddelijk Zelf, om deze dieper dan ooit tot uitdrukking te kunnen brengen (belichaming) in het hier en nu.

In deze workshop zal dit gericht zijn op Deelaspecten en Hoger Zelf delen in de Draken kracht verbindingen.

Welke linken, verbindingen of multidimensionale ervaringen kent jouw hoger bewustzijn in verbinding met de Drakenkrachten?

De Draken zijn de vormgevers en ‘uitvoerders’ van het Goddelijk Plan en bevatten de diepste Manifestatie Kracht om Bron vorm te geven in elke Multidimensionale Realiteit.
In samenwerking met de Kosmische en aarde Draken zullen we verschillende activaties innerlijk mogen doorlopen om onze eigen innerlijke Draken krachten weer te gaan wekken.

De innerlijke Drakenkracht is gerelateerd aan de grootse Kosmische Velden van het Draken Bewustzijn, maar gerealiseerd binnen je individueel Goddelijk bewustzijn.

Dat wil zeggen dat er naast jouw innerlijke aansluiting op deze Krachten ook zeer zeker grootse Draken Bewustzijnsvelden ‘buiten je’ bewustzijn zijn, de grote Scheppingskrachten die Universeel van aard zijn. Deze velden zullen ons vandaag begeleiden en helpen de juiste coderingen/Drakenkrachten te gaan doen ontwaken in bewustzijn.

Wij allen dragen een aansluiting op deze velden, voor de vormgeving van de Bron in Multidimensionale ervaring die wij Zijn. Welke aansluitingen jij hebt, op welke kwaliteiten, krachtenvelden en Draken Bewustzijn gaan we in deze workshop dieper ondervinden.

 

Workshop van 10.00 tot 17.00 uur

De investering in je Zelf bedraagt € 122,- incl. BTW, kofie, thee en versnaperingen

Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meld je direct aan: