Energetische update: De energie van april 2023 en het 4-4 portaal

Inmiddels zijn we alweer aanbeland in de maand en energie van april, en in het 4-4 portaal. De tijd lijkt te vliegen of zelfs steeds minder te bestaan. Daar waar we losse r komen uit de energieën van de oude wereld en steeds meer de nieuwe wereld betreden. Zelfs mensen die hier niet of minder bewust mee bezig zijn zullen deze veranderingen ten minste opmerken.
Hoewel een groot deel van het collectief bewustzijn nog altijd op de oude sporen van de matrix functioneert, wordt in onbewuste lagen wel degelijk het hartgedragen bewustzijn doorlopend geprikkeld om tot ontwaken te komen. Deze stimulans zorgt ervoor dat langzaamaan de oude sporen en uitlijning met de matrixenergie verdwijnen, en we steeds dieper van een kunstmatige naar een natuurlijke tijd verschuiven. Dit houdt dus ook de verschuiving in van leven vanuit de zonnevlecht naar een (steeds meer) leven vanuit je hart.

Een maand van hart activaties

De energie van april 2023 is gericht op steeds dieper je Zelf en mens-zijn te gaan openen voor je eigen hartkracht.
De energie van april doet een beroep op je hart en trilt deze stevig aan. Zowel op oude gesloten (hart)deuren als ook in de potenties en kwaliteiten van jouw hart.

De uitnodiging die er ligt is om je steeds dieper te verbinden met je hart, welke een multidimensionaal portaal is naar alle wezenslagen en manifestatievormen die jij Bent. Zodat je steeds dieper je midden, de balans, de stevigheid, de liefde, neutraliteit, het hoger perspectief kunt gaan toelaten en ervaren.
Zo, dat het ware kompas door jouw leven(s) heen weer volop actief gaat werken. Ook in de meest subtiele lagen, op lagen die eerder niet toegankelijk waren en voorbijgaand aan oude wonden.

De energie van april 2023 is gebaseerd op een sterk openende en oprijzende kracht om het bewustzijn van je hart dieper en dieper te activeren. Het gevolg kan zijn dat je ook de nodige triggers op je hart zult tegen komen, daar waar oude zienswijzen, pijn, overleefdrive, harte-loosheid of angst aanwezig is, zal dit zeker aangestipt en getriggerd gaan worden. Dit is bedoeld om bewuster te worden van dat wat je hart gesloten houdt of dat wat je hart telkens weer dicht doet slaan, of op een kier houdt.

Daarnaast zullen uiteraard de hartkwaliteiten dieper gestimuleerd worden om weer toegang te krijgen in je menselijke ervaring. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (onbevlekte) onvoorwaardelijke liefde, compassie, zachtheid, hartkracht, passie, vergeving, overgave, healing, zelfzorg, verbondenheid, eenheidsbesef, etc.

De energie van de 4-4 portalen

De energie van het 4-4 portaal is  drievoudig deze maand, opgesplitst in 3 portaalmomenten die elk een verdieping én trillingsverhoging aan zullen weten te raken. Het eerste portaal op 4-4 is gericht op het menselijke hart. Het portaal van 13-4 is gericht op het galactische hart. Het portaal van 22-4 is gericht op herverbinden en oprijzen in de omvattende hartkrachten en verbind daarbij ook je Kosmisch hart dieper aan het menselijke hart. Dat uiteraard in zoverre als dat al te bevatten is voor je mens-zijn en in die mate dat het draaglijk en hanteerbaar is.

In feite omvatten deze activaties alle kernaspecten van je multidimensionale hartbewustzijn en brengen alle lagen weer met elkaar in (her) uitlijning en verbinding. De multidimensionale hartlagen kunnen zo weer synchroniseren met elkaar en afgestemd worden op wat er in jouw mens-zijn nu weer te integreren is. Waardoor jouw hart veel ruimer én bewuster aanwezig kan zijn, bestaansrecht krijgt en weer dieper als innerlijk kompas kan dienen in je dagelijks leven.

Dat betekend ook dat alle 12 wezenslagen van ons multidimensionale wezen aangeraakt en aangetrilt worden in deze energie.
Elk van deze portalen met de 4-4 codering zal een verdieping en vervolg van elkaar zijn en zijn initiatiemomenten om steeds dieper de oorspronkelijke hartuitlijning van je wezen weer toegang te verlenen.
Ook om deze weer steeds dieper ervaarbaar te maken in je mens-zijn.

Het is echter niet zo dat deze hart’dimensies’ niet meer met elkaar in uitlijning zijn (een vaak spirituele misvatting). Het is wel zo dat wij als mens vaak zo uit verbinding zijn gegaan met ons hart en bewustzijn dat er op de menselijke hartlagen een dikke mist of ruis zit, waardoor we ons hogere hart en hogere hartdimensies niet meer kunnen ‘verstaan’(voelen). En daarmee dieper in overleefstanden, mind, ego en matrix zijn beland.

De portalen van deze maand brengen dit weer dieper in bewustzijn, laten je voelen waar je hart afgesloten is én waar je je hart al leeft en maken je bewuster waar nog wijzigingen welkom zijn.

De 4-4 portalen brengen lichtcoderingen in de vorm van trillingsverhogingen om deze menselijke hartlagen weer verder te helen, waardoor deze weer dieper open kunnen gaan staan voor de her-innering aan de synchronisatie met de hogere ‘hart dimensies’.

Multidimensionaal hart

Je hart is een multidimensionale poort naar alle lagen die jij Bent, naar alle hoger zelven die waar dan ook in schepping aanwezig zijn en alle hart bewustzijnslagen van je 12-voudige bewustzijn. wanneer de poorten van je menselijk hart weer dieper open gaan en gaan uitlijnen met al die andere hart dimensies, komen de daar in aanwezige kwaliteiten, potenties, kennis en ervaringen weer terug in her-innering in je menselijk bewustzijn (3D en 4D lagen).

Op deze dagen verzorg ik dan ook weer afstand activaties en transmissies, om in het moment en afgestemd op de groep deelnemers deze processen van her- synchronisatie dieper te belichten en je te ondersteunen in het bewuster ervaren van deze initiatie momenten (in lineaire tijd). Je vind deze terug in de activiteitenagenda op mijn website.

Overige energetische shifts

Overige energetische shifts werken hier evengoed aan mee want alles is met alles verbonden en dient het groter plan van wijziging van onbewustzijn naar bewustzijn.
Denk hierbij aan zonnevlammen, planeetstanden, Schumann resonantie wijzigingen. Maar ook de in het collectief veld opgenomen creaties zoals de paas-cyclus leveren trillinsgwijzigingen en bewustwordingsmogelijkheden op.
Daarnaast start deze maand het eclips seizoen, wat jaarlijks weer een enorme verdieping in bewustwordingsprocessen oplevert. Diepe ongeziene schaduw kan dan be-licht worden en reeds her-innert licht kan bekrachtigd en geïntegreerd worden.

Kortom, we hebben weer een beweeglijke maand voor ons die weer grootse wijzigingen komt brengen. Maar wel dagelijks de trilling van ons hart daarin meeneemt, om te helpen uitgelijnd en gecentreerd te blijven in ons middelpunt van liefdevolle draagkracht en bedding van ons eigen wezen.

Ik wens je een door je eigen (multidimensionaal) hart gedragen maand van transformaties toe!

© Willemien Timmer, 4-4-2023