Dat wat in 3D nu aan het licht komt

Een schrijven aan de hand van wat zich vandaag weer in het nieuws liet zien:

https://www.ad.nl/politiek/dierproeven-worden-dodelijker-steeds-meer-honden-en-katten-ingezet~a7e7d3c8/

Gruwelijk dit! De 3D wereld draait door, op zovele onderdelen. Vaccinaties, massale bomenkap, 5G, en nu dit ( meer dierproeven) wat aan het licht komt……
Mens-,dier-, natuur onterend.
Waar is het respect??? Waar is de erkenning dat schepping Goddelijk is??
Wanneer leren we nu werkelijk iets van dergelijke Atlantische praktijken?

Ja, alles komt aan het licht in deze tijd. Dit en heel veel meer ellende, wereldwijd. Het valse god bewustzijn (ego, de verdraaide Seth energie) wat nog steeds denkt macht en controle te moeten hebben op alles wat hier leeft, reilt en zeilt op aarde. Waar het gaat om geld en macht onder allerlei valse voorwendselen en letterlijk over lijken.
Ik vraag mij geregeld af, wie zijn deze mensen, dat zij dergelijke handelingen uit kunnen voeren. Hoe ver verwijderd van zichzelf en van Bron zijn zij wel niet?

En toch…oordelen daarover helpt niet. Ieder van ons heeft ooit dergelijke rollen uitgespeeld. Zeker als je nu ‘van de andere kant’ bent, het eigen licht, kracht, bewustzijn zoekt en ontwikkelt! Hart hebt voor schepping, natuur, mens, dier en meer.
Dat is immers dualiteit. We kunnen niet slechts een zijde van de medaille ervaren. Er zijn er altijd twee en beide zijden zul je (ooit) doorleefd hebben. Zowel dader- als slachtoffer rollen.
Echter, dit is een gegeven wat velen zich niet beseffen, bewust zijn of herinneren. En met alles wat in deze tijd aan het licht komt, worden we steeds meer ‘gedwongen’ om ook die kant van de medaille (in ons zelf) bewuster te worden en aan te kijken.

Als mens kun je je daar vaak niets bij voorstellen. Want zo ben jij toch niet? Je streeft toch ‘licht en liefde’ na? Ja, nu misschien. Maar ooit koos je voor andere rollen en ervaringen, waardoor je nu voor ‘licht, liefde en bewustzijn’ kunt kiezen. Je kan het licht niet herinneren als je niet ooit ook de diepste duisternis hebt gekend, be-leefd en geproeft.

De kloof tussen hoger/dieper weten en het menselijk perspectief

Ja er zijn grootse bewustzijnswijzigingen gaande…en toch ervaar ik als mens in deze 3D wereld dit alles als uiterst pijnlijk. Zelfs al weet ik op zovele hogere lagen dat dit alles het grotere plaatje van verandering dient. Om meer mensen wakker te maken en tot actie aan te zetten.
Maar hoe ver verwijderd is menig mens niet nog steeds van het ware Zelf en de werkelijke natuur? Hoeveel mensen sluiten alsnog hart en ogen voor dergelijke schepping onterende bezigheden?

Toch neemt dat niet weg dat ook het verdriet, de onmacht en boosheid voelen bij zoveel onbewustzijn, graaicultuur, ontering van goddelijke schepping diep gevoeld wordt. En moet worden.
Ik realiseer me dat ook dat nodig is. Diep in het menselijk gevoel het onrecht (wat we al uit zovele levens kennen) toe te laten.
Niet in de aloude vecht- of vlucht stand schieten die ook vanuit gewond ego aangestuurd wordt. Niet vanuit diepe emoties of boosheid reageren of handelen.  Maar ermee zijn. Ook dat gevoel toelaten, toe staan om het te voelen. En het gevoel dat er in jou achter ligt. Hoe pijnlijk, confronterend en beangstigend dat ook moge zijn.

Het kan leiden naar alle ervaringen van onrecht(vaardigheid), onzuiverheid, handelingen of keuzes die je ooit be-leefd hebt vanuit een dergelijk onbewustzijn. En misschien subtiel onbewust nog steeds toepast.
Het kan een doorleven van die gevoelens, emoties en wonden teweeg brengen. Zodat de oeroude lading in jou geheeld kan worden.
We geraakt mogen worden, juist in het mens-zijn, en door die pijn heen bewegen, is noodzakelijk om van daaruit kracht, moed, inspiratie toe te laten, van diep binnen ons Zelf.
Om niet vanuit onbewuste en niet doorleefde ego en  emoties te reageren op deze misstanden, maar juist vanuit doorleefde en van daaruit geheelde pijn, zodat de innerlijke wijsheid van ons Goddelijk Wezen in ons mens-zijn wakker wordt, die ook aanzet tot actie op een effectievere, liefdevolle maar zeer zeker krachtiger manier dan welke emotie actie ook.

De kop in het zand steken kan niet meer. Op geen enkel front. Niet in wat er in de wereld gebeurd, en niet in wat er in jou gebeurd.

Het is zoooo tijd om wakker te worden! Om de eigen verantwoordelijkheid voor innerlijk en uiterlijk lijden te nemen en misstanden als deze (en al die vele anderen die in 3D aan de orde zijn nu) op een wijze, volwassen, Meesterlijke,  schepping-erende manier een halt toe te roepen.
Het is tijd om te gaan staan!

Wanneer ieder de eigen verantwoordelijkheid weer op zich neemt, gaat ieders eigen unieke kracht weer ontwaken. Dan nemen wij allen onze eigen unieke  plek in, ook hier op aarde, en wordt gebundelde kracht een front dat voor werkelijke omkering zorgt!
Het is tijd!

Voor nu is het aan ieder voor zich om innerlijk te verhelderen wat deze misstanden met jou doen. Om van daaruit te voelen wat voor jou de juiste actie is om te ondernemen. Of dat nu bewustzijn verspreiden is of op de barricade springen, of anderszins.

Vanuit doorleefd bewustzijn (ook de menselijke pijn erkennend, toe latend en erend) de krachten bundelen levert een veel grootser veld van verandering op, want dat verspreid zich als een olievlek door het gehele collectief bewustzijn.

Laten we onze geheelde innerlijke pijn omzetten tot wijsheid, zodat we dat wat Goddelijke Schepping is (wijzelf dus ook!) weer in ere herstellen!!!

c Willemien Timmer, 11-4-2019
Bewust Zijn Centrum Apofyliet