Apofyliet Pagina voor Facebook acties

 

7-2-2019 Lang geleden dus weer eens hoog tijd!

apofyliet.nl - kaarten 7-2-2019
In de energie van vandaag een kaartje ’trekken’ voor meer inzicht of bewustwording, ter ondersteuning in je groeiprocessen, in de energieen van het nu, of gewoon omdat het leuk is, en lang geleden: Een online kaartje!!

*Neem jouw proces, moment, situatie of intentie in gedachten en neem een moment de tijd daarbij stil te staan, zodat je het moment en vooral ook je Zelf ook even echt voelt.

*En kijk vanuit die ‘afstemming’/ energie dan welke van de 3 kaarten jouw aandacht trekt. Van links naar rechts: 1, 2 of 3

*Vanavond draai ik ze om en volgt de tekst en uitleg hier onder.

 Gewoon omdat het kan en leuk is 


Wil je meer weten van deze kaarten? 
Deze kaarten komen uit mijn eigen gecreëerde kaartenset, die door een persoonlijk initiatiepad te bewandelen uiteindelijk in de materie vanuit eigen hand en hart gemanifesteerd zijn.
Lees er hier meer over!

 

 

De uitslag: 7-2-2019:

Informatie vooraf:

Deze kaarten bevatten een Multidimensionale gelaagdheid en bieden een ingang tot immense bewustzijnsvelden. Per legging echter voel ik in op welke frequentie er vertaald wenst te worden, om de boodschap in het nu zo helder mogelijk over te brengen.
De ene keer zal dat zijn via een beschrijving van symboliek, Egyptische achtergronden, Galactische of kosmische energie stromen die er in aanwezig zijn. En weer op andere momenten zal dat een heel aardse vertaalslag zijn, die het praktisch en dicht bij het mens-zijn houdt.
Het is afhankelijk voor wie en in welke energie er een kaart getrokken wordt en wat de aanleiding of vraag is, welke vertaalslag naar voren zal komen.
De vertaling van de kaarten vandaag is afgestemd op de collectieve energie van de kaart in combinatie met de collectieve energie van vandaag (7-2-2019) en heeft een mens-gerelateerde, meer praktische inslag.
Het geeft dus een ‘algemeen’ beeld weer.  Dat is anders dan bij een persoonlijke legging (per persoon en situatie  afgestemd), waarbij er nog veel meer informatie uit deze frequentievelden te halen is.  Maar omdat dit een ‘algemene legging’ is en niet op 1 persoon afgestemd maar voor iedereen, dus ook een ‘algemene vertaalslag’ binnen de energie van vandaag.

Kijk wat voor jou van toepassing is en ‘neem dat mee’, de rest mag je los laten 😉

 

De energie van vandaag algemeen: 7-2-2019

Deze frequentie gaat over de Scheppingskracht die aanwezig is in onze Oorspronkelijke Blauwdrukken. Vanuit de 2019 energie gaan we deze kwaliteiten binnen ons Zelf weer steeds dieper in lijn brengen met alle delen en lagen die wij Zijn, van waaruit we dat weer gaan her-inneren en bewust belichamen.
Prachtig welke kaarten er vanuit deze energie naar voren komen, want deze weerspiegelen exact de potentie en energie van de datum van vandaag!
In het kort: Kaart 1 is de scheppingskracht, kaart 2 is de oorspronkelijke Blauwdruk(ken) en kaart 3 resoneert exact op de energie die 2019 naar ons toe brengt. Hoe wonderlijk mooi afgestemd!

Tenslotte een vraagje van mij aan jullie: Onderaan de pagina, na de derde kaart, staat een vraag van mij aan jullie. Ik hoop dat jullie de moeite willen nemen deze ook nog even te lezen 🙂

En dan nu de uitleg van de kaarten!!

 

apofyliet.nl - heka egyptische magie Kaart 1: Heka

Trefwoorden en dus energetische velden waarmee deze kaart o.a. verbonden is, die als ingang kunnen dienen om dieper die golflengte binnen te gaan:
Egyptische magie, het magische (scheppende) woord, scheppingskracht, universele energie en healing, scheppende levenskracht.

Korte uitleg van de kaart in de energie van vandaag:
De energie van Heka gaat vrij vertaald in de energie van vandaag over de flow en synchroniteit die we ervaren wanneer we in verfijnde afstemming zijn met alle delen van ons Zelf. Dan ervaar je de enorme stroming, waarin alles lijkt te kloppen. ‘Toevaligheden’ en synchroniteiten zijn dan aan de orde van de dag. Inspiratie, goeie ideeën of oplossingen lijken vanuit het niets door je heen of naar je toe te stromen. Je zit lekker in je vel en alles gaat van een leien dakje.

Wanneer je vandaag deze kaart hebt gekozen kan dat twee dingen betekenen: Het kan ofwel een bevestiging zijn dat je je in de energie van Flow bevind en dus heerlijk mee stroomt met de mogelijkheden van deze dag en triling.

Of het kan betekenen dat je juist niet in die heerlijke uitlijning zit en dus meer weerstand, moeite, stroperige voortgang of zelfs stagnatie ervaart.
Wanneer je de flow vandaag ervaart dient deze kaart als een bekrachtiging, een bemoediging en een erkenning.  Het stimuleert je om je eigen innerlijke scheppende kracht aan te spreken, maar bevestigd ook dat je daarop al afgestemd bent.
Wanneer je de flow juist niet ervaart brengt de energie van deze kaart je een frequentie die je helpt om weer innerlijk bewuster te worden dat je niet helemaal in lijn met je Zelf zit. Dat er misschien onbewuste saboteurs, gedachtestromen, gevoelslagen of weerstanden aan het woord zijn die je weerhouden om echt je hart- en Zielsstroom te volgen.
In dat geval nodigt deze kaart/energie je uit om je weer even dieper af te stemmen op en stil te staan bij wat jouw hart nu echt ‘doet zingen’. Waar je jezelf onbewust tegenwerkt, waar je in een ‘moeten’ zit in plaats van in je eigen vrije stroom die van binnenuit komt.

Stel je open voor de verbinding met jouw hart en bewustzijn om je eigen magische, scheppende kracht weer toe te laten, aan te trekken en bewust te ervaren. Hoe krachtiger je hierop afgestemd bent, hoe krachtiger je innerlijke scheppende en manifesterende kracht bewust kan worden en deze ingezet kan worden in je dagelijks leven (evenals die blokkades die dat verhinderen).

© Willemien Timmer 7-2-‘19

 

apofyliet.nl - sirius Kaart 2: Sirius

Trefwoorden en dus energetische velden waarmee deze kaart o.a. verbonden is, die als ingang kunnen dienen om dieper die golflengte binnen te gaan:
‘Bewaarplaats’ van oorspronkelijke Blauwdrukken, ‘Geboorteplaats’ van vele Neter (Goddelijke aspecten), tussenstation in multidimensionale dimensies tussen mens-zijn en Bron, sterrenconnecties, sterrenvolkeren.

Korte uitleg van de kaart in de energie van vandaag:
De energie van Sirius gaat vrij vertaald in de energie van vandaag over jouw eigen innerlijke kwaliteiten en jouw afstemming daarop. In hoeverre ben je je bewust van jouw innerlijke kwaliteiten? En in hoeverre geef je deze ook de ruimte om tevoorschijn te komen in je leven?
Leef jij werkelijk van binnenuit? Leef jij werkelijk naar dat wat je op hart- en zielniveau voelt?
Of schuif je dat nog wel eens aan de kant om mee te gaan in ‘wat hoort’? (overleving)

De energie van Sirius in combinatie met de energie van vandaag kan je bewuster maken van het feit waar jij al jouw unieke Blauwdruk leeft en waar nog niet. Door af te stemmen op deze kaart/energie vanuit je hart en bewustzijn, schep je een moment van ‘verstilt luisteren’ en eerlijk voelen waar jij werkelijk je hart voelt zingen en daar ook gehoor aan geeft. Of dat er momenten situaties zijn waarin je je toch liever stil houdt, een klein beetje verdwijnt, mee gaat in de massa, of een voorbeeld van andere volgt.
De energie van Sirius is enorm en heel veel omvattend, kan grootse Galactische ervaringen en energieën naar je toe brengen. Maar in de energie van vandaag  en afgestemd op collectieve Meesterschap processen ligt de nadruk van deze energie nu echt op bewustwording van waar jij trouw bent aan jouw Zelf, aan jouw mogelijkheden, aan je Blauwdruk.
Want wanneer ieder de werkelijke Blauwdruk gaat leven en de eigen unieke kwaliteiten weer gaat neerzetten scheppen we gezamenlijk een veld waarin ieder de eigen plek inneemt.
De energie van Sirius vandaag wijst dus op het innemen van jouw eigen plek binnen je Zelf en de bewustwording daarvan. Wat is jouw plek hier op aarde? Wat zijn jouw kwaliteiten en eigenschappen die jou uniek maken t.o.v. een ander. En waar kun  je deze al de ruimte te geven?

Vanuit afstemming op je eigen hart en Zielsbewustzijn en het Sirius bewustzijn nodig je de bewustwording uit om je eigen unieke Goddelijke Blauwdruk te verhelderen. Een moment van stilstaan bij je Zelf en focus op wat Sirius jouw weerspiegelt zal opheldering, inzicht of een beweging op gang brengen zodat je steeds bewuster gaat ervaren waarom en waarin jij uniek bent. En welke eigenschappen, kwaliteiten en mogelijkheden vanuit jouw bewustzijn in het nu graag de ruimte (in mens-zijn op aarde) willen krijgen om jouw unieke Meesterschap echt te belichamen.

© Willemien Timmer, 7-2-2019

 

apofyliet.nl - sema tawi Kaart 3: Sema Tawi

Trefwoorden en dus energetische velden waarmee deze kaart o.a. verbonden is, die als ingang kunnen dienen om dieper die golflengte binnen te gaan:
Het herenigen van polariteiten, in verbinding met het hart, waardoor gelijkwaardigheid, versmelting en eenheid ontstaat.

Korte uitleg van de kaart in de energie van vandaag:
De energie van Sema Tawi gaat vrij vertaald in de energie van vandaag over de bewustwording van innerlijke polariteiten. Wanneer helder is waar je vanuit een afgescheiden/gepolariseerd bewustzijn door je leven en groei heen beweegt, kan het ook helderder worden waar je je Zelf dus nog een beetje in de steek laat, uit verbinding schiet of je lijntje met Bron niet stevig hebt staan.

De energie van Sema Tawi gaat over het herenigen en verbinden van innerlijke tegengestelde krachten (polariteiten) aan de hart (en dus bewustzijns) energie.
Maar om dit te kunnen toepassen, dienen beide polariteiten verhelderd en bewust te zijn. Eerder kunnen deze niet samengebracht worden en oplossen in een groter veld van Eenheid en gelijkwaardigheid.
De energie van deze kaart reikt je vandaag de mogelijkheid aan om heel bewust vanuit hart en hoger bewustzijn je Zelf eens nader onder de loep te leggen en eerlijk te beschouwen waar jij in je leven en groei nog stagnatie of polarisatie ervaart. Wanneer je deze helder krijgt kun je ook innerlijk gaan zoeken naar de ‘tegenhanger’.
Bijvoorbeeld, merk je dat je sterk in je hoofd hebt gezeten vandaag, ‘zoek’ dan innerlijk naar de ‘tegenhanger’ om jezelf weer terug te verbinden met je gevoel.
Je hebt de hele dag ervaren wat het is om in je hoofd te zitten, en wat dat met zich mee bracht aan ervaringen. Wanneer je nu een moment neemt om even helemaal in je gevoel aanwezig te zijn, en bewust te worden van wat dat nu met jouw doet. Brengt dat als automatisch een bewustwording van beide tegengestelde mogelijkheden aan.
Wanneer beide doorleefd en doorvoeld zijn, kun je ze aan elkaar verbinden, via je hart. En zie en ervaar wat er ontstaat: een nieuw veld van ruimte, waarin zowel denken als voelen de ruimte krijgen, waar dan niet één van de twee de overhand heeft. Maar gelijkwaardig, in balans en in samenwerking met elkaar!
Wanneer je bewust bent van de innerlijke tegengestelde krachten en welke effecten deze hebben op jouw leven, groei en ervaringen. Biedt dat een kans om steeds bewuster te kiezen waar jij ‘in’ wilt zitten. Waar jij je bewust mee wilt verbinden.
Maar ook om met focus, intentie en hartkracht die twee tegengestelde krachten kunt verbinden zodat een nieuw groter veld van jouw innerlijke mogelijkheden, bewustzijn, plus een veel diepere verbinding met je echte Zelf, ontstaat.
Sema Tawi als kaart en energie vandaag wijst op een diepere bewustwording van je eigen gepolariseerde velden en gedragingen. En biedt de bewustwording dat wanneer we één kant van de medaille leven en de andere kant niet (bewust) ervaren of toelaten, we subtiel uit balans zijn en niet ons volledige Zelf op dat niveau omarmen.

Vanuit afstemming op je eigen hart en hoger bewustzijn kun je in je hart de ruimte scheppen en de uitnodiging naar je Zelf uitsturen, om alle polariteiten die in jou (w leven en groei) aanwezig zijn, zich met elkaar te laten verenigen in je hart!
Zodat je veel dieper de Eenheid binnen je Zelf kunt ervaren en integreren. (Dat geldt dan ook voor je mens-zijn als in de hogere sferen van je Zelf).

© Willemien Timmer 7-2-2019

 

 

Voor iedereen die heeft gereageerd op deze Facebook ‘actie’:

Ik ben altijd heel erg van het ‘gratis weggeven’  van veel bewust makende of bewustzijn verruimende informatie.

En ik vind het ontzettend leuk dat zoveel mensen op deze ‘actie  gereageerd hebben! Ook zo ontstaat er weer een veld van verbinding en bewustwording.

Bij wijze van uitwisseling zou ik jullie willen vragen wie van jullie zo af en toe iets zouden willen delen van mijn website of Facebook pagina’s , of mondeling mijn website of praktijk eens willen promoten?

Na 2 jaar stoeien met tegenwerking van FB en google hoopte ik nu inmiddels wel weer wat beter vindbaar te zijn, maar helaas is niets minder waar. Ik ben dagelijks hard aan het werk om ‘mijn ding’ hier op aarde te kunnen neerzetten, en de afgelopen jaren heb ik daarnaast vooral hard mogen werken om de online vindbaarheid weer terug te krijgen die ik had voordat ik de website vernieuwde. Toch blijft het lastig, dus ik zou mij graag open stellen om hulp te vragen/ ontvangen!

Wie wil mee helpen, bij wijze van uitwisseling voor alle informatie die ik zo en voor niets verspreid??

Weet dat elk klein steentje bijdraagt aan het geheel en ik je heel dankbaar ben!

 

 

 

Wil je meer weten van deze kaarten? 
Deze kaarten komen uit mijn eigen gecreëerde kaartenset, die door een persoonlijk initiatiepad te bewandelen uiteindelijk in de materie vanuit eigen hand en hart gemanifesteerd zijn.
Lees er hier meer over!

apofyliet.nl - Egyptische kaarten set apofyliet.nl - khemitische kaarten set