opleidingen

Inleiding van deze 2-jarige Lichtwerk opleiding:

Deze opleiding, die bestaat uit verschillende lesblokken met verschillende workshops, is bedoeld voor die beginnende of gevorderde Lichtwerkers die vanuit een goede basis en opbouw hun spirituele groei naar Ascensie (Verlichting) willen bewandelen. Binnen deze opleiding komen vele verschillende aspecten aan het Licht en worden ook in ons zelf nader onderzocht, om op deze wijze steeds meer oude zwaarte, onbewustheid, Zielenpijn, verdriet, eenheid, onbrepenheid te overwinnen en onszelf volledig op aarde te realiseren in ons Goddelijk Licht. Hiervoor mogen we weer volledig alle schaduwjasjes doorzien om te Transformeren, wat ons steeds meer in de gelegenheid brengt ons hoger Licht weer te ervaren, dichter bij te brengen naar het hier en nu om te kunnen putten uit de onmetelijke Bron van Kennis, Wijsheid en Liefde van onze Ziel.
Om zo veel mogelijk ons Licht hier te kunnen ankeren en belichamen zullen we dan ook door heel onze chakra’s en auralichamen heen healing mogen aanbrengen, waardoor blokkades of belemmeringen opgeruimd mogen worden en onze Goddelijke Energie weer soepel kan stromen.
De start van deze opleiding is dan ook gericht op de basis principes van spirituele groei, waarbij belangrijke items nader worden belicht, ervaren en onderzocht. Hoe zit het met mijn energie bescherming? Hoe goed geaard ben ik? En noem maar op. Deze aspecten die als rode draad gedurende je groei belangrijk zijn, zijn bij vele Lichtwerkers vaak nog te weinig toegepast omdat we veelal liever in de ‘hogere energie sferen’ vertoeven en liever niet geheel indalen in de onderste chakra’s omdat daar vaak nog vele oude pijnstukken vastzitten. Echter, om volledig je Goddelijk Licht op aarde te realiseren (Ascensie) zal het nodig zijn heel bewust met je energie om te gaan en te weten wat er in je energie leeft of beweegt. Ook het aangaan van die oude karmische stukken, die je belemmeren om in volledige Eenheid en Vrijheid te Zijn, zullen nu eindelijk na vele eeuwen van zwoegen en ploeteren opgelicht mogen worden om gezuiverd te worden. Waardoor werkelijke Bevrijding en meer contact met je ware Zelf zal ontstaan! Het is tijd om de maskers van eeuwen af te nemen en de sluiers van dualiteit op te trekken.
Deze tijd is er volkomen rijp voor, de energieën in deze tijd helpen en ondersteunen zo krachtig wanneer we deze stukken van onszelf aan durven, dat we met gedeelde Kracht en moed heel veel meer kunnen en mogen transformeren dan ooit eerder op aarde!

Door de loop van de workshops heen zal telkens opnieuw karmische healing een rol spelen, en zal er bij elke workshop grote transformatie in je Bewustzijn mogen plaats vinden. Hierdoor kun je steeds meer van je Ware Bewustzijn ervaren en toelaten in je leven. Maar ook vele oude Kennis, een Hoger Weten vanuit je Zielenervaringen, zal weer aan het hier en nu gekoppeld mogen worden. Hierdoor komen kwaliteiten van je Zelf meer aan het Licht, naar de voorgrond, die toepasbaar zijn om je Hogere Doelen voor deze incarnatie te realiseren.
Door de loop van de workshops heen zullen telkens andere thema’s en mogelijkheden zich openbaren voor healing van je Zelf, maar dit zal je Bewustzijn ook aanzetten voor het meer naar voren brengen van jouw unieke kwaliteiten en Krachten. Zo zul je heel nieuwe Wegen in kunnen slaan. Met meer moed, Vertrouwen en duidelijk de (bege)Leiding van het Goddelijk Licht in je leven kunnen ervaren.
Naast deze grote Transformaties en groeiversnellingen binnen je Zelf zal je ook meer kunnen bieden voor de wereld(en) om je heen, omdat je vele healingtools en kwaliteiten aangereikt zal krijgen of vanuit je Ziel zal mogen her-inneren, die toepasbaar zijn in het dagelijks leven of voor de ondersteuning van mens, dier en Moeder Aarde.

Kortom, dit is een opleiding die een goede basis vormt voor diepgaande veranderingen en groei, en die de sleutel omdraait van spirituele- naar Ascensie groei. Voor verrijking van je Zielsleven, diepgaande transformaties en karma healing, Bewustwording van je Ware Goddelijke Zelf en integratie en realisatie van je Goddelijk Zelf op Aarde!

Lesblok 1: Basis: Van spirituele ontwikkeling naar Ascensie

1.1 Workshop 1: Basis Ascensie Lichtwerk

1 Dag: kosten € 100,- p.p. incl. koffie, thee en soep
Deze dag zullen we ons richten op alle basisprincipes binnen je spirituele en Ascensie groei. Technieken die als rode draad gedurende heel je groei in aardse incarnaties van groot belang blijven, om je eigen groei goed te kunnen dragen, bewust te blijven, en te kunnen verankeren. Vele Lichtwerkers bezitten deze basis nog te weinig of schuiven deze aan de kant naarmate ze verder groeien. Maar toch zijn deze basisprincipes overal in je groei van belang. Of je nu een beginner of gevorderde bent op het Pad van Bewustwording.
Deze principes helpen je bewust te zijn en blijven van wie je Bent, op elk moment in je groei. Helpen je daadkrachtig temidden van het leven te staan, zonder te gaan ‘zweven’ wat de gelegenheid biedt om je processen krachtiger en soepeler te doen verlopen.
Deze principes helpen je ook om bewust te blijven wat er in je energie gebeurd, en te allen tijde te kunnen ingrijpen wanneer niet eigen energieën je energie belemmeren.
In deze workshop gaan we vooral werken aan een diepgaande verankering op Moeder Aarde, we leren ons krachtig te aarden, in Vertrouwen en Liefde voor de ondersteunende draagkracht van Moeder Aarde. Dit helpt je om ook sterker aanwezig te zijn in het hier en nu en bewust te blijven van je Zelf en jouw processen.
Daarnaast zullen we gaan onderzoeken en werken met afscherming van onze energie, bewust zijn welke energieën we toelaten in onze energie, welke energieën niet bij ons horen en passen. En hoe hiermee om te gaan.
Maar ook je basis afstemming zal krachtig gelegd mogen worden, waardoor je te allen tijde verzekerd bent van een veilige en krachtige afstemming temidden van je meditatie of healingwerk.
Hoewel we deze dag werken met basisprincipes zal deze workshop door veel diepgang en transformatie gekenmerkt mogen worden.
Al deze oefeningen en technieken leveren uiteraard niet alleen meer gewaar/bewust zijn van je eigen energie op maar brengen daarnaast diepe healing.
In het kort: Basistechnieken voor starter en gevorderden: Kennismaking & ankering op Moeder Aarde, aurabescherming, afstemming, integratie & her-innering. Bewustwording & healing.
Kernwoorden: Praktisch oefenen, theorie, Gechannelde healing.
1.2 Workshop 2: Bewustwording en Healing:
Transformatie innerlijk kind, Persoonlijk Zelf & Hoger Zelf

1 Dag: kosten € 100,- p.p. incl. koffie, thee en soep
Deze workshopdag zal in het teken staan van diepergaande Bewustwording en healing. Aan de orde komen de verschillende aspecten van je Zelf die vaak in de loop van de incarnaties, maar ook in ons huidige leven, de nodige deuken of pijnen hebben opgelopen: het Innerlijk Kind, het Persoonlijk Zelf en het Hoger Zelf.
Vooral de aspecten Innerlijk Kind en Persoonlijk Zelf kunnen onze groei vaak belemmeren of tegen werken omdat oude overtuigingen, conditioneringen of angstpatronen de overhand hebben, en hierdoor het Hoger Zelf belemmeren om dieper te wortelen binnen ons Zelf in het dagelijks leven.
Deze workshopdag zullen we met deze (vaak gekwetste) delen van ons Zelf aan de slag gaan voor healing en bewustwording, zodat processen van healing en transformatie in gang gezet mogen worden, waarbij Innerlijk Kind, Persoonlijk Zelf en Hoger Zelf meer hand in hand door het leven zullen mogen gaan.
De integratie en healing van deze aspecten zal in meerdere workshops verdieping ondervinden.
Al deze aspecten zijn onderdeel van je Totale Wezen en zullen weer steeds meer mogen leren samenwerken in Eenheid en Verbondenheid, in plaats van elkaar tegen te werken vanuit dualiteit en gekwetstheid.
In het kort: Bewustwording en healing: Transformatie van het innerlijk kind, Persoonlijk Zelf, Hoger Zelf. Gechannelde healingen, onderzoek eigen blokkades in deze Lichtdelen van je Zelf. Healing, ophalen hogere Lichtdelen van je Zelf. Doorstroming met kristallen voor zuivering van je energie.
Kernwoorden: Praktisch oefenen, theorie, Gechannelde healing.
1.3 Workshop weekend 3:
Aura en chakra’s verkennen, openen en zuiveren

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep

Dag 1: 1-ste t/m 4-de chakra verkennen, openen en zuiveren. Aura en chakra leer.
Dag 2 : 4-de t/m 7-de chakra verkennen, openen en zuiveren. Aura en chakra leer.
In dit workshopweekend gaan we nader kennismaken met ons eigen chakra systeem en onze eigen energieën verkennen. we zullen onze chakra’s bezoeken, verkennen, verder openen en zuiveren. Geblokkeerde energieën zullen aan het Licht komen en ook samenhangende thema’s of oorzaken zullen we nader onderzoeken.
Een workshopweekend waarin we krachtig aan ons zelf kunnen werken en onszelf en onze energie patronen beter leren kennen.
Uiteraard zal er veel healing mogen ontstaan wanneer we ons zo open en eerlijk opstellen tegenover ons Zelf. Bewustwording van je chakra’s en energie, je eigen kwaliteiten, belemmerende energieën en transformaties!
Dit maakt je meer bewust van jouw eigen groeipatronen, belemmeringen en blokkades, chakra’s of thema’s die ommeer aandacht vragen. Maar maakt je ook meer vertrouwd met de wereld van energieën en aura/chakra’s, wat heel belangrijk is ook wanneer we met anderen met healing werken.
Integratie van je eigen Licht!

We zullen hierbij ook kort gebruik maken van de theoretische informatie uit het boekje “Spirituele Ontwikkeling & Werken met Energie”, voor verdieping en een beter begrip/mentale ondersteuning. Voor de rest raad ik het boek “Licht op de Aura” van Barbara Brennan aan. Dit boek geldt voor deze workshop als prachtig naslagwerk met veel informatie en achtergronden!
Kernwoorden: Praktisch oefenen, gechannelde healingen, theorie.
1.4 Workshop weekend 4: Integratie healing en Licht- werk

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep

Dag 1: Kennismaking met Goddelijke begeleiding: Gidsen, Meesters en Engelen
Dag 2: Integratie basis Ascensie Lichtwerk/Verdiepingsdag
In dit workshopweekend gaan we ons vooral richten op onze persoonlijke Zielenbegeleiders en gidsen, die ons en onze groei ondersteunen en verrijken. We zullen in afstemming op hun energie directer kennis leren maken met deze Licht helpers en een krachtige connectie met hun aangaan. Zij ondersteunen niet alleen jouw unieke Zielengroei, maar leren bovendien van jou, net als jij van hun. Een directe verbinding met je gidsen kan enorm ondersteunen in je groeiprocessen. Daarnaast leer je op deze wijze ook luisteen naar de subtiele (energie) impulsen die vanuit de andere Werelden naar je toe gezonden worden. Een workshop vol verrijking en het terugvinden van je Zielen Begeleiders.
Naast je Persoonlijke Gidsen zul je ook kennismaken met de verschillende Krachten en Bewustzijnsvelden van Lichtmeesters en Engelen die je in je proces van groei met Wijsheid, healing en Bewustwording ter zijde kunnen staan. Zij dragen geheel andere Taken dan je persoonlijke gidsen, en zullen je groei meer stimuleren naar Eenheid, Verbondenheid en Verlichting. In samenwerking met zowel gidsen, Meesters als Engelen kun je veel krachtiger ondersteunend werken aan je eigen groei of healing voor je Zelf of een ander.
Daarnaast zal er ruimte zijn op de tweede workshopdag voor meer integratie van technieken, vragen, en wat maar aan de orde komt, n.a.v. alle voorgaande workshops.
In het kort: Kennismaking met Goddelijke begeleiding: Gidsen, Meesters en Engelen. Integratie basis Ascensie Lichtwerk/Verdiepingsdag. Healing en Bewustwording. Je opnieuw verbinden met of verbindingen herstellen met Goddelijke Leiding in je leven.
Kernwoorden: Praktisch oefenen, gechannelde healingen, theorie.

Lesblok 2: Kristallen Lichtwerk (Voorheen: Apofyliet Kristal Opleiding)

2.1 Workshop weekend 1: Kennismaking met Kristal energie & Pendelen

2 dagen: € 215,- p.p. incl. koffie, thee en soep. Incl. pendel en lesmaterialen

Dag 1: Kennismaking met kristal energie I
Dag 2: Pendelen
In deze weekendworkshop gaan we werelden van de Kristal rijken nader verkennen. niet alleen leer je contact te maken met de energieën van deze kristallen, en deze te voelen en als healing door je heen te laten werken. Ook leer je werken met een pendel van kristal, die je intuïtie kan versterken en je gevoelsindrukken kan bevestigen. Op deze wijze ontstaat een prima basis voor meer Vertrouwen op je eigen intuïtie en gevoel. Verschillende mogelijkheden met de pendel worden toegelicht en geoefend. Zodat het een krachtig gereedschap wordt binnen je groei.
Een pendel kan een goed hulpmiddel zijn bij het leren communiceren met kristallen, maar ook bij het zoeken naar de geschikte kristallen voor jezelf of een ander. We zullen veel praktisch hiermee gaan oefenen op verschillende (gebruiks) manieren.
Daarnaast zullen er (bij voldoende tijd) diverse kristalsoorten aan de orde komen,
waar we ook mee zullen kennismaken (hun energie invoelen). We gaan dieper in op het communiceren met kristallen en hun kristalwezens en zullen vooral veel praktisch oefenen.
Door het invoelen van en kennismaken met verschillende kristal energieën ontvang je heel veel healing in je Bewustzijn en kunnen weer nieuwe stroomversnellingen voor groei in gang gezet worden. We zullen verschillende kristallen beter leren kennen door contact te leren maken met het kristalwezen van het kristal.Tevens zal dit zeer helend werken, omdat je alle kristalenergieën ook helemaal door je heen zult trekken, waarbij ze grote schoonmaak in je systemen op gang zetten. Bijzondere healing dus die je ondersteund en voedt in je spirituele groei en je Pad van Ascensie. De gechannelde healingen en kristallen die aan de orde komen worden afgestemd op de groep die aanwezig is. Daarnaast worden ook de processen en thema’s meegenomen die aan de orde zijn in de groep. Ook de energie die in die periode belangrijk is, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Diepgaand healing en transformatie werk ten behoeve van je eigen spirituele groei en Ascensie!
In het Kort: Kennismaking met invoelen van verschillende kristallen en wat zij voor jou kunnen betekenen. Leren werken met de pendel om je intuïtieve indrukken beter te leren verstaan. Leren communiceren met kristallen en werken met de pendel ten behoeve van healing en eigen groei.
Kernwoorden: Praktisch oefenen en theorie. Gechannelde healingen.
2.2 Workshop weekend 2: Verdiepingsdagen: Inwijding in je Lemurische Hartkristal

2 dagen: € 215,- p.p. incl. koffie, thee en soep. Incl. persoonlijk hartkristal met reading

Dag 1: Kennismaking met kristal energie II
Dag 2: Inwijding in je Hartkristal
In dit workshopweekend starten we met een verdieping in het invoelen en communiceren met de Kristalwezens of Kristal energieën. Opnieuw zal dat ook healing en bewustwording in je groei brengen. Het schept meer ruimte, openheid en doorstroming in je energie, en helpt je steeds makkelijker je eigen Hoger Licht in het hier en nu toe te laten. Opnieuw bijzondere healingen die je ondersteunen en voeden in je spirituele groei en je Pad van Ascensie. De gechannelde healingen en kristallen die aan de orde komen worden afgestemd op de groep die aanwezig is. Daarnaast worden ook de processen en thema’s meegenomen die aan de orde zijn in de groep. Ook de energie die in die periode belangrijk is, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Diepgaand healing en transformatie werk ten behoeve van je eigen spirituele groei en Ascensie!

De tweede workshopdag zal gericht zijn op je hartchakra: als Poort naar je Bewustzijn en de Werelden om je heen. Het werken met kristallen en communiceren gaat via de weg van het hart. Hiervoor moet je een liefdevol en open hart ontwikkelen. Deze dag staat in het teken van het communiceren vanuit je hart, je eigen hartchakra verder openen, zuiveren en ontwikkelen en van hieruit werken met kristallen vanuit je hart. Healing voor jezelf en de ander.
We zullen met verschillende hart-kristallen gaan werken deze dag.
Als afsluiting zullen we een inwijding in ons eigen hart kristal ontvangen. Je eigen
hartkristal met korte persoonlijke reading krijg je ook mee naar huis, het kristal
zal je de komende tijd na de workshop ondersteunen in je hartgroei.
In het Kort: Verdiepende kennismaking met kristal energieën en verschillende kristalsoorten. Je Hoger Zelf licht steeds meer aantrekken, verankeren en belichamen via de Poort van je Hart. Ascensiegroei versnellingen in je hart inbrengen! (Inclusief persoonlijk Hartkristal)
Kernwoorden: Praktisch oefenen, Gechannelde healingen.
2.3 Workshop 3: Verdiepingsdagen: Inwijding in je Goddelijke Zelf Krachtkristal:

1 Dag: € 115,- p.p. incl. koffie, thee en soep. Incl. persoonlijk krachtkristal met reading
Inwijding in je Krachtkristal. Je eigen Kracht weer opnieuw mogen en durven ervaren en toelaten in je leven en groei. Krachtig in je eigen Licht gaan staan. Gaan voor je Hogere Doelen. Realisatie van je Zielen Doel op aarde.
Healing op oude karmische thema’s die je belemmeren de Meester op Aarde te zijn die je Werkelijk Bent! (Incl. persoonlijk Krachtkristal)
We gaan deze dag werken met kristallen die je eigen energie en Kracht versterken.
Met kristallen die je zullen helpen om meer in eigen Kracht en (Licht) kwaliteiten te gaan
staan. Daarnaast zal er extra aandacht zijn aan aarding en het gebruik van aardende
kristallen. We zullen doorstromingsoefeningen met kristallen gaan doen en opnieuw
communiceren met kristallen.
Als afsluiting zullen we een inwijding in ons krachtkristal ontvangen. Je eigen
krachtkristal met korte persoonlijke reading krijg je ook mee naar huis, het kristal
zal je de komende tijd na de workshop ondersteunen in je groei.
In het Kort: Je eigen Kracht weer opnieuw mogen en durven ervaren en toelaten in je leven en groei. Krachtig in je eigen Licht gaan staan. Gaan voor je Hogere Doelen. Realisatie van je Zielen Doel op aarde.
Kernwoorden: Praktisch oefenen, Gechannelde healingen.

2.4 Workshop weekend 4:
(Samen) Werken met het Bewustzijn & de Krachten van kristallen

2 dagen: € 235,- p.p. incl. koffie, thee en soep.
Incl. persoonlijk krachtwiel en incl. chakraset.

Dag 1: Kristallen Krachtwielen (incl. persoonlijk krachtwiel)
Dag 2: kristal chakra leggingen (incl. chakraset)
Dit workshopweekend gaan we vooral heel concreet en direct met kristallen werken aan healing. We gaan voor onszelf en voor Moede Aarde Krachtwielen leren leggen om een plek van Licht, Kracht en healing te creëren en onze persoonlijke groei te ondersteunen en stimuleren. En daarnaast gaan we krachtig helend samenwerken aan healing met de kristallen in kristal leggingen. Bijzonder creatief en helend weekend!
Dag 1 staat in het teken van het werken met helende kristallen krachtwielen, die voor vele doeleinden toepasbaar zijn. Healing voor jezelf, een ander, een gebied, Aardehealing, je huis, en noem maar op.We zullen zowel met grote als kleine krachtwielen gaan werken.In de middag gaan we een persoonlijk krachtwiel maken, afgestemd op jouw energie en processen. Dit krachtwiel krijg je ook mee naar huis.
Deze dag kun je ook eigen kristallen meenemen. Hiervan zullen we samen een groot krachtwiel te maken, waar vanuit een gechannelde healing zal worden gegeven. Door het gebruik van je eigen kristallen worden deze ook met healingenergie opgeladen waardoor ze krachtiger blijven werken op de thema’s en processen die in de groep naar voren komen!Heel bijzondere vorm van Lichtwerk. Zeer krachtig en ook heel prettig!

Dag 2 staat in het teken van kristalleggingen. M.b.v. een kristal chakra legging van kristallen kun je schitterend en diepgaand healingwerk verrichten. Middels de kristallen breng je de healingen direct meer in het fysieke (‘de stof’) en wordt de healing ook meer geaard.Er zullen verschillende chakraleggingsvormen aan de orde komen en we zullen met verschillende chakra leggingen gaan oefenen bij elkaar.
In het kort: Heel concreet en direct met kristallen samen werken aan het opbouwen van een krachtig healingveld.
Kernwoorden: Praktisch oefenen, theorie, Gechannelde healingen.
2.5 Workshop weekend 5: Healing met Kristallen en Ascensie kristallen

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep.

Dag 1: Healing met Kristallen en Ascensie kristallen
Dag 2: Vervolg op dag 1
In dit laatste workshopweekend van lesblok 2 zullen we gaan werken met het
activeren en programmeren van kristallen, naast de communicatie met het kristal.
Daarnaast zullen we op verschillende manieren met healing en kristallen gaan werken:
bijv. Soundhealing met een kristal, kristallen en Galactische Stralen, kristallen en
Lichtmeesters en Engelen.
Daarnaast gaan we werken met healing met kristallen op foto’s, gechannelde kristallen vanuit het collectief Bewustzijn van de Kristal Rijken ervaren, herhalen eventueel een krachtwiel legging, en al die vormen die zich aandienen in de groep of die nog om verdieping vragen.
Ook zullen er verschillende bijzondere Meester Ascensie Kristallen nader uitgelegd en ingevoeld worden. Dit zijn kristallen die heel specifiek en krachtig kunnen ondersteunen in je Ascensie processen. Bijvoorbeeld: Meesterkristallen, Zielenkristallen, Engelen kristallen, maar ook Isis kristallen, Deva kristallen, scepterkwarts, dubbeleinders, en noem maar op.
In het kort: Bijzondere kristalhealingen met elkaar delen, Ascensie/ hoge trilling kristallen: Engelen kristallen, Meesterkristallen. Verdieping in het communiceren met kristallen, openen en activeren van kristallen, en nog veel meer.
Kernwoorden: Praktisch oefenen, theorie, Gechannelde healingen.

Lesblok 3: Healing & Reading tbv Bewustwording & Transformatie

3.1 Workshop weekend 1: Healing, transformatie en chakra balancing

2dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep

Dag 1: Transformaties in je eigen Bewustzijn
Dag 2: Healing en chakra balancing. Verdieping in healingen.
In dit workshopweekend gaan we een verdieping starten in het proces van mogelijkheden binnen je eigen Lichtkwaliteiten van healing en reading. Er zal nog meer healing, Transformatie en Bewustwording mogen plaatsvinden nader leiding van verschillende Lichtmeesters en Engelen, waarbij mogelijk ook healingtools in je Bewustzijn her-innert mogen worden en (opnieuw) geactiveerd worden voor het hier en nu. Tevens zullen er weer meerdere gechannelde healingen plaats vinden om steeds meer dualiteit of angststukjes op te schonen, waardoor een verdiepend contact met je eigen Goddelijk Zijn steeds meer kan indalen.
Ook zal een eerste start gemaakt worden met het geven en ontvangen van healingen bij elkaar. We zullen dan ook extra aandacht besteden aan de afstemming voor een healing, de bescherming, en andere aspecten die hierbij van belang zijn.
In het kort: Transformaties in je eigen Bewustzijn o.l.v. Meesters en Engelen, werken met healing, afstemming, verdieping in het werken op je chakra’s, blokkades, persoonlijke thema’s. Basishealing en chakrabalancing. Werken met healing en healing ondergaan. Gechannelde healingen.
Kernwoorden: Praktisch oefenen, theorie, Gechannelde healingen.
3.2 Workshop 2: Soundhealing & Karma cleaning

1 dag: € 100,- p.p. incl. koffie, thee en soep.
Deze workshopdag zal volledig gericht worden op healing middels stem (tonen) en klank (schalen). Deze zogenaamde soundhealing brengt krachtig helende vibraties voort die diepgaande healing kunnen bewerkstelligen. Middels deze resonanties is het mogelijk om healingen veel dieper en krachtiger te ankeren, ook in je fysieke lichaam, waardoor het een blijvend en krachtiger effect geeft. Sound heeft de mogelijkheid veel oude stukken te doen lostrilling, zowel fysiek als energetisch, en kan veel dieper werken dan ‘gewone’ healing. Middels soundhealing mag je soms door heel oude zwaarte heen breken waar gewone healing nooit doorheen komt.
Het gebruiken van soundhealing is een belangrijk en krachtig item voor karma cleaning, maar ook overal toepasbaar en inzetbaar. Ook een veelgebruikt healingmiddel bij Aardehealing om de healingsenergieën te verankeren.
We zullen in deze workshop gefocust zijn op healing van al-oude karmische stukjes in je Bewustzijn die je verdere groei belemmeren of doen stagneren. Deze healingen leveren veel bevrijding op!
In het kort: Diepgaand healing werk voor je Zelf en met elkaar, middels o.a. soundhealing, waarbij de trillingen diep door heel je Bewustzijn en fysieke lijf mogen trillen, om op diepe niveaus te zuiveren. Waardoor krachtige karma cleaning mag ontstaan. Soundhealing met stem en klankschalen. Sound of Oneness.
Kernwoorden: Gechannelde healingen.
3.3 Workshop weekend 3: Healing & Reading, ontwikkeling & groei:

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep.

Dag 1: Healing & Reading, ontwikkeling & groei
Dag 2: Healing & Reading, ontwikkeling & groei
We gaan dit workshopweekend werken met healing voor je Zelf en elkaar. We onderzoeken, verkennen verschillende mogelijkheden en kwaliteiten van healing en reading in ons zelf en gaan kennismaken met de mogelijkheden van reading, binnen onze persoonlijke groei. We zullen daarnaast met verschillende healingvormen gaan werken die aangereikt worden vanuit de Lichtmeesters en Engelen, bijvoorbeeld: werken met symbol healing. Healingen en readingen op verschillende niveaus (emotioneel, mentaal, fysiek, Wezenslagen, Zielen niveau, Ascension niveau), passend bij jouw unieke groei en Zielentrilling.
Een start voor verdere verdieping van je eigen Licht kwaliteiten!
In het kort: Basis healing en afstemming. Beroeps Ethiek. Verschillende healing en reading mogelijkheden ontdekken en ervaren. Ondergaan en geven van healing/reading.
Kernwoorden: Praktisch oefenen, theorie, Gechannelde healingen.

Lesblok 4: Wijsheid van de Ziel: Her-inneringen, inwijdingen en Ascensie

4.1 Workshop weekend 1:
Connecties met de Ouden/ her-inneringen van de Ziel

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep.
Dag 1: Ziels her-inneringen en oude connecties.
Deze workshopdag zullen we ons afstemmen en richten op oeroude karmische verbindingen die in het hier en nu de voorgang van onze Ascensie verder beïnvloeden of belemmeren. Diepgaande karma cleaning en healing zal mogen plaatsvinden onder leiding van verscheidene Lichtmeesters en Engelen. Naast deze healingen zal de energie ook gericht zijn op het ophalen van oude Kennis en Wijsheden uit voorgaande incarnaties. Je Lichtlichamen opnieuw uitlijnen, helen, her-verbinden aan het hier en nu.
Her-inneringen van de Ziel voor Wijsheid in het hier en nu brengen. Dit kan nieuwe kwaliteiten van je Ziel aan het Licht brengen, nieuwe sleutels van Poorten tot je Bewustzijn aanreiken en nieuwe Wegen van groei inluiden.

Dag 2: Lemurië – Atlantis healing.
Deze workshopdag zullen we ons afstemmen en richten op de Kracht, Kennis en Wijsheid vanuit onze eerste incarnatievormen op aarde. Healing van oude karmische aspecten. Her-inneringen aan Lichtkwaliteiten en Hogere Doelen voor het hier en nu. Her-innering aan Wijsheid, Kracht en Licht vanuit de Oorsprong. Transformaties, opening en activering van je eigen Hogere lichtdelen. Opnieuw her-inneren, integreren en werken met Lichtgereedschappen & healingtools.
Her-inneringen van de Ziel voor Wijsheid in het hier en nu.

In het kort: Karma cleaning en healing vanuit al-oude tijden, gechannelde healingen. Ophalen van oude Kennis en Wijsheden uit voorgaande incarnaties. Karma cleaning en healing vanuit al-oude tijden, gechannelde healingen. Je Lichtlichamen opnieuw uitlijnen, helen, her-verbinden aan het hier en nu.
Her-inneringen van de Ziel voor Wijsheid in het hier en nu.
Her-innering aan Wijsheid, Kracht en Licht vanuit de Oorsprong. Transformaties, opening en activering van je eigen Hogere lichtdelen. Opnieuw her-inneren, integreren en werken met Lichtgereedschappen & healingtools.
Her-inneringen van de Ziel voor Wijsheid in het hier en nu.
Kernwoorden: Praktisch oefenen, Gechannelde healingen.Maar ook zelf healingen en of readingen geven/ondergaan.
4.2 Workshop 2: Werken vanuit de Goddelijke Magie van het Merlin Bewustzijn

1 dag: € 100,- p.p. incl. koffie, thee en soep.
Deze dag gaan we kennismaken en werken met het Merlin Bewustzijn. Een Bewustzijn vol Magie en Creatie mogelijkheden. Niet alleen om ook van hieruit weer healing, verdieping en Transformatie te ondervinden, maar ook om je eigen Creatief – en Scheppend Vermogen weer meer aan te mogen spreken. Merlin leert ons de Kracht van Vreugde, Speelsheid en Creatie te verbinden aan elkaar, en hiermee bloedserieus healingwerk in een nieuwe vorm te gieten.
Merlin leert ons niet beperkend te denken, en kent krachtige healingtools waarmee je lijkt te kunnen toveren. Niets staat vast, alles is creatie. Ook dat is een van de leringen van Merlin.
Dit is een Bewustzijn met een Hoog Lichtgehalte welke bijzondere healing teweeg kan brengen. In deze workshop zullen we kennismaken met de bijzondere Krachten van Merlin, die op speelse, creatieve, maar vooral ook krachtige wijze benut kunnen worden. Voor de healing van jezelf of een ander. Merlin is vaak erg gul met het uitdelen van heel bijzondere healingtools, die soms ook in je systemen gedownload worden, waardoor je blijvend de beschikking over dergelijke krachtige tools houdt, die je in kunt zetten voor healing wanneer je hart het ingeeft.
Enkele voorbeelden van de Merlin tools zijn: Kristallijne Licht leren channelen, Aarding – en integratie structuren leren channelen, Werken met Magische Lichtbollen
En nog veel meer…
Maar het houdt ook in:Karma cleaning, Grote schoonmaak in je eigen energiehuishouding, De nodige transformatieprocessen, Lichtwerk voor jezelf, Moeder Aarde, en wat zich verder aandient.

Merlin werkt elke keer anders, en de energie en processen van de deelnemers staan hierbij altijd centraal. Je zult dan ook dat tool of dat stuk healing aangereikt krijgen, wat past bij jouw Pad, je processen en ontwikkeling.Het werken met Merlin beloofd altijd veel vreugde, spontaniteit, Magie. En naast al het serieuze healingwerk en transformatie Lichtwerk, is er dankzij Merlin ook altijd de nodige dosis humor aanwezig!
Het werken met deze energieën levert de nodige healing op, maar zet ook grote schoonmaakprocessen en groei op gang.
Deze gechannelde healingen bevatten zeer krachtige energieën, waardoor deze vorm van healing en energiewerk, meer dan 10x zo sterk is dan de gewone healingvormen. Deze helende energieën dringen veel dieper door in organen, in ziekte, in de materie van een ruimte, enz. Als je al veel hebt gewerkt met Liefde, als je hart open is en je intentie zuiver, dan kun je goed met deze krachtige Merlin-gereedschappen werken, mits je hier toestemming voor krijgt om te leren werken met deze powers.
Daarom is voor deze workshops ook de nodige ontwikkeling, het werken vanuit het hart, en het nodige zelfbewustzijn een vereiste, omdat je anders misschien ineens teveel krijgt of het niet kunt behapstukken.

In het kort: Gechannelde healingen waarin Magie, Creatie en Speelsheid weer terug gebracht mogen worden in je Bewustzijn. Letterlijk leren spelen met energie, creëren met energie. Magische healingtools voor krachtige Ascensie Healing.

Kernwoorden: Praktisch oefenen, Gechannelde healingen. Maar ook zelf healingen en of readingen geven/ondergaan.
4.3 Workshop weekend 3: Werken met de Goddelijke Krachten van het Gouden Egyptisch Bewustzijn

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep
De gebundelde Goddelijke Krachten van Ra en de Hathors en vele andere Meesters, Goden en Godinnen zullen deze workshopdagen aanwezig zijn voor healing, karma cleaning en Transformatie van je Goddelijk Zijn. Op velerlei manieren zullen de Meesters van het Oude Land van de Zon ons ondersteunen en begeleiden door oude karmische stukken en healing heen om onze Ware essentie weer te her-inneren en integreren. Zodat oude Kennis en healingtools ook voor het hier en nu weer toepasbaar worden om je eigen Ascensie te realiseren. Mogelijkheden zijn o.a. werken met de Ankh Kracht, de Kracht van de Scarabee en Levenselixer, Zon & maan kanalen weer activeren en zuiveren, Sterren Wijsheid, Soundhealing en diepgaande Transformaties door gechannelde healingen! Met een Inwijding in de Oorspronkelijke Egyptische Ankh.
Diepgaande healingen en ophalen van oud Bewustzijn voor de Nieuwe Tijd en je Ascensie groei!
De wijsheid en Kennis van het Antieke Egypte mag weer tot leven komen in je Goddelijk Bewustzijn!
In het kort: Healing van oud Egyptisch (Tempel) Bewustzijn, Oude Egyptische healingtechnieken vanuit de Zuiverheid her-inneren en integreren. Grote bevrijding van oude karmische aspecten. Inwijdingen in de Egyptische Ankh, mogelijk ook in de Kracht van de Scarabee, de Witte Lotus of de 12 Gouden Stralen van Ra.
Kernwoorden: Gechannelde healingen o.l.v. diverse Meesters en Engelen en het Egyptisch Bewustzijn. Maar ook zelf healingen en readingen en of readingen geven/ondergaan.
4.4 Workshop weekend 4: Atlantische Kennis voor deze tijd her-integreren: Kristallen Schedels

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep
Dag 1: Kennismaking en samenwerking met en de Krachten van Kristallen schedels.
In deze workshopdag kun je kennis maken met de enorme Transformerende krachten van
kristallen schedels. Naast korte (mentale) aandacht aan de geschiedenis van kristallen
schedels, zal er vooral praktisch gewerkt gaan worden met de diverse aanwezige kristallen schedels. We zullen van hen bijzondere healingen mogen ervaren en ontvangen. Ten alle tijden afgestemd op jouw processen en groei.
De krachten van de kristallen schedels zullen heel veel beweging in je los (kunnen)
maken, waardoor je in enorme stroomversnellingen van groei terecht komt. Waarbij
je enorm veel zult mogen zuiveren in je systemen, maar ook verhoging van Lichttrilling
en Bewustzijn zult kunnen ervaren.Deze workshop is ook bedoeld om de angst weg te nemen voor de vormen van deze kristallen, waaraan vaak heel oude karmische stukken ‘kleven’ vanuit de Oude Atlantische tijden waarin ook van deze oneindig grote Krachten misbruik is gemaakt. Bijzonder transformerende workshopdag!

Dag 2: (Sound) Healing met Kristallen Schedels.
Concreet werken met de kristallen schedels en hun diepgaande Kennis en Wijsheid, middels healing, communicatie met de schedels, reis door de schedels, soundhealing, etc.Omdat Kristallen Schedels op vele verschillende manieren hun kracht, healing en Bewustzijn met je delen lijkt het me fantastisch om samen te mogen ervaren welke ongelooflijk krachtige healingen de Schedels ons kunnen brengen, wanneer we hun Krachten en de mogelijkheden van Soundhealing met elkaar bundelen.Niet alleen brengen de Kristallen Schedels steeds meer Hoger Licht in ons systeem aan, verankeren zij dat waardoor wezenlijke stroomversnellingen in je Bewustzijnsgroei mag plaats vinden. Ook brengen zij een diep Weten, diepe Verbondenheid en diepgaande Karmische Healing voort. Wanneer we nu deze kwaliteiten bundelen aan Soundhealing, worden deze Krachten nog vele malen krachtiger versterkt, en vind het ook direct(er) een weerklank in ons fysieke lijf. We bestaan immers voor ongeveer 80% uit water en water en sound/trilling samen brengen heel je lijf tot op celniveau in resonantie.

In het kort: Kennismaking met de mogelijkheden, krachten en Bewustzijn van verschillende Kristallen Schedels. Informatie over de antieke en andere kristallen schedels. Samenwerken aan healing met Kristallen Schedels.
Kernwoorden: Gechannelde healingen. Maar ook tekst en uitleg en zelf healingen en of readingen geven/ondergaan.
4.5 Workshop 5: Lemurische Wijsheid en Kennis opnieuw integreren: Etherische Kristallen

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep
In dit workshopweekend gaan we werken met de Her-inneringen aan en inwijding in de Etherische Kristallen, zoals je hiermee vanuit de Eenheid werkte in Lemurische Tijden. Opening en activatie van je Lemurisch Hart. Reis door de Tijd. Opnieuw de Lemurische eenheid terug vinden in je Hart en Bewustzijn. Inwijding in Etherische Kristallen waardoor deze blijvend als healingtool gebruikt en ingezet mogen worden voor krachtige healingen!
Dit werkt vele malen krachtiger omdat ze dan verankerd zijn in je eigen energie, in plaats van dat je deze Krachten van buitenaf moet ‘oproepen’.
Nadat je nu steeds meer ervaringen hebt opgedaan met ‘gewone’ kristallen, en al zoveel schoonmaak, transformatie en Bewustzijnsgroei hebt ondergaan, is er ook de mogelijkheid om te werken met kristallen in etherische vorm. In deze gechannelde workshop, onder leiding van Lichtmeesters en Engelen, mag je kennismaken met deze etherische kristallen en hoe je deze energieën kunt toepassen.
Er worden vele Etherische Kristallen in deze workshop in je systeem geplaatst. Sommige slechts tijdelijk voor healingstukken op dat moment, andere worden blijvend geankerd/gedownload in je systeem, waardoor je deze op elk gewenst moment uit je energie kunt channelen.
Heel bijzonder, krachtig en zeer prettig toe te passen voor healing van je Zelf, de ander
of tijdens Aardehealingen.
Bijzonder diepgaande workshop die blijvende diepe impact op je groei kan brengen.
In het kort: her-inneren en opnieuw integreren van de Etherische Kristallen zoals je deze kende en ermee werkte in Lemurische tijden. Krachtige healingtools voor de Nieuwe Tijd!
Kernwoorden: Gechannelde healingen. Maar ook tekst en uitleg en zelf healingen en of readingen geven/ondergaan.
4.6 Workshop 6: Inwijding in je eigen Oorsprongs Engelen Energie

1 dag: € 100,- p.p. incl. koffie, thee en soep
Nadat in voorgaande workshops enorm veel oude stukjes in je Bewustzijn geheeld en getransformeerd zijn waardoor heel je Goddelijk Licht al zoveel meer op aarde kan worden belichaamd, volgt in deze workshop een verdieping door healingstukken binnen Galactische Levens, van voordat je ooit de eerste keer op aarde incarneerde. Ook voor onze aardse cyclus hebben we in andere dimensies en galaxies al dualiteit ervaren en karmische stukjes opgedaan.in deze workshop zullen we ook hierin meer Bewustwording en healing mogen ervaren en ons steeds meer her-inneren wie wij Werkelijk Zijn vanuit de Oorsprong! Diepgaande Bevrijding en Eenheids Bewustzijn ervaren!
Kernwoorden: Gechannelde healingen.

Lesblok 5: Samenwerking in Eenheid: Ascensie Lichtwerk

5.1 weekend workshop 1: Samenwerking in Eenheid & Verbondenheid I

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep
In dit workshopweekend gaan we een nieuwe fase van groei in. Een fase waarin we al vele van onze eigen persoonlijke karmische stukjes zijn overstegen en of waarin belemmerende energieën ons minder snel meer uit balans brengen. We hebben geleerd om steeds meer ons Hoger licht te integreren en ons Bewustzijn te verruimen, steeds meer healing en Transformatie toe te staan, we hebben enorm veel healingwerk ook leren brengen aan anderen, waardoor we enorm gegroeid zijn. In deze fase zal het ook zijn dat er steeds meer behoefte komt om niet alleen voor je eigen groei en Ascensie aan de slag te gaan, maar daar ook daadwerkelijk meer aan bij te willen dragen voor het Grote Geheel. En dat is waar deze workshopdagen op gericht zijn: nieuwe Verbindingen vanuit de Eenheid aan gaan, voor samenwerking, voor Verbondenheid. Omdat je een hogere visie hebt ontwikkeld die voorbij gaan en samen gaan aan je Persoonlijke Zielen Doelen, om het Paradijs van Eenheid op Aarde (De droom van Moeder Aarde) te realiseren.
In dit workshop weekend maken we hiermee een start met de volgende workshopthema’s:

Dag 1: Samenwerking met Lichtmeesters en Engelen.
Je leren afstemmen en samen werken op steeds hogere/diepere niveaus van je Zijn met verschillende Lichtmeesters en Engelen. Hun verschillende energieën en Bewustzijn verkennen en leren kennen op diepere Eenheids niveaus. Ontmoetingen met Meesters en Engelen. Samenwerken aan healing, gechannelde healingen. Verstaan van Meesters en Engelen en leren samenwerken met hen voor je eigen healing, healing van anderen, Moeder Aarde en het Grote Geheel.

Dag 2: Samenwerking met Natuurwezens, faunen, deva’s en Moeder aarde. Ook in combinatie met Lichtmeesters en Engelen. Her-inneringen aan eigen kwaliteiten en ervaringen, opgedaan in eeuwen.

In het kort: Je leren afstemmen op en samen werken met verschillende Lichtmeesters en Engelen in steeds hogere Bewustzijnsvelden/Lichttrillingen. Hun verschillende energieën en Bewustzijn verkennen en leren kennen. Ontmoetingen met Meesters en Engelen en samenwerking met Natuurwezens, faunen, deva’s en Moeder aarde. Ook in combinatie met Lichtmeesters en Engelen. Her-inneringen aan eigen kwaliteiten en ervaringen, opgedaan in eeuwen.
Kernwoorden: Gechannelde healingen. Maar ook tekst en uitleg en zelf healingen en readingen geven/ondergaan.
5.2 Workshop weekend 2: Samenwerking in Eenheid & Verbondenheid II

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep
In dit workshopweekend zetten we onze hernieuwde verbindingen en samenwerking voort met zowel de Hemelen als Moeder Aarde. Er mag meer verdieping in plaats vinden na de voorgaande Transformaties van je Zielenwezen.
In dit weekend zullen we ook kennismaken en leren (Samen) werken met Grote Kosmische Bewustzijnsvelden zoals bijv. de Galactische Stralen, het Elohim Engelen Bewustzijn, het Excelsior Engelen Bewustzijn, en andere grote Bewustzijnsvelden zoals de krachtige Lichtdraken.
Centraal staat bij het werken met dergelijke grote Krachten het Ontwaken van hogere delen van je Bewustzijn, gechannelde healing, her-inneringen van de Ziel, het ontvangen van healingtools vanuit je eigen Goddelijke Oorsprong, en deze verkennen en inzetten voor diepgaande Ascensie Healingen.
In het kort: Diepgaande Transformatie en Galactische Healingen. Samenwerking met Goddelijke Bewustzijnsvelden van hoog Licht niveau.
Kernwoorden: Gechannelde healingen. Maar ook tekst en uitleg en zelf healingen en readingen geven/ondergaan.
5.3 Workshop weekend 3: Samenwerking in Eenheid voor Moeder aarde

2 dagen: € 200,- p.p. incl. koffie, thee en soep
In dit workshopweekend zetten we onze hernieuwde verbindingen en samenwerking voort met zowel de Hemelen als Moeder Aarde. Er mag meer verdieping in plaats vinden na de voorgaande Transformaties van je Zielenwezen.
Indien het weer het toelaat zullen we ook in de natuur op zoek gaan naar plaatsen waar extra healing ingebracht mag worden, waar krachtige vortexen geplaatst of hersteld mogen worden voor healing van Moeder Aarde.
Maar ook voor healingen binnen het collectief Bewustzijn en je Zielen groep.

Dag 1: Samenwerking met Lichtwezens, Meesters en Engelen, maar ook met Moeder Aarde, natuurwezens en de inner earth cities. Sjamenreis naar de innerlijke aarde om je aarde connecties te herstellen en opnieuw in het hartritme van Moeder Aarde alsook de Hemelen te functioneren als Lichtwerker. Volledige uitlijning met Moeder aarde en Lichtsferen healen en herstellen in het hoogste Licht van je Ziel.

Dag 2: Sjamanic healing, samenwerken met het Licht en Natuurrijken voor Moeder aarde en je mede-Zielen. Samenwerking met al je Zielen Kennis, de hulp van aanwezige Licht- en Aarde krachten. Bijv. Engelen, Lichtmeesters, deva’s, natuurwezens, waterwezens, faunen, windstreken, etc.
Kernwoorden: Gechannelde healingen. Maar ook tekst en uitleg en zelf healingen en readingen geven/ondergaan.
5.4 Workshop 4: Samenwerking in Eenheid en Verbondenheid integratie

1 dag; € 100,- incl. koffie, thee en soep
Deze dag ronden we de opleiding af met al het nog nodige Persoonlijke Lichtwerk & Transformatie werk. Het inzetten van diverse healingtools voor healingen voor je Zelf, Moeder Aarde en je mede Zielen, maar ook voor healingen binnen het collectief Bewustzijn, je Zielen groep, etc. Diepgaande healingen neerzetten ook m.b.v. vortex werk, je persoonlijke afstemming, begeleiding, en in verbinding met Al Wat Is.
Integratie van al je groei en leerprocessen van alle workshops tezamen.
Kernwoorden: Gechannelde healingen. Maar ook tekst en uitleg en zelf healingen en readingen geven/ondergaan.
5.5 Workshop 5: Terugkomdag voor verdieping, uitwisseling en integratie

1 dag; € 100,- incl. koffie, thee en soep
Terugkomdag voor integratie, uitwisseling van ervaringen en groei. Uitwisseling van healing/reading werk, en verbondenheid met elkaar.
Gelegenheid voor vragen, integratie, verdieping. Inclusief aansluitende channelings, passend bij de groepsenergie van dat moment.