Hoe typerend is dat….ik schrijf vanmorgen vanuit een diepe innerlijke flow een uitgebreid artikel over bewustwording temidden van alle chaos in de wereld en de reflecties daarvan voor ons innerlijk proces. En zonder dat ik iets vreemds doe verdwijnt het complete artikel zodra het afgerond is en is op geen enkele wijze terug te vinden of terug te halen. Hoe typerend en exact in lijn met waar het artikel over ging. Sabotage van bewustzijn.

In het geval van dit artikel gerelateerd aan huidige situatie op aarde, de recente aanslagen die het collectief in bedwang houdt en voed met meer angst, emotiestromen en onveiligheidsgevoelens bij het grootste deel van het collectief veld, waar wij allen deel van zijn.

Gelukkig weet ik dat dat wat ik uitzet in dit veld (en dat geldt voor ieder van ons) ook een bijdrage levert aan het geheel. En het betreffende verdwenen bewust makende artikel is daarmee door mijn bewustzijn heen hoe dan ook energetisch wel aan het collectief veld mee gegeven. (Om een tegenbeweging te geven). Maar toch, ik had er ook graag juist het menselijk bewustzijn mee bereikt. En tegelijkertijd is dat ook weer exact wat er aan alle kanten momenteel op aarde gebeurd, en exact waar mijn artikel over ging!

Precies alles terughalen wat ik vanuit de flow schreef gaat natuurlijk niet, maar de strekking opnieuw woorden geven vanuit dit moment kan wel. In de hoop dat de tekst nu wel ook het menselijk “gehoor” mag bereiken en bewustzijn of -wording mag aanraken.

In het artikel belichtte ik hetgeen er nu gaande is op aarde, ook vanuit het licht van de volle maansverduistering vandaag.

Ik schreef over de massa angst en emotiestromen die nu wederom getriggert zijn in het collectief veld, hoe dit angst, onveiligheid en meer in het individu aanraakt. Over de enorme verdeeldheid en de wij-zij scheiding die media en machtselite weer verspreiden. Hoe vele mensen daarin meegesleurd worden, er misschien zelfs bijna in verzuipen. Hoe media bepalend werkt en steeds een duit in het zakje doet om ons weg te houden bij ons zelf en massaal collectief onze kracht weg te geven, niet bij onszelf, realistisch denken en in licht van bewustzijn te blijven.

Ik schreef over hoe alles gestuurd en gemanipuleerd wordt door deze aandrijvende krachten die gemakshalve vaak maar niet vermelden dat de juist zo veroordeelde en verafschuwde stroom vluchtelingen de dagelijkse realiteit van aanslagen, angst en onveiligheid willen ontvluchten. Omdat dit wat europa nu in de greep houdt voor hen dagelijkse kost was. En deze mensen simpelweg zoeken naar betere omstandigheden voor henzelf en hun kinderen. Deze mensen, met dank aan media, worden zo veroordeeld en afgewezen. Maar misschien kun je je nu een heel klein beetje meer voorstellen waarvoor zij vluchten en veiliger onderkomen zoeken?

De rol van de media die niets anders is dan gefilterde verspreiding van informatie met de bedoeling het collectief in angst en dus slaafs te houden. Die gemakshalve aanslagen in andere landen maar even niet noemt aan het grote publiek, want ach…wie geeft er nu om Ankara, Syrië of welk ander ver-weg-van-mijn-bed-land. Waardoor ook herhalende patronen van aanslagen niet of weinig zichtbaar worden gehouden. In ieder geval voor de slapende massa.

De enkele kopstukken van de machtselite die daaraan aansturing geven, zodat zij hun kinderlijke spel om geld en macht kunnen spelen, met relatief gezien enkelen, over de rug van de slaafse slapende massa heen, die er in wezen niet toe doen.

Met geopende ogen zie je echter een heel ander “verhaal” uitgespeeld worden op aarde! Een verhaal wat gaat over “zo buiten zo binnen”. Dat wat de wereld en wat daarin gaande is, reflecteert en verteld over jouw zelf. Over dat wat er in jouw onbewuste aanwezig is en wat dat wat in de wereld gebeurd, opening geeft om aan te haken. Zodat angst, emoties, onveiligheid,etc. gevoed wordt en de echte verbinding met jezelf weg geschoven of zelfd onmogelijk wordt. We blijven in de afgescheiden stand, in ons zelf en met elkaar. De wij-zij Modus van waaruit je niet echt naar jezelf hoeft te kijken en al zeker geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen. Het wordt doorlopend gevoed.

Maar datgene wat zich in de buitenwereld afspeelt is een reflectie van wat innerlijk gaande is. En situaties als deze, met de recente aanslagen in gedachten, nodigen alleen maar uit tot een dieper bewust worden.

Want alles wat de wereld triggert, aangedikt en gevoed door de media, zit ook in ons. Namelijk de angst, onveiligheid, de emoties en alles wat nu collectief sterk voelbaar is, is voelbaar omdat het ook in jou zit. Alle oude fundamenten vallen om, buiten je en binnen je. In het klein, in het groot (de wereld). Alles wat gebaseerd is op macht, ego, verdeeldheid, oordeel, onzuiverheid, harteloosheid kan als fundament van bestaan niet langer overeind blijven. Dat zijn echter de energieën die nu als een kat in het nauw om zich heen klauwen, pogend nog enige grip te behouden. Ook dat gebeurd zowel in de wereld, als ook binnen jezelf. Alle comfortzones, het oude bekende valt weg, en dat levert angst op. Want alle (schijn)veiligheid vertelde je wie je was, welke rol je speelde in de wereld, etc. Als dat weg valt nodigt dat uit tot herontdekken van je werkelijke waarde, innerlijk en binnen de wereld.

Alle gebeurtenissen innerlijk en uiterlijk nodigen steeds opnieuw uit daar naar te kijken binnen jezelf. Daar waar nog angst (3-de chakra) is, emoties en verdriet (2-de chakra) daar raakt het onveiligheid(1-ste chakra). Dit is precies wat media en elite in stand willen houden. Jou uit deze lagen van je zelf houden (afgescheiden) zodat je niet bewust wordt van en aan je eigen innerlijke wonden gaat werken om deze te helen. Dat, waar de energie van deze tijd juist zo op aanstuurt en stimuleert.

Media, elite en schaduw werkt dus juist krachtig op deze delen, collectief, in omdat vanuit ieders wonden en blinde vlekken, daar juist de ingang zit om je bij jezelf vandaan te houden. Om je hart niet te openen en te herinneren hoe landsgrenzen of verschillende rassen of religies allemaal maar bedacht zijn. Door ego, macht en afscheiding. Het houdt je daarin gevangen, meegezogen in het collectief als slaaf in onbewustzijn. Het houdt je af van de verbinding met jezelf, jouw hart, de herinnering aan Eenheid en dat we allemaal onze plek binnen het geheel mogen hebben.

De massale voeding van angst, emoties, onveiligheid speelt feilloos in op de collectieve en individuele wonden en houdt je gevangen in een maalstroom die de verdeeldheid, oordelen, afscheiding in stand houdt. In jezelf en buiten jezelf.

Het is de grootste sabotage van je eigen Licht en van het Licht der wereld!

Nogmaals alles wat buiten je gebeurd kan alleen effect hebben op jouw innerlijk zolang je niet bewust bent van wat er innerlijk nog in jou ligt. Daar begint het: verbeter de wereld, begin bij jezelf!

De uitnodiging van het Goddelijke ligt besloten in elk van deze schaduwrijke gebeurtenissen op aarde. Namelijk: herinner je hart, herinner de Eenheid. Biedt tegenwicht aan de schaduw die tegelijkertijd de spiegeling is en daarmee handvaten aanreikt naar het ontdekken van je eigen innerlijke schaduw. Delen in onszelf die vergeten, gewond afgescheiden, verkilt zijn geraakt en vragen om aandacht, liefde, heling.

Herstel van de wij-zij mentaliteit en herinnering dat we allen Een zijn, als een collectief, waarbinnen ieder een eigen unieke plek mag innemen. Herstel dus ook van alle afgescheiden delen in ons zelf leidt tot meer Eenheid innerlijk en in de uiterlijke wereld.

Dan kan ons hart weer steeds oordeellozer gaan stralen, ons Licht de wereld in stralen, ons bewustzijn ontwaken en veranderen we wezenlijk de wurggreep die ego, media en elite, schaduw zo je wilt, op ons en het collectief waar we deel van zijn, heeft.

De tijd van nu nodigt dieper dan ooit uit ons licht van oordeelloosheid en liefde te laten schijnen. Veroordeling, angst, haat, woede hebben nooit heelheid of verbinding opgeleverd. Kijk maar door de geschiedslijn heen.

Willen we werkelijk de wereld veranderen dan dienen we ons op te rijzen uit de slapende toestand die ons in de illusie van krachteloosheid en schaduw vast houdt. We mogen kijken naar het licht van ons hart en deze weer dieper toelaten. We dienen te kijken naar onze eigen ego, angst, emotie, onveiligheid, overlevingsmechanismen, blinde vlekken, afgescheidenheid en al onze eigen schaduw. Wanneer we daar niet meer blind voor zijn kan de massa beïnvloeding daarop ook geen effect op ons meer uitoefenen.

Daar worden we wakker en ontwaken uit de schaduw en gaan staan in onze authentieke kracht, Liefde, het Licht der wereld wat we Zijn!

De volle maansverduistering vandaag vind plaats in weegschaal. Hoe toepasselijk! Alle onbewuste- en emotielagen, de verbinding met ons Zelf en de ander (de wereld) mag op de weegschaal Alles wat nog in de schaduw zit zal uitvergroot naar voren mogen komen. Met bedoeling om bewust te worden, zodat ons unieke licht weer kan stralen, we ons hart  weer gaan gebruiken en ons bewuste verstand (om te zien hoe we beïnvloed en bespeeld worden).

Alles op de weegschaal om zuiver en onzuiver van elkaar te scheiden en je innerlijke keuze te maken van hoe jij er in wenst te staan. Keuze!!

Ja Keuze, dat is heel wat anders dan meegesleurd worden in een collectieve angst of emotiestroom, aangezwengeld door schaduwrijke krachten in de vormgeving van gruwelijke aanslagen.

Wanneer we onze innerlijke sabotage, wonden, blindheid, strijd verhelderen, waartoe deze volle maan en verduistering aanzet, zetten we ons Zelf letterlijk meer in authentieke kracht op aarde neer!

Want vanuit deze volle maansverduistering staan aarde, zon en maan op een lijn met elkaar. Het is aan ons wat wij ermee doen. Brengen we ons eigen maanpotentieel (gevoels en emotielagen, vrouwelijke kracht, hart en intuitie, etc) en zonnepotentieel (mannelijke kracht, passievol vuur, scheppend vermogen, verstand etc) met elkaar in balans, op aarde, in ons mens-zijn?!

Worden we werkelijk wakker(der) bij deze zoveelste aanslagen of eigenlijk: wake up call?!

Ik nodig je uit juist nu, meer dan ooit, je eigen hart en Licht te laten schijnen naar alle “partijen” die deel hebben aan de uiterlijke reflecties in het wereld gebeuren. In de (h)erkenning hoe zij delen ook in jou weerspiegelen (slachtoffer-dader, angst, onveiligheid, verdriet, wonden,etc).

Daar waar wij ons Licht weer steeds krachtiger laten stralen, geven we andere impulsen af en veranderen ook wij het collectief veld waar we allen deel van zijn. Opdat elke Ziel mag ontwaken in het Licht der Waarheid voorbij afgescheidenheid! Zodat we in saamhorigheid en Eenheid meer hemel op aarde creëren waarin ieder zijn/haar plek heeft!

 

© Willemien Timmer, 23-3-2016