De energie van 22-9-22

 

In de portaalenergie van vandaag, 22-9-22,  ligt de nadruk op het versnellen van de processen waar je nu doorheen beweegt. De druk wordt met deze energie aardig opgevoerd, alsof het naar een hoogtepunt toe werkt.
Dat kan innerlijk ook als een snelkookpan aan (gaan) voelen omdat je processen intensiveren.
Dat wat innerlijk al speelde wordt meer uitgelicht, omhoog geduwd, zodat er steeds meer zicht kan ontstaan op de onderliggende onbewuste onderstromen die je groeiproces aansturen.

De energie van de 22 heeft een stuwende of oprijzende kracht, die je innerlijk stimuleert om je eigen kracht te gaan voelen. Om je vooruit te duwen, ook daar waar je drempels ervaart. Het stimuleert je om op te rijzen voorbij angsten, onzekerheden of andere knelpunten.
De energie van de 9 gaat over voltooiing, tot afronding brengen en dat kan soms een opgave (een initiatie) op zich zijn. Want dat vraagt soms alles uit de innerlijke kast te trekken om te blijven staan, te blijven (door) gaan.

De energie van 22-9-22 is als een weegschaal die in balans is. Links en rechts staat hetzelfde getal. Dit brengt een energetische balancering binnen in de collectieve energie. Een moment om de balans op te maken zogezegd.
Daarom ook die (voort) stuwende energie, om tot dat balanspunt te komen.
We bewegen ons tijdens de equinox op 23-9-22 trouwens ook naar sterrenbeeld Weegschaal, wat dit nog meer kracht bij zet.

 

Herfstequinox

 

Morgen is het de herfstequinox, een moment dat dag en nacht even lang zijn. Ook een balanspunt zogezegd en tevens een kantelpunt, we gaan een nieuwe fase en een nieuw seizoen binnen.
De herfstperiode waarin loslaten, naar binnen keren, terugtrekken, herkauwen en of innerlijk reflecteren aan de orde zijn. De ‘donkere periode’ waarin het weer (op het noordelijk halfrond) ook letterlijk uitnodigt om naar binnen te gaan.

Opvallend zijn deze laatste dagen voor de equinox nog prachtig stralend zonnig en met een heerlijke temperatuur, waarbij de uitnodiging is om je te voeden met licht (levenskracht) en naar buiten te gaan. Precies dat wat we afgelopen maanden zo veelvuldig hebben ervaren (en ook energetisch bij de seizoenen lente en zomer past). Versterken van je lichtkracht, in een wereld in transitie.

Het is of het weer daarmee mee werkt in de energetische periode. De nadruk ligt nog even op expressie naar buiten toe waarna het weer naar binnen kan keren na de equinox (er wordt dan koudere temperatuur en meer regen voorspelt voor de komende week).

 

Persoonlijke processen

 

Met Mercurius die nog altijd retrograde loopt, evenals verschillende pittige andere planeetstanden en planeten die retrograde lopen, kan deze tijd qua persoonlijke processen bijzonder uitdagend en vermoeiend zijn.
Miscommunicaties, conflicten, projecties, vertragingen, onvrede en meer spelen krachtiger op.
Dit wordt ook weerspiegeld door de vele crisissen die we momenteel rijk zijn.
De onbewuste onderstromen van alles wat (al heel lang) niet klopt, niet in overeenstemming is met ons werkelijke Zijn, worden steeds verder naar de oppervlakte gedrukt.

De regelmaat van zonnestormen, zonnevlammen en verhoogde instroom van lichttrillingen ook via Portaaldagen werkt stuwend op alle vlakken. Persoonlijk en collectief.
Ieder heeft eigen uitdagingen op het bordje liggen en veelal smaken deze niet even lekker.
Dat drijft mensen qua spanning ook op de spits en jan heftiger reacties veroorzaken. De snelkookpan energie van september drijft alles en iedereen op de spits.

Toch is dit een noodzakelijk goed. Want het zet tenslotte aan om steeds meer onbewuste drijfveren, scheefstanden, verdraaiingen en afgescheiden delen van het Zelf aan het licht (van bewustwording) te brengen.
Pas wanneer deze belicht worden, naar de oppervlakte geduwd worden, kunnen deze aangekeken en dus bewust worden.

Het kan voelen als een eenzame worsteling waarbij onbegrip overheerst. En ook dit heeft alles te maken met processen die al eeuwen vast gezet zijn in basischakra en buikgebied. Waardoor we verbinding met ons Zelf, elkaar, de aarde en feitelijk ook het universele/oorspronkelijke zijn verloren en verstrikt zijn geraakt in dualiteit en illusies. Waardoor afgescheidenheid de norm werd en eenheid vergeten werd.

De energie van deze periode helpt je dus al je innerlijke misstanden, dualiteit en afgescheidenheid dieper bewust te worden. Dat wat je onbewust misschien al eeuwen heeft aangestuurd maar niet in resonantie is met het Goddelijke oorspronkelijke. Zodat je in een moment als deze dieper de rekening kunt opmaken. En in de periode van weegschaal en de herfst/winter periode dieper innerlijk je eigen midden kunt gaan vinden. Helderder bij je oorsprongsenergie uit kunt komen, in zoverre deze in dit moment voor jou toegankelijk is. Dat leidt dus naar groei, daartoe zijn al deze kosmische heftige invloeden bedoeld.

Soms vraagt dat overgave, geduld of vertrouwen. Soms vraagt dat actie. Het is telkens in het moment voelen wat jij nodig hebt en wat je proces dient. Het komt neer op steeds meer vertrouwen stellen in je eigen kracht, intuïtie, kunnen en reeds bemeesterd bewustzijn. En van daaruit leven.

 

© Willemien  Timmer, 22-9-22

 

Wil je meer weten over portaaldata de energie van de cijfers, de processen van deze tijd?  In de activatie workshops die ik verzorg krijg je niet alleen heel veel informatie, tekst en uitleg maar ga je het ook heel bewust zelf ervaren. Voor meer informatie zie de activiteitenagenda voor recente planning.