De energie van 13-4-2023, het tweede 4-4 portaal

In de energie van 13-4 gaat de potentie van trilling en bewustzijnsgroei mogelijkheden om een her-uitlijning van de onderste 3 chakra’s met het hart.
Een essentiële energie update dus die alle groei en wijzigingen van je chakrasysteem én bewustzijn weer dieper in je menselijke ervaring en lichaamsbewustzijn uitlijnt. Maar ook andersom: alles wat vrijgemaakt, geheeld en getransformeerd is tussen 4-4-2023 (het eerste 4-4 portaal) en vandaag, in je fysieke systeem wordt opnieuw uitgelijnd met chakrasysteem en bewustzijn. Zodat al deze lagen van frequenties die jij Bent (weer) congruent met elkaar resoneren. Op elkaar afgestemd en gefinetuned zijn.

Heb je de afgelopen periode door een gebrek aan gronding heen gewerkt? Heb je je steviger gevoeld, meer vertrouwen gekregen of dieper je overvloedskracht leren aanspreken? Dan is je basischakra gewijzigd.

Heb je de afgelopen periode emotionele onbalans, healing op emotielagen of kindstukken ervaren? Dan is je tweede chakra gewijzigd in trilling.

Ben je geconfronteerd geweest met krachteloosheid, machteloosheid of heb je juist meer je lichtkracht her-innert? Dan is je derde chakra gewijzigd.

Hoe fijn is het als die wijzigingen direct weer in lijn komen met de rest de van je energiesysteem? Tenslotte zijn we een heelheid en eenheid op zich. Dat wil echter lang niet altijd zeggen dat alle wijzigingen direct doorgevoerd en geïntegreerd worden in je hele energiesysteem. Pas wanneer de energieën met elkaar uitgelijnd zijn, echt stromen, kunnen de wijzigingen een vernieuwde vetbinding in je hele eenheidssysteem doorvoeren. Als je een stukje hebt geheeld maar op andere knelpunten of in chakra’s zitten nog stagnaties, kan dat soms nog wat stagneren. Je ziet dan vaak ook minder van je transformatieproces terug in manifestatie op andere (chakra) gebieden.

De 4-4 energie van vandaag lijnt alle wijzigingen van groei in je bewustzijn en energiesysteem uit met je hart, zodat op alle vlakken de energie vrij(er)  kan stromen en de wijzigingen ‘opgeslagen’ worden zogezegd.

Uitgelijnd op je hart zorgt dat ook voor een ruimere hartopening en hogere uitlijning waarin de balans boven-beneden dieper ervaren kan worden.
Waar je onderste chakra’s dieper geopend zijn én in lijn met elkaar samenwerken en doorstromen, kunnen je hogere chakrakwaliteiten ook dieper aansluiten. M.a.w. je hogere bewustzijn kan dieper ankeren in je mens-zijn en dagelijks leven ervaring. De kloof tussen mens-zijn en (hoger) bewustzijn wordt verder overbrugt en dichter naar elkaar toe gebracht.

Vanuit deze potentie in 4-4 energie verzorg ik vanavond weer een afstand activatie en transmissie. Zodat je ondersteund wordt om dit heel bewust en dieper te ervaren.

Wil je meedoen?? Laat dan even wat van je horen!

Investering in je Zelf bedraagt €33,33 incl. btw en mp3 opname waarvan je de link per mail nog diezelfde  avond (na de afstemming) ontvangt.
De transmissie en activatie vind plaats van 20.30 tot ongeveer 21.00 uur (soms met wat uitloop).
Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

© Willemien Timmer