ener-2015

Via de onderstaande linken vind je de belangrijkste portaaldagen en hoge frequentie instroom momenten van 2015 en de geïnspireerde/ gechannelde informatie op die data. Alle energetische berichten van de afgelopen maanden die ook met regelmaat gedeeld zijn op Facebook op een rij, wat een mooi overzicht geeft:

 

 

 

De energie van het nieuwe jaar: januari 2015

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar. Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.
De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact op ons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.
Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.
Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.
All that has been in 2014
May it been washed away
In the Light of 2015
May this new year bring
New awareness, new openings
New inspiration and new hopes
That the be-you-tifull
YouMay come out and ‘ play’
In the Light and Love of who you are.
May all your Souls dreams come true!
Willemien Timmer 31-12-‘14

1-1-’15: 1-1-15 Portaal

Deze energie draagt de codering van 111-5 frequenties die alles te maken hebben met een nieuwe start, een nieuwe fase, diepte transformatie en diepere activering van innerlijke coderingen (111) die dieper in de manifestatie (5) mogen gaan komen. Een prachtige en veelbelovende nieuwe start van een nieuw jaar!

5-1-’15: Een 51-15 of 6-6 portaal dag en het jaar 2015

De energieën van deze dag zijn van een interessante aard. Niet alleen zitten er verschillende coderingen en dus aansturende frequenties in deze datum, ook is het de eerste volle maan na de winterzonnewende.
De frequenties die vandaag van invloed zijn vanuit de maan en aanverwante sterrenconstellaties zijn gericht op het loslaten van het oude en het binnen stromen in het nieuwe. Sirius speelt daarbij een belangrijke rol, opdat deze vlak naast de volle maan staat. Sirius is drager of ‘bewaarplaats’ van de Oorspronkelijke Blauwdrukken en gerelateerd ook aan de Isis frequenties, het Vrouwelijk Blauwdruk veld. Ook de maanenergie is verweven met de Goddelijk Vrouwelijke Potentie, en dat betekend dubbelop een beïnvloeding van onze vrouwelijke kwaliteiten en een aantrilling van onze eigen Goddelijk Blauwdrukvelden.
Enerzijds kan dat dus een dieper aanraking in de emotionele velden betekenen, anderzijds kan dat een diepere activatie van hartkwaliteiten en intuïtieve kwaliteiten aanzetten. Afhankelijk waar jij staat in jouw proces van groei, en wat er aan de orde is in je leven, welke ballast afgeworpen mag worden en welke nieuwe kwaliteiten in je Zelf (her)ontdekt.
De energiefrequenties van deze dag via de nummer coderingen zijn enerzijds gericht op een diepere balancering, omdat de 51-15 een spiegelende functie heeft, die ook weer terug te relateren is aan de energie van de maan. Bespiegelingen van je Zelf (via het hart) mogen leiden naar een dieper inzicht in je Zelf, diepere schifting van wat losgelaten mag worden of nog ‘vast gepakt’ dient te worden.
De frequentie van de 5 staat voor het 5D en Christus Bewustzijn, onze hogere frequenties en eerste staten van eenheidsbewustzijn die steeds dieper geïnitieerd en geactiveerd worden, wakker worden zogezegd. En de frequentie van de 1 verwijst enerzijds opnieuw naar de Vrouwelijke Kwaliteiten en anderzijds naar een nieuwe start, een nieuwe fase van groei.
Deze frequenties zijn ook weer gerelateerd aan de energie van dit jaar 2015, die samen de lemniscaat, de 8 vormen. De ultiem balancerende kracht die polariteiten (mannelijk-vrouwelijk, licht- donker, angst- liefde, etc.) met elkaar verbind in de oneindige doorstroom van Goddelijke Stroming. Het is deze frequentie die met ons meereist gedurende alle processen van dit jaar en de energie zal steeds opnieuw gericht zijn op alle polariteiten en dualiteit die in ons leeft f aan de oppervlakte komt, met elkaar uit te balanceren tot een neutrale Goddelijke Flow. Die in feite een Heilig Huwelijk inhoudt. Want daar waar polariteiten met elkaar verbinden en gaan samenvloeien in een oneindige stroming en ‘dans’ met elkaar, ontstaat altijd weer dat derde veld: het Goddelijk Kind of nieuwe ruimte, waardoor ons Bewustzijn verheft en we in nieuwe dimensies, trillingen en lagen van ons Zelf en Bewustzijn terechtkomen. Opklimmend tot aan onze ware Essentie of Bron Bewustzijn.De prachtige kracht van de 8, verbonden met de Oneindigheid, mag dit jaar onze gids en aansturende Kracht zijn bij alle processen die we in ons Zelf mogen gaan ontmoeten dit jaar.
De 51-15 frequenties van vandaag, dragen tevens de 6-6 frequentie in zich. Een energiecodering waar niet iedereen meestal even blij mee is. want deze energieën zijn gericht op de materiële, alledaagse wereld. Deze codering verwijst dus ook naar het dagelijkse leven met de bedoeling dat ook ons dagelijkse 3D leven dieper doordrenkt mag gaan worden van de vernieuwing. Dat ook deze coderingen en energieën meesspelen hebben alles te maken met de ontwikkeling naar belichaming van ons Goddelijk Bewustzijn. Wat steeds dieper ook gewekt en geactiveerd mag worden in de 3D en 4D frequenties, kortom ons energetische en aardse even, onze gevoelswereld, gedachtestromen, etc.
Het betekend dat de energieën ook diepere impact zullen hebben op ons dagelijkse bestaan en mens-zijn, dat ‘speelveld’ waar wij ons zelf de ruimte mogen geven te her-inneren wie wij werkelijk Zijn. Dus dat vernieuwing, loslaten van het oude, openingen naar het nieuwe, groei en bewustwording steeds meer vanuit het dagelijkse leven en mes-zijn ervaren gaat worden. Enkel op deze wijze kan ons Hoger Bewustzijn steeds dieper integreren in de alledaagse aardse realiteit waarin wij ons voortbewegen.Kortom een interessante start van dit nieuwe jaar, waarin opnieuw vele groei(procesen) en diepere bewustwording centraal zal staan, welke ons dieper gaat helpen alle polariteiten van ons Wezen in diepere balans te brengen en daarmee ook steeds meer onze hemel op aarde helpt landen! (En dat start uiteraard altijd bij ieder van ons Zelf voordat het in de wereld steeds meer manifest mag en kan worden!)

8-1-2015: Eerste 8-1-8 Portaal

De energie van vandaag draagt de frequentie van 8-1-8 in zich. Een krachtig balancerende energie van de weegschaalfunctie, wat betekend dat Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel allereerst binnen zichzelf wordt uitgelijnd met de Oneindigheid van innerlijke mogelijkheden van de Essentie. Uitgelijnt in de eigen polaraire krachten die daarbinnen aanwezig zijn ( licht en schaduw, kwaliteiten en ballast). En vervolgens worden Mannelijke en Vrouwelijke overkoepelende Polariteiten met elkaar gebalanceerd.
De codering van de 8 resoneert op de lemniscaat: de oneindige gebalanceerde Goddelijke Stroming. De poort naar Oneindigheid en onsterfelijkheid. Resonerend ook op de Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die Andromeda ook in codering in zich draagt, om door ons weer te mogen gaan herinneren.
Schepping is Oneindig, onsterfelijk en vanuit Goddelijke Liefde voortgekomen. Zo ook onze Essentie.De lemniscaat brengt dat weer in herinnering. En verbind alle wezenslagen in ons Bewustzijn hier weer mee, als een Heilig Huwelijk tussen alle polariteiten die we rijk zijn in ons wezen. Alle onbalans terugbrengend naar balans, doorstroming, herinnering, verbinding, etc.
De codering van de 1 als centraal middelpunt tussen de twee achten ( lemniscaat) zorgt daarbij voor krachtige transformatie, vernieuwing en activaties van nieuwe codes en groei binnen en door de verbinding van beide overkoepelende polariteitenvelden in ons.Een krachtige energie vandaag die naast balans van alles wat speelt in onze persoonlijke innerlijke processen, ook een opening naar vernieuwing, verzachting en een nieuwe fase van groei in zich draagt.
Meer 8-1-8 portalen deze maand: 17-1-2015  en 26-1-2015

10-01-2015: 10-01 Portaal

Opnieuw is de energie van vandaag, zoals al meerdere keren inmiddels sinds de start van deze maand, in een spiegelende functie, de 10-01.de energie van de 1 staat voor een nieuwe fase, nieuw begin. een nieuw ontwaken van coderingen, energie, bewustzijn en kwaliteiten binnen je Zelf. deze is krachtig uitgelijnd met de energie van de 0, de Bron of onze eigen Essentie.
Dat betekend dat de energie van vandaag krachtig ondersteund om in een dieper stukje groei en wakker worden in ons eigen Oorspronkelijk Bewustzijn te kunnen komen. Dat kan leiden tot het maken van beslissingen, knopen doorhakken, nieuwe inzichten in je Zelf, een stuk transformatie en het gevoel in een nieuwe fase van je leven en groei te belanden. Dat alles is afgestemd op meer authenticiteit van je Ware Wezen of Oorspronkelijke energieblauwdruk, en is een stap voorbij de duale aspecten en energieën die we ook allemaal in ons dragen.
De energie van vandaag ondersteund dus om een stap verder naar onze Heelheid, voorbij afgescheidenheid te komen en lift daarmee je trilling enorm op.de energieën zullen binnen komen in onze beide  Polariteiten, namelijk het omvattende Mannelijke en Vrouwelijke veld, waarin alle dualiteitservaringen en tegenstellingen in ons vorm krijgen (angst- liefde, mind-gevoel, schaduw-licht, etc.)
Wat betekend dat al deze tegenstellingen (duale aspecten of polariteiten) gelegenheid krijgen dieper naar de Broncodering en dus Heelheid te stromen. Wanneer dat tegelijkertijd in de beide Overkoepelende velden gebeurd, brengt dat polariteiten ook dichter naar elkaar toe, waarmee een nieuwe stap in Heelheid van Polariteiten ook kan ontstaan. Weer een stap dieper naar de Bron in ons Zelf dus.
Dat alles wordt ook nog eens uitgelijnd in de energieën van de *, de Lemniscaat. Daar 2015 nummerologisch de energie van de 8 in zich draagt. Dat is een dubbele bekrachtiging, want ook in de 8/Lemniscaat komen de polariteiten samen in een oneindige vloeiende beweging die doorstroomt en gelijkwaardigheid brengt. Opnieuw heelheid dus.Kortom, een lekkere energie die bijzonder krachtig je energie zal kunnen oplichten, en je helpt en stimuleert om opnieuw stappen in Vernieuwing en Ontwaken in je Zelf waar te maken!

11-1-15: 11-1-15 Portaal

De energieën van 11-1-15 resoneren door op de 11-11-5 codering. Waarbij het gaat om ultieme transformerende en ontwakende kracht in beide overkoepelede polariteitenvelden in ons. Die met elkaar in uitlijning gebracht worden en in de energie van de 5 dieper geactiveerd worden in zowel Christus Bewustzijn als Manifestatiekracht. Dat betekend dat de energieën van 11-1-15 krachtige voortstuwende coderingen en energie met zich mee dragen om je naar nog hogere trillingen van Heelheid in je Zelf te brengen(nadat op 10-01 daar al een eerste stap in is gezet). 
De energieën van vandaag werken diep door in de polariteiten velden binnen zowel Mannelijke als Vrouwelijke Blauwdruk, om niet alleen deze in een nieuwe verbinding met elkaar te brengen. Maar helpen ook beide Blauwdrukvelden in nieuwe lagen binnen zichzelf te openen. Dat betekend dat ook in je Vrouwelijke energie en kwaliteiten innerlijke balancering tot diepere heelheid mag ontstaan, en de activatie van een nieuwe fase van groei en ontwaken daarin. Maar ook in het Mannelijk Blauwdrukveld. Waarmee deze beide Blauwdrukken ook weer dieper met elkaar uitgelijnd worden. Ditzelfde geld voor de Tweelingstraalverbindingen! Zo in het klein, zo in het groot, zo binnen zo buiten gaat hier krachtig aan het werk. En er zijn vele aspecten en energieën die vandaag zowel balancerend als verbindend werken in je.
De 11-11 codering resoneert op een diepere innerlijke wake up call en trilt alle dualiteitsaspecten en onbewustzijn een energie aan die stimuleert om bewust (‘wakker’)  te worden. Pas vanuit ‘wakker worden’ kunnen dingen bewust worden, helen en ompolen, en kan de heelheid dieper beleefd en ervaren gaan worden.
De 11-11 codering brengt directe diepte transformaties en nieuwe openingen in (groei of leer) mogelijkheden binnen je Zelf, je ontdekkingsreis als Ziel op aarde en binnen je eigen Bewustzijn.
De 11-11 codering is regelrecht verbonden met de Tweelingstraal connectie, weerspiegelt in onze innerlijke overkoepelende Blauwdrukvelden van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk.
De resonantie van de 5 is verweven en verbonden met de energieen van Manifestatiekracht. De kracht om energieën werkelijk vorm te geven in de aardse realiteit, binnen de 5 elementen, in ons zelf en de wereld om ons heen. De 5 resoneert tevens op het Christusbewustzijn, waarbij het gaat om het Eenheidsbewustzijn.Weer een dag die bijdraagt aan krachtiger diepere uitlijning met je eigen Authentieke Zelf of Essentie en die je Meesterstappen voorwaarts brengen in dieper bewustwording, healing, groei en het werkelijk gaan manifesteren en neerzetten van de Heelheid die je Bent, voorbij dualiteit en afgescheidenheid.
Opnieuw ook een dag die diepe nieuwe inzichten en helderheid kan brengen, stimuleert om het oude los te laten en te durven kiezen voor het nieuwe, en om de innerlijke kracht te vinden dieper en bewuster voor je Zelf te gaan staan!
Vanuit de diep transformerende frequenties van vandaag (11-11-5 codering) , waarin ook de kracht tot manifestatie centraal staat, zullen we deze dag vanuit de Flow van dat moment invulling geven!Bekrachtiging van jouw Zijn, groei en Zielspad.

15-1-15 of (tweede) 6-1-6 portaal: Breng het nieuwe  in Manifestatie!

De energieën van vandaag resoneren op een 6-1-6 frequentie. Opnieuw een van de zoveelste dagen in deze maand alleen al die van een krachtig balancerende werking zijn. het is net alsof we enorm geholpen worden om alles van 2014 en de start van het nieuwe jaar krachtig met elkaar uit te lijnen en uit te balanceren, zodat we een geheel nieuwe basis/fundament voor de rest van het jaar 2015 in ons Zelf kunnen neerzetten.De instroom van dit soort Portaaldagen is krachtig en werkt diepgaand door in onze beide Overkoepelende Polariteiten (Goddelijk mannelijke en Goddelijk vrouwelijke energie). Binnen deze Polariteiten velden vallen alle duale aspecten van ons wezen, bewust en onbewust, eenheid en littekens/pijn, licht en donker, links en rechts, angst en liefde, etc.
Alles wat in ons is resoneert op de Mannelijke en of Vrouwelijke Overkoepelende Polariteit. Wanneer deze dieper met elkaar in balans kunnen komen en met elkaar versmelten (Heilig Huwelijk) ontstaat een geheel nieuw veld (Goddelijk Kind) van waaruit de ware Potentie die in je is ervaren kan worden. Voorbij littekens, afgescheidenheid, afweersystemen, onbewuste sluiers en dualiteit. In onze groei gaan we stap voor stap (laag voor laag, dimensie voor dimensie) door stappen van deze balancering heen. Daarmee worden we meer en meer bewust wakker in ons bewustzijn en gaan we steeds meer her-inneren wie we eigenlijk Werkelijk Zijn. Daar waar balancering plaats vindt, daar ontstaat de mogelijkheid van heling. Heling van alle oude ballast die we in ons dragen en die bewuster aan het licht komt door de balancering. Van daaruit ontstaat de mogelijkheid om het oude duale aspect in jezelf te overstijgen waardoor dus in feite de polariteiten (tegenstellingen) samen smelten in wat ik het Heilig Huwelijk noem.Ook
Deze Portaal dag, de zoveelste op rij deze maand stimuleert en ondersteund daarin. Weer een stap dichter naar balans in je Zelf, Heelheid ervaren en dat ook daadwerkelijk van kracht laten zijn in je (dagelijkse) leven.De energie van vandaag en daarmee ede ondersteunende energieën die naar je toestromen, in de 6-codering, resoneert op de kracht om het ook daadwerkelijk in de manifestatie op aarde, in de dagelijkse maatschappij te brengen.Deze energie, in combinatie met de 1-codering zegt dus feitelijk: daar waar wij Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten met elkaar bundelen in Heelheid en vernieuwing (de 1) daar kunnen we het ook neerzetten, leven, uitdragen en belichamen in de dagelijkse 3-dimensionale realiteit.
Daarvoor dienen we echter wel steeds meer littekens, pijn en oude ballast weg te ‘poetsen’ en helen. Pas dan kan vernieuwing, nieuw ontwaakt Bewustzijn werkelijk in je menselijke ikje geleefd en uitgedragen worden.De energie van vandaag resoneert dus op een ondersteuning om allereerst de Polariteiten velden in ons te balanceren, zodat oude ballast en onbewustzijn met elkaar uitgelijnd wordt om bewust te worden en van daaruit te mogen helen. In beide Polariteiten van ons Zelf.Van daaruit mag een vernieuwing ontstaan: nieuw Bewustzijn wordt wakker, ook in de alledaagse 3D Realiteit van ons menselijke bewustzijn. En stimuleert de energie om alle vernieuwing, nieuw ontwaakt bewustzijn maar ook jouw reeds ontwikkelde kwaliteiten werkelijk te gaan toestaan en neerzetten in de aardse realiteit van alledag. Walk your Talk zogezegd. Praktisch en concreet. Stevig en geaard, maar met een wijds geopend bewustzijn in de dagelijkse wereld staan. Niet langer bang zijn je Zelf, je kracht, je kwaliteiten, je weten en of kunnen te laten zien. Maar zichtbaar worden!
Daarnaast hebben we tegelijkertijd bij dit portaal te maken met de energie van de 15. Waarbij de 1 nogmaals staat voor de Vernieuwing, de Eenheid, en de 5 voor de resonantie van zowel Manifestatie kracht als Christus Bewustzijn. Opnieuw een bekrachtiging dus, vanuit een andere aanwezige codering en ‘aanvliegroute’ voor de Manifestatiekracht van je Heelheid, Eenheidsbewustijn en de vernieuwing, het ontwaakte bewustzijn in jou. Het mooie echter hierbij is dat deze 15-1-15 resonantie van een veel zachtere orde is dan de energie van de 6 die vaak vrij rauw en pittig ervaren kan worden. Dat betekend dat de energe ook hierin balancering en vernieuwing in zich draagt. Het lijnt zachtheid van Hoger Bewustzijn en de rauwere energie van de 3D realiteit ook met elkaar uit in de energie van de 1, in vernieuwing dus.Walk your Talk zogezegd. Praktisch en concreet. Stevig en geaard, maar met een zacht, liefdevol geopend hart, geopend hoog bewustzijn wat gefocust is op Eenheid en helende energieën.
Een geweldige energie met nog geweldiger potentie vandaag dus!!Balans, uitlijning en vereniging van duale aspecten op alle fronten!!
Meer 6-1-6 portalen deze maand: 6-1-15 en 15-1-15 en 24-1-15

17-1-2015: Tweede 8-1-8 portaal

Goeiemorgen op het tweede 8-1-8 portaal van deze maand! Een tweede portaal die een verdieping brengt in ons bewuste wakker worden, aanvullend op de frequenties van dit eerdere portaal. Verdieping!
De energie van vandaag draagt de frequentie van 8-1-8 in zich. Een krachtig balancerende energie van de weegschaalfunctie, wat betekend dat Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel allereerst binnen zichzelf wordt uitgelijnd met de Oneindigheid van innerlijke mogelijkheden van de Essentie. Uitgelijnd in de eigen polaire krachten die daarbinnen aanwezig zijn ( licht en schaduw, kwaliteiten en ballast). En vervolgens worden Mannelijke en Vrouwelijke overkoepelende Polariteiten met elkaar gebalanceerd.
De codering van de 8 resoneert op de lemniscaat: de oneindige gebalanceerde Goddelijke Stroming. De poort naar Oneindigheid en onsterfelijkheid. De poort naar de Bron.Resonerend ook op de Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die Andromeda ook in codering in zich draagt, om door ons weer te mogen gaan herinneren.Schepping is Oneindig, onsterfelijk en vanuit Goddelijke Liefde voortgekomen. Zo ook onze Essentie.De lemniscaat brengt dat weer in herinnering. En verbind alle wezenslagen in ons Bewustzijn hier weer mee, als een Heilig Huwelijk tussen alle polariteiten die we rijk zijn in ons wezen. Alle onbalans terugbrengend naar balans, doorstroming, herinnering, verbinding, etc.
De codering van de 1 als centraal middelpunt tussen de twee achten ( lemniscaat) zorgt daarbij voor krachtige transformatie, vernieuwing en activaties van nieuwe codes en groei binnen en door de verbinding van beide overkoepelende polariteitenvelden in ons.Naast de 8-1-8 codering draagt de energie van vandaag ( 17-1-2015) drie keer een 1 in zich. Een drie dubbele bekrachtiging van vernieuwing, diepere activatie en nieuw ontwaken. In feite ook door resonerend op de Heilige Drie Eenheid in ons: mannelijk, vrouwelijk en kind velden. Waarin nieuwe lagen oud bewustzijn aangetrilt mogen worden om naar dieper ontwaken en overstijgen van pijn te kunnen gaan. In alle drie velden!
Dit wordt bekrachtigd door de 2 en 0 frequenties: dualiteit die terug mag keren (doorzien en overstegen mag worden) naar de Bron. Terug naar de heelheid in ons Zelf. Daarnaast zijn de frequenties van de 7 dieper activerend aanwezig, de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht. De potentie in ieder van ons die de kracht van heling, herinnering en het hart in zich draagt. De kracht die in staat is al het oude in omarming, troost en acceptatie te dragen en transformeren.
De 7 wordt dieper geactiveerd door de 1, of aangezet om dieper in ons wakker te worden. Dat geldt ook voor de aanwezige energie van de 5, die resoneert op de frequenties van manifestatiekracht op alle niveaus, maar ook op een ander niveau verbonden is met het Christus Bewustzijn, de Eenheid.Een dag energie die dus heel veel potentie in huis heeft om ieder van ons krachtiger ons Thuis te doen herinneren, dualiteit te overstijgen en voorbij de sluiers van afgescheidenheid weer een stuk Eenheid te herinneren vanuit diepere bewust worden of wakker worden.
Een krachtige energie vandaag die naast balans van alles wat speelt in onze persoonlijke innerlijke processen, ook een opening naar vernieuwing, verzachting en een nieuwe fase van groei in zich draagt.Opnieuw een stapje dieper thuiskomen in herinnering!Wens iedereen een krachtige, helende dag toe!! Laat je dragen op de vleugels van vernieuwing en Oneindigheid in je Zelf.

22-1-‘15: 22-1 Portaal

De energie van vandaag resoneert op de 22-1 frequentie, waarmee een stuwende kracht in oprijzen binnen de vernieuwing in je Zelf voelbaar is. Een shift in perceptie, een shift in trilling wordt daarmee weer ( bewust of onbewust) dieper geactiveerd in ons bewustzijn.Dat betekend een push voorwaarts in een nog diepere innerlijke ont-moeting met ons Zelf en een nog diepere verbinding met ons Ware Zelf.
Momenten van inspiratie, vreugde, enthousiasme, veel energie, creatieve stroming, openheid, diepe inzichten kunnen daarmee gepaard zijn gegaan. Maar ook de tegenpool kan ervaren worden: moeheid of juist zwaarte die vrijgemaakt werd. Energie die niet langer bij je past of je groei dient wat aan het licht komt en voelbaar werd. Energieën van het oude, de oude jij, die vrij mochten komen om te transformeren. Een stukje zorgzaamheid voor jezelf, luisterend naar wat jij nodig hebt vanuit je gevoel, is daarbij essentieel. De trillingsverhogingen blijven elkaar razend snel opvolgen en dat vraagt nogal wat van ons systeem. Vooral het fysieke lijf, emotioneel en mentaal lichaam voelen zich af en toe zwaar onder vuur liggen.De Sleutel ligt in de Verbinding met je Zelf ( in alle lagen)!!!
In hoeverre kun je die ‘ vast’ en bewust houden?!
Daar mag focus en aandacht naartoe gaan, terwijl de oprijzende kracht van vernieuwing door ons bewustzijn jaagt.Daar waar we in verbinding zijn met alle lagen van ons Zelf en ons menselijke zelf, daar kan de Goddelijke Stroming ongehinderd stromen.
Daar waar geen verbinding is, de stroom stagneert, daar raken we uit verbinding en kan onbalans parten spelen, waardoor we wankelen omdat we oude fundamenten voelen instorten en onze basisveiligheid wordt aangetast. Maar het is de nieuwe basis, veiligheid herinneren in ons Zelf, in onze basis, die steeds dieper herinnert wil worden. De Kracht in ons Zelf, niet langer ontleent aan omstandigheden buiten ons. Dat is de oude energie en dat fundament brokkelt meer en meet af.
De energie van vandaag helpt ons dieper oprijzen in onze innerlijke kracht, in onze nieuwe basis, in nieuwe verbinding met hogere delen van ons Zelf maar dan wel gerelateerd aan ons menselijke zelf. Daar waardoor we met hoger bewustzijn dieper kunnen descenderen in ons menselijk bewustzijn en lichaam. En daar waarmee we tegelijkertijd dieper ascenderen, omdat we ons zelf op alle lagen hoger in trilling brengen. Ook ons menselijke lichaam en bewustzijn, om voorbij de illusie van afgescheidenheid weer dieper de Verbinding van Eenheid te herinneren!
Opnieuw een energie die een stap dieper naar onze Goddelijke Bron of Essentie brengt!

23-1-15: 5-1-15 Portaal

Goeiemorgen op alweer een dag die energetisch krachtig balancerend kan werken. Al is de codering van de dag in eerste instantie misschien nog niet direct zichtbaar, dat is prachtig symbolisch voor de energie die het met zich meedraagt.De energie van 23-1-’15 draagt verhult in zich de 5-1-’15 energie. Waarbij je zou kunnen zeggen: de 51:15 codering. Enerzijds ligt daar nummerologisch ook weer de 6-6 codering in.
De 51:15 codering is opnieuw een spiegelings energie, en balancerende energie (5-11-5), waarbij het gaat om de energieen van vernieuwing, ontwaken en herinnering aan wie wij werkelijk Zijn voorbij de illusie van afgescheidenheid, werkelijk vorm te gaan geven en tot manifestatie te brengen in ons leven. In onze beide overkoepelende polariteitenvelden ( Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk) zal het de nodige energieen weer mogen aanraken voor heling en balans, waarmee oude pijn, wonden of littekens in een nieuw bewustzijn doorzien en geheeld kunnen worden.
De 6-6 energie die ook in de 51:15 codering mee stroomt bekrachtigd dit alles. Het gaat opnieuw om verdieping binnen te brengen in onze materiële wereld, ons dagelijks leven.De 5- frequentie resoneert door op zowel de 5 elementen ( aarde, water, vuur, ether) die deel zijn van ons bewustzijn. Alsook trilt het de frequenties van Eenheids Bewustzijn aan.
Alles wat de afgelopen periode weer dieper wakker geworden is in ons, wat dieper gezuiverd is, waarin we zijn gaan herinneren, waarin nieuwe inzichten en groei hebben plaats gevonden, mag vandaag subtieler gaan verbinden in onze ‘stof’, in belichaming. Dat dat stuk vernieuwing en groei niet altyd direct zichtbaar is, wordt gesymboliseerd door de codering van de dagenergie, die misschien ook niet rechtstreeks zichtbaar is. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Juist door alle vernieuwing te verbinden aan de stof, ons dagelijks leven, ons mens-zijn en belichaming, kan elke verandering krachtiger zichtbaar en voelbaar worden.
Vandaag mag de focus dus liggen op wat je doorlopen hebt afgelopen periode in groei en bewustwordiing, om het in de ondersteuning van de dagenergie, daarmee in je 3d realiteit echt tot bloei te laten komen. Meer voelbaar, tastbaar, concreet. Kijk eens voor jezelf wat je geleerd hebt, geheeld hebt of tot inzicht gebracht hebt. Hoe is dat concreet inzetbaar voor je aardse zelf, leven, anderen? Welke verdieping mag daarin mee gaan stromen, of inspiratie misschien, in de energie van vandaag. We mogen de praktische vormgeving en bewuste schepping van ons Zelf weer eigen gaan maken. Vanuit bewustzijn en verantwoordelijkheid. Dat begint bij ( her) schepping van je eigen leven, steeds meer in lijn met je Spirit en hogere Bedoeling i.p.v. resonerend op het oude en onbewuste.De Magie van ons Goddelijk Zijn mag dieper indalen in ons aardse menselijke zijn.
En van hieruit nemen we weer echte verantwoordelijkheid voor elke creatie in ons leven!
Wens ieder een prachtige krachtige dag toe waarin we opnieuw een stapje verdere Zelf Realisatie mogen ervaren en neerzetten!

24-1-15: Derde 6-1-6 Portaal

De energieën van vandaag resoneren opnieuw (voor de derde maal deze maand) op een 6-1-6 frequentie. Opnieuw een van de zoveelste dagen in deze maand alleen al die van een krachtig balancerende werking zijn. Het is net alsof we enorm geholpen worden om alles van 2014 en de start van het nieuwe jaar krachtig met elkaar uit te lijnen en uit te balanceren, zodat we een geheel nieuwe basis/fundament voor de rest van het jaar 2015 in ons Zelf kunnen neerzetten.Dat geeft ook het resultaat dat vele oeroude ingebakken patronen van overleving en afweer steeds dieper in ons bewustzijn getriggert worden en naar voren komen. Met nu alweer 3 speciale data op een rij, naast de vele andere deze maand, waarbij een immense instroom van hogere trillingen binnenkomen wordt alles meer en meer uitgelicht en naar voren getrokken!
(zie beschrijving van de energieën van 22-1-15, 23-1-15 met de 51:15 code en vandaag, en overmorgen opnieuw een 8-1-8 portaal)
De instroom van dit soort Portaaldagen is krachtig en werkt diepgaand door in onze beide Overkoepelende Polariteiten (Goddelijk mannelijke en Goddelijk vrouwelijke energie). Binnen deze Polariteiten velden vallen alle duale aspecten van ons wezen, bewust en onbewust, eenheid en littekens/pijn, licht en donker, links en rechts, angst en liefde, etc. Alles wat in ons is resoneert op de Mannelijke en of Vrouwelijke Overkoepelende Polariteit. Wanneer deze dieper met elkaar in balans kunnen komen en met elkaar versmelten (Heilig Huwelijk) ontstaat een geheel nieuw veld (Goddelijk Kind) van waaruit de ware Potentie die in je is ervaren kan worden. Voorbij littekens, afgescheidenheid, afweersystemen, onbewuste sluiers en dualiteit.
In onze groei gaan we stap voor stap (laag voor laag, dimensie voor dimensie) door stappen van deze balancering heen. daarmee worden we meer en meer bewust wakker in ons bewustzijn en gaan we steeds meer her-inneren wie we eigenlijk Werkelijk Zijn. Daar waar balancering plaats vindt, daar ontstaat de mogelijkheid van heling. Heling van alle oude ballast die we in ons dragen en die bewuster aan het licht komt door de balancering. Van daaruit ontstaat de mogelijkheid om het oude duale aspect in jezelf te overstijgen waardoor dus in feite de polariteiten (tegenstellingen) samen smelten in wat ik het Heilig Huwelijk noem.
Ook Deze Portaal dag, de zoveelste op rij deze maand stimuleert en ondersteund daarin. Weer een stap dichter naar balans in je Zelf, Heelheid ervaren en dat ook daadwerkelijk van kracht laten zijn in je (dagelijkse) leven.
De energie van vandaag en daarmee ede ondersteunende energieën die naar je toestromen, in de 6-codering, resoneert op de kracht om het ook daadwerkelijk in de manifestatie op aarde, in de dagelijkse maatschappij te brengen.
Deze energie, in combinatie met de 1-codering zegt dus feitelijk: daar waar wij Mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten met elkaar bundelen in Heelheid en vernieuwing (de 1) daar kunnen we het ook neerzetten, leven, uitdragen en belichamen in de dagelijkse 3-dimensionale realiteit.
Daarvoor dienen we echter wel steeds meer littekens, pijn en oude ballast weg te ‘poetsen’ en helen. Pas dan kan vernieuwing, nieuw ontwaakt Bewustzijn werkelijk in je menselijke ikje geleefd en uitgedragen worden.
De energie van vandaag resoneert dus op een ondersteuning om allereerst de Polariteiten velden in ons te balanceren, zodat oude ballast en onbewustzijn met elkaar uitgelijnd wordt om bewust te worden en van daaruit te mogen helen. In beide Polariteiten van ons Zelf.
Van daaruit mag een vernieuwing ontstaan: nieuw Bewustzijn wordt wakker, ook in de alledaagse 3D Realiteit van ons menselijke bewustzijn. En stimuleert de energie om alle vernieuwing, nieuw ontwaakt bewustzijn maar ook jouw reeds ontwikkelde kwaliteiten werkelijk te gaan toestaan en neerzetten in de aardse realiteit van alledag.
Walk your Talk zogezegd. Praktisch en concreet. Stevig en geaard, maar met een wijds geopend bewustzijn in de dagelijkse wereld staan. Niet langer bang zijn je Zelf, je kracht, je kwaliteiten, je weten en of kunnen te laten zien. Maar zichtbaar worden!De activatie van vanavond, waarbij het gaat om een derde 6-1-6 Portaal is de finishing touch op de eerdere portalen (6-1-’15 en 15-1-’15) en brengt een afronding binnen de persoonlijke processen die opgewekt zijn binnen deze energie frequenties (bewust of onbewust) gedurende deze maand.

26-1-2015: Derde 8-1-8 Portaal

De energie van vandaag draagt de frequentie van 8-1-8 in zich. Een krachtig balancerende energie van de weegschaalfunctie, wat betekend dat Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel allereerst binnen zichzelf wordt uitgelijnd met de Oneindigheid van innerlijke mogelijkheden van de Essentie. Uitgelijnd in de eigen polaire krachten die daarbinnen aanwezig zijn ( licht en schaduw, kwaliteiten en ballast). En vervolgens worden Mannelijke en Vrouwelijke overkoepelende Polariteiten met elkaar gebalanceerd.De codering van de 8 resoneert op de lemniscaat: de oneindige gebalanceerde Goddelijke Stroming. De poort naar Oneindigheid en onsterfelijkheid. Resonerend ook op de Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die Andromeda ook in codering in zich draagt, om door ons weer te mogen gaan herinneren.Schepping is Oneindig, onsterfelijk en vanuit Goddelijke Liefde voortgekomen. Zo ook onze Essentie.De lemniscaat brengt dat weer in herinnering. En verbind alle wezenslagen in ons Bewustzijn hier weer mee, als een Heilig Huwelijk tussen alle polariteiten die we rijk zijn in ons wezen. Alle onbalans terugbrengend naar balans, doorstroming, herinnering, verbinding, etc.
De codering van de 1 als centraal middelpunt tussen de twee achten ( lemniscaat) zorgt daarbij voor krachtige transformatie, vernieuwing en activaties van nieuwe codes en groei binnen en door de verbinding van beide overkoepelende polariteitenvelden in ons.Een krachtige energie vandaag die naast balans van alles wat speelt in onze persoonlijke innerlijke processen, ook een opening naar vernieuwing, verzachting en een nieuwe fase van groei in zich draagt.Dit is het derde 8-1-8 portaal deze maand. eerdere portalen waren 8-1-2015 en 17-1-2015.
Met dit derde portaal wordt een finishing touch in de balanceringen binnen vernieuwing en openingen naar een dieper gebalanceerd Mannelijk-vrouwelijk, en uitgelijnd met de oneindigheid van ons Wezens potentieel krachtig neergezet!.
© Willemien Timmer, januari 2015

De energieen van februari 2015

feb2015

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

2-2-2015

De energieën van vandaag: Een 2-2-8 Portaal
De energieën van vandaag brengen een krachtig stimulerende energie naar ons toe die ons ondersteund in de Oprijzende Kracht van Bewustzijn, op weg naar Goddelijke Balans I
De frequentiegolf van deze Portaaldag is gericht op een golf van vernieuwende oprijzende kracht. Het Vuur van Passie, inspiratie, kracht en herinnering wordt opgelaaid als zetje in de rug om verdere verdieping en herinnering in je Zelf te gaan activeren. Nieuwe mogelijkheden en stappen voorwaarts in groei dienen zich aan in deze tweede maand van 2015.
Daar waar je nog vast lijkt te zitten of geen zicht hebt op innerlijke duale (gevoels) stukken, maar mag nieuw licht op gaan schijnen.
Persoonlijke processen van groei mogen in een nieuw daglicht/perspectief komen te staan, bezien vanuit weer hogere lagen van bewustzijn.
Oude pijnlagen de nog altijd triggeren, blind houden of vastgezet houden in overlevingsmechanismen en je afhouden van de zuivere verbinding met je Zelf zullen naar de voorgrond mogen komen, zodat ze gezien en verhelderd kunnen worden en mogen gaan helen.
Diepere bevrijding dus van de ware frequenties van je Zijn. Diepere heling van het oude, zodat je steeds meer in je eigen Oorspronkelijke Blauwdruk kracht kunt gaan staan!
Voorbij de illusie van afgescheidenheid, dualiteit en identificatie daarmee.
de energie van vandaag werkt bekrachtigend door in al je duale aspecten binnen je polariteiten velden van Mannelijke en Vrouwelijke kwaliteiten. dat betekend dat ude littekens en wonden tegelijkertijd getriggert en omhoog gehaald kunnen worden, om het in het licht van de Lemniscaat/Kosmische balans dieper et helen, balanceren, weer in stroming te brengen daar waar nodig is, en naar een hoger leven van Heelwording te tillen.
Tweede chakra processen resoneren hier doorgaans ook op, voel ik, vanuit de onbewuste gevoels- en emotielagen, oude innerlijk kind patronen en pijnen en elke vorm van relaties (met je Zelf of de buitenwereld).
een krachtige energie die echt stuwing brengt naar vernieuwing, hernieuwde groei en nieuwe creatie binnen je eigen Bewustzijn!

© willemien Timmer, 2-2-15

6-2-‘15 / 6-2-6 portaal

De energie van vandaag 6-2-6 codering
De energie van vandaag heeft opnieuw een spiegelende/ weegschaal functie van twee coderingen (de 6) die ‘balanceren’ rondom het middelpunt (de 2).
De instroom van dit soort Portaaldagen is krachtig en werkt diepgaand door in onze beide Overkoepelende Polariteiten (Goddelijk mannelijke en Goddelijk vrouwelijke energie). Binnen deze Polariteiten velden vallen alle duale aspecten van ons wezen, bewust en onbewust, eenheid en littekens/pijn, licht en donker, links en rechts, angst en liefde, etc. Alles wat in ons is resoneert op de Mannelijke en of Vrouwelijke Overkoepelende Polariteit.
Wanneer deze dieper met elkaar in balans kunnen komen en met elkaar versmelten (Heilig Huwelijk) ontstaat een geheel nieuw veld (Goddelijk Kind) van waaruit de ware Potentie die in je is ervaren kan worden. Voorbij littekens, afgescheidenheid, afweersystemen, onbewuste sluiers en dualiteit.
In onze groei gaan we stap voor stap (laag voor laag, dimensie voor dimensie) door stappen van deze balancering heen. daarmee worden we meer en meer bewust wakker in ons bewustzijn en gaan we steeds meer her-inneren wie we eigenlijk Werkelijk Zijn.
Daar waar balancering plaats vindt, daar ontstaat de mogelijkheid van heling. Heling van alle oude ballast die we in ons dragen en die bewuster aan het licht komt door de balancering. Van daaruit ontstaat de mogelijkheid om het oude duale aspect in jezelf te overstijgen waardoor dus in feite de polariteiten (tegenstellingen) samen smelten in wat ik het Heilig Huwelijk noem.
Ook Deze Portaal dag, de zoveelste op rij deze maand stimuleert en ondersteund daarin. Weer een stap dichter naar balans in je Zelf, Heelheid ervaren en dat ook daadwerkelijk van kracht laten zijn in je (dagelijkse) leven.
De energie van vandaag en daarmee de ondersteunende energieën die naar je toestromen, in de 6-codering, resoneert op de kracht om het ook daadwerkelijk in de manifestatie op aarde, in de dagelijkse maatschappij te brengen. In de belichaming ook van je Zelf.
De frequentie die centraal staat, in het middelpunt van deze weegschaal, is de 2-frequentie. die enerzijds resoneert op de duale aspecten/ dualiteit en afgescheidenheid. Maar anderzijds op ons Goddelijk Mannelijke Blauwdruk veld. de Oorspronkelijke Mannelijke Blauwdruk die vrij is van dualiteit (de Osiris frequentie) is een veld van grote kracht en tevens zachtheid. Ware innerlijke kracht in plaats van afweermechanismen en controle patronen die de littekens van het beschadigde mannelijke potentieveld vertegenwoordigen.
Het is dus deze Oorspronkelijke Mannelijke Blauwdruk die vandaag dieper in trilling komt. de Kracht voorbij de Sluiers van Illusie en die in beide polariteiten (mannelijk en vrouwelijk) in ons, dieper gegrond mag worden.
Sirius speelt daarbij een belangrijke rol, vanuit de 6- dimensionale sferen. Sirius is drager of ‘bewaarplaats’ van de Oorspronkelijke Blauwdrukken en tevens gerelateerd ook aan de Isis frequenties, het Vrouwelijk Blauwdruk veld.
het Vrouwelijek Blauwdrukveld kan hier namelijk niet los van staan: het is ons vermogen om ons te openen en te ontvangen. Daar waar we niet open zijnn om te ontvangen, kan de instroom van Goddelijke energieen ook geen wijzigingen in ons Bewustzijn binnen laten komen.
Dus wederom zijn beide polariteiten velden en Goddelijke Blauwdrukken hierbij betrokken.

Nieuwe stappen voorwaarts in het Heilig Huwelijk in ons Zelf, in de polariteiten mannelijk en vrouwelijk, om deze weer dieper in de materie/stof/dagelijks leven van ons mens-zijn tot uitdrukking te brengen, te belichamen en te leven!

© Willemien Timmer, 6-2-’15

 

8-2-2015 / 8-2-8 portaal

De energie van vandaag: 8-2-8 codering
De energie van vandaag draagt de frequentie van 8-2-8 in zich. Een krachtig balancerende energie van de weegschaalfunctie, wat betekend dat Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel allereerst binnen zichzelf wordt uitgelijnd met de Oneindigheid van innerlijke mogelijkheden van de Essentie. Uitgelijnd in de eigen polaire krachten die daarbinnen aanwezig zijn ( licht en schaduw, kwaliteiten en ballast). En vervolgens worden Mannelijke en Vrouwelijke overkoepelende Polariteiten met elkaar gebalanceerd.
De codering van de 8 resoneert op de lemniscaat: de oneindige gebalanceerde Goddelijke Stroming. De poort naar Oneindigheid en onsterfelijkheid. Resonerend ook op de Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die Andromeda ook in codering in zich draagt, om door ons weer te mogen gaan herinneren.
Schepping is Oneindig, onsterfelijk en vanuit Goddelijke Liefde voortgekomen. Zo ook onze Essentie.
De lemniscaat brengt dat weer in herinnering. En verbind alle wezenslagen in ons Bewustzijn hier weer mee, als een Heilig Huwelijk tussen alle polariteiten die we rijk zijn in ons wezen. Alle onbalans terugbrengend naar balans, doorstroming, herinnering, verbinding, etc.
De codering van de 2 als centraal middelpunt tussen de twee achten ( lemniscaat) heeft te maken met de afgescheidenheid, de dualiteit en de polariteiten die wij allen in ons dragen en ervaren. Deze dualiteitsaspecten en polariteiten worden in beide polen van de ‘weegschaal’, dus in mannelijk en vrouwelijk, dieper verbonden met de Oneindigheid van de 8.
Dat betekend dat elke vorm van oude energie, afgescheidenheid, oude pijn of oude patronen dieper in een stukje heelwording terecht mag komen. Dit geldt voor alle stukken die op dit moment aan de orde zijn in jouw persoonlijke groeiprocessen en leven.
Oud hartezeer, emoties, overleving, gebrek aan vertrouwen, vastzitten in armoedebewustzijn, etc. etc. Wat er maar speelt in het nu binnen jouw processen. Alles krijgt een krachtige stimulans om naar een hoger level van bewustzijn en energie getilt te worden zodat de oude patronen en pijn doorzien en geheeld kan worden!
Een krachtige energie vandaag die naast balans van alles wat speelt in onze persoonlijke innerlijke processen, ook opnieuw een diepere opening naar vernieuwing, trillingsverhoging en een nieuwe fase van groei in zich draagt.

© Willemien Timmer

 

15-2-’15 / 6-2-6 portaal

De energie van vandaag: 15-2-15 en 6-2-6 portaal vandaag!
Opnieuw is de energie van de weegschaal/balans in deze dagcodering opgenomen waarmee een balancering plaats zal mogen vinden in onze overkoepelende polariteiten van Mannelijke en vrouwelijke energie/ kwaliteiten/littekenvelden.
Resonerend op de krachten van vernieuwing, manifestatiekracht en hoe dat daadwerkelijk in de wereld van alledag, onze 3D realiteit te leven en belichamen. Dat is de essentie van de energie van vandaag.
De energie stimuleert het dieper gaan herinneren hoe we onze ware Scheppingskracht voorbij de illusie van afgescheidenheid en dualiteit weer kunnen gaan herinneren en deze in ons en van daaruit in de wereld kunnen gaan neerzetten.
Het vrouwelijke ontvankelijke aspect mag weer dieper gaan samenvloeien met het ‘leidende’mannelijke aspect. Niet vanuit de oude manieren van sturing van het ego en de mind, maar vanuit de oorspronkelijke Mannelijke energieën, zacht en krachtig, die de kwaliteit van vormgeving ook in zich draagt.
Het zijn de Isis en Osiris kwaliteiten (Goddelijke Overkoepelende Blauwdruk velden die onze Heelheid van deze bewustzijnsvelden symboliseren)die weer dieper met elkaar mogen gaan verbinden, balanceren en samen smelten. Voorbij elk litteken en beschadiging die onze identificatie met afscheiding en dualiteit gecreëerd hebben.
We mogen ‘opgetild’ worden naar hogere frequenties om voorbij die oude manier van onbalans, dualiteit en littekens weer een stukje meer onze ware aard te gaan herinneren, namelijk dat de identificatie met onze 3D realiteit, emoties, gedachten en afgescheiden ervaringen ‘slechts’ de illusie is waarin we zijn gaan geloven. En dat dat de echte reden is dat we onze Heelheid en Verbondenheid met Al Wat Is vergaten en niet meer konden ervaren.
De energie van vandaag stimuleert een stukje oprijzende kracht om voorbij de illusie van afscheiding en zelf pijn te kunnen gaan ervaren, zodat we onze mogelijkheden om andere realiteiten te scheppen (vanuit Heelheid i.p.v. vanuit afgescheidenheid) weer dieper mogen gaan herinneren!
Vanuit een diepere balans in en herinnering aan onze Oorspronkelijke Blauwdruk-velden (Mannelijk en Vrouwelijk) dragen we de kracht en potentie weer diepere stappen vernieuwing, ontwaken, healing en hervorming van ons leven op aarde te gaan leven.

© Willemien Timmer

22-2-2015: het 22-2 Portaal
Oprijzende Kracht van Bewustzijn, op weg naar Goddelijke Balans als een
vervolg en bekrachtiging op het Portaal van 2-2-15

De frequentiegolf van deze Portaaldag is gericht op een golf van vernieuwende oprijzende kracht. Het Vuur van Passie, inspiratie, kracht en herinnering wordt opgelaaid als zetje in de rug om verdere verdieping en herinnering in je Zelf te gaan activeren. Nieuwe mogelijkheden en stappen voorwaarts in groei dienen zich aan in deze tweede maand van 2015.
Daar waar we sterrenbeeld vissen in zijn gegaan, waardoor de gevoelslagen, maar ook de duale realiteit binnen ons Zelf dieper aangeraakt worden. Dit trekt dus diepere lagen binnen ons Zelf open, die in de energie van dit portaal dieper opgelift gaan worden naar een hogere frequentie. Van onbewustzijn naar bewustzijn!
Dit ook op voorbereiding van de komende maand, die resoneert op de 3-frequentie, waarin polariteiten elkaar dieper mogen gaan vinden in een Heilig Huwelijk van balans, waardoor de innerlijke Heilige Drie Eenheid dieper kan gaan ontstaan innerlijk.
Daar waar je nu nog vast lijkt te zitten of geen zicht hebt op innerlijke duale (gevoels) stukken, daar mag nieuw licht op gaan schijnen. Persoonlijke processen van groei mogen in een nieuw daglicht/perspectief komen te staan, bezien vanuit weer hogere lagen van bewustzijn. Oude pijnlagen de nog altijd triggeren, blind houden of vastgezet houden in overlevingsmechanismen en je afhouden van de zuivere verbinding met je Zelf zullen naar de voorgrond mogen komen, zodat ze gezien en verhelderd kunnen worden en mogen gaan helen.
Diepere bevrijding dus van de ware frequenties van je Zijn. Diepere heling van het oude, zodat je steeds meer in je eigen Oorspronkelijke Blauwdruk kracht kunt gaan staan! Voorbij de illusie van afgescheidenheid, dualiteit en identificatie daarmee.
De energie van vandaag werkt bijzonder stimulerend en brengt je trilling dusdanig omhoog dat er nieuwe inzichten, inkijkjes in andere mogelijkheden (oplossingen of ander perspectief op je groeiprocessen) zichtbaar mogen worden.
de energie van oprijzen in bewustzijn voorbij aan onbewustzijn staat centraal. Deze voortstuwende energie is volledig gericht op het toewerken (innerlijk) naar de kracht van de 8 (2015) en dus de lemniscaat: volledige Kosmische balancering van polariteiten, om het derde veld, het Goddelijk Kind, in je geboren te laten worden, waardoor je de cycli van polariteit op bepaalde lagen in je Zelf kan overstijgen. Vanuit de Goddelijk Kind resonantie is er namelijk overkoepelend Overzicht op wie jij Bent!
Kortom, weer een essentiële Portaaldag die heel veel zoden aan de dijk zet in onze groeiprocessen en trillingsverhoging. En die een werkelijke vooruit stuwende en opliftende energie met zich mee brengt!
Balancering, overstijgen van het oude, verhogen van trilling, voorbij gaan aan de oude illusie, staan centraal!

© Willemien Timmer, 22-2-2015

 

26-2-2015: Derde 8-2-8 portaal

De energie van vandaag draagt de frequentie van 8-2-8 in zich. Een krachtig balancerende energie van de weegschaalfunctie, wat betekend dat Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel allereerst binnen zichzelf wordt uitgelijnd met de Oneindigheid van innerlijke mogelijkheden van de Essentie. Uitgelijnd in de eigen polaire krachten die daarbinnen aanwezig zijn ( licht en schaduw, kwaliteiten en ballast). En vervolgens worden Mannelijke en Vrouwelijke overkoepelende Polariteiten met elkaar gebalanceerd.
De codering van de 8 resoneert op de lemniscaat: de oneindige gebalanceerde Goddelijke Stroming. De poort naar Oneindigheid en onsterfelijkheid. Resonerend ook op de Oorspronkelijke Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde die Andromeda ook in codering in zich draagt, om door ons weer te mogen gaan herinneren.
Schepping is Oneindig, onsterfelijk en vanuit Goddelijke Liefde voortgekomen. Zo ook onze Essentie.
De lemniscaat brengt dat weer in herinnering. En verbind alle wezenslagen in ons Bewustzijn hier weer mee, als een Heilig Huwelijk tussen alle polariteiten die we rijk zijn in ons wezen. Alle onbalans terugbrengend naar balans, doorstroming, herinnering, verbinding, etc.
De codering van de 2 als centraal middelpunt tussen de twee achten ( lemniscaat) heeft te maken met de afgescheidenheid, de dualiteit en de polariteiten die wij allen in ons dragen en ervaren. Deze dualiteitsaspecten en polariteiten worden in beide polen van de ‘weegschaal’, dus in mannelijk en vrouwelijk, dieper verbonden met de Oneindigheid van de 8.
Dat betekend dat elke vorm van oude energie, afgescheidenheid, oude pijn of oude patronen dieper in een stukje heelwording terecht mag komen. Dit geldt voor alle stukken die op dit moment aan de orde zijn in jouw persoonlijke groeiprocessen en leven.
Oud hartezeeer, emoties, overleving, gebrek aan vertrouwen, vastzitten in armoedebewustzijn, etc. etc. Wat er maar speelt in het nu binnen jouw processen. Alles krijgt een krachtige stimulans om naar een hoger level van bewustzijn en energie getilt te worden zodat de oude patronen en pijn doorzien en geheeld kan worden!
Een krachtige energie vandaag die naast balans van alles wat speelt in onze persoonlijke innerlijke processen, ook opnieuw een diepere opening naar vernieuwing, trillingsverhoging en een nieuwe fase van groei in zich draagt.
Dit derde 8-2-8 portaal resoneert dieper door op deze en vele meer persoonlijke processen van het nu momenten. Tijdens het eerste en tweede 8-2-8 Portaal is er heel veel in beweging gebracht. Dat wordt nu krachtig ondersteund, maar ook verder uitgediept, zodat er nog meer integratie en vernieuwing binnen kan stromen in je bewustzijn, groei en leven.
Diepere lagen van dezelfde thematieken mogen aan het Licht komen en helen.
Dit alles wordt middels dit derde portaal ook dieper ingebed en geintegreerd. Tevens als voorbereiding op de energieen van maart 2015, die diepere stafia van het Heilig Huwelijk en de Heilige Drie Eenheid in je Zelf zullen aantrillen…..
Opnieuw een diepere ( Meester) stap voorwaarts in herinnering aan onze Ware Essentie!

© Willemien Timmer , 25-2-2015

 

De energie van maart 2015

mrt15

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

 

3-3-2015: 3-3-8 portaal

De bijzondere energieen van de activaties die deze energieen op aarde brengen, zijn die van de Heilige Drie Eenheid in je eigen basis!
De energieen brengen je Hoger Bewustzijn dieper in de stof voor een diepe belichaming van jouw Zijn in de dagelijkse realiteit: Walk your Divine Talk!
Een drieluik aan activaties op de 3-3 portalen deze maand zal je helpen een immense verdieping in opening van basis chakra te creëren, waardoor schoonmaak, zuivering en verruiming van oude ballast in dit gebied kan en mag plaats vinden. De oude basis (resonerend op de oude energie) vrijgemaakt wordt om een nieuwe basis (resonerend op de Nieuwe Aarde energie) te gaan activeren. De Goddelijke 3-3 Codering van het Heilig Huwelijk, in verbinding met de lemniscaat (de 8 van 2015) die eveneens resoneert op de Kosmische Balans en Heilige Drie Eenheid, brengen een enorme potentie en ondersteuning in zich mee. Door daar bewust op af te stemmen en deze frequenties vanuit ene veilig veld binnen te halen, kun je enorme stappen groei voorwaarts zetten. Dieper in de belichaming komen, de weg vrij maken van je Hoger Bewustzijn binnen je mens-zijn tot in de basis. Zodat ware Scheppingskracht, manifestatievermogen en ware belichaming van je Goddelijk Bewustzijn steeds dieper kan integreren in je menselijke alledaagse leven. Walk your Divine Talk!
Elk van deze 3 Portalen binnen de 3-3-8 codering/energie brengt een aanvulling , verdieping en krachtige transmissie en healing voort waardoor je basis chakra dieper geopend en geactiveerd wordt in de nieuwe energieën en je een nieuw fundament voorbij de oude pijn, eenzaamheid, onveiligheid en illusie kunt scheppen in je eigen leven, lijf en bewustzijn.
Wens iedereen een super speciale dag, want wow, de energieen helpen echt enorme stappen voorwaarts te zetten!!

Willemien Timmer

6-3-15: 6-3-6 portaal

Vanuit de frequenties van de Zielenmatrix van het Egyptische veld!!!!!
Deze activatie zal een verhoging van je trilling en activatie en opening van je Zielenmatrix inhouden via transmissie vanuit de Witte Stad van Akhenaton. De frequenties van de Law of One, de Aton en dus het Gouden Eenheids Bewustzijn zullen je Zielenmatrix dieper in verbinding brengen met je eigen innerlijke Heilige Drie Eenheid. Dat stimuleert innerlijk een dieper proces van heelwording, versnelt groei naar Kosmische Balancering van Mannelijk-vrouwelijk –kind stukken binnen je Bewustzijn. Je eigen overkoepelende Goddelijke Polariteitenvelden zullen dieper met elkaar tot versmelting komen, waardoor het Goddelijk (Gouden) Kind in frequentie dieper geactiveerd kan worden. Deze is de doorgang naar je eigen Goddelijke Essentie of IK BEN Bewustzijn.
De frequenties van de 8, de lemniscaat resoneren hier uiteraard in door. Opnieuw een bekrachtiging van in Kosmische Balans, en verbondenheid met de Oneindigheid en onsterfelijkheid van je eigen Bron. De energieën liften je voorbij de sluiers van illusie van afgescheidenheid, en brengen een diepe herinnering van Verbondenheid terug, via activatie van je Zielenmatrix. Verbond met je Goddelijk Zelf, met Al Wat Is, maar ook met je menselijke uitdrukkingsvorm van jouw Essentie: je mens-zijn. De 6-resonantie (in een weegschaal functie) brengt namelijk de energie van je Oneindigheid en Verbonden heid met de Law of One dieper in je polariteitenvelden en je mens-zijn binnen. Dieper in je materiele wereld, in je alledaagse aardse leven. Dus hemelen en aarde worden krachtig dieper met elkaar versmolten tijdens deze activatie.
Vanuit een immens Gouden draagveld en liefdevolle krachtige Meesterbegeleiding wordt je dieper de Poorten van je Gouden Zelf, ook in het mens-zijn binnen geleid!

8-3-2015: 8-3-8 portaal

12-3-2015: Tweede 3-3-8 portaal

Activaties van de Heilige Drie Eenheid in je eigen basis!
De energie van vandaag brengt je Hoger Bewustzijn dieper in de stof voor een diepe belichaming van jouw Zijn in de dagelijkse realiteit: Walk your Divine Talk!
Een drieluik aan activaties op de 3-3 portalen deze maand zal je helpen een immense verdieping in opening van basis chakra te creëren, waardoor schoonmaak, zuivering en verruiming van oude ballast in dit gebied kan en mag plaats vinden. De oude basis (resonerend op de oude energie) vrijgemaakt wordt om een nieuwe basis (resonerend op de Nieuwe Aarde energie) te gaan activeren. De Goddelijke 3-3 Codering van het Heilig Huwelijk, in verbinding met de lemniscaat (de 8 van 2015) die eveneens resoneert op de Kosmische Balans en Heilige Drie Eenheid, brengen een enorme potentie en ondersteuning in zich mee. Door daar bewust op af te stemmen en deze frequenties vanuit ene veilig veld binnen te halen, kun je enorme stappen groei voorwaarts zetten. Dieper in de belichaming komen, de weg vrij maken van je Hoger Bewustzijn binnen je mens-zijn tot in de basis. Zodat ware Scheppingskracht, manifestatievermogen en ware belichaming van je Goddelijk Bewustzijn steeds dieper kan integreren in je menselijke alledaagse leven.
Walk your Divine Talk!
Elk van deze 3 Portalen binnen de 3-3-8 codering/energie brengt een aanvulling , verdieping en krachtige transmissie en healing voort waardoor je basis chakra dieper geopend en geactiveerd wordt in de nieuwe energieën en je een nieuw fundament voorbij de oude pijn, eenzaamheid, onveiligheid en illusie kunt scheppen in je eigen leven, lijf en bewustzijn.

Willemien Timmer, 2015
The Holy Trinity is being activated inside in deeper levels in this time…
The Two who become One will create the third principle: the Divine Child Frequency, the Doorway to the Beyond of our Being!
The energies of today simulating the merging of Divine Masculine and Feminine inside to create and restore the Holy Trinity, in that areas of Being where you are on your path right now! By bringing all this energies into the base chakra, it will be embedded into embodyment: to live your Divine Being on Earth.
Step by step a little bit more!
My intention of today:
Restore all that is being separated from True Wholeness!!
Breakthrough the illusion of Separation!

© Willemien Timmer, 12-3-15 (second 3-3 Portal)

 

14-3-2015

Do you feel it too…?
The energies are building up allready to the solar eclipse at 20 march and spring equinox….
Rising feminine powers to embrace and give space for All that Is inside…
Powerfull frequenies revealing all unconsiousness, shadow and all pains that are still somewhere inside… for a big shift and uplift in consiousness and healing!
For that all that is hidden… may be coming back to Light!
Willemien Timmer, 14-3-15

15-3-15: Tweede 6-3-6 portaal

In navolging op de energie instroom van 6-3-15 vindt er vandaag een verdieping plaatst in de energetische instoom op aarde en in het collectief bewustzijn van deze resonanties.
De 6-3-6 codering is er een die sterk en diep op het fysieke en materiele leven doorwerking vindt. Daar de energie van de 6 hier direct mee verbonden is. Het/ ons aardse leven en materiele 3d realiteit wordt krachtig belicht met instroom van balancering en hogere trillingen, met de Bedoeling om meer innerlijke harmonie, gelijkwaardigheid, hoger bewustzijn ( herinneren) en oorspronkelijke frequenties te activeren. In de resonantie van de 3-de dimensie zyn we verzand in slapend bewustzijn, dieper afgescheiden van onze Essentie en dualiteit. De dubbele 6 in de codering van vandaag werkt als een weegschaal die balans gaat brengen. Centraal middelpunt daarin is de 3. Deze resonantie heeft te maken met de Heilige Drie Eenheid en het pad daar naartoe: het Heilig Huwelijk. Daarin kunnen polariteiten elkaar vinden, verbinden, balanceren en versmelten, waardoor het derde veld ontstaat: het Goddelijk Kind of Goddelijke Ruimte/ nieuwe schepping in gelijkwaardigheid en androgyn bewustzijn. Het Goddelijk Kind is de doorgang naar bevrijding van ons beperkt bewustzijn, afscheiding van de Bron en het doorzien van de ilussie van afgescheiden zyn van onze Godsvonk en Al Wat Is.
De energieen van vandaag stimuleren in mannelijke en vrouwelijke polariteiten velden in 3D om dieper met elkaar uit te lijnen, waardoor littekens kunnen helen, dualiteit doorzien wordt en de ilussie van afgescheidenheid meer overstegen kan worden. Het brengt polariteiten in ons in een stimulans/ beweging om naar elkaar toe te bewegen zodat er versmelting, neutraliteit en creatie van een derde veld/ Goddelijk Kind kan ontstaan. Ook op menselijk, aards ( 3D) vlak. Daar waar we het spel van herinneren wie we werkelijk Zijn in de diepste materie spelen.
Een verdieping op het eerdere 6-3-6 portaal die o.a. de Wetten van Een( heid) weer dieper in de 3D realiteit en collectieve herinnering heeft aangeraakt om wakker te worden!
Er ligt nog veel meer in deze dagcodering besloten aan mogelijkhedem en frequentie instroom. Evenals in de 15-3-15 codering. Maar het ontbreekt me nu aan tyd voor meer beschryving….
Wish you all a blessed balancing day to open up deeper for your True Alignment and Being!

© Willemien Timmer , 15-3-15

17-3-2015: Tweede 8-3-8 portaal

Grang cross pluto-uranus
Zie verder eerdere informatie van het 8-3-8 portaal

 

18-3-15

Mega zonnestorm en ultieme zonnevlammen.

19-3-15

Deze periode kenmerkt zich als een immense shift in bewustzijn met een immense potentie van ‘stappen uit het oude’ en ‘geboren worden in het nieuwe’.
Waarschijnlijk heb je het al gevoeld, de afgelopen periode hoe op vele vlakken van groei (ja ook en vooral in de dagelijks leven realiteit) op alle mogelijke vlakken een krachtige ‘tegenwerkende beweging’ ontstaan is, waardoor je heel erg geconfronteerd werd met je Zelf en de ander (jouw spiegel om dieper je Zelf te kunnen zien).
Heel oude patronen, onbewustzijn, schaduw, pijnlagen en andere triggers als projecties, overleving, afweermechanismen waren aan de orde van de dag. In een sterk opbouwende kracht. Mogelijk ervaar je dat nog steeds.
Dit heeft alles te maken met deze essentiële periode van grootse veranderingen waar we collectief en individueel doorheen. Prachtig weerspiegeld door de grote elementen buiten ons, met de Bedoeling om deze grootse shift innerlijk in ons te kunnen maken.
Afgelopen periode en komende dagen laten de ‘universele spiegels buiten ons’ perfect georkestreerd zien door welke diepe veranderingen we heen gaan. Deze grootse krachten werken echter ook mee aan de veranderingen zelf en zetten alles in de 3-de dimensie in werking.
Na een aantal zeer essentiële portaal dagen in zowel februari en maart, die veelal van een diepe balancerende werking waren, welke de inleiding waren tot de grootse veranderingen in de komende dagen, vormde zich op 17 maart 2015 een ‘grand cross’ uitlijning tussen Uranus en Pluto.
Zowel de portaaldagen als dit Grand Cross trilden oeroude vastgezette structuren van overleving, dualiteit en afgescheidenheid in ons aan, in een aanzet om deze bewust(er) te gaan worden. Daar waar we bewust worden ontstaat ook ruimte voor inzicht en healing. We dienen eerst de weg van het oude vrij te maken voordat het nieuwe werkelijk wakker en geboren kan worden.
De oude overlevings- en afweermechanismen van het onbewuste systeem in ons, en met name in het eerste en tweede chakra, zijn volledig ‘onder vuur’ komen te liggen. Thema’s als onveiligheid, gebrek aan vertrouwen, niet je eigen kracht en ruimte innemen, ongelijkwaardigheid, leunen op een ander, onzuiverheid, leugens en ongeloof in eigen kracht, en vele vele andere thematieken konden daarbij persoonlijk aangeraakt worden. Vele afweermechanismen als directe projectie, ontkenning, vluchtgedrag, manipulatie, etc. kwamen daarbij ook directer aan het licht en zijn volop uitgespeelt in de afgelopen periode.
Nogmaals, dit alles met de Hogere bedoeling om het onbewuste bewust te maken. En daartoe dienen deze thematieken ten diepste gevoeld en doorleefd te worden. Anders kan het simpelweg niet bewust worden en helen.
De portalen van februari en maart triggerden allerhande van deze oude ballast lagen van eerste, tweede en derde chakra (voor ieder in eigen thematieken), maar bracht ook tevens doorlopend een energie van bewustwording en balancering met zich mee. De frequentie van dit jaar 2015 is de 8, de lemniscaat, die verbonden is met de Oneindigheid, maar ook met Kosmische Balancering van alle polariteiten. Dit is een energie stroom die overal in mee genomen wordt en stimulerend, bewustmakend, balancerend en helend werkt. Maar daarnaast tevens bijzonder uitdagend kan zijn omdat het vraagt om alle polariteit in ons Zelf aan te kijken, te erkennen en omhelzen, waarna het in een gelijkwaardige stroming met elkaar samen gebracht kan worden. Dat is zogezegd het Heilig Huwelijk. En op elk laagje bewustzijn en proces waarin wij polariteiten innerlijk kunnen helen, verenigen en laten samenstromen in de lemniscaat beweging, daar ontstaat het derde principe: het Goddelijk Kind of de Vrije Ruimte voor nieuwe Schepping.
Heel het jaar 2015 is hierop gericht: steeds meer lagen en delen van ons Bewustzijn balanceren waardoor steeds meer Vrije Ruimte kan ontstaan voor nieuwe Creatie. Vanuit Bewustzijn in plaats van vanuit onbewustzijn en oude pijnstructuren!
De maand maart vormt daarin een hoogte punt, met komende dagen als een punt van grote ommekeer, die het gehele jaar door zal gaan werken. Een punt van grote shift in bewustzijnsperspectief en openingen van geheel nieuwe lagen Vrije Ruimte die we gedurende de rest van het jaar steeds dieper in ons Zelf mogen gaan herinneren en gaan verkennen.

Dus eigenlijk zijn we al langere tijd in energetische voorbereiding op de komende dagen en het is heel goed mogelijk dat je dat in persoonlijke processen sterk hebt ervaren. Tegelijkertijd is het ook te zien aan alle gebeurtenissen op wereldschaal, waarbij op vele fronten spanningen lijken op te lopen en oude patronen barsten gaan vertonen. Zo buiten, zo binnen!

Het Grand Cross op 17 maart luidde het startsein in voor de komende dagen, waarop er vele wijzigingen er direct al in werking zijn gezet. Deze uitlijning zorgt voor een ‘vierkant’ verbinding die de dieper gelegen mysteriën van ons Wezen dieper bereikbaar maakt. De resonantie van het vierkant geeft ook aan dat dit alles op aarde geankerd (en dus ervaren) dient te worden, willen we de diepste ompoling van structuren van duaal bewustzijn werkelijk in alle dimensies vormgeven.
Afgelopen woensdag 18 maart waren er ongekend grote zonnevlammen en zonnestormen, welke hun invloed ook op aarde en in je bewustzijn doen gelden. Prachtig dat het uiterlijk ook weer laat zien welke schoonheid het in zich draagt, de Belofte die erin weerspiegeld ligt, in wat deze ‘innerlijke zonnestormen’ ons ook gaan brengen. In delen van Nederland was zelfs het Noorderlicht zichtbaar in prachtige gelige en paarse tinten. Dit is de Belofte aan ons eigen Licht, onze eigen kracht en onze eigen Spirit die bloot gelegd mag gaan worden in alle ‘stormen’ die door ons systeem razen.
De kracht van de zonnevlammen brengt een diep transformerend vuur binnen die enerzijds alles wat in afgelopen periode aangeraakt is, dieper zuivert. Anderzijds zet het ook weer nieuwe diepere lagen in ons bewustzijn aan om vrij te komen. De onderste steen mag boven!
In de frequenties van vandaag, 19-3-15 lichten de energieën van de 1 en 9 sterk op… het volledige initiatiepad (van deze fase van bewustzijnsgroei/ascensie) die naar een voltooiing streeft. Vanuit de 1+9=10 kan een nieuwe start en nieuwe geboorte plaatsvinden, uitgelijnd op de 0-frequeties, de Bron. De nieuwe Bronfrequenties die toegankelijk worden door deze immense ompoling en synchroniciteit van opvolgende grootse gebeurtenissen en wijzigingen. Ook deze worden weer uitgelijnd met de 3, de Heelheid van de Heilige Drie Eenheid, die gelijkwaardig aan elkaar is, en poort is naar onze volledige Godsvonk (belichaming).
Dit alles in voorbereiding op de grote klapper van morgen: de volledige zonne-eclips van 20-3-15.
De eclips die gevormd wordt op lente equinox, de dag waarop dag en nacht exact even lang zijn. En dus Licht en schaduw (ook in ons) volledig met elkaar uitgelijnd en gebalanceerd worden. En die gevormd wordt op nieuwe maan, die altijd een tijd van vernieuwing inluidt. En dan is deze nieuwe maan ook nog eens een super maan, wat inhoudt dat de maan in haar cyclus het dichtst bij de aarde staat. Wat altijd garant staat voor een veel intensere kracht en invloed van de maanenergie.
Zon en maan die samenvloeien in de eclips symboliseren tevens het samenvloeien van mannelijk en vrouwelijk. Weer de Overkoepelende Polariteiten die samen komen (net als gelijkwaardig licht en donker van de equinox). Dus een dubbele bekrachtiging van de balancering van polariteiten!!
De maanfrequenties, resoneren ten diepste ook op onze waterhuishouding, de gevoelslagen, de intuïtieve krachten, het Vrouwelijk aspect.
De zonfrequenties resoneren op ons innerlijk Kosmisch vuur, onze Scheppingskracht, het mannelijke aspect.
De energie van de zonne-eclips gaat dus een mega shift brengen in een balancering van alles wie wij Zijn en alles wat al bewust is en alles wat nog onbewust is (licht en schaduw).
Alles wie wij Zijn en wat wij Zijn zal met elkaar uitgelijnd, gebalanceerd en verbonden worden in het Licht van zon en maan die over elkaar heen schuiven. Letterlijk gesymboliseerd door de schaduw van de maan (gevoelswereld, onbewuste) die voor de zon schuift. De schaduw zal op dat moment ten diepste voelbaar zijn en vanuit dat punt kunnen ompolen naar nieuw Licht.
Alle oude patronen van overleving, aangetrilt in afgelopen periode zullen sterven (is transformatie) wanneer het Licht terugkeert uit de eclips: het nieuwe Licht wordt geboren. Nieuwe Vrije Ruimte, nieuwe schepping, nieuw Bewustzijn mag geboren worden. Met daarmee de mogelijkheid van heel veel nieuwe Potentie van Bewustzijn wat vrij gaat stromen. Hogere gradaties van Bewustzijn dan die voorheen beschikbaar en bereikbaar waren. Die een nog helderder zicht en Licht zullen werpen op alle schaduwpatronen die nog aanwezig zijn. Met name de rest van het jaar zal er doorlopend een voortvloeien van deze energie door alle processen van bewustwording heen gaan stromen, met als onderliggende Bedoeling om al het oude aan het Licht te brengen.

Om deze grootse ompoling en shift dieper te helpen ankeren, kracht bij te zetten en te helpen integreren, volgt direct een dag na de eclips het derde 3-3-portaal (21-3) van dit jaar. De eerdere
3-3 portalen deze maand vormden een krachtige voorbereiding en doorlopend initiatiepad naar het derde 3-3 portaal die in essentie de Bedoeling in zich draagt om ALLES wat nu uitgelijnd, gebalanceerd en versmolten is aan polariteiten, kracht bij te zetten in de geboorte van het nieuwe: het Goddelijk Kind aspect. Nieuwe Vrije Scheppingsruimte, voorbij de dualiteit, vanuit eigen Meesterschap en herinnering aan geïntegreerde Goddelijkheid. Waarmee op vele lagen van bewustzijn de Heilige Drie Eenheid innerlijk hersteld wordt. De Poorten naar Heelheid, de poorten naar de eigen Godsvonk worden daarmee meer toegankelijk en weer betreedbaar. Dit is een collectieve opening, waar iedere individuele Ziel op de eigen Kosmische Timing steeds dieper doorheen zal kunnen gaan, afhankelijk van waar je staat in persoonlijke processen en Zielsevolutie.
Voorgaande 3-3 portalen hebben krachtig aangezet tot steeds diepere balancering en versmelting van polariteiten en de eerste stappen Heilig Huwelijk en ‘geboorte’ van Goddelijk Kind aspecten. Maar dit 3-de
3-3 portaal gaat al deze aangeraakte, geheelde, en door de zonne-eclips dieper omgepoold lagen van Bewustzijn ten diepste helpen ankeren en integreren. In het menselijk bewustzijn van de onderste 3 chakra’s. Daarmee worden poorten geopend om het ook daadwerkelijk (gaandeweg) ten diepste in ‘de stof’, in het dagelijks leven, in jouw mens-zijn te gaan ervaren, belichamen en leven. Je diepste Goddelijkheid die weer herinnert mag worden tot in de basis van je mens-zijn. Voorbij dualiteitsschepping, voorbij afgescheidenheid van de Bron, maar juist IN diepte verbinding met je eigen Gods Bewustzijn!

Ook zondag 22-3 doet daarbij nog een duit in het zakje waarbij de duale scheppingen in je eigen bewustzijn (de oude afweermechanismen en overlevingssystemen) nog verder ‘uiteen gereten’ worden en het juist de Blauwdruk kracht is die dieper aangezet zal worden om voorbij het oude (duale krachten) op te rijzen in Oorspronkelijke Kracht.

Man, man, wat leven we in ongekende tijden. De processen zijn op z’n zachtst gezegd pittig te noemen en vele mensen ervaren dit al tijden, met een toewerken naar de climax van morgen aan toe. Maar ook de komende dagen en weken zullen deze vernieuwing krachtig voelbaar zijn.
Mogelijk ervaar je al een poosje weinig levensvreugde en ervaar je juist meer overleving dan ooit, met de grootse hoeveelheid processen die opspeelden in afgelopen periode. Weet dat dit alles te maken heeft met deze gigantische verschuivingen die collectief (en daarmee ook individueel) gaande zijn. Ja, het is bijzonder uitdagend je eigen schaduw in de ogen te kijken, maar de bereidheid om het te doen getuigd al van voldoende Zelf Liefde en moed om daadwerkelijk een sprong naar enorme vernieuwing in je Zelf te kunnen en mogen maken. En dat wetende en steeds meer voelend, zal de levensvreugde weer doen laten stromen. Omdat we in een ongekende tijd leven waarin Meesterstappen voorwaarts naar eigen Meesterschap en de Schepping van een nieuwe Gouden Tijd op aarde gezet worden.
The return of remembering the Divine Golden Light inside, into embodyment on Earth!

© Willemien Timmer, 19-3-2015

20-3-2015

Super volle maan en volledige zonsverduistering

21-3-2015: Derde 3-3-8 portaal

De energieën van vandaag, extra krachtig na de zonsverduistering, lente equinox, nieuwe maan en grand cross:
Het derde 3-3-8 Portaal
Activaties van de Heilige Drie Eenheid in je eigen basis! Het derde portaal aan frequentie onstroom deze maand.
De energie van vandaag brengt je stimulerende energie om je Hoger Bewustzijn dieper in de stof te brengen voor een diepe belichaming van jouw Zijn in de dagelijkse realiteit: to Walk your Divine Talk!
Een drieluik aan activaties op de 3-3 portalen deze maand zal je helpen een immense verdieping in opening van basis chakra te creëren, waardoor schoonmaak, zuivering en verruiming van oude ballast in dit gebied kan en mag plaats vinden. De oude basis (resonerend op de oude energie) vrijgemaakt wordt om een nieuwe basis (resonerend op de Nieuwe Aarde energie) te gaan activeren. De Goddelijke 3-3 Codering van het Heilig Huwelijk, in verbinding met de lemniscaat (de 8 van 2015) die eveneens resoneert op de Kosmische Balans en Heilige Drie Eenheid, brengen een enorme potentie en ondersteuning in zich mee. Door daar bewust op af te stemmen en deze frequenties vanuit ene veilig veld binnen te halen, kun je enorme stappen groei voorwaarts zetten. Dieper in de belichaming komen, de weg vrij maken van je Hoger Bewustzijn binnen je mens-zijn tot in de basis. Zodat ware Scheppingskracht, manifestatievermogen en ware belichaming van je Goddelijk Bewustzijn steeds dieper kan integreren in je menselijke alledaagse leven.
Walk your Divine Talk!
Elk van deze 3 Portalen binnen de 3-3-8 codering/energie brengt een aanvulling , verdieping en krachtige transmissie en healing voort waardoor je basis chakra dieper geopend en geactiveerd wordt in de nieuwe energieën en je een nieuw fundament voorbij de oude pijn, eenzaamheid, onveiligheid en illusie kunt scheppen in je eigen leven, lijf en bewustzijn.

24-3-15: Derde 6-3-6 portaal

Zie eerdere info van dit portaal

26-3-2015: Derde 8-3-8 portaal

De frequenties van vandaag stimuleren wederom de Blauwdruk van de Heilige Drie Eenheid in zowel Goddelijk Mannelijke als Goddelijk Vrouwelijke Blauwdrukken te wekken. Op wederom diepere lagen. In een balancerende energie waar binnen je beide Overkoepelende Polariteiten velden gekoppeld worden aan en verbonden worden met de stroming van de 8, de lemniscaat. Deze brengt een Goddelijke beweging op gang in je velden van Oneindigheid (je volledige Multidimensionale Zelf, alle lagen dus!) die naar een steeds diepere volkomen balancering toe werkt. Waarmee alle polariteit in jouw bewustzijn (angst-liefde, ego-hart/Ziel, donker-licht, mannelijk-vrouwelijk, hemel-aarde, littekens-heelheid, etc.) dieper met elkaar op lijn gebracht worden.
Daar waar we polariteiten in ons Zelf kunnen balanceren, ontstaat de mogelijkheid om deze met elkaar te laten versmelten in neutraliteit of androgyniteit. Daar ontstaat het derde principe: het Goddelijk Kind, wat een nieuwe Scheppingsruimte is. Nieuwe Heilige Ruimte om opnieuw te scheppen, creëren en je Goddelijke Essentie vorm te geven op alle lagen van Bewustzijn.
Door juist alle lagen incl. 3D steeds dieper in deze trillingen te brengen worden we steeds bewuster hoe ons menselijke stuk ‘slechts’ een verlengstuk is van onze Godsvonk, een uitdrukkingsvorm op het 3D niveau van wie wij in werkelijke Goddelijke Aard zijn.
Wanneer de Heilige Drie Eenheid die in beide polariteiten aanwezig, wakker en geactiveerd is schept dat op alle fronten ruimte voor een her-schepping van wat IS.
(Ja, in je mannelijke en in je vrouwelijke potentieveld liggen ook de man-vrouw-kind coderingen opgeslagen).
Dit geeft nieuwe speelruimte voor diepere bewustwording van wie je Bent in alle lagen en bewustzijnssferen, helpt je ten diepste her-inneren wat jouw Essentie is en hoe de Goddelijke Ordening via jouw Wezen herinnert mag worden.
De energieën van vandaag ondersteunen wederom de krachtige activaties die deze maand binnen de 3-3 Blauwdrukken van je Wezen zijn binnen gestroomd, en lijnen de frequenties van de 8, de Goddelijke Stroming naar Gelijkwaardigheid, met elkaar uit in beide Overkoepelende Polariteiten velden (Mannelijk en Vrouwelijk), waardoor beide Blauwdrukvelden dus dieper met elkaar kunnen gaan verbinden, om vanuit de eigen innerlijke Drie Eenheid binnen het Vrouwelijke Veld, te kunnen verbinden met de Heilige Drie Eenheid binnen het Mannelijke Veld, en andersom. Dat schept de nieuwe gezamenlijke Heilige Ruimte van waaruit het Goddelijk Kind (als optelsom van man-vrouw vereniging) geboren kan worden.
Hoe en in hoe verre dit in jouw bewustzijn manifest zal mogen worden hangt af van je Zielsbedoeling, je Zielevolutie en groei in het nu!

Wat je in elk geval zult mogen ervaren is een krachtige stroming, een naar elkaar toe bewegen van polariteiten en de mogelijkheid om dat wat is te balanceren binnen je Zelf. Dat geldt ook voor de uitlijning tussen Ziel en Mens-zijn in jouw Bewustzijn!
Verrijkende dag, in navolging op voorgaande (vele) essentiële portalen deze maand!

Willemien Timmer, 26-3-2015

30-3-2015: Het 3-0-3 portaal

In de energie stroming van de 3-0-3 codering, die in resonantie is met de 8 (2015) ondervinden we een krachtige ondersteuning in alle activaties die we gedurende deze maand in de 3-3 codering hebben doorlopen. Diepere oprijzende kracht en bewustwording van de Heilige Drie Eenheids verbindingen in zowel Overkoepelend Mannelijke als Vrouwelijke velden.
In de codering van vandaag worden al deze diepere activaties van bewustzijn krachtig met elkaar gebalanceerd in de frequenties van de Bron.
Daarmee komt een diepere ondersteuning en verbinding met de eigen Gods Bron op gang, die je verdere processen binnen de Man- Vrouw velden in de Heilige Drie Eenheid gedurende de rest van je groei verder gaat ondersteunen. Alle groei, heling, bewustwording van de afgelopen (meest essentiele) maand (van dit jaar) krijgt daarmee nog een enorme boost en trillingsverhoging met zich mee.
De frequenties van de 8, de lemniscaat stimuleren de rest van dit jaar een doorlopend proces van balancering van innerlijke polariteiten op alle levels van je Multidimensionale Bewustzijn. Dat wordt nu ook verbonden, in de energie van de 3-0-3 met de processen die deze maand zijn aangezet.

In de afstemming en activatie van vanavond gaan we deze coderingen dieper en bewust ‘binnen halen’ zodat deze ook dieper in en aan onze aarding en menselijke bewustzijnsdelen gekoppeld kunnen worden. Waardoor het geheel niet alleen een Kosmisch en energetische opwaardering van het Zelf wordt, maar zodat deze ook daadwerkelijk voeten in de aarde binnen ons mens-zijn kunnen krijgen. En daarmee werkelijk concreet dieper voelbaar, leefbaar en praktiseerbaar wordt in ons leven van alle dag!

© Willemien Timmer, 26-3-2015

De energie van april 2015

apr15

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

 

4-4 portaal (4-4-15)

De Blauwdruk van de 4-4 codering brengt een diepgaande gronding en versteviging in beide Overkoepelende polariteiten velden (Mannelijk en Vrouwelijke energie en kwaliteiten) in ons bewustzijn aan. De instroom van frequenties is gericht op een subtiele vorm van balancering omdat beide polariteiten/Potentievelden dieper in contact met Moeder Aarde komen, waardoor deze elkaar ook dieper zullen kunnen gaan vinden en zien. Dat betekend dat deze essentiële grondende frequenties (van Kosmische Orde) je zullen helpen bij een dieper doorzien van welke potentie in jouw Wezen al doorwerkt en bewust gemaakt is, en hoe deze zich verhouden tot elkaar (in mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten innerlijk). Maar het levert daarmee ook op aardend niveau een diepere vorm van indaling van hoger bewustzijn in de basis op. Een diepere activatie van het hart (4-de chakra) vanuit de diepere gronding van al je groei en bewustzijn. En van hieruit zul je weer in staat zijn op nog diepere en neutralere lagen je eigen weerstanden, patronen, conditioneringen, etc. in beide potentie/polariteiten velden te kunnen gaan herkennen. Dat geeft krachtige handvaten voor verdere groei. Maar ook de nodige stevigheid, veiligheid en kracht vanuit je eigen basis. En dat schept ruimte voor een diepere belichaming van je eigen Essentie in je alledaagse menselijke bewustzijn en leven.

Het drieluik aan 4-4 portalen deze maand (4-4, 13-4 en 22-4-2015), brengt via elk portaal een bekrachtiging en verdieping van deze processen, stapsgewijs, binnen in je Bewustzijn!

Plus volle maans verduistering!!

Een bijzondere volle ( bloed) maan eclips en 4-4 portaal toe!

Hoewel we de maaneclips niet kunnen zien is de invloed ervan des te sterker voelbaar, in feite al de hele week en ook komende week nog. Dieptelagen van het onbewustzijn zijn en worden daarmee dieper dan ooit aangeraakt ( gevoels- en emotielagen, verdrongen ervaringen en alle oude afscheiding die vorm gegeven is in onbewuste conditioneringen, patronen, overleving,etc). Nog in de ” invloedsfeer” van de recente zon-eclips tydens nieuwe maan en lente equinox, die als 5- de element en middelpunt tussen 4 bloedmanen van 2014 en 2015 manifesteerde. Ook die energie en diepere doorwerking is rechtstreeks verbonden aan de elementen en energie van vandaag: de volle bloedmaan, maan eclips en 4-4 codering.
Het is een vervolg en verdieping die leidt naar nog diepere opening en zuivering van onbewuste velden in ons, een diep transformatieproces waarbij oude energie afgelegd wordt zodat je geboren kan worden in nieuwe lagen van het Authentieke Goddelijke Zelf. De wederopstanding zogezegd, dus ook geen wonder dat al deze fenomenen en energieen op stille zaterdag, een dag voor pasen gelanceerd worden.
Het voelt als een markeringspunt in tijd, deze stille zaterdag, waarop alles even volledig tot stilstand komt, waarna het omgekeerd kan worden als een reset, van waaruit het nieuwe zal gaan stromen. Als de verstilde ruimte tussen twee kosmische ademhalingen in. Ons bewust makend ( uitwerkend, naar voren trekkend) van al dat nog schaduw, oude resonantie, pijn, verdriet, onbalans en/ of onbewust wat nog in ons is…
De energieen en hun effecten op ons bewustzijn zijn van ongekende orde en kunnen dieper gaan dan ooit te voren. Het kan bijzonder confronterend zijn, op alle mogelijke facetten van je leven. Het kan ook solitair aanvoelen, ieder in de eigen cocon, en dat is noodzakelijk om je eigen Zelf in alle facetten zo diep mogelijk te ervaren, aan te kijken en omarmen. In al je schaduw en al je licht. Dat is noodzakelijk om het oude te kunnen omvormen en loslaten wanneer we ons uit onze cocon kunnen losmaken voor wederopstanding in een nieuwe vorm en frequentie van ons Zelf.
De 4-4 frequenties helpen temidden van dit intense proces van opnieuw geboren geboren worden in ons Authentieke Zelf, om de noodzakelijke gronding en stevigheid te kunnen vast houden. In zowel mannelijke als vrouwelijke polariteiten/ blauwdrukvelden. Zodat alle lagen van oude schaduw, onbewustzijn, pijn en illussie die vry komen in ons bewustzijn ook werkelijk vry gemaakt kunnen worden. Maar al wat het aanraakt in jou, dat dat ook diep gegrond wordt. Zodat alle wijzigingen ook werkelijk op aarde komen in jouw lichaam, menselijke stuk en leven.
Want tenslotte gaat het daar ook om: belichaamde, gegronde spiritualiteit, het Authentieke Zijn werkelijk op alle lagen herinneren, belichamen en leven.
Kortom, een pittige tijd waarbij intense processen spelen die je mogelijk in jezelf als in de wereld om je heen ( spiegel) ervaart. Mensen kunnen rare stuiters maken in deze energieen, ook in de opbouw naar vandaag toe, omdat het echt heftig te handlen kan zijn, al deze kosmische wijzigingen die ten diepste ook ” in het vlees” ( het 3D leven) binnen gebracht worden.
We zullen voorbij illussies ( in ons zelf) getrokken worden en zullen deze aankijken om ermee te mogen dealen, dat kan best confronterend zijn.
Wees dus liefdevol naar je Zelf toe, en probeer met de stroming van dat wat IS mee te stromen. Hoe bewuster, hoe beter te behappen!

Willemien Timmer 4-4-2015

Algemeen:

De Blauwdruk activaties en portaal-instroomdagen binnen de potentie en frequentie van 2015 bieden een diep bekrachtigende en balancerende werking aan, waarmee we steeds dieper onze ware Goddelijke Potentie gaan her-inneren, wekken en activeren, maar deze wordt ook immens gestimuleerd om steeds meer naar de aarding toe te gaan. Waardoor we werkelijk in alle facetten van ons mens-zijn onze Goddelijke Essentie steeds dieper gaan ervaren, belichamen en leven. De energieën van 2015 zijn er volledig op gericht om nu steeds dieper onze rechtmatige plek in ons Zelf in te gaan nemen. Dat betekend dat hoger ontwikkeld/herinnert bewustzijn niet enkel een ‘los gegeven’ blijft dat zo nu en dan gevoeld wordt, maar dat het daadwerkelijk gevoeld en geleefd wil gaan worden in alle facetten van ons zijn, dus ook in het emotioneel lichaam, het mentale, het fysieke, en in alle onderdelen van ons menselijk bestaan.
Elke maand en elk afzonderlijk belangrijk portaal, evenals bijzondere hemelverschijnselen en planeet uitlijningen, bieden stappen naar verdere groei hierin aan. Activaties (op afstand) op dergelijke data bieden een diepere opening en dieper verbinden met de Blauwdruk van Alles wat op dat moment mogelijk is. Binnen je eigen potentieel en het collectief, als ook het Goddelijk Potentieel wat in wenst te dalen in de ervaring.
De energie van 2015 is een bijzonder voortstuwende energie om ons steeds dieper in ons eigen Goddelijk potentieel op aarde te helpen brengen.
De Blauwdruk activaties(op afstand of live in de praktijk) bieden krachtige stappen voorwaarts om vanuit een veilige ruimte (groepsveld wat beschermd en afgebakend is) steeds dieper jouw eigen Goddelijke Potentie en mogelijkheden tot belichaming daarvan in je aardse mens-zijn binnen het Grote Geheel te gaan verkennen, ontdekken, herinneren, activeren en integreren.

© Willemien Timmer, maart 2015

 

6-4-6 portaal (6-4-2015)

Dit portaal aan frequentie instroom is een direct vervolg op de eerder binnen gestroomde 4-4 portaal-energieën:
Binnen de frequenties van dit portaal vindt er een ompoling en balancering plaats waar binnen je eigen groeiprocessen en bewustzijn niet alleen dieper gegrond worden, maar ook in een verbinding worden gebracht met de materiele wereld. Dat betekend dat reeds bereikte groei, geopend bewustzijn, helderheid en de vrijgemaakte weg naar je Essentie zich dieper gaan verhouden met je alledaagse 3D leven. De energieën stimuleren een dieper wekken van jouw fysieke coderingen om je man-vrouw kwaliteiten dieper te onderzoeken en bewust te worden hoe deze Goddelijke Potentie zich verhoudt met je dagelijkse leven. Waar kun je je hogere inzichten, groei, bewustzijn al werkelijk dragen, neerzetten en leven in de dagelijkse 3D situaties, en waar nog niet?
De mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten die met elkaar in balans gebracht kunnen worden, kunnen weer dieper met elkaar in een Heilig Huwelijk/versmelting gaan treden waardoor het derde veld, het Goddelijk Kind of de Nieuwe Ruimte zich ook dieper kan gaan manifesteren. Dit wordt tegelijkertijd in de frequenties van vandaag ook dieper in de gronding gebracht, zodat het werkelijk bestaansrecht en fundament krijgt in je leven.
Voor een diepere activatie in je bewustzijn van: Walk your Divine Talk on earth, in daily life and embodyment!

Het drieluik aan 6-4-6 portalen deze maand (6-4, 15-4 en 24-4-2015), brengt via elk portaal een bekrachtiging en verdieping van deze processen, stapsgewijs, binnen in je Bewustzijn!

8-4-8 portaal (8-4-2015)

Dit portaal aan frequentie instroom is een direct vervolg op de eerder binnen gestroomde 4-4 en 6-4-6 portaal-energieën:
De instroom van frequenties van deze portaal dag is opnieuw een met een ‘weegschaal- functie’, een krachtig balancerende energie, die in deze instroom met name gericht is op de Oneindige stroom van het Goddelijke die dieper in beide polariteiten/ potentie velden van Goddelijk mannelijk en vrouwelijk aangezet wordt. Vanuit de Oneindige Stroming, Goddelijke Innerlijke Balans binnen ieder van deze Polariteiten worden ook deze potenties die daarmee vrij komen weer dieper gegrond en verankert. Dat betekend dat door de loop van de portalen deze maand heen, steeds een krachtige opbouw gaande is waarin eerst dieper de aarding neergezet en geactiveerd worde (4-4 energie_. Deze daarna dieper verbonden wordt met de materie/je dagelijks leven (de6-4-6 energie) waarna de poorten zo diep als mogelijk geopend worden om de instroom van Goddelijke Oneindigheid van je Goddelijke Wezen (de 8-4-8 energie) dieper binnen te laten komen. Dat betekend dat het overkoepelende plaatje van al deze portalen en hoe deze zich met elkaar verhouden er een is van een prachtige Goddelijke Dirigentie. De portalen zijn allen onderling met elkaar verbonden en ondersteunen elkaars werking en verdiepen je groei, ontplooiing, gronding en opening van hoger Bewustzijn steeds meer. niets staat los van elkaar, alles is verweven en verbonden met elkaar. Deze portalen weerspiegelen dat prachtig en krachtig.
De 8-4-8 frequenties openen hogere lagen van je Essentie en Goddelijk Bewustzijn en brengen deze dieper dan ooit in je gronding binnen, waarmee dus je hoger bewustzijn letterlijk veel dieper voeten in de aarde (en in je mens-zijn) krijgt. Je hogere inzichten, hoger hart gevoel en oorspronkelijke Blauwdrukken krijgen en creëren steeds meer ruimte in je menselijke leven om het daarin daadwerkelijk te gaan voelen en belichamen (leven). Voorbij gaand dus aan oude patronen, oude resonanties, pijnen en schaduw steeds dieper je Ware Zelf echt op aarde ontdekken en neerzetten.
Een zeer krachtig portaal ook, deze energie, die je echt ook in de Oneindige Stroom van Gods Bewustzijn brengt, maar dan wel gegrond!

Het drieluik aan 8-4-8 portalen deze maand (8-4, 17-4 en 26-4-2015), brengt via elk portaal een bekrachtiging en verdieping van deze processen, stapsgewijs, binnen in je Bewustzijn!

13-4-2015 / tweede 4-4 portaal

Zie ook eerdere info van het 4-4 portaal!!
De energie van vandaag resoneert op de 4-4 energie en op de 13-4 energie. belangrijke en krachtige frequenties die vandaag dus in de energie van e 4 geankerd en geaard mogen gaan worden in ons bewustzijn.
de 13 resoneert op ons volledig 13-voudige Multidimensionale Bewustzijn en dat betekend dat we ons hele potentieel vandaag, in zoverre al beschikbaar en toegankelijk in ons Zelf, kunnen gaan verankeren. Daarmee komen steeds meer Goddelijke of Hoger Bewustzijnskwaliteiten werkelijk in een indaling in je aardse ikje, en alledaagse leven. Dat betekend dat alle groei die je afgelopen periode doorlopen hebt (de ‘shit’ die geruimd is, die onderliggende kwaliteiten hebben bevrijd) dieper toegankelijk wordt voor je menselijk bewustzijn.
Het man-vrouw-kind potentieel in je Blauwdruk komt tot ene diepere erkenning en herinnering, en krijgt meer bestaansrecht op aarde, in jouw leven. De hogere kwaliteiten/Blauwdruk van je man-vrouw-kind aspecten kunnen daarmee de oude littekens in beschadigde man-vrouw-kind energie overschrijven. In zoverre ze reeds doorleeft zijn uiteraard. Ieder aspect (man-vrouw-kind) in ons draagt beschadigingen en oude wonden in zich mee die tot andere uitdrukkingsvormen leiden, van waaruit we overleven i.p.v. leven op aarde, van waaruit we afscheiding en dualiteit ervaren en hoe je in het leven en onze groei staan. Veelal belemmerend en beperkend t.o.v. van ons Zelf omdat het afgesneden gevoel van Spirit in alle 3 aspecten overheerst. Daar waar we steeds dieper onze Heilige Drie Eenheid in ere kunnen herstellen (voorbij de littekens en in de oorspronkelijke Blauwdruk kwaliteiten) en deze ook ankeren en gronden in ons menselijke leven/zijn, daar komen deze hogere kwaliteiten en leven in innerlijke Eenheid i.p.v. afgescheidenheid/vanuit littekens, weer naar de voorgrond.
De 4-4 portalen deze maand bieden hier een krachtige ondersteuning in, om op alle lagen ons reeds geopende Zelf dieper te gronden en neer te zetten, zodat we weer van daar uit kunnen gaan leven, niet alleen energetisch of in hogere afstemmingsmomenten, maar concreet in het dagelijkse leven.

© Willemien Timmer, 13-4-2015

15-4-15 portaal en tweede 6-4-6 portaal

Vervolg en verdieping op het eerste 6-4-6 portaal, met de toevoeging van de 15-4-15 codering: waardoor een extra bekrachtiging wordt neergezet van het manifestatievermogen om de vernieuwing binnen je Zelf echt manifest op aarde te maken. De 15-codering stimuleert deze potentie krachtig in je bewustzijn om wakker te worden (Goddelijke Manifestatiekracht, vanuit Eenheids Bewustzijn).

Derde 4-4 portaal 22-4-2015

Zie de informatie bij het eerste 4-4 portaal!
De 22-energiebiedt een extra toevoeging aan krachtige stimulans voor het wekken van oprijzende kracht binnen je eigen bewustzijn. De kracht om werkelijk dieper uit te rijken in bewustzijn en op te rijzen uit het oude, binnen te stappen in het nieuwe!

Derde 8-4-8 portaal: 26-4-2015

De energie van vandaag: 26-4-2015: het derde 8-4-8 portaal
De energieen van dualiteitsbeleving in de materiele wereld worden dieper gegrond, waardoor we een dieper inzicht kunnen krijgen in de illusies waaraan we ons verbinden en mee identificeren. Om zodoende de achterliggende Ware Frequenties van het oneindige Goddelijke weer te gaan obtdekken, herinneren en integreren. ( energie van 26-4-2015).
De wereld is in shock met alle heftigheden die plaats vinden en de impact die dat heeft op ons emotioneel lichaam en basischakra ( veiligheidsbeleving) zijn dat we ons veelal daarmee nog meer terugtrekken uit het onderste deel van ons lichaam en energie. Onveiligheid en pijn worden getriggerd tot en met en ergens wil een deel van ons bewustzijn dat liever niet ten diepste voelen. Het herinnert ons onbewust aan alle mogelijke eerdere pijn/ onveiligheid ervaringen van de ziel en triggert overlevingspatronen. Echter zolang we daarvan weg blijven zullen we nooit onze onderste chakras werkelijk kunnen belichamen en werkelijk het Goddelijke op aarde manifesteren.
De instroom van portaalenergieen vandaag ondersreund zowel de herinnering aan het Oneindige Goddelijke als een dieper door de onderste chakras heen trekken.
Vanwege het belang van deze innerlijke beweging ( het oude pijnlijke gronden zodat het nieuwe, het Hoddelijke, ruimte krijgt om in te stromen) staat er vanavond nog een afstand activatie gepland.
© Willemien Timmer, april 2015

De energie van mei 2015

mei15

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

1-5-‘15 (Beltane)

De energie van vandaag is 1-5-’15. Oftewel een 15-15 of 6-6 codering.
Prachtige kans om alle vernieuwing ( door groei) in je bewustzijn tot een diepere Eenheid in jezelf en in de materiele wereld te brengen. De kracht om jouw nieuwe Zelf tot manifestatie te brengen in de wereld! Een soort nieuwe geboorte op aarde in je menselijke zelf, van al het bewustzijn wat vrij gekomen is, herinnert is in afgelopen maanden van pittige stormachtige processen. Het mag nu ( deze maand) steeds meer zichtbaar gaan worden in de menselijke realiteit. Zodat het diep gegrond is ( daar werkte april diep in door, alles tot en met en door de basis heen trekken) en hoger bewustzijn werkelijk dieper geleefd kan worden. To walk your Divine Talk on earth!!
Wens ieder een prachtige vernieuwende dag toe in weer een nieuwe fase en nieuwe energie binnen jezelf in groei in bewustwording!
Willemien Timmer
1-5-’15

5-5-15: Het 5-5 portaal!

De 5-5 energieën die deze dag binnen stromen in het collectief bewustzijn en op aarde brengen weer nieuwe mogelijkheden en wekken nieuwe processen binnen ieders bewustzijn.
De 5-5 codering zal een diepe(re) verbinding binnen je Bewustzijn met het Christus Bewustzijn of Eenheidsveld wakker mogen maken.
Dieper ervaren en beleven van jouw eigen Eenheidslicht, welke inmiddels toegankelijk is gemaakt en vrij mag komen, in overeenstemming met jouw unieke groei.
En doordat deze codering uit een dubbel cijfer bestaat, werlt deze in beide Overkoepelende Polariteitenvelden ( mannelijk en vrouwelijk) door.
Dwz dat alle polariteiten binnen ons bewustzijn aangetrild worden in een trillingsverhoging, om voorbij dualiteit, wonden, beperking en onbewustzijn te stsppen in een diepere ervaring van vernieuwing, ontwaken en Eenheid. Waarmee een diepere balans, verbinding en versmelting van polariteit in jezelf mogelijk wordt.
De volle maan van 4-5-15 wordt de volle maan van Ontwaken genoemd, en deze energie heeft ons bewustzijn dieper geopend/ gewekt om nog dieper de 5-5 codering op alle lagen ook binnen te kunnen laten stromen.
Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag en dat is geheel in overeenstemming met de energieen van de 5-5 die binnenstromen vandaag!
De energieën van april 2014 hebben zeer diepe ( vaak onbewuste en pijnlijke) lagen van ons wezen weten te openen en gronden, met name in de onderste chakras, waarmee nieuwe lagen van Eenheidsbewustzijn dieper kunnen gaan indalen in de 55-energie. Zodat het ook echt gegrond kan worden voor belichaming in het mens-zijn.
Met de toevoeging van de kracht van de 5 elementen (aarde-water-vuur-lucht-ether) die de geleidende kracht in zich dragen om deze opening in bewustzijn ook daadwerkelijk naar het menselijk bewustzijn te kunnen trekken. Waarmee tevens jouw Manifestatiekracht dieper aangeraakt en gewekt mag worden.
Een krachtige instroom van energieën zal deze dag voelbaar zijn. En via deze activatie op afstand, vanuit een veilig afgebakend veld, zul je deze energieën ook dieper bewust kunnen ervaren en bewuster binnen halen.
Nieuwe groei in je eigen Eenheidsbewustzijn, gemanifesteerd in je menselijke zijn op aarde komt daarmee tot beschikking!
De drie 5-5 Portalen deze maand brengen hier een steeds verdere verdieping in, om je eigen Christus Bewustzijn steeds bewuster voelbaar te maken via indaling in het fysieke en menselijke bewustzijn!
De drie 5-5 Portalen: 5-5, 14-5 en 23-5

Willemien Timmer, 5-5-15

8-5-2015 / 8-5-8 frequentie

De dag energie mag daar een extra sprankeling en trillingsverhoging aan meegeven die een enorme verdieping en balancering mee mag geven.
De energieën van de lemniscaat ( oneindigheid, Goddelijke Stroming, balancering en versmelting van polariteiten waardoor het derde veld: nieuwe Goddelijke Ruimte, Perspectief of Goddelijk Kind kan ontstaan) in combinatie met de Manifestatiekracht om alle bewustwording, balans, versmelting van polariteiten, Heelheid etc. tot werkelijk diep in je menselijke leven en bewustzijn door de trekken. Een zachte liefdevolle energie die massieve verschuivingen in bewustzijn brengt!!
Een energie die weer ondersteund in het voorwaarts bewegen naar belichaming van onze Essentie, in ons dagelijks leven. Een energie die ondersteund in verzachting en balancering, integratie van alle pittige processen van afgelopen periode, waar ieder op eigen wijze individueel, maar ook collectief, doorheen is gegaan.

10-5-’15 moederdag

Speciaal ingelaste activatie op afstand vanuit een ‘oproep’ van Moeder Aarde en de Kosmos.
Tijdens deze activatie mogen we ons gaan verbinden met de eigen Oer Moeder frequenties, die van Moeder Aarde en van de Kosmos (via de bewustzijnsvelden van Nut, Nekhbet en Wadjet) om ons Goddelijk Vrouwelijk Oer Moeder Bewustzijn dieper te openen, activeren, zuiveren en helen.
De Oermoederfrequenties vragen de aandacht omdat deze velden (in ons en de werelden om ons heen) de Sleutels dragen tot overstijgen en omarmen van dualiteit, een oneindig Onvoorwaardelijke Liefdeskracht en Onvoorwaardelijke Acceptatie in zich dragen.
Kwaliteiten die tegenwoordig vaak ver te zoeken zijn en in je Zelfmisschien ook als minder toegankelijk ervaren worden, gezien alle stormachtige en veelal pittige processen in deze tijdsperiode.
Dieper verbinding met je eigen Oer Moederfrequenties, in uitlijning met hemel en aarde, schept een krachtig dragend veld van dieper geworteld vertrouwen, draagkracht, neutraliteit, acceptatie, compassie en Onvoorwaardelijke Liefde. Waarin we als een Veilige Baarmoeder ons Zelf steeds dieper kunnen en mogen gaan ontdekken.
Het biedt een veld van koestering, troost, heling en verzachting voor die lagen in jou die gekwetst, eenzaam, verkilt of verdrietig zijn.
Het biedt een veld van heelwording aan binnen familielijnen en relatie met de moeder-energie.
Het biedt bescherming bij overprikkeling door de explosieve hoeveelheid aan persoonlijke en collectieve processen die momenteel over de aarde en door bewustzijn razen.

Door in ons Zelf deze Oer Moeder frequenties weer te wekken, te (h)erkennen e eren, bieden we een opening voor het collectief bewustzijn om dat zelfde te doen (ieder op eigen Kosmische Timing).
Door de Oer Moeder frequenties van Gaia e (h)erkennen, eren en herinneren bieden we een krachtige opening voor doorstroming en verbinding met haar wezen, waardoor we ons veel dieper gedragen voelen in wie we Zijn op alle lagen, ook in je menselijk alledaags leven.

14-5-15 / tweede 5-5 portaal:

De energie van vandaag resoneert op de 14-5 oftewel 5-5 frequentie. ( De tweede keer deze maand) en dat gaat over de Eenheidsenergie of Christusbewustzijn. Wat een prachtige combinatie met Hemelvaart ( in het Engels Ascension day).
De energie van vandaag wordt dus extra omhoog getild door deze combinatie van energieen. Dit creeert grote openingen in het bewustzijn waardoor we makkelijker in contact met ons eigen Eenheidsbewustzijn kunnen komen. Mede doordat wereldwijd vele christenen stilstaan bij of ( vaak onbewust) afgestemd zijn op de hemelvaart. Dit schept beweging in de collectieve velden en zodoende nieuwe mogelijkheden en openingen.
De energie die vandaag instroomt, de 5-5 codering, is een enorme trillingsverhoging waardoor je letterlijk in hogere bewustzijnslagen van jezelf gebracht kan worden. Waardoor je meer helderheid, hart, inzicht, dieper gevoel kunt gaan ervaren. Je wordt als het ware even opgetild boven de illusies van de 3D en dualiteit ( temidden van het leven in 3D) om dieper te ervaren wie je vanuit Eenheids/ Christusbewustzijn Bent! Je kunt dus letterlijk een dieper stuk balans ( voorbij polariteiten) ervaren die je voorbij de sluiers van beperkt bewustzijn helpt kijken en ervaren. Ik ervaar dit altyd als een Belofte aan het collectief, waarbij we dieper aan ons Ware Goddelijke Zelf herinnert worden.
Het mooie is dat de 5-5 codering een energie in zich draagt die niet alleen trilling verhogend ( ascenderend) in zich draagt, maar ook een neerdalende energie ( descenderend). Omdat de resonantie van de 5 ook de energie van manifestariekracht in zich draagt en verbinding kent met de 5 elementen. Dankzij de 5 elementen kan het Goddelijke in ons en in Al Wat Is, zich manifesteren op aarde, in de derde dimensie.
Dus de energie van vandaag helpt ons de ervaring van en herinnering aan onze eigen Christus resonantie dieper in de stof te brengen. In je menselijk aardse lijf en leven.
Daarnaast resoneert ook de energie van de 14 mee vandaag. Die resoneert op de Oorspronkelijke Mannelijke Blauwdruk ( het 14-de deel van Osiris) die in ons 3D en 4D bewustzijn beschadigd is, wat zorgt voor zoveel vlucht-, afweer- en overlevingsmechanismen. Waardoor we de ware Goddelijk Mannelijke Blauwdryk (ook Christus Bewustzijn) niet meer kunnen ervaren op aarde. En waardoor het moeizaam gaat om de oude littekens te overstijgen ( om tot werkelijke belichaamde herinnering te komen, tot overgave, tot oorspronkelijje Scheppingskracht, handelen en Zijn vanuit ons Goddelijk Potentieel, etc).
Dit, en nog veel meer mag vandaag dieper ons bewustzijn en ervaringswereld binnen stromen.

15-5-15 / 6-5-6 portaal

Op de flow van de energie van vandaag, na de geweldige energieën van gisteren. De energie van vandaag resoneert op een diep balancerende energie (6-5-6) die ons bewustzijn zal prikkelen, stimuleren en activeren om dieper de manifestatie van Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijke velden (in balans en verbinding) in de ‘stof’, op aarde dus te gaan leven.
De velden van Christus Bewustzijn/ Eenheids Bewustzijn die gisteren tijdens hemelvaart en tweede 5-5 Portaal geactiveerd zijn, zijn daarin de dragende kracht van nieuw fundament: hogere frequenties van Bewustzijn die dieper geankerd zijn in ons mens-zijn, waardoor we steeds dieper ons Goddelijk Zijn kunnen manifesteren in alles wie we zijn en alles wat w doen!
Vandaag geldt een krachtige balancerende energie die helpt om daadwerkelijk dieper in te dalen (met hoger bewustzijn) in ons aardse alledaagse leven en ons fysieke lichaam. Dat kan leiden tot grote fysieke schoonmaak, wanneer er ruimte gecreert wordt in je celbewustzijn en DNA om je eigen Licht weer dieper te ervaren in het fysieke. Voorbereidingen dus op alle lagen incl. het fysieke om jouw Hemel op aarde te kunnen belichamen en leven!
© Willemien Timmer, 15-5-15/ 6-5-6

23-5-’15 / derde 5-5 portaal

Zie eerdere 5-5 portalen.
Toevoeging:
Het derde 5-5 portaal markeert een afsluitende energie van deze 5-5 portalen deze maand en na enorme openingen en ompoling van het tweede 5-5 portaal zal het derde portaal zeker een diep integrerende werking hebben. En zal helpen om nog dieper je eigen dualiteit te ontstijgen/overstijgen om in diepere verbinding met je Heilige Drie Eenheid (innerlijk) te kunnen gaan komen.
© Willemien Timmer 23-5-‘15

24-5-’15 / 6-5-6 portaal en pinksteren

De energie van vandaag: In de energie van deze 6-5-6 frequentie mag alle geïntegreerde groei weer dieper in een balancering met de materie, je dagelijks leven komen, zodat datgene wat energetisch al vrijgemaakt is, ook daadwerkelijk in kan dalen en in de stof belichaamd mag worden!
‘Uitstorting’ van de ‘Heilige Geest’ zoals religie dat noemt bij Pinksteren, is het indalen van eigen delen van je Holy Spirit dieper in de belichaming!!
Dat is exact ook waar de energie van deze dag in codering (6-5-6) op resoneert! De energie zal je helpen om steeds dieper je Hoger Licht werkelijk te verbinden, balanceren en verankeren in je menselijk bewustzijn, zodat je werkelijk dat wat al gewekt en geactiveerd is, ook concreet kunt leven in het hier en nu!
Het krijgt meer handvaten juist door belichaming, waardoor het niet bij ‘praatjes’ of intenties blijft, maar je daadwerkelijk je bewuste Zijn werkelijk op aarde vormgeeft, des te dieper herinnert wie jij Bent en dat ook werkelijk voorleeft!
To Walk your Divine Talk on Earth!
© Willemien Timmer, 24-5-’15

 

De energie van juni 2015

juni15

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

Juni algemeen:

En dan zijn we ineens alweer in de 6-de maand van het jaar, wat vliegt de tijd.
Een maand waarin de energie van de 6 centraal staat en indirect ook de 6-6. Pittige energieën die echt gaan helpen alle groei die er al is, of eigen gemaakt of doorgewerkt is in voorgaande maanden, echt te helpen binnen brengen in de materiële wereld (3D). Het speelveld van groei zal dus meer dan ooit op aarde, in de ‘materie’ gespeeld worden. Dat kan enerzijds pittig en uitdagend zijn, anderzijds resulteren in een krachtig neerzetten van jouw Licht en bewustzijn in de wereld, in je alledaagse leven! Het gaat nu echt om een stukje dieper je eigen Hemel op Aarde neerzetten en belichamen, van daaruit ook leven dus!
Ik ben benieuwd waar dat deze maand toe mag leiden…. krachtige stappen voorwaarts in dieper gronden van je hoger Bewustzijn, gegronde spiritualiteit die op dagelijkse basis krachtige handen en voeten mag krijgen in het dagelijks leven. Echt je innerlijke wijsheid, zuiverheid, hartkracht en Zijn gaan leven! Vrijer worden van illusies van het ego die nog hoogtij viert en dieper ankeren in je eigen hart!
Het gaat om een vernieuwende en verdiepende stap in Aards Meesterschap!!
To walk your Divine Talk on Earth!
I wish you a blessed month!
©Willemien Timmer 1-6-15

1-6-15

In deze tijdsperiode waarin de onderste chakralagen diep aangetrild worden om verder te openen en zuiveren, daar komt er letterlijk een hoop chaos los. oude patronen, angsten, ego, verlangens, jaloezieën, overlevingssystemen, zelfondermijning, en innerlijke saboteurs voeren strijd met alle in ons ontwakende hogere bewustzijnslagen. De Innerlijke ‘demonen’ zijn gewekt, daar waar we al zovele eeuwen en ook in dit leven angstig uit weg willen blijven.
En nu, in de energieën van deze tijd, pushed onze Ziel ons dieper en dieper rechtstreeks deze velden van ons onbewuste in. Dat dat beangstigend, confronterend en pijnlijk kan zijn moge duidelijk zijn. Kijk maar naar de wereld om je heen. Deze weerspiegeld perfect alle vormen van onderdrukking, slavernij, angst en overheerstend ego die ook in ieders individuele bewustzijn aangeraakt kunnen worden. De buitenwereld weerspiegeld het collectief bewustzijn, waar we allen deel van zijn. En dus zijn ook al deze chaos, aanval of vlucht reacties ergens een deel van ons. Ieder kent eigen ingangen en thematieken in dergelijke thematieken, het ene meer dan het ander. Maar niemand is er vrij van. We hebben deze ‘shit’ voornamelijk opgeslagen in de onderste twee chakra’s en juist deze worden de afgelopen maanden dusdanig uitgedaagd door de energieën om verder te openen om ze te zuiveren. Dat betekend dealen met je eigen ‘shit’ en oude onverwerkte emoties, egolagen, verwachtingspatronen, angsten, overleving en noem maar op.
Dat kan werkelijk een pittige innerlijke strijd zijn, waarbij velen nog niet (durven) kiezen deze ook daadwerkelijk aan te gaan. de afweermechanismen staan op scherp en projecties, vluchtgedrag, aanval gedrag, en meer zijn volop in ‘oorlog’. Daar waar je dat nog niet innerlijk durft aan te gaan, daar worden het automatisch projecties naar de buitenwereld. Dat is de oude groef in de plaat, dat wat we gewend zijn te doen, wat we ons zelf hebben aangeleerd in vele incarnaties van overleven.
De energie van de Ziel en van deze tijd echter wenst ons menselijk bewustzijn te bevrijden, voor een ompoling van overleven naar leven. van slachtoffer zijn naar schepper worden!
Daarvoor ligt in elke situatie de uitnodiging van de Ziel: durf je naar binnen te gaan, te kijken wat je al aan durft te kijken, durft aan te gaan, durft te omarmen en helen. Wat spiegelen situaties in je leven je? Waar zit jij in de oude groef op de plaat? En waar kun je een ‘nieuwe groef’ gaan creëren? Waar kies je voor het oude, en aar voor het nieuwe? Voor ego of Ziel?
Deze tijd is uiterst uitdagend voor velen, en voor het collectief bewustzijn. Vraagt moed en doorzettingsvermogen, eerlijk naar je Zelf en jouw ‘shit’ kijken en dealen met wat zich aandient. Niet vanuit slachtofferschap, maar vanuit innerlijke kracht (zelfs al voel je die nog even niet) en datgene wat je al bereikt hebt aan groei, zelfvertrouwen, zicht, ervaring en wijsheid.
Je wordt uitgedaagd alles uit de kast te trekken van eerder geleerde groeilessen en deze in te zetten. Deze 6-de maand (resonerend op de materiële wereld) is er een van ‘de examenklas’. Pas toe wat je weet, durf lef te hebben, durf te vergeven, durf oude overtuigingen los te laten, durf verder te kijken dan je 3D neus en aangeleerde patronen lang zijn. Durf jij te kijken welke ballast er ligt in jouw onderste chakra’s?
We staan er midden in! Des te eerlijker je alle processen bij je Zelf houdt, en vanuit je hart onderzoekt, des te grotere stappen voorwaarts kun je maken in geaard Meesterschap en gegrond en belichaamd bewustzijn!
Ben jij klaar voor de uitdagingen van deze tijd?
© Willemien Timmer, 1-6-’15

6-6-15 (eerste 6-6-6 portaal)

De energie van vandaag:

De energie die instroomt gedurende deze dag (en uitgelicht wordt binnen deze activatie) is die van de 666. Een codering in energie die voor vele gelovigen een nogal diepe (angst) lading heeft. Ook collectief kleeft er daarmee een belasting op deze energie. Ongeacht of je nu wel of niet gelovig bent in dit leven, kan deze codering een onbewuste trigger zijn waardoor je angsten onbewust blijft vast houden.
De 666 codering resoneert op de diepste materie (de aardse realiteit) en dat is hoe dan ook waar vele Zielen in geïncarneerde vorm angst voor kennen.
De 666 codering verbind ons op drievoudig niveau dieper met de onderste 3 chakra’s en daarmee met de aardse realiteit. Daar waar we vanuit Essentie bezien onze Goddelijke Vonk mogen gaan herinneren, waardoor we de oude littekens en wonden, de afgescheidenheid en dualiteit kunnen doorprikken en helen.
De energie van deze dag, en van de activatie die we vanuit deze energie vanavond organiseren, zal in je de diepere Oorspronkelijke Blauwdruk van de materiële wereld, de 3D aarde gaan aantrillen. Daarmee worden de onderste chakra’s nog dieper geopend zodat opgeslagen ballast vrij kan gaan komen. (Vanuit de beschadigde, illusionaire 3D beleving en velden).
Doordat de Oorspronkelijke Blauwdruk van Moeder Aarde daar doorheen gaat trillen, levert dat een immense stroming aan zuivering en heling op, maar ook herinnering (voor wie daar aan toe zijn, of in die mate die past bij je groei in het nu) aan de Oorspronkelijke Bedoeling van de aarde.
Je kan dus ook meer en meer van de Missie van het Planetair Bewustzijn, en jouw Zielenrollen daar in gaan herinneren. Dat kan ook door resoneren in het herinneren van jouw Taken en Bedoeling/Missie voor dit leven en jouw afspraken met het Planetair Bewustzijn.
Anderzijds zal het niet alleen zuiverend werken, doordat je onderste chakra’s dieper geopend worden en doorstromen, waardoor oude pijnlagen en angsten vrij kunnen komen en afvoeren. Maar zul je mogelijk ook de angst voor het op aarde zijn stap voor stap dieper kunnen helen. Deze angst is ook collectief aanwezig, maar ook voor velen individueel, en veelal onbewust.
© Willemien Timmer, juni 2015

8-6-2015 (8-6-8 portaal)

8-6-8 Portaal: van dualiteit naar verbondenheid
De instroom van energieën van deze portaal dag is er weer een van een krachtige Kosmische Balancering. De energie van een weegschaal-functie is opgenomen in deze codering waardoor de kracht van de 8,de lemniscaat eenkrachtige doorwerking gaat brengen op de krachten van de 6, die centraal staan deze maand: de materiele wereld, ons 3D leven en ons aardse ikje.
Dat betekend dat de energieën van de oneindigheid, Kosmische Balans tussen alle polariteitenvelden dieper gaan binnen stromen in de materiële wereld(beleving) van ons aardse zelf. er worden verbindingen gemaakt vanuit Goddelijk bewustzijn naar ons aardse menselijke bewustzijn en daarin wordt een beweging gebracht om deze uiterste polariteiten dieper met elkaar te gaan verbinden en balanceren.
Dat betekend een doorwerking op alle lagen van ons Multidimensionale Zijn in balancering van polariteiten. Denken-voelen, mens zijn- Goddelijk wezen Zijn, mannelijk -vrouwelijke energie velden en potenties, onbewustzijn- bewustzijn, angst- liefde, licht- schaduw, etc.
Alle mogelijke polariteiten die je ontmoet in je aardse leven, waar je (innerlijk) mee worstelt, die je geprojecteerd ziet in de wereld/ beleving van je dagelijks leven krijgen daarmee meer de focus.
waarin ben jij nog niet in balans in jezelf? Waar ligt wel de wens je Hoger Zelf/Bewustzijn te leven maar waar lukt dat nog niet? Waar kun je je hogere inzichten nog geen vorm geven op aarde? Waar kun je nog geen hartenergie werkelijk belichamen in het dagelijks leven? (Ook al ligt je focus en streven daar wel).
Waar overheersen oude verwachtingspatronen, overleving, denken, emoties, of wat dan ook nog, waardoor je minder goed het Goddelijke in jezelf kunt verstaan?
Al deze lagen zullen dieper uitgelicht kunnen worden, meer naar de voorgrond kunnen treden of dieper in je aangeraakt kunnen worden. Daar waar nog onbalans is dat komt in de spotlight te staan binnen deze energie instroom. Heel concreet en aan het dagelijks leven gekoppeld ook, voor mijn gevoel. Omdat de resonantie van de 6 daarop gericht is: hoe manifesteert iets zich in de materiële/3D wereld. Dat is afgestemd op wat er nog in het onbewuste het sterkste aanwezig is.

De energie van vandaag helpt daarin meer sluiers te lichten en je bewustzijn te prikkelen en wakker te maken voor die velden van onbalans in onszelf die nog niet zichtbaar zijn, maar die wel van invloed zijn op hoe wij het leven ervaren, wat we aantrekken in het leven en waarin nog groei ligt om dieper in lijn met Spirit te kunnen gaan leven.

De activatie van vanavond zal dan ook hierop gericht zijn: hoe kunnen we dieper door onze eigen dualiteit heen gaan naar verbondenheid met Al Wie we Zijn.
Waar kunnen we lagen, velden en bewustzijnsfrequenties verbinden, helen en balanceren, zodat we in diepere verbondenheid met ons Zelf komen. En van daaruit in ene diepere verbondenheid met het leven zelf komen, op Kosmisch/Goddelijk en aards niveau. Hoe brengen we alles in verbinding met elkaar, zodat we op aarde ook steeds dieper werkelijk ons Goddelijk zijn tot manifestatie en uitdrukking kunnen brengen….

© Willemien Timmer, 6-6-’15 (6-6-6 portaal)

8-6-2015 (8-6-8 portaal)

De instroom van energieën van deze portaal dag is er weer een van een krachtige Kosmische Balancering. De energie van een weegschaal-functie is opgenomen in deze codering waardoor de kracht van de 8,de lemniscaat een krachtige doorwerking gaat brengen op de krachten van de 6, die centraal staan deze maand: de materiële wereld, ons 3D leven en ons aardse ikje.
Dat betekend dat de energieën van de oneindigheid, Kosmische Balans tussen alle polariteitenvelden dieper gaan binnen stromen in de materiële wereld(beleving) van ons aardse zelf. er worden verbindingen gemaakt vanuit Goddelijk bewustzijn naar ons aardse menselijke bewustzijn en daarin wordt een beweging gebracht om deze uiterste polariteiten dieper met elkaar te gaan verbinden en balanceren.
Dat betekend een doorwerking op alle lagen van ons Multidimensionale Zijn in balancering van polariteiten. Denken-voelen, mens zijn- Goddelijk wezen Zijn, mannelijk -vrouwelijke energie velden en potenties, onbewustzijn- bewustzijn, angst- liefde, licht- schaduw, etc.
Alle mogelijke polariteiten die je ontmoet in je aardse leven, waar je (innerlijk) mee worstelt, die je geprojecteerd ziet in de wereld/ beleving van je dagelijks leven krijgen daarmee meer de focus.
waarin ben jij nog niet in balans in jezelf? Waar ligt wel de wens je Hoger Zelf/Bewustzijn te leven maar waar lukt dat nog niet? Waar kun je je hogere inzichten nog geen vorm geven op aarde? Waar kun je nog geen hartenergie werkelijk belichamen in het dagelijks leven? (Ook al ligt je focus en streven daar wel).
Waar overheersen oude verwachtingspatronen, overleving, denken, emoties, of wat dan ook nog, waardoor je minder goed het Goddelijke in jezelf kunt verstaan?
Al deze lagen zullen dieper uitgelicht kunnen worden, meer naar de voorgrond kunnen treden of dieper in je aangeraakt kunnen worden. Daar waar nog onbalans is dat komt in de spotlight te staan binnen deze energie instroom. Heel concreet en aan het dagelijks leven gekoppeld ook, voor mijn gevoel. Omdat de resonantie van de 6 daarop gericht is: hoe manifesteert iets zich in de materiële/3D wereld. Dat is afgestemd op wat er nog in het onbewuste het sterkste aanwezig is.
De energie van vandaag helpt daarin meer sluiers te lichten en je bewustzijn te prikkelen en wakker te maken voor die velden van onbalans in onszelf die nog niet zichtbaar zijn, maar die wel van invloed zijn op hoe wij het leven ervaren, wat we aantrekken in het leven en waarin nog groei ligt om dieper in lijn met Spirit te kunnen gaan leven.
De activatie van vanavond zal dan ook hierop gericht zijn: hoe kunnen we dieper door onze eigen dualiteit heen gaan naar verbondenheid met Al Wie we Zijn.
Waar kunnen we lagen, velden en bewustzijnsfrequenties verbinden, helen en balanceren, zodat we in diepere verbondenheid met ons Zelf komen. En van daaruit in ene diepere verbondenheid met het leven zelf komen, op Kosmisch/Goddelijk en aards niveau. Hoe brengen we alles in verbinding met elkaar, zodat we op aarde ook steeds dieper werkelijk ons Goddelijk zijn tot manifestatie en uitdrukking kunnen brengen….
© Willemien Timmer, 6-6-’15 (6-6-6 portaal)

 

21-6-’15 zonnewende of zomer equinox

In de energie van de zonnewende of zomer equinox, die een even lange dag als nacht markeert, zullen er prachtige, krachtige nieuwe energieën mogen gaan binnenstromen op aarde en in ons bewustzijn.
De energie instroom op deze dag is van een bijzondere en krachtige aard, waarbij de energie van polariteiten in een diepere versmelting komen met elkaar, zodat een derde Veld van nieuwe Creatie kan ontstaan die ten diepste gegrond en geankerd kan worden in de aardse energie en materiele leefwereld.

De trilling codering van deze dag brengt een immense upgrade van bewustzijn en helpt alles wat nog op polariteit in je resoneert in het nu, naar een diepere verbinding met elkaar. En opent daarmee nieuwe velden van mogelijkheden.
De energie van de 2 (die enerzijds staat voor dualiteit, anderzijds voor mannelijke energie) verbind zich met de 1 (die enerzijds staat voor Eenheid, vernieuwing en anderzijds staat voor de vrouwelijke energie). Nummerologisch gezien vormen deze twee een 3: het Heilig Huwelijk waarbij polariteiten met elkaar balanceren, verbinden en versmelten waaruit de Heilige Drie Eenheid ontstaat. (Ook wel het Goddelijk Kind of Horus genoemd. Het is het hogere/Overkoepelender Perspectief en de nieuwe Ruimte of trilling).
De energieën van polariteit (de 2) en Eenheid (de 1) verbinden zich met elkaar en versmelten met elkaar in een Heilig Huwelijk (de 3). Deze schepping van een derde veld is een trillings upgrade naar een nieuw Speelveld, hogere trilling en nieuwe Ruimte voor nieuwe Schepping.

Deze energieën verhouden zich tot de 6-6 codering, waarin de energie van de maand juni (6) zich verbind met de energie van ’15 (=6). Wat inhoudt dat de energieën die vrij komen ook ten diepste gegrond gaan worden in de materiele wereld. Het wordt dus letterlijk op aarde gebracht.
Anderzijds verhoud ook de verbinding met de codering 3-6-8 zich binnen deze datum. Waarbij de 8 (2015) resoneert op de Kosmische Balans, de oneindigheid, de lemniscaat.
De Lemniscaat die ook weer beide polariteitenvelden met elkaar verbind in een vloeiende beweging van gelijkwaardigheid, doorstroom en verbinding. Wat leidt tot een versmelting/ Heilig Huwelijk met in het centrale middelpunt van de lemniscaat het ‘kruispunt’ waar het Derde Principe ontstaat: de nieuwe Creatie of Scheppingsruimte.

Juist door de energieën van de 6 die sterk centraal staan wordt alles wat aan polariteit met elkaar samen gebracht kan worden diep in de verbinding met 3D en de aarde, ons leven en lichaam gebracht en gegrond zodat het weer toegankelijk wordt in ons menselijke ikje.

Alle polariteitenvelden die op dit moment aan de orde zijn in jouw groei worden daarin meegenomen, om je op al die lagen dus naar een hogere trilling te helpen trekken. Inclusief de energieën van hemel en aarde, dag- nacht, mannelijk-vrouwelijk, angst-liefde, boven-beneden, schaduw-licht, etc.
Het legt alles wat in je IS verder bloot en biedt daarmee een kans op enorme vernieuwing, heling van het oude afgescheidene en dieper ever-een-iging met je Zelf op alle lagen.

De energieën van de zonnewende die de gelijkwaardige verdeling van dag en nacht in zich draagt, is dus een immense poort naar een gelijkwaardiger verbinding, balancering en versmelting van polariteiten, waarmee ons Goddelijk bewustzijn dieper met het aardse ikje en aardse leven kan versmelten.
Al je ballast en kwaliteitenvelden worden aangeraakt in deze trillingen om dieper met elkaar te gaan verhouden en verbinden. Dat levert een immense stap voorwaarts in Zelf Realisatie en herinnering aan je Goddelijke Essentie (op aarde) op.

Vanuit de energie van de zonnewende zullen wij met elkaar in gelijkwaardigheid en verbinding een krachtig veld gaan scheppen via een kristallen labyrint. Een Heilig Inwijdingspad welke je binnen je Zelf mag gaan bewandelen.
Het labyrint, wat resoneert op het 7-voudig inwijdingspad, zal je helpen om heel bewust de energieën instroom, wijzigingen en mogelijkheden van het nu te ervaren. In resonantie met alles wat in je is. Alle ballast en kwaliteiten op alle 7 chakrale lagen en daaraan gekoppelde dimensielagen zullen nader (letterlijk) doorlopen en onderzocht kunnen worden. Dat schept veel nieuw bewustzijn/wording van wat er in jouw groei aan de orde is. waar nog heling nodig is en waar kwaliteiten liggen te wachten om gegrond en belichaamd te worden.
In verbinding met hemel en aarde, kristallen, elkaar, lichtbegeleiding en Al Wat Is zullen we heel bewust dit inwijdingspad gaan bewandelen. Daar waar we bewust alle 7 chakralagen met alle daaraan verbonden velden (kwaliteiten en ballast) gaan ervaren in het licht van de energie van deze zonnewende, zal een veel bewuster ervaren mogen zijn van welke polariteiten nog in ons werkzaam zijn, hoe deze te helen en te verbinden. Zodat ook in ons deze codering van 3-6-6 en 3-6-8 ten diepte door kan werken, op bewust niveau. Zodat in ons een knop kan omgaan, daar waar polariteiten met elkaar kunnen versmelten, zodat we laag na laag een Heilige Drie Eenheid kunnen creëren die de nieuwe Creatievelden schept, die vernieuwing, hogere trilling en diepere bewustwording in ons alledaagse menselijk bewustzijn inbrengen.
Daarmee brengen we steeds dieper ons Goddelijk Potentie veld op aarde, in ons alledaagse leven en kunnen we een hele stap voorwaarts zetten in een nieuw Scheppingsveld en nieuwe trilling in de Realisatie van Meesterschap op aarde.

De energie van de kristallen die het Licht van Eenheid in ons bewustzijn aantrillen in herinnering, in een aards ‘jasje’, werkt bijzonder krachtig door binnen al deze resonanties. En biedt een prachtige ondersteuning en gelijkwaardige samenwerkingsmogelijkheid om voor ons Zelf en het Collectief Bewustzijn te helpen om alle frequenties van de zonnewende te ankeren op aarde.
Loslaten van het oude, duale en belemmerende in onze energie, en ruimte voor vernieuwing, herinnering en nieuwe creatie.
Er kunnen in deze energieën werkelijk ‘knoppen om gaan’ waardoor oude deuren sluiten en nieuwe deuren in bewustzijn zich openen. Je betreed een heel nieuwe (hogere) trilling van je Zelf, op alle lagen van bewustzijn!
Krachtige stappen voorwaarts in een gegrond Meesterschap en Zelf Realisatie op aarde!

© Willemien Timmer, 20-6-‘15

24-6-15 / derde 6-6-6 portaal

De energie van vandaag resoneert voor de derde keer deze maand op de 666 energie. Opnieuw een verdieping van de eerdere portalen deze maand, die diepe wijzigingen energetisch hebben gebracht.
Recente zonnewende en zonnevlam activiteit doen nog een extra duit in het zakje. Diepe transformaties tot op het aardse vlak om steeds meer opening en zuivering ook op het aardse/3D vlak neer te zetten. Zodat we steeds dieper geopend worden om ons hoger bewustzijn en ware hart echt in het dagelijks leven beschikbaar te hebben. Dit derde portaal is een bekrachtiging en verdieping van de voorgaande twee, begin en midden van deze maand. Om de puntjes op de i te zetten. En nog een energiestoot mee te geven om ons voor te bereiden sttaks de scheppende energie van de 7, juli, binnen te gaan.
De afstand activatie van vanavond zal nog veel dieper op deze energieen en processen ingaan.
Het derde 6-6-6 Portaal: zie verder info van het eerste 6-6-6.
© Willemien Timmer 24-6-15

 

De energie van juli 2015

juli15

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

4-7-2015

Dat is het enige wat er echt toe doet, en nog niet zo simpel als dat het klinkt of lijkt!!
Geen fratsen, geen poeha, geen (ego gerelateerde) ritueeltjes….
“Gewoon” Zijn wie je in essentie bent, de authentieke jij, zonder franjes, in volledige acceptatie van ALLES wat in je is! (Zonder enig oordeel!)
Al het andere is slechts een afleidende factor, waar we ons Zelf vaak in verliezen of vastzetten vanuit onbewuste identificaties. Denkend dat we groeien, liefdevol zijn, leven vanuit hart en licht.
De pure naakte jij IS Liefde, IS Licht. Dat is Goddelijk.
Maar kun en durf je daar werkelijk contact mee maken? En kun en durf je dat werkelijk te leven in alle situaties van elke dag?
Kan en durf jij werkelijk te Zijn?
Staat werkelijk jouw diepste Essentie aan het roer van het leven, in pure naaktheid zonder franjes? Of zijn het stiekum toch de ” oude stemmetjes” die je leven sturen?
©Willemien Timmer, 4-7-’15

7-7-15/ 7-7 portaal

De energie van het 7-7 portaal vandaag:
De kracht en potentie van onze vrouwelijke energie, die dieper (h)erkend, herinnert, gevoeld, omarmt en bekrachtigd mag worden.
De kracht van onze vrouwelijke energie omvat in blauwdruk o.a. de potentie tot acceptatie, vergeving, compassie, liefde, omarming, helend vermogen, leven vanuit je hart, gevoel en intuitie, ontvankelijk zijn en gehoor geven aan je Ziel, je innerlijke drive, je passie, je missie.
Deze en meer kwaliteten van je vrouwelijke blauwdruk mogen gedurende deze portaaldag dieper gewekt, geopend en geactiveerd worden door de kosmische instroom aan energieen. Centraal daarbij staan ook de potentie van het verbindende aspect, wat het vrouwelijke in zich draagt en de scheppende kracht van het vrouwelijke.
Daar waar je deze kwaliteiten ( deels) al leeft, zullen nieuwe lagen van bewustzijn/wording in je aangeraakt mogen worden. Om nieuwe verdere groei te activeren, verdieping en integratie.
Daar waar we steeds dieper vanuit het hart gaan leven, in omarming van alles wie we Zijn ( vrouwelijke kracht), daar kunnen we steeds dieper mannelijke en vrouwelijke krachten in ons verenigen en dualiteit overstijgen. en de Heilige Drie Eenheid innerlijk weer herinneren.
Het geheelde vrouwelijke is de Sleutel tot heelwording van het geheelde mannelijke en het totaal!!
©Willemien Timmer 6-7-15

15-7-15 portaal of 6-7-6 portaal

Transformerende, balancerende 15-7-15 dag gewenst iedereen!!
De energie van vandaag in het kort:
Enerzijds: de energie van vernieuwing, activatie en Eenheidsbewustzijn die in mannelijke en vrouwelijke polariteit (in ons) gebalanceerd worden. met als centrale sleutel de Vrouwelijke Scheppingskracht, die zorgt voor deze balancering.
Anderzijds: zijn het de materiële/stoffelijke energieën van zowel mannelijke als vrouwelijke polariteit die in het aardse mens-zijn dieper uitgelijnd en gebalanceerd worden met de Vrouwelijke Scheppingskracht.
in andere woorden: we worden zowel energetisch als fysiek (menselijk/aards niveau) naar een hogere trilling en balans gebracht door de energie van vandaag. Waarmee tegengestelden in ons (polariteiten) dieper met elkaar kunnen afwegen en balanceren in de energieën van het hart, nieuwe schepping(skracht) en vrouwelijke kwaliteiten als vergeving, hartkracht, Liefde, compassie, zachtheid, heling, etc.
Tegelijkertijd balanceert dat dus ook ons menselijk en Goddelijk Bewustzijn dieper met elkaar, vanuit de scheppende creatieve krachten van de vrouwelijke energie!
Dat kan dus nog wat onbalans, moeheid, oude energieën of pijnlaagjes aan trillen vandaag, die vragen om gezien, geheeld en gebalanceerd te worden!
© Willemien Timmer, 15-7-15

17-7-2015 / 8-7-8 portaal

Even een kleine blik op dat wat er gaande is in deze tijd: een tipje van de sluier gelicht (want er gebeurd nog heel erg veel meer!)

De energie van vandaag: een 8-7-8 codering en instroom van energieen, in de nieuwe maan-energie en een dag na het tweede 7-7 portaal. waarbij vanaf morgen weer 10 GAP (Galactische Activerings Portaal dagen volgens de Maya kalender) starten.
De energieën zinderen, vele wijzigingen, trillingsverhogingen en transformaties zijn gaande. Nog altijd zijn het met name de onderste twee chakra’s die grootschalig onder vuur liggen (al enkele maanden) om dieper dan ooit weer geopend, geactiveerd en gezuiverd te worden. Wat voor vele chaos zorgt, op persoonlijk vlak, als ook op wereld-vlak. Alle oude overlevingspatronen, – strategieën en ego beweegredenen worden uit de kast getrokken om nog maar vast te grijpen aan de oude macht, controle en oude fundamenten.
Daar waar we nog niet durven om ons over te geven aan het nieuwe, blijft het oude in ons strijden!
Dat is volop aan de gang. En ondertussen ‘bombardeert’ de Kosmos ons doorlopend met nieuwe coderingen en trillingsverhogingen. Het is voor velen bijna niet bij te benen 😉
Het oude is aan het losweken, het nieuwe dient zich aan. Juist in deze maand waarin de 7 codering (juli) een belangrijke rol speelt, wordt ons eigen scheppend Vermogen vanuit de Vrouwelijke Blauwdruk kracht dieper aangetrilt en daarmee aangesproken. De kracht van het hart, nieuwe ruimte om te scheppen vanuit Liefde, om te leven i.p.v. te overleven.
De coderingen en instroom van de 7-7 portalen deze maand (7-7, 16-7 en 25-7) zijn met name hierop gericht. andere dagen zoals recent 15-7-15 (oftewel een 6-7-6 codering) en vandaag 17-7-2015 (een 8-7-8 codering) zijn juist een uitlijnende en balancerende factor te midden van al deze energetische verschuivingen.Hoewel elke codering en portaaldag de eigen kwaliteiten en eigen energieën laat doorstromen naar de aarde en het menselijk bewustzijn, en dus andere facetten weet te raken.

De 8-7-8 codering van vandaag biedt een krachtige uitlijning van de Kosmische Balans in Mannelijke en vrouwelijke Blauwdruk, in de Oneindigheidsvelden, met een bedoeling de Vrouwelijke Schepping/Creatie kracht dieper te activeren en naar voren te halen. Het (reeds) geheelde vrouwelijke wat haar potentie kan aanspreken, is de Helende Sleutel voor verwondingen in zowel mannelijke, vrouwelijke en kind velden. Om de Heilige Drie Eenheid in Blauwdruk ook te kunnen herstellen, ons Zelf te helen op alle mogelijke lagen dus! Om uiteindelijk onze Essentie weer volledig te herinneren en leven (belichamen).

Kortom, een roerige periode (nog steeds), die overigens ook voor veel vernieuwing zorgt, daar waar wij al durven om het nieuwe te verwelkomen en omarmen. in ons Zelf, in ons leven. Daar waar we dat (al is het stapsvoet) leren toelaten kan het oude ompolen en vrij komen. Diepe bevrijding is mogelijk.
Het vuur van transformatie zal later in tijd, rond de 8-8 Portalen en de Lions Gate nog veel steviger gaan oplaaien. Diepte transformaties van de oerbeschadidigingen. op wederom nog dieper lagen dan voorheen. Ook daarin zal een veelheid aan nieuwe mogelijkheden in basis en tweede chakra gaan vrij komen. Oer-healingen en Oerkrachten en Verbindingen die hersteld mogen worden! Op diepere lagen dan lange tijd mogelijk was. Er komen nu met het aantrillen en openen van de diepte lagen van de onderste twee chakra’s velden en lagen vrij die al eeuwen niet toegankelijk zijn (afgesloten zijn geweest voor ons bewustzijn). Dat maakt de groeiprocessen en levenservaringen op aarde bijzonder intensief en uitdagend in deze tijd!

© Willemien Timmer, 17-7-2015

Meer informatie volgt nog….

© Willemien Timmer, juli 2015

De energie van augustus 2015

aug15

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

6-8-’15 / 6-8-6 portaal

De energie van vandaag resoneert op de 6-8-6 frequenties en staat in directe lijn van opbouw naar het ultieme 8-8-8 portaal.
De energie van vandaag heeft een weegschaal functie, een balancerende energie dus. De twee 6- en aan beide zijden van de 8, resoneren op de overkoepelende polariteiten (mannelijke en vrouwelijke energie, of hemel en aarde, angst en liefde, etc) en zoeken naar een balans en uitlijning met elkaar binnen de centrale energie van de 8, de kosmische balans, de lemniscaat die de frequentie van gelijkwaardige verbinding en samenvloeien van polariteit vertegenwoordigd. Op een ander niveau representeerd de 8 ook de oneindige Flow van creatie.
De resonantie van de 6 resoneert enerzijds met de materiele wereld. Alle polariteiten in ons worden dus gebalanceerd met de materiele, menselijke (3D) realiteit, maar ook in hoe deze zich verhoud met de oneindige Goddelijke Stroming van Creatie.
Anderzijds resoneert de 6 op hogere lagen op de energieen van Sirius, die de opening van de Leeuwenpoort ( 26-7-15) inluidde. Sirius die hier een belangrijke rol en energie instroom in deze periode brengt, want de frequenties van Sirius brengen ons dieper in contact met onze Oorspronkelijke Blauwdrukken en dus bewustzijn. En dit wordt op andere bewustzijnslagen dus ook dieper in ons menselihk (3D) bewustzijn en leven gebracht. Daarom ook dienen alle polariteiten die in ons aangetrild, aangeraakt zijn in afgelopen periode, ook met elkaar gebalanceerd worden. Want daar waar enige vorm van balans, uitlijning tussen polariteiten mogelijk is, daar kunnen de Oorspronkelijke Blauwdrukjen en uitlijning met de Goddelijke Stroming dieper in ons hier en nu mens-zijn binnen komen.
Dit brengt grootsere uitlijning met je totaal Multidimensionaal bewustzijn: vanuit je menselijk ikje via Sirius naar de Bron frequentie, en andersom.
Je zou kunnen zeggen dat er in z’n totaliteit een nieuwe uitlijning ontstaat waarin alles wat geleerd is, gegroeid is, los gelaten is, in afgelopen periode, met elkaar in nieuwr lijn en verhouding wordt gebracht. Dat brengt nieuwe inzichten, heling en bewustzijn. Helpt het oude doorgewerkte tot in de kern opruimen en ompolen.
De vurige Leeuw energie ondersteund bij een krachtige transformatie, daar waar je dat nog nodig hebt in je groei en bewustwording. Maar activeert ook de diepere (Leeuwen) Kracht in deze lagen van je bewustzijn, die aan de orde zijn in de energie van vandaag en in datgene wat in jou aangeraakt wordt, gebalanceerd wordt en in nieuwe uitlijning met het Goddelijke in jou gebracht wordt.
De energie van vandaag brengt dus opnieuw een shift in bewustzijn en diepere opening van het Goddelijke naar je menselijke belichaming daarvan, om nog dieper in je oorspronkelijke ( vuur) kracht, potentie en Zijn te komen in je menselijk bewustzijn, in voorbereiding op de grootse shift van 8-8-8!
©Willemien Timmer, 6-8-’15

8-8-2015 / 8-8-8 portaal/ Lionsgate

Goeiemorgen in het 8-8-8 portaal in een weids geopende Leeuwenpoort!!
De instroom van frequenties is groot vandaag om heel het collectief en planetair bewustzijn naar een hogere trillingsoctaaf op te liften! Een mega shift in bewustzijn is mogelijk vandaag!
Wanneer je krachtig focust op het aanwezig zijn in het Nu, en op het aanwezig zijn in je basis, kun je jezelf ondersteunen om alle instroom van frequenties tot in de basis, je belichaming te brengen. Waarmee de trillingsverhogingen die je in dieper contact met je Zijn brengen, daadwerkelijk helpt gronden en tot een nieuw basisfundament helpt verworden.
Wat en hoe je de enorme shift gaat ervaren, hangt af van jouw Zielsbeleving, daar waar je staat in het nu binnen jouw Zielsevolutie en hoe bewust je afgestemd bent op deze bijzondere dag in lineaire (3D) tijd.
In hogere dimensielagen bestaat het concept tijd niet en is er enkel eeuwig nu. Dus door af te stemmen op het eeuwig nu, in je basis, stem je in feite af op de volledige Bronpotentie van je basis. Daarin is alles Heelheid. Daarin zijn potentievelden als mannelijk, vrouwelijk en kind energieën nog Een en Heel. Daarin is geen afgescheidenheid, ” slechts” Heelheid, Eenheid en Gelijkwaardigheid.
De frequenties van de 8-8-8 die op andere dimensie/ bewustzijnslagen door werkt, daar waar we wel vormen van afscheiding/ dualiteit kennen, kan daarmee in volledig potentieel binnen komen ( in de basis en het ultieme nu).
De frequentie van de 8, is ook de lemniscaat, die in (af) gescheiden delen van ons wezen de kosmische balancering, verbinding en versmelting ( Heilig huwelijk) brengt, kan vanuit de 8-8-8 codering in de basis en in het nu, uit gaan lijnen met de Bronpotentie en ons mens-zijn. Daarmee komen de ultieme tegenpolen in ons met elkaar in een verbinding, en kan de “oude 8 of lemniscaat” ( die ook werkzaam is binnen mannelijk- vrouwelijk- kind potentieel= 3×8) ompolen tot de nieuwe 8 of lemniscaat. Een die weer volledig op je Bronpotentie is afgestemd!
Daarmee wordt tot in de kern, de basis, je wezens fundament dus omgepoold van duaal bestaan naar Eenheid…op alle lagen van bewustzijn. Er wordt werkelijk een nieuw fundament in je wezen gecreëerd, van Bron door je volledig Multidimensionaal bewustzijn heen tot en met in je aardse, menselijk bewustzijn.
Hoewel je kan ‘ bijsturen’ om deze ompoling en frequenties binnen te halen in je basis en aarding, kan het nog lastig zijn die volledige multidimensionaliteit in een keer te ervaren en belichamen. Die shift kan niet van het ene op het andere moment, dan zou je fysiek lichaam en andere aan 3D gekoppelde systemen ( zoals het emotionele veld) door branden. Daarom ook zijn er in liniaire tijd zo veel specifieke portalen die energiestoten/ trillingsverhogingen binnen brengen om onze systemen geleidelijk aan aan deze verhoogde trillingen te laten wennen, deze dieper te activeren en de fysieke trilling ook daadwerkelijk te verhogen. Collectief en planetair.
Wat het ultieme 8-8-8 portaal brengt is de volledige potentie van belichaming van de Bron, van onze Heelheid en onze Essentie die Goddelijk is, geankerd en geaard als nieuw basisfundament. Voorbij duaal bewustzijn. Het is potentie, van waaruit ieder in eigen tempo verder kan groeien. Van waaruit jij staat op je pad van Zielsevolutie en ascensie in het nu!
De frequenties van de Leeuw (o.a. kracht, souplesse, moed, doorzettingsvermogen, vuurkracht en helend vermogen van Sekhmet, etc) ondersteunen maar sturen dit hele proces of deze shift ook aan. De vurige Leeuwen/ Leeuwinnen kracht ontsteekt het Goddelijk Vuur van Passie in je bewustzijn, maar voorziet ook in de helende vurige kracht daar waar duaal bewustzijn of afgescheidenheid in jou nog aanwezig zijn en geheeld, getransformeerd of omgepoold mogen worden.
De kracht van Sirius, ‘ the dog star’, laat sterk de kracht van de Wolven voelen (al enige tijd) als belangrijk en zeer aanwezig bewustzijn. De kracht om flexibel te zijn, geruisloos door dimensies te bewegen, oerkracht of te wel Bron kracht, hypersensitiviteit, trouw ( en vertrouwen), zorgzaamheid ( voor jezelf en elkaar), etc. Sirius brengt daarbij de Archieven en Blauwdrukken van Heelheid en dat wat nodig is om beschadigde structuren te herstellen (Ziele wonden en littekens door de duale evolutie heen opgelopen). Als een ’tussenstation’ tussen Bron Bewustzijn en menselijk bewustzijn. D.w.z. dat Sirius de geleider is van frequenties die vanuit de Bron binnen stromen in ons menselijk bewustzijn.
Sirius brengt de herinnering aan heelheid, Eenheid Godsbewustzijn naar het menselijk bewustzijn.
Sirius is niet voor niets de energie en ster die de opening van de Leeuwenpoort inluidde (op 26-7-’15, en vanuit Oud Egyptisch perspectief gezien daarmee het nieuwe jaar en dus nieuwe geboorte en een periode van vruchtbaarheid, inluidde).
Er is nog heel veel meer wat er vandaag te gebeuren staat, want hoewel dit unieke portaal heel veel nieuws gaat brengen, is het ‘slechts’ een belangrijk tussenstation of stap richting de vierde bloedmaan op rij van 28 september a.s. waarop ons bewustzijn een nog grotere shift te wachten staat. Het 8-8-8 portaal is vast een heerlijk voorgerecht.
Ik wens ieder een prachtige shift toe en voor wie er heel bewust, in veilig afgebakend groepsveld (en groepsverband) dieper in wil duiken, is deze afstand activatie bedoeld.
© Willemien Timmer, 8-8-2015

“De frequentie van de 8-8-8 brengt een immens krachtige instroom van zowel Goddelijke Blauwdrukken (Sirius) als Broncoderingen (zon) met zich mee en heeft daarmee een immens omkerende impact op onze overkoepelende man-vrouw-kind velden (de Heilige Drie Eenheid binnen ons Bewustzijn).De oude 8-fundamenten worden daarmee omgepoold naar de nieuw 8-fundamenten. De gouden lemniscaat van oorspronkelijker frequenties kan daarmee door gaan stromen, en overschrijft de oude lemniscaat. De oude lemniscaat resoneert op het Vissentijd perk (wat we recent achter ons hebben gelaten) en bevat oude blauwdrukken, uitgeleefde emoties, gevoelens, conditioneringen, ego, overlevingsstructuren, oude energieen, veel spirituele overtuigingen/leerwegen zijn nog altijd hierop afgestemd, etc. Het houdt ons ten dele nog afgestemd op de oude tijd en op de oude overleving.De nieuwe lemniscaat die vanuit de Blauwdrukken en Bronpotentie naar ons toe komt stromen via de leeuwenpoort is die van Goddelijke Balancering, imbedding en erkenning van een veel hogere realiteit of herinnering aan wie wij werkelijk Zijn. Het resoneert op de Aquarius energie, het tijdperk waarin we ons nu bevinden……”
Lees het hele artikel hier.

17-8-2015/ tweede 8-8-8 portaal

Het eerste 8-8-8 portaal was bijzonder powerfull en heeft letterlijk nogal wat verschuivingen teweeg gebracht (met niet zo’n leuk fysiek resultaat voor mij in ieder geval, maar in het kader van de diepte zuiveringen om weer op lijn met je eigen Essentie/Bron te komen dienen we soms door heel diepe stukken ook fysiek heen te werken, om de wijzigingen daadwerkelijk in de belichaming te brengen!)

De energie van dit tweede 8-8-8 portaal is gericht op transformatie en bevrijding en het doen ontwaken van je eigen oerkrachten en Leeuwenpower o.l.v. de Sekhmet frequenties. Dit Meesterveld draagt het vuur van transformerende, magische helende krachten om onze eigen Goddelijke Passie weer ten diepste te wekken. Zij trilt dit in je aan, onze Oorspronkelijke coderingen van Goddelijke Passie, waarmee we tevens weer in contact kunnen komen met die enorme potentie van helende krachten (magie) waarmee we ons Zelf dieper kunnen bevrijden.
Om dat te ‘vernietigen'(transformeren) waarin we onszelf blijven vastzetten in het oude (op diep onbewuste lagen) en dus onze eigen groei, bewustwording en voortgang belemmeren om dieper onze Godsvonk te belichamen op aarde.
Maar Sekhmet draagt niet alleen die krachtig vurige kant, de Leeuwinnenkracht draagt ook de kwaliteiten van zorgzaamheid, compassie, Liefde die wij ook zo vaak nog teveel naast ons neer leggen of eerst richten op de ander i.p.v. op ons Zelf.
Dus zij leert ons ook met ogen van compassie en Liefde van het hart een diepere zorgzaamheid naar ons Zelf toe dieper te openen. Waardoor we ons Zelf steeds dieper serieus nemen en gaan verstaan. Juist in processen in deze tijdsperiode is dat meer dan op z’n plaats. De energieën trillen zeer diepgaande basis stukken aan, waarin wij niet onze ruimte innemen en dus ruimte vrij laten voor een ander, de dualiteit, de (eigen) schaduw om aan het stuur van je leven te staan. Daarmee krijgt je Goddelijk Bewustzijn geen of minder ruimte om daadwerkelijk in te dalen, te belichamen en dus geleefd te worden. Terwijl we daar zo hard aan werken, juist om ons Goddelijk Zelf/Essentie op aarde te laten landen.
Zorgzaamheid, aandacht, jezelf serieus nemen, compassie en Liefde voor je Zelf zijn de Sleutels waarmee je de ‘gaten’ in basis en buikgebied (en zelfs je hart) kunt gaan ontdekken, waar je je Zelf niet voldoende ruimte geeft! Pas wanneer deze bewust zijn, kun je ze bewust vullen met je Zelf, je bewustzijn en kan je hoger Bewustzijn/Essentie werkelijk dieper indalen en dus belichaamd worden op aarde, in je aardse menselijke jij.
Dan pas kunnen ‘hemel en aarde’ werkelijk dieper gaan verbinden in jou.

Momenteel worden er zoveel diepte zwaarte lagen aangetrilt in de onderste chakra’s, met enkel de Bedoeling om steeds dieper deze velden te openen en bewust te maken. Daar waar bewustzijn binnen kan stromen, daar ontstaat ook healing. Want dat geeft je de kracht om te transformeren wat oud is, wat niet meer bij je past, waar je je niet meer aan wil verbinden. Dat brengt je eigen Sleutels van Creatie terug, want vanuit bewustzijn kun je herscheppen, overschrijven en dus nieuwe creëren. Nieuwe vorm geven aan wie jij bent, aan jouw leven, vanuit een zuiverder lijn met jouw Essentie/Bron.
Sekhmet helpt je tijdens de energieën van vandaag dus in de activatie om dieper in deze velden van je Zelf binnen te gaan komen en deze dieper te verkennen, onderzoeken en erkennen.
Je Zelf dieper te ont-moeten en te bevrijden van het oude beperkende en onbewuste in je leven, het helen van trauma’s, om je werkelijke (Leeuwen/Leeuwinnen) Kracht weer te gaan herinneren en in belichaming te brengen: je Goddelijk Bewustzijn en Goddelijke Passie dieper weer te activeren in het hier en nu!

Opnieuw een stap dieper je Zelf betreden, in ompoling brengen om in zuivere lijn met jouw Bronpotentie te leven en een krachtige tussenstap temidden van de processen van deze tijd en de periode van grootse ompoling waartoe alle energieën aan het opbouwen zijn (Bloedmaan van 28 sept. 2015).

Voel je welkom om mee te doen met deze activatie op afstand, als dit in je resoneert!

© Willemien Timmer, 17-8-2015

Meer over deze afstand activatie:
https://www.facebook.com/events/925579984168573/

24-8-’15 / 6-8-6 portaal

Lekker in een rustige flow deze week beginnen of eigenlijk voortzetten van de drukte-stroming. Maar vandaag even op een lager pitje, in de stroming van de 6-8-6 energie. Een moment van integratie, en tegelijkertijd toch een doorstromen.
De energieën van de 6-8-6 codering vandaag resoneren op een balancerende werking van de Eternal Light en Eeuwigheids energieën die dieper in de materiele wereld en mens-zijn mogen indalen en integreren. Hogere Bewustzijnslagen krijgen daarmee steeds meer ruimte in de ‘stof’ van het dagelijkse aardse, 3D, leven. Alle energetische wijzigingen, upgrades, openingen en activaties van de afgelopen periode kunnen daarmee dieper ‘indalen’ en een plekje vinden in je dag-bewustzijn. Het fysieke en ook de energetische systemen moeten deze bewustzijnsveranderingen immers ook kunnen handlen en gronden.

Dus hoewel de stroming van groei gewoon doorgaat zijn er zo nu en dan portaaldagen die resoneren op specifieke coderingen (instroom van bepaalde frequenties) die voor een moment van balancering van alle wijzigingen zorgen. En vandaag is zo’n dag.
Juist vanuit een stukje balancering en integratie kun je weer nieuwe stappen voorwaarts maken.
Daarbij zitten we vandaag in de overgang van leeuw naar maagd, waarbij de maagdelijke verfijning een zachte maar ook krachtige inbedding kan verzorgen voor de vurige leeuwkrachten die de afgelopen maand van kracht waren. Daar waar je eigen hogere/diepere kracht aspecten dieper gewekt, aangetrilt en geactiveerd zijn, mag dat nu een zachte thuishaven vinden van waaruit deze krachtaspecten zich dieper kunnen gaan ontplooien en ontvouwen in je menselijke aardse leven.
Enerzijds is deze dag dus een energetische pas op de plaats, terwijl het tegelijkertijd een voortstuwing is van groei, want de lemniscaat die de eeuwige Kosmische Stroming ook binnen brengt laat altijd voort stromen. Stilstand bestaat immers niet, alleen vanuit bepaalde beperkende perspectieven. Leven en groei zijn altijd in beweging!

Op een ander niveau ligt in deze dagcodering van de 6-8-6 ook de mogelijkheid besloten om op hogere bewustzijnslagen de Blauwdrukvelden via de Sirius frequentie dieper uit te lijnen met het aardse menselijk bewustzijn, in het hart van de Oneindigheid. Met andere woorden: je oorspronkelijke coderingen worden dieper uitgelijnd en gebalanceerd met je hart, welke de Poort is tot alle Multidimensionale lagen en dimensies, en die ook de potentie bezit om menselijk hart en Goddelijk hart te verenigen! Dit gebeurd in alle polariteitenvelden van je bewustzijn en op alle lagen, dus mannelijke-vrouwelijke energieën (als Overkoepelend Velden) komen daarmee in een diepere balans en uitlijning met de oorspronkelijke Blauwdrukken, je GodsVonk en je mens-zijn, waardoor ook deze twee tegengestelde energievelden elkaar dieper kunnen vinden om tot vereniging (en uiteindelijk Heilig Huwelijk of versmelting) te kunnen komen, van waaruit het derde principe (het Goddelijk Kind) en nieuwe Creatie/ruimte ‘geboren’ kunnen worden.
Ook daar in is vandaag een ‘pas op de plaats’ binnen de eeuwige Goddelijke Stroming, om noodzakelijk de balans op te maken en voortgang van groei van uit dit punt weer dieper de ruimte te geven.

Zo even een inkijkje in de energieën van vandaag, hoewel er energetisch op nog veel meer dimensielagen van alles gebalanceerd en aangeraakt wordt. Maar even vanuit een wat ‘rustiger’ stromingsmoment! Daar mogen we ook even van genieten temidden van de vele grote stroomversnellingen en watervallen die we doorlopend ervaren.

© Willemien Timmer, 24-8-‘15
www.apofyliet.nl

26-8-2015 / derde 8-8-8 portaal

Het is vandaag het derde 8-8-8 Portaal van deze maand. Het is het afsluitende portaal die alle energieën die deze maand augustus, sinds de opening van de Leeuwenpoort (op 26-7-’15) doorgestroomd zijn en brengt daarmee de puntjes op de i.
Hoewel de Leeuwenpoort reeds gesloten is (12-8-’15) vlak voor het tweede 8-8-8 portaal (17-8-’15) aan werken al deze energieën nog steeds door ons en het Grote Geheel heen.
En hoewel we recent van sterrenbeeld Leeuw naar Maagd zijn verschoven, is het juist deze maagdelijke onbevlekte energie die de perfecte match is om alle wijzigingen in groei en bewustzijn te helpen ankeren en inbedden in ons bewustzijn. Deze energie, evenals die van de 8-8-8 (Infinity) codering bieden het moment van ompoling (door gronding en inbedding) van alle wijzigingen en groei.
Het derde 8-8-8 portaal vandaag biedt enerzijds een nieuwe input aan hogere trillingen die dieper ons bewustzijn wekken, in navolging op de voorgaande portalen. Maar biedt dus anderzijds de potentie tot ankering en inbedding van alle veranderingen en groei. En ten derde biedt het een voorbereidende energie op het spoedig binnen treden van de frequentie van de 9 (september 2015) waarop er toe ’gewerkt’ gaat worden naar het cruciale omkeerpunt op 28 sept ’15 tijdens de volle (bloed) maan, welke de vierde en laatste op rij is in de afgelopen twee jaren.
(meer daarover vind je later op FB en de website).
De energie van de maand september zal dagelijks een opbouw zijn naar dit moment in lineaire tijd maar dit derde 8-8-8 portaal zal daartoe de aanzet en eerste opening zijn!

©Willemien Timmer, 26-8-‘15

29-8-2015/ super volle maan en komende periode

Na de super volle maan in vissen van afgelopen nacht stromen diepe veranderingen binnen in een voorbereiding op diepe bewustzijns shifts in september.
Deze volle super maan ( waarbij de maan heel groot is omdat deze op haar punt dichtst bij de aarde staat) in het sterrenbeeld vissen, is een portaal geopend in de emotie- en gevoelsvelden, waarbij alle energie en groei van de afgelopen maanden samen kan gaan vloeien. De processen van groei en confrontatie met je Zelf dit jaar 2015 zijn steviger en pittiger dan ooit. De frequenties van de Leeuwenpoort (26-7 t/m 12-8) en de drie 8-8-8 portalen van augustus hebben naast persoonlijke thematieken, op collectief nivo een enorme energiewerveling in beweging gebracht. Binnen de frequenties van de lemniscaat (8) is daarmee een aantrekkibgskracht ontstaan waardoor alle procesthema’s, geopende pijn/groeilagen van onderste chakra’s en alles wat in jouw leven speelt tegelijkertijd met elkaar in uitlijning en stroming wordt/werd gebracht. Simpelgezegd hielp op een bepaald nivo, de energie van augustus om alles in jou met elkaar te verbinden en te balanceren. Alle schaduwstukken en alle lichtstukken, alle wonden en alles wat al geheeld is, onbewuste themas en dat wat al bewust geworden is, mannelijk en vrouwelijk, etc.
Deze polariteiten die in ieder van ons aanwezig zijn, zijn door de lemniscaat dieper met elkaar in verbinding en stroming gebracht in een voorbereiding op vervolgstappen van het ascensieproces in komende periode.
Het in verbinding brengen van polariteiten is de eerst volgende stap geweest vanuit de groei van de eerdere maanden van het jaar.
Deze volle super maan van vannacht was de volgende stap. Deze volle maan in vissen, en nog binnen de 8-frequentie heeft gisteren een diepere poort in de emotionele en gevoelslagen geopend, waardoor de verbonden polariteiten in ons naar een dieper level betreden konden worden. Sommigen zullen daarbij juist een diepere confrontatie met onbalans ( onverwerkte emoties) hebben ervaren, met de bedoeling deze bewuster te worden en helen. Anderen zullen juist een vrij komen uit beperkende emoties en onbewuste identificaties met emotiepatrinen en pijn hebben kunnen ervaren. Het is masr net wat in jouw unieke groei essentieel is om verder te groeien en wat jouw hoogste goed dient.
Hoe dan ook bood deze super maan een doorgang naar groei en hogere trilling van de gevoelslagen, het diepe innerlijk voelen, voorbij aan beperkende, vastzettende oude emotievelden die resoneren op ( onbewuste) pijnlagen.
Deze energie zal zeker nog een periode doorwerken en steeds dieper de emotie/ gevoelsvelden gaan uitdiepen. Juist vanuit de verbondenheid van polariteiten ( door de energiestroom van augustus) krijgt dat nu dieper dan ooit doorgang naar diepgewortelde onbewuste lagen. D.w.z. dat we ons Zelf dieper dan ooit zullen ontmoeten, in pijnlagen als ook in kernkwaliteiten van het gevoelsgebied.
De poort van deze super maan opent tevens de mogelijkheden van werkelijk in dieper Helder Voelen en hoger voelen van belichaming komen. En opent buikgebied om de instroom van je hoger bewustzijn dieper door te kunnen laten stromen naar fysieke belichaming. Zodat je steeds meer werkelijk je hemel op aarde brengt, ook via de gevoelsaspecten ( niet alleen geestelijk dus, maar praktisch, concreet en voelbaar in je leven op aarde!).

En toch is deze opening van de volle maan ‘slechts’ een voorbereidende tussenstap op het binnen treden van de maand september die een ongekend omkeerpunt is. Vergelijkbaar met 21-12-2012. Ongelooflijke bewustzijnsshifts dienen zich aan. Dus alle voorgaande maanden met trillingsverhogingen en portalen zijn voorwerk geweest om ons voor te bereiden op deze maand en bewustzijns shift.

De energie van september resoneert ten diepste op een voltooiing van alles wat we tot nu toe in onze groei gebben doorlopen, bewust gemaakt, bevrijd, geheeld. Alles wat de afgelopen maanden en jaren los getrild, getriggert en geopend is in net name de onderste chakra’s werd naar een stuk voltooing toe. Pas van daaruit kunnen we weer veel dieper werkelijk met onze Bron uitlijning en Oorspronkelijk Godsbewustzijn gaan uitlijnen en verbinden en dit ook ten diepste binnen ons menselijk bewustzijn gaan ervaren. Ascensie gaat immers om het nu op alle lagen incl. 3D herinneren en belichamen van de Bron/ het Goddelijke.

Belangrijke hoogenergetische en wijzigingen brengende data die je trilling enorm zullen verheffen en je klaar stomen voor de grootste shift op 28 sept 2015 zijn in de komende periode:

*het 8-9-8 portaal op 8-9-2015:
balancering met de oneindigheidsfrequenties van alle processen van vroei/ oude energie in jou, die tot afronding mag komen deze maand.

*het 9-9 portaal:
Diepe bekrachtiging van afronding van al het oude in alle dualiteitsvelden in jou, in alle polariteiten ( mannelijk-vrouwelijke overkoepelende velden). Waardoor nieuwe, hogere 9D uitlijning met het Galactisch Hart ontstaat en diepere verbinding met je Akasha velden geopend kunnen worden ( later meet over de energieen van dit portaal).

*de zonsverduistering van 13 september in maagd, waarin alles wat onze Bron/ lichtkracht nog bevlekt en versluierd houdt naar voren kan komen en aan gekeken mag worden.

*tussen liggende portalen en momenten van trillingsverhogingen, o.a. door mercurius retrograde, uitlijningen en invloed van diverse planeten.

*en dan uiteindelijk 28-9-2015: de grootse bewustzijnsshift tijdens de volle bloed maan. Welke zo genoemd wordt doordat het gaat om een maansverduistering die de maan roodkleurig kan laten opschijnen. Dit is de vierde en laatste volle bloedmaan op rij, in een cyclus van afgelopen jaren. Wat duidt op simpelgezegd een afronding van de oude energie en een daadwerkelijk binnen treden in een nieuwe dimensie/ trillingsverhoging binnen ons Zelf. Deuren naar de oude matrix zullen op een bepaald ervaringsniveau werkelijk sluiten en achter ons gelaten worden. En deuren naar het ‘nieuwe’ (Oorspronkelijke Broncodering) gaan weer open. We zullen ons zelf werkelijk uit de oude fundamenten optillen en een nieuw, oorspronkelijk fundament betreden.
(meer over deze belangrijke datum en energetische shifts volgt nog in een volgend artikel!)

Meer actuele energetische informatie volgt dus zeker geregeld in de komende periode!!

We are the ones we’ve been waiting for, to make the changes that will change it ALL!!!

©Willemien Timmer, 30-8-2015

De energie van september 2015

fol-beauty

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

1-9-2015 De energie van de 8 en de 9

Goeie morgen op deze eerste dag van de september maand en de frequentie van de 9.
Voel jij de verandering in energie ook van de 8 (aug) naar de 9 (sept)? Misschien niet geheel tastbaar of definieerbaar, maar een duidelijk verschil in hoe je je voelt? De energie die aanwezig is nu?
Er is een wezenlijke verandering voelbaar vanuit een energetische shift van de 8 naar de 9. Daar waar de augustus energie en haar portalen vanuit een groter plaatje bezien alle processen, velden, thematieken, groeistukken van de afgelopen maanden als een soort magneet naar elkaar toe heeft getrokken om deze met en aan elkaar te verbinden, zodat deze met elkaar in een verhouding en stroming gebracht konden worden. Konden samen gaan en zich ten opzichte van elkaar konden verbinden en verhouden binnen de frequenties van de lemniscaat, die de potentie bezit om alle polariteiten (tegenstellingen) met elkaar te balanceren. Vanuit een verbinding en balancering kan doorstroom ontstaan. Een groter overzicht, dieper inzicht, nieuwe opening, nieuwe keuzemogelijkheden of juist healing, wat er maar nodig was voor jou en je verschillende wezenslagen. Overkoepelend gezien (even los van alle verschillende portalen en bijzondere hoogfrequente dagen die ieder wat anders te bieden hadden in je ascensie en groeiprocessen) bood de maand augustus een eerste fase van nieuwe ommekeer en stroomversnelling aan om dat wat elkaar in jou nog niet kon vinden (polariteiten) dieper de kans te geven om elkaar te vinden. Dat kon betekenen dat je diepere lagen van basis en tweede chakra, van je hart of andere velden nog verder uit ging diepen, niet altijd bewust, maar wel aangestuurd door de energieën en je eigen Spirit. Met de Bedoeling om dieper bewust te worden of in elk geval de kans op diepere bewustwording.
Daar waar velden met elkaar in verbinding, balans en stroming konden komen ontstond het derde Principe: nieuwe ruimte, nieuwe inzichten, heling, nieuwe mogelijkheden om iets anders te kiezen of te scheppen.
Het zijn allemaal bouwstenen of opstapjes om steeds dieper ons oude zelf binnenste buiten te keren en weer terug te keren naar Oorspronkelijk volledig ontwaakt bewustzijn.
De maand augustus greep daarbij terug op de wezenlijk meest essentiële processen die je voorgaande maanden hebt doorlopen. (welke uiteraard weer de oogst was van alle groei die doorlopen is in de afgelopen jaren). Dat gaat niet alleen om procesthema’s en pijnlagen, belemmeringen en lastige hardnekkige energieën. Dat gaat ook om de kwaliteiten, reeds geïntegreerde stukken en potentie. Deze tegenstellingen werden in de gelegenheid gesteld met elkaar te verbinden en balanceren. Dat was de bouwsteen van augustus. En hoewel dat ‘terug greep’ op dat waar we al doorheen zijn gegaan, eigen gemaakt hebben of juist dieper geopend hadden om verder uitte spitten om bewuster te worden. Is dat tegelijkertijd een voorbereiding geweest op de energieën van de maand september, de 9, die w vandaag betreden.

September met de energie van de 9 resoneert op een immense stroomversnelling die vanaf vandaag inzet. Dat geeft ook de gevoelswijziging in de energie weer. Vanaf vandaag 1-9-’15 gaan we in een nieuwe stroom, in vlot tempo, voortgestuwd worden richting een cruciaal shift moment in bewustzijn, namelijk 28 september 2015.
De portalen van hogere frequentie instroom die we daarbij passeren (zoals o.a. het 9-9 portaal) zijn daarbij cruciale momenten van trillingsverhogingen en wijzigingen die zogezegd de ingrediënten brengen van de bouwsteen van Bewustzijn die we in deze maand energetisch en op bewustzijnsniveau gaan scheppen. Deze portaal dagen verhoogd de trilling collectief en persoonlijk, waarmee nog diepere onbewuste bewustzijnslagen zich zullen openen en er meer stroomversnelling in groeiprocessen wordt gebracht (kort en simpel gezegd). Dit is ook een voorbereiding om ons volledige Multidimensionaal Bewustzijn te upgraden naar hogere trillingen als voorbereiding op de nog hogere bewustzijnstrillingen van de 28-ste.
De resonantie van de 9 gaat enerzijds om het tot een voltooiing brengen van het oude. Al het oude! Al het oude dat in ons nog aan de orde is in het nu. Al het oude waar we ons de afgelopen maanden wellicht doorheen geworsteld hebben of mee gestoeid hebben binnen ons Zelf en onze groei. De frequentie van de 9, biedt vanuit de aantrekkende en verbindende kracht van de 8, de kans om die patronen of pijnpunten, blinde vlekken en overlevingsmechanismen die in de 8 mee zijn gaan stromen, om te keren en voor eens en voor altijd echt te transformeren en oplossen. Wezenlijke voltooiing van soms eeuwenoude karmische patronen en hardnekkige persoonlijke thema’s waar je misschien al jaren laag voor laag doorheen gewerkt hebt in jezelf.
Er zal dus zeker een stuk bevrijding ook voelbaar gaan worden. Maar tegelijkertijd zal de stuwing van energieën je van daaruit gelijk weer voortstuwen naar nieuwe, diepere lagen.
De energie van dit jaar heeft tot diepere lagen dan ooit door gewerkt in met name de onderste twee chakra’s, om de diepste lagen van dualiteit en onbewustzijn, oude overleving, oude emoties en gevoelens, onveiligheid, maar ook macht/onmacht stukken (en nog veel meer) boven water te krijgen. We hebben daar aardig mee kunnen worstelen en sommigen zijn echt meerdere malen door hun eigen ‘hel’ heen gegaan. (Wat niets anders is dan de diepte onbewuste lagen van je bewustzijn). Restanten die nog aanwezig zijn in je systemen daarvan worden ook in de energie van de 9 meegenomen op alle voor jou geldende thema’s en processtukken. Dat levert dan ook echt een gevoel van bevrijding op. Maar schept tegelijkertijd nieuwe ruimte om nog diepere lagen die daar onder verstopt zaten aan het licht te helpen komen.
Voordeel is dat alles deze maand in een razend tempo zal gaan. Processen van groei en confrontatie met je Zelf zullen misschien heftiger dan ooit kunnen zijn, daar tegenover staat wel dat alles wat geïntegreerd is, afgerond wordt, bevrijd wordt ook daadwerkelijk meer in uitlijning komt met je mens-zijn en daarmee concreter en meer praktisch van toepassing wordt. Je kunt dus meer putten uit je eigen inzichten, geheelde stukken kracht, geopend en geïntegreerd bewustzijn. En dat zal een andere beleving aan deze periode gaan geven.
Het is tegelijkertijd oogsten en zaaien in je Zelf en je beleving van de processen zal wezenlijk anders aan kunnen gaan voelen, zeker naarmate we het 9-9 portaal gepasseerd zijn.

De frequentie van de 9 brengt ons op andere levels in een diepere uitlijning met het Galactisch hart. Om deze uitlijning dieper te kunnen ervaren en concreet te kunnen toepassen in het dagelijks menselijk bewustzijn, dienen we stevig geankerd en geaard te zijn. Ook dat is een reden dat de afgelopen maanden onze onderste chakra’s dieper uitgediept en geopend zijn (met alle daaruit vrij komende sh*t van dien, met de bedoeling dit te doorzien en opschonen). Want des te dieper we geaard zijn, des te dieper kunnen we werkelijk uitreiken in ons Hoger Bewustzijn!
Dus des te meer jij je Zelf hebt toegestaan om dieper in je onderlichaam, onderste chakra’s en aanverwante velden en thema’s te zakken, des te hoger zal je uitlijning met het Galactisch Hart gelegd, ervaren en gestabiliseerd kunnen worden. Zodat deze werkelijk gekoppeld kan worden aan je bewuste bewustzijn waardoor dat ook ervaarbaar wordt. Je afstemming en bewustzijnstrilling wordt daarmee vele malen hoger. Dat betekend dat je hoger bewustzijn steeds meer een geïntegreerd gegeven wordt wat doorlopend (ook in je menselijk bewustzijn) aanspreekbaar is, en steeds dieper zal gaan integreren in je gewone alledaagse hier en nu leven.
Je hart is daartoe de poort die hemel en aarde in jou verbind en die vanuit de kwaliteit van overgave, ontvankelijkheid en Onvoorwaardelijke Liefde hier ‘sturing’ of balancering in aan zal brengen. Je gaat dan werkelijk veel dieper vanuit Gerealiseerd Bewustzijn vanuit je hart leven. Niet slechts laagjes of deeltjes van je hart aanspreken onder het mom ‘ik leef vanuit mijn hart’ of ‘ik voel dat zo vanuit mijn hart’. Maar je wordt veel meer werkelijk de belichaming van je hart!
Dan zijn er niet slechts hart-lagen aan het woord, waar nog blinde vlekken, ego lagen of onbewuste hart stagnaties in verweven zitten. Nee, je hart gaat wezenlijk op een dieper niveau van Bewust Zijn functioneren!
Van daaruit worden aspecten als Waarheid, Zuiverheid, integriteit, gelijkwaardigheid op een wezenlijk Oorspronkelijker niveau ervaren en zullen we leren dit vanuit veel diepere Goddelijke Bedoeling te gaan herinneren en leven.

De energie van de 9 houdt op weer een ander niveau ook weer de frequentie van 3×3= 9 in zich. De drie overkoepelende velden die wij op alle dimensie lagen zijn: Mannelijk-Vrouwelijk-Kind.
Het refereert ook naar de 9 dimensies van vormgeving en ervaring die vanuit de hoogste Scheppingslagen en Oorspronkelijke Goddelijke Mannelijke – Vrouwelijke – Kind door onze Essentie of Bron geschapen zijn. De 9 dimensies, geschapen door deze eerste of oorspronkelijke velden, waarin onze Bron ervaringen kon opdoen binnen allerhande gecreëerde realiteiten en frequentie sferen. Dat we daarbij steeds dieper in afgescheidenheid van onze Bron herinnering zijn geraakt, in de 3D realiteit zijn we daarmee stap voor stap ook aan het ompolen. We worden steeds dieper bewust weer wakker uit de onbewuste realiteit waarin we ons zijn gaan identificeren met afgescheidenheid. Wanneer we dieper met het 9D Galactisch Hart in uitlijning komen, kunnen we dus de Heilige Drie Eenheid gaandeweg (in groei) weer dieper gaan betreden: die eerste of Oorspronkelijke Goddelijke Man-Vrouw-Kind velden, die in wezen de doorgang zijn naar herinnering aan en belichaming van ons volledig 12-voudig Multidimensionaal Bewustzijn. Om van daaruit daadwerkelijk de Bronpotentie (13D) weer te gaan betreden. Waarmee Gerealiseerd meesterschap een feit wordt. Uiteraard is dat een hele weg van groei en ontwaken. Maar de Shift van 28 september en de aanloop daarnaartoe deze en voorgaande maanden, brengt ons in de mogelijkheid om dieper in die uitlijning te gaan komen. Waarmee werkelijk vele doorgewerkt, bewust gemaakt en geheelde oude deuren kunnen sluiten. En een nieuwe deur open kan gaan! De ‘deur’ naar de Heilige Drie Eenheid, waarmee je ook in mens-zijn (want het gaat om integratie in 3D en je mens-zijn) weer veel meer van je Oorspronkelijke velden en bewustzijn gaat herinneren, je dichter naar je eigen Bronbewustzijn terug groeit en dus dieper weer werkelijk wordt wie je in Essentie of Bron nog altijd Bent.
Diepte bevrijding uit de illusies van afgescheidenheid worden dus doorbroken deze maand!

Steeds opnieuw laten zich andere aspecten voelen van de immense wijzigingen in bewustzijn die de bewustzijns shift van 28 september nu al laat voelen. Het werkt werkelijk op ons volledige Potentieel van mens-zijn tot Bron coderingen door. En op elke laag van ons Wezen betekend de 28-9-15 shift dus andere wijzigingen. Ik vermoed ook dat dit steeds opnieuw andere informatie gaat opleveren, steeds bezien vanuit andere levels of dimensie niveaus van bewustzijn. Juist omdat ons Volledige Wezen aangesproken wordt in deze bewustzijns shift mee te gaan, zodat alle lagen van wie wij Zijn op een hogere of oorspronkelijker trilling gebracht gaan worden. Van daaruit zal ik de komende tijd dan ook vast regelmatig nieuwe updates plaatsen (op Facebook) over wat deze energieën komen brengen in deze maand. Het is een uiterst indrukwekkende en belangrijke periode in de persoonlijke en collectieve Ascensie processen!

Ik wens ieder een onvergetelijke reis toe, vol moed, kracht en vertrouwen!

© Willemien Timmer, 1-9-2015
www.apofyliet.nl

6-9-6 en 8-9-8 portaal en meer

Gisteren zijn we door het 6-9-6 portaal ‘ gereisd’ en de energie begint nu meer en meer op te bouwen naar het 8-9-8 portaal morgen, het 9-9 portaal overmorgen en 13-9 ( de eclips die de poort dieper opent naar de volle bloedmaan van 28-9).

De energie van gisteren bracht op vele levels een balancering en uitlijning teweeg. Op zoveel verschillende lagen heb ik dat ervaren, dat het bijna ondoenlijk is een beschrijving te geven van wat het op welke laag binnen mocht brengen. Het hangt van jouw ervaringsperspectief af in waar je staat in je geoei en evolutie nu, wat het voor jou heeft mogen aanraken.
vanuit een groter perspectief zou je simpel kunnen zeggen dat alle op aarde gemanifesteerde potentie van je Zelf dieper in balans, ankering en uitlijning is gebracht met he volledig Potentieel ( ook hetgeen je nog niet kunt ervaren of belichamen). De poorten naar het Galactisch Hart en je volledig Potentieel gaan deze maand verder dan ooit open. Het vergt echter een doorlopend proces ook van afronding van alles wat je niet langer dient, wat geweest is, wat klaar is en wat losgelaten mag worden. Dan pas ontstaat nieuwe ruimte voor nieuwe ervaring, nieuwe potentie binnenhalen en gronden zodat het gevoeld, ervaren en belichaamd kan worden.
Het portaal van gisteren (6-9-6) nam daarin o.a. ook je hemel-aarde verbindingen mee. En hielp datgene wat reeds doorlopen/ doorgewerkt is in jezelf balanceren en dat wat voltooid of eigen gemaakt is integreren, en dat wat van daaruit losgelaten kan worden, ook af te vloeien. Het schept dus nieuwe ruimte.

Het portaal van morgen (8-9-8) gaat verdere diepte in, als volgende stap en zal je in een hogere uitlijning brengen waarbij je deze nieuwe ruimte en groei in bewustzijn dieper gaat vullen met hogere trillingen van bewustzijn. Meer uitgelijnt op de oneindigheid van je wezen. Maar op andere levels zal het ook weer de kosmische balans van al je overkoepelende polariteitenvelden (Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijk en alle polariteiten die daar binnen vallen) brengen. Zodat op levels die nu toegankelijk zijn in jouw bewustzijn ( met dank aan je groei) met elkaar kunnen vervloeien. Dat is het Heilig Huwelijk van waaruit de poorten naar de Heilige Drie Eenheid in je bewustzijn (Goddelijk mannelijk-vrouwelijk-kind aspecten) op een dieper niveau verkent, herinnert, ervaren en erkent kunnen worden.
Ook deze fase brengt nieuwe diepere openingen naar hogere bewustzijnslagen teweeg en brengt je perspectief en ervaringsbeleving vanuit je mens-zijn naar een hogere trilling. Je wordt dus weer een stap dieper uitgelijnt met je Goddelijk Bewustzijn en potentieel.

De stappen naar volledig(er) ontwaken in Meesterschap gaan deze maand in razend tempo!

Tegelijkertijd is dit het vruchten plukken van de groei die we afgelopen jaren doorlopen hebben, als ook het meedeinen op de Goddelijke Potentie en Goddelijk Plan van Evolutie in dit moment.
Uiteraard is het omhoog gaan van trilling ( ook binnen je mens-zijn) waardoor je bewustzijn dieper opent en je vrijer komt uit de illusie van afgescheidenheid van Al Wat Is, niet alleen een kwestie van hogere trillingen binnenhalen. Juist dit mee gaan resoneren op hogere trillingen, trilt weer ‘ lagere trillingen’ ( dualiteit, afgescheidenheid) die nig in je zit aan. Deze worden door trillingsverhogingen dus meer in je vrij gemaakt. Datgene wat nog duaal is, niet resoneert op liefde, wat nog gekwetst is, etc. En wat nog niet bewust was, kan hiermee dus bewust wakker worden en gevoeld gaan worden. Voor je menselijke stukje kan dat confronterend zijn als je oude wonden, overtuigingen of overlevingspatronen wakker worden en je gaat ervaren wat je tegen houdt in de herinnering aan je volledig potentieel van Gods bewustzijn en Gods Realusatie.
Deze energieen en trillingsverhogingen vragen dus ook weer om eerlijke zelfreflectie, doorvoelen, erkennen, omarmen en helen.
Steeds wordt nieuwe ruimte in ons vrij gemaakt zodra we het oude volledig erkent, doorzien, doorleefd hebben en loslaten. Dan kan het Gods bewustzijn op dat bewustzijnsniveau weer meer vrij stromen. Niet alleen in bewustzijn. Ook in je mens-zijn. Daarom liggen de onderste chakra’s al tijden onder Goddelijk Vuur: om alles wat aan dualiteit, wonden, en welke oude fundamenten van afgescheidenheid dan ook, bewust te maken en helen. Pas als er ruimte in ons menselijk lijf en bewustzijn ontstaat in deze gebieden kan je hogere trilling/ bewustzijn ook echt in je mens-zijn binnen stromen om ervaren en belichaamd te worden.

De balancerende poorten 6-9-6 en 8-9-8) werken op velr levels onthullend, ruimte scheppend, trillingsverhogend, als ook wakker makend in oude fundamenten en onbewust bewustzijn. De eclips van 13-9 helpt daar weer een stap dieper in te gaan om oud onbewustzijn te wekken.
Het 9-9 portaal brengt je kortgezegd in een nog hogere uitlijning met het Galactisch Hart en je volledige Goddelijke Potentieel vanuit alle voorgaande fases en groeistappen. Wat dat exact gaat brengen hangt af van jouw perspectief en waar je in je groei staat in het nu. Hoe dan ook een grootse stap voorwaarts, waar je ook staat.
Heel veel ‘nieuw’ ( Oorspronkelijk) bewustzijn wordt vanaf die uitlijning weer toegankelijk en dat zal mee gaan stromen bij elke vervolgstap in jouw groeiprocessen. Aardse, galactische, kosmische en Goddelijke Archieven komen dan meer op Een lijn en in verbinding met elkaar en worden daarmee meer toegankelijk voor hen die er aan toe zijn. We zullen dieper uit het slavernijstuk in ons Zelf kunnen stappen, en meer in onze authentieke Kracht komen. We zullen meer in het ultieme Nu afgestemd zijn en van daaruit andere perspectieven, groei en ervaringen gaan aantrekjen en vanuit herinnering aan de eigen Scheppingskracht ook gaan creeeren!

Dit zijn slechts enkele van de vele veranderingen waar we momenteel doorheen gaan.

Zolang je dicht bij jezelf blijft, afgestemd op jouw hart, basis en proces, eerlijk je eigen schaduw en wonden die wakker worden aankijkt, erkent en omarmt, zul je enorme stappen voorwaarts kunnen maken in deze periode. Dieper Thuis komen in je Ware Zelf, potentie en Oorspronkelijk Bewustzijn!!

Ik wens ieder een onvergetelijke groeireis in deze bijzondere tijd toe!!

©Willemien Timmer, 7-9-15
Www.apofyliet.nl

15-9-15/ 6-9-6 frequentie

Korte energetische update:
De energie van vandaag resoneert opnieuw op een balancerende kracht, als een weegschaal die polariteitenvelden met elkaar in uitlijning, verbinding en balancering brengt.
De frequenties 15-9-15 en 6-9-6 resoneren vandaag diep door en deze frequenties (15-9-15) verwijzen allereerst naar dieper wekken en activeren van de Blauwdrukken van je 5D bewustzijn of Christus Bewustzijn, waarin de Vrouwelijke kracht (in zowel mannelijke als vrouwelijke polariteitenvelden) de ontvankelijke kracht is die Heilige Ruimte schept om deze vernieuwingen toe te laten in je Bewustzijn.
Het wekken en activeren van diepere resonanties van Christus Bewustzijn in jou, zal tegelijkertijd de tegenpool, daar waar nog schaduw, onbewustzijn of dualiteit aanwezig is, wekken. Dit met de bedoeling om datgene wat je verhinderd daadwerkelijk vanuit Licht, Liefde, hart en bewustzijn te leven ook bewust te kunnen worden en te helen/transformeren.
Dat is ook waar de 9 dieper in door resoneert op bepaalde levels: voltooiing van het oude (duale) in jezelf in die thema’s en processen die de afgelopen periode diep aangeraakt en doorwerkt zijn, zodat de nieuwe stroming/energie/bewustzijn dieper een plek in je leven kan innemen.
Tegelijkertijd zorgt op hogere levels de 9 ervoor dat je in een diepere uitlijning met het Galactisch hart en je Volledig Potentieel kunt komen, wederom voorbij de illusie van afgescheidenheid van het Geheel/ het Al en voorbij eigen onbewuste sluiers.

Vanuit de resonantie van de 6-9-6 frequentie worden je overkoepelende polariteitenvelden dieper uitgelijnd in je Oorspronkelijk Potentieel, maar ook temidden van de materiele, aardse wereld. Dat betekend dat er een diepere verbinding gemaakt wordt met je Gods Bewustzijn naar je menselijk bewustzijn toe. Jouw mens-zijn van waaruit je leeft en functioneert in de 3-dimensionale realiteit. In mijn beleving brengt dit een oprekking in bewustzijn teweeg waardoor je menselijke aardse bewustzijn weer verder kan expanderen in Goddelijk of hoger bewustzijn.
Diepere inzichten of innerlijke herinneringen aan Eenheids Bewustzijn (Christus Bewustzijn) de Wet van Een en leven in lijn met Spirit (Ma’at) kunnen daarmee dieper wakker worden, vanuit de balanceringen vandaag.
Alle bijzondere portalen en gebeurtenissen (zoals nieuwe maan, gedeeltelijke zonsverduistering, retrograde planeet standen, etc.) hebben hun steentje bij gedragen om te staan waar je nu staat in je groei. Al die opgewekte processen of reeds geactiveerde kwaliteiten in jou mogen vandaag opnieuw met elkaar gebalanceerd worden en opnieuw uitgelijnd worden. Waarmee je opnieuw (in zoverre van toepassing in je persoonlijke proces) het oude loslaat en het nieuwe dieper omarmt.
Het is opnieuw een tussenstap of tussenfase temidden van deze roerige september maand die nog veel meer in petto heeft in de komende twee weken.

© Willemien Timmer, 15-9-15, www.apofyliet.nl

20-9-2015

Er is momenteel enorm veel gaande in de energie en daarmee in ieders persoonlijke processen. Er wordt naar een grote climax en ompoling of shift toe gewerkt die in lineaire tijd bezien op 28 september tijdens de super (volle) bloedmaan gaat plaats vinden. Een shift in bewustzijn vergelijkbaar met 21-12-’12 maar weer een stap verder dan dat moment.
Persoonlijke processen kunnen daarmee intenser worden ervaren, diepe oude patronen, wonden en processen aangeraakt worden, als voor aankondiging en om tot afronding te brengen innerlijk gedurende de bewustzijns-shift.. En met mercurius die retrograde loopt momenteel kunnen daarmee vele oude (gedane) zaken tot voltooiing komen. vanuit afronding kan nieuwe ruimte ontstaan, en zo ook nieuwe uitlijning met het Galactische Hart en je Volledig Potentieel (voorbij het oude duale waar je je momenteel doorheen beweegt). Dat betekend enorm veel nieuwe mogelijkheden, potentie, groei en bewustwording op diepere/hogere lagen die daarmee geopend wordt.
Dit en nog heel erg veel meer, in wat essentieel is in deze periode van groei, waarin werkelijk een omkering op vele vlakken ontstaat, komt aan bod in deze speciaal ingelaste workshop.
Wat betekenen al deze wijzigingen voor jou persoonlijk? In je persoonlijke groei en bewustwordingsprocessen? Wat betekend dat voor jou als mens? En hoe verhoud zich dit met elkaar?
Vooral daar gaan we naar kijken, want dat is wat voor ieder individu (en individuele Ziel) essentieel is.
Vanuit een dieper ‘verstaan’ waar we collectief maar vooral ook persoonlijk doorheen gaan, wat daar de Bedoeling van is, hoe dit Multidimensionaal en aards doorwerkt, wordt het veel makkelijker om mee te stromen in overgave en bewustzijn met die Goddelijke Wijzigingen en shifts en zul je deze veel dieper en bewuster kunnen ervaren!

24-9-2015

De energie van vandaag:
een 6-9-6 codering:
Balancering en ankering van het Galactisch Hart in de Nieuwe Aarde Matrix (en je eigen Bewustzijn)
Deze energie (en vanavond in deze energie een afstand activatie) vlak na de herfst equinox smile-emoticon ook balancering van gelijkwaardig licht en donker, ook innerlijk!) en in deze balancerende energie stroom van de 6-9-6 codering brengt een helende, en tot rust brengende pas op de plaats om alles wat er de afgelopen maand aan immense trillingsverhogingen (en van daaruit vloeiende persoonlijke processen) te helpen bezinken, balanceren en te integreren.
De energieen van het menselijk bewustzijn krijgen zo ook ruimte al die hogere impulsen van Bron en hoge uitlijningen te behappen.
Vanuit een ander niveau zal juist vanuit deze her-uitlijning met wie je bent en waar je staat in het nu, vanuit deze geintegreerde energie en balans, een nog veel diepere verbinding met het Galactische Hart voelbaar gaan worden. In afstemming hierop zal je weer een stap dieper de verbinding met de oude, beperkende aarde matrix kunnen gaan loslaten en als het ware dieper de nieuwe aarde matrix in kunnen stappen. Je komt losser van het beperkende in je Zelf en de wereld die je vast zet in groei en in herinnering aan wie je werkelijk Bent. en komt dieper Thuis in je Zelf.
Opnieuw een cruciale tussenstap van verdere groei, ook op weg naar de mega bewustzijnsshift van a.s. 28 september.
Het voelt echt essentieel om deze pas op de plaats te creeren om heel bewust te voelen waar jij staat in jouw Zielsevolutie en groei in het nu. Pas vanuit die rust en balans kunnen we ons veel dieper openen en krachtiger, in meer vertrouwen en opener de opbouw van energie naar de 28-ste binnen gaan. Juist ook omdat hetgeen doorwerkt is ook in deze periode van de (gedeeltelijke zonsverduistering op 13-9) en nu met mercurius retrograde, veel diepe onbewuste stukken getriggert zijn en zich uitwerken. Met name in basis fundamenten (het oude fundament wordt sneller dan ooit nu afgebroken om ene nieuw fundament in je Bron Zelf binnen te kunnen gaan!)
©Willemien Timmer, 23-9-15

28-9-2015: de grootse Bewustzijnsshift van de vierde super volle bloedmaan

We zijn er bijna, 28- september 2015. Een moment in lineaire tijd waarop opnieuw een ongekende poort geopend wordt ten behoeve van het menselijk en Goddelijk bewustzijn en de steeds diepere versmelting daarvan, op weg naar Gods Realisatie of Ascensie.

De afgelopen maand was een enorme versnelling van energieën voelbaar, waren er verschillende portalen (energie instroom momenten die trilling en bewustzijn verhogend werken) en was de resonantie van de 9 het centrale uitgangspunt binnen al die processen. De 9 resoneert enerzijds op voltooiing (van het oude) en afronding. En anderzijds op de uitlijning met het Galactische Hart, het 9-dimensionaal Bewustzijn welke toegang geeft tot de daar boven gelegen dimensies van de Heilige Drie Eenheid, die de doorgang naar onze Bron zijn.
Alle voorgaande jaren zijn we stap voor stap verder geopend, ontwakend e groeiend al naar dit punt toe op weg geweest. Ongeacht of je dat in menselijk bewustzijn nu wel of niet wist. Je Spirit wist en weet het.

Deze shift, die vergelijkbaar is met de poort van 21-12-’12, biedt de mogelijkheid opnieuw naar een hogere octaaf of traptrede van trilling en bewustzijn te gaan. Anders dan elk ander portaal, die allemaal tussen stappen in trillingsverhoging zijn, op weg naar dergelijke grootse shifts in bewustzijn.
Je zou kunnen zeggen dat deze energie shift het betreden van een nieuwe basis is: een basis als tussen-platform op de trap van Ascensie en Zelf Realisatie. 21-12-’12 was ook een dergelijk tussen-platform, een nieuwe basis van waaruit we op een andere trillingsoctaaf en met vele nieuwe mogelijkheden een nieuwe trap van bewustwording gaan beklimmen.
De energie van de super volle maan, bloedmaan (volledige verduistering) en oogstmaan (zoals deze volle maan genoemd wordt) biedt de kans om opnieuw een dergelijk bewustzijnsverhoging aan te bieden. We betreden daarmee in bewustzijn een nieuw platform als nieuwe basis, van waaruit onze groei verder zal gaan.
Het is het oogsten van alle groei die al doorlopen is. en tegelijkertijd het zaaien van een nieuwe weg die daarmee geopend wordt.
Deze nieuwe basis biedt andere mogelijkheden in bewustzijnsgroei dan voorheen mogelijk was. Zo geldt dat voor elke stap in een nieuwe trilling. Oude fundamenten vallen nog verder weg en zijn zelfs niet meer bereikbaar, want het nieuwe fundament heeft een punt bereikt waarop het stevigheid vindt en van daar uit verder uit kan kristalliseren.
Terug stappen in de oude matrix is dan op een bepaald niveau niet meer mogelijk, want je bent dat station werkelijk gepasseerd doordat je nieuwe basis het nieuwe tussen-platform is, en niet meer de trap die je op klom vanuit het platform van 21-12-’12.
Geheel nieuwe mogelijkheden van groei, en daarmee ook uitdagingen dienen zich van daar uit aan. Nog dieper gaan leven vanuit hart, zuiverheid, gelijkwaardigheid zullen meer benadrukt worden. Verkapte ego lagen, onbewuste lagen die zich voordoen aan jezelf als zijnde vanuit het hart worden bloter gelegd. Onzuiverheden komen aan het licht. Innerlijke ogen worden dieper geopend voor oude overtuigingen, overlevingen, identificaties met afgescheidenheid, daar waar we niet in het nu maar in lineaire tijd verstrikt zitten, in egolagen, in angst lagen en van daar uit handelen, spreken, reageren, etc. Goddelijke wil in plaats van ego wil zal meer centraal gaan staan en meer en meer haar rechtmatige plek gaan innemen (door je groei heen)!
De Goddelijke Wet van Een zal meer en meer een prominente plek gaan innemen binnen alle leven en ervaringen. Deze zal ook meer en meer ervaringen van Multidimensionale aard gaan laten ervaren. Waardoor iedere Ziel steeds meer vrij kan komen van de beperkte illusie dat we alleen in de 3-de dimensie leven. Hogere dimensielagen en andere (parallelle) realiteiten zullen meer en meer ervaarbaar en herinnert worden.

Je eigen basis en tweede chakra gebied liggen al geruime tijd onder een (Goddelijke) vuurlinie om steeds diepere onbewuste lagen vol oude patronen en overleving los te trillen, zodat het uitgewerkt, bewust en geheeld kan worden. Daarmee opent met name je basis zich op diepere lagen voorbij elk oud fundament en wordt je geacht te dealen met alle oude ‘shit’ en pijnstukken van je onbewuste en wat daar nog opgeslagen ligt. Enorme bevrijding van oude aannames, conditioneringen en andere oude fundamenten is stap voor stap het gevolg geweest. Thema’s als onveiligheid, overleving, structuur, houvast, financiën, angst, afgescheidenheid, oordeel, saboteurs, eenzaamheid en vele andere passeerden en passeren misschien nog steeds de revue. Alles waar wij veiligheid, houvast, stevigheid en fundament in dachten te vinden valt om, omdat het gebaseerd is op oude overleving, beperkt/slapend bewustzijn en angst. En daarin ligt en lag de uitnodiging om voorbij de beperking, de oude ingesleten paden, een nieuw pad te vinden, op eigen kracht, in diepere herinnering dat we veel grootser zijn dan wat we denken/dachten te zijn. Dat we nog altijd in verbinding met Eenheid en het Goddelijke zijn, en dat afgescheidenheid een illusie is.
Ieder heeft daar op een eigen manier en in eigen tempo stappen in gezet. De ene persoon kleine schuifelende stapjes, de ander durfde alle uitdagingen aan te gaan en heeft reuzen stappen gezet.
Essentieel is te weten dat ieder dat op geheel eigen unieke Ziels-wijze heeft gedaan en doet, bewust of onbewust afgestemd op zijn of haar eigen Zielsevolutie. Niemands pad is gelijk en of je het nu weet of niet, je volgt altijd je pad volgens jouw Zielsbedoeling, en daarmee alle groei die jij uit het huidige nu-moment kan halen. Je volgt daarmee exact jouw unieke Zielscoderingen. En vanuit een overkoepelend perspectief bezien zet ieder die stappen die noodzakelijk zijn, is alles met elkaar verbonden en is elke stap die jij zet een belangrijke, want daardoor kan een andere ziel wellicht ook een vervolg stap zetten. We zijn allen verbonden met het Grote Geheel en hebben allen onze eigen unieke plek en rol daar binnen. Iedere Ziel en iedere stap is dus even belangrijk, en is verweven met het Grote Plaatje. Dat de een ‘verdere of grootsere stappen ‘zet dan de ander is dus vanuit Goddelijk Gezichtspunt niet eens belangrijk (dat is alleen zo vanuit ego perspectief), ieder volgt exact dat pad, die code en die rol waarop hij/zij is afgestemd binnen het Geheel en voldoet daarmee aan zijn/haar taak of afspraken binnen het Geheel. Elke Ziel vervult daarin simpelweg een andere ‘taak’. Niet omdat ze beter of verder zijn, simpelweg omdat hun codering, Blauwdruk, herkomst en of frequentie anders is.
Sommige Zielen lopen dus ‘meer voorop’ vanuit aards perspectief bezien, maar dat wil niet zeggen dat hun rol grootser, beter of meer is. wel anders. Ik zie momenteel enorm veel ego strijd en jaloezie over dergelijke zaken, maar dat is enkel het ego perspectief wat spreekt!

Maar terug naar de energie van 28-9-2015: Natuurlijk worden alle velden en chakra’s van je Multidimensionaal Bewustzijn mee genomen in al deze transformaties. De onderste chakra’s echter dragen de Sleutel om al deze wijzigingen ook daadwerkelijk te kunnen gronden en ankeren. En daarom liggen deze chakra’s met nadruk, vooral dit jaar, onder het vuur van transformatie. We hebben de energie, doorstroom en coderingen nodig die daarin aanwezig zijn, om daadwerkelijk openingen te scheppen in de oude ballast en wonden of littekens (en deze bewust worden, uitwerken, los te laten en helen), anders kunnen we ons hoger bewustzijn niet dieper in de menselijke energie en bewustzijn gronden en in belichamingbrengen.
Zelf Realisatie of ascensie gaat namelijk om het ten diepte herinneren van wie jij Bent, op alle lagen, ook in je mens-zijn dus, op aarde, in het leven van alle dag.
De oude tijden van bewustzijnsgroei binnen de relatieve veiligheid van tempels, of eenzaam op een bergtop is voorbij (al lang) en de uitdaging van huidige groei ligt juist in het groeien temidden van een maatschappij waarin machtsstructuren, ego en slapend bewustzijn overheerst.
Wanneer je daar binnen je Zielspad bewandeld en werkelijk steeds dieper gaat Herinneren, kan je Bron steeds dieper werkelijk ook de 3D maatschappij instromen.

Dat proces is natuurlijk al jaren bezig, in alle doorlopende ontwakingsprocessen. En belangrijke shift momenten, transities in bewustzijn, zoals 21-12-2012 en 28-9-2015 zijn daar cruciale omkeringsmomenten in. Want daarin betreden we zogezegd een nieuwe octaaf van trilling van waaruit het Ontwakingsproces persoonlijk en collectief vanuit een nieuwe trilling voortzet.

Elk stapje groei dat iedere individuele Ziel zet, heeft invloed op het collectief. Het prikt als een ware een speldenprik in de velden van illusie. Des te meer Zielen speldenprikken van bewustwording plaatsen en het Bron licht door deze gaatjes de illusie gaat verlichten waarin de slapende massa nog steeds resoneert, brengt dat meer licht en bewustzijn en wijzigingen binnen in het collectief veld. Dat is allang zichtbaar, want niet alleen de fundamenten van iedere Ziel die bewust aan het ontwaken is staan op instorten of storten in, dat zie je wereldwijd op alle fronten ook gebeuren. Daar waar oude machtsstructuren, overlevingsstructuren, angst of systemen van ego en ongelijkwaardigheid resoneren, daar staan de fundamenten op knappen.
Ook slapende Zielen worden langzaam aan wakker. Je ziet mensen steeds meer ontwaken, die groep wordt steeds groter.

Met de shift van 28-9-2015 zullen die Zielen die daar aan toe zijn en voor kiezen daadwerkelijk binnen gaan treden in een nieuw fundament of tussen-platform op de trap van Ontwaken. Net zoals dat een keuze-mogelijkheid was op 21-12-2012. Dit platform is echter weer ‘boven de trap’ die we vanuit het 21-12-2012- platform hebben afgelegd. Het is een volgende stap.
Dit nieuwe fundament resoneert weer op hogere trillingen en dichter bij de Bron. Daarmee kunnen oude aangenomen/aangeleerde structuren nog meer ontmanteld worden. Allereerst in je Zelf, en daar waar dat steeds dieper in je basis kan gronden en het in de belichaming komt, gaat ook dat weer doorstromen naar het collectief en nieuwe ‘gaatjes prikken’ in de illusie van de 3D realiteit, gaan meer fundamenten wankelen of vallen uiteindelijk om.
Alles wat niet op de Bron (hart, Universele Liefde, gelijkwaardigheid, de Wet van Een) resoneert maar resoneert op Illusie (afgescheidenheid, angst, ego, slapend bewustzijn, macht, etc.) komt daarmee in een hogere octaaf onder Goddelijk Vuur te liggen. Alles wat niet van Bron is zal nog meer aangetrilt gaan worden om de illusie te doorzien. Dat geldt voor oude overleving , angsten, slavernij, innerlijke saboteurs, etc. maar ook voor grootsere aspecten zoals aannames m.b.t. de illusie van tijd versus Oneindigheid , sterfelijkheid versus onsterfelijkheid, afgescheidenheid van het Goddelijke versus nog altijd deel zijn van het Goddelijke en de eigen Godsbron en daarmee het Scheppersaspect.
Het zal voor ieder op die thema’s en groeiprocessen betrekking hebben die voor jouw Ziel van belang en aan de orde zijn in persoonlijke groeiprocessen, en niet zozeer naar wens van het ego. De innerlijke verbinding met het Goddelijke neemt meer dan ooit de ‘sturing’ over. Dat kan op persoonlijk vlak ook meer innerlijke strijd losmaken, daar waar het ego misschien al eeuwen aan het stuur staat dient het deze meer te gaan overdragen aan Spirit. Afhankelijk van hoeveel weerstand je innerlijk daarin nog hebt liggen, kan die strijd binnen je Zelf pittig of matig zijn, of zul je je met meer vertrouwen aan het Goddelijke/Bron in jou kunnen overgeven.

Met de shift van 28-9-2015 zullen nieuwe mogelijkheden en kwaliteiten in jou zich dieper gaan laten voelen en openbaren. Ook daarin ligt dan weer de weg van groei om ze te leren kennen, hanteren, verhouden met je mens-zijn en ze naar belichaming en gronding te brengen. Dat is de groei die hieruit voort vloeit. De volgende trap van ontwaken die je betreed vanuit dit nieuwe tussen-platform. Deze zal naar nog diepere bewustwording en herinnering gaan leiden. dieper je Multidimensionale Zelf betreden om je Zelf te ontdekken, herinneren en erkennen in alles wie jij Bent.

Met de shift van 28-9-2015 zullen vooral gevoelskwaliteiten en hogere vermogens (maan energie) en het Vrouwelijk aspect/ Blauwdrukveld die daarvan de drager is, meer in hun oorspronkelijke staat geïnitieerd worden. Daarmee krijgt het Vrouwelijk steeds meer haar rechtmatige, gelijkwaardige plek naast het mannelijk aspect terug. Onderdrukking, verkrachting, ontkrachting van het vrouwelijke/gevoels aspect zal steeds minder mogelijk zijn, of zal de beweging van groei zijn om je Zelf daar uit te bevrijden. Enkel daar waar deze Blauwdrukvelden in ons Zelf weer in gelijkwaardige balans en op eigen kracht naast elkaar staan, kunnen zij verenigen en verbinden vanuit gelijkwaardigheid, en versmelten (Heilig Huwelijk) waardoor de Goddelijk Kind frequentie, het derde principe van de Heilige Drie Eenheid en Heilige Ruimte of doorgang naar Bron geboren en geopend kan worden.
Het tussenplatform of de nieuwe basis die vanaf de shift op 28-9-15 betreden gaat worden heeft die drijfveer in zich, de stuwing naar een steeds meer volledig in gelijkwaardigheid brengen van het Goddelijk Vrouwelijke aspect (en alle kwaliteiten en vermogens de daarbij horen) en het Goddelijk mannelijk aspect (en alle kwaliteiten en vermogens de daarbij horen) vanuit een Hoger Perspectief, voorbij de illusie en afgescheidenheid.
De ‘Wond van Isis’ (alle beschadigingen op het vlak van vrouwelijke energie en kwaliteiten) dient geheeld te worden in ieder, zodat de ‘Godin’ zich naast haar Goddelijke Wederhelft kan scharen, gelijkwaardig en in volle potentie.

Meer nieuwe Heilige Ruimte voor jouw Zelf, jouw kwaliteiten, jouw ontplooiing en het bewust stil staan, tijd daarvoor maken voelt ook belangrijk. Pas vanuit die stilte en bewuste verbinding met je Zelf kan je steeds dieper bewust worden wie jij bent in heel je Multidimensionaal Bewustzijn, wat er gaande is in je mens-zijn ten gevolge van alle shifts in bewustzijn. Hoe zich dit met elkaar verhoud, hoe alles verbonden is (ook in jou), ook in verbinding met je 3D aardse ervaringen en uitdagingen, en hoe je steeds dieper je eigen Goddelijke Matrix of hologram bewust kan betreden, vanuit Goddelijk Oogpunt i.p.v. vanuit beperkt menselijk oogpunt.

Met de shift van 28-9-2015 zullen we dieper dan ooit in Goddelijke Scheppingsvelden kunnen binnen treden (mits je daar in je groei aan toe bent!) en zullen ongeopenbaarde poorten zich openen om dieper dan ooit te gaan herinneren wie wij Zijn, waarin onze unieke Potentie ligt, onze Scheppingskracht weer voorbij illusie en ego kunnen aanspreken. Een dieper begrip en herinnering aan Scheppingsmatrixen, scheppingsmogelijkheden, hoe Schepping in elkaar steekt en wat onze rol en bijdrage daar in is, zal stap voor stap herinnert gaan worden.

Met de shift van 28-9-2015 zullen op het aardse, menselijke (3D) vlak ook vele wijzigingen zichtbaar worden. Niet alleen vinden al deze verschuivingen op bewustzijns en energetisch terrein plaats. Doordat dit steeds dieper in de basis door kan dringen heeft dat een directer effect op de 3D realiteit en met name de oude aarde matrix, die gefundeerd is op afgescheidenheid, macht, slavernij en angst. Zoals genoemd zullen ook op 3D vlak steeds meer oude fundamenten van ongelijkwaardigheid en macht aan het licht komen. Verzwegen waarheden uit de doofpot komen. Oude systemen omvallen omdat ze simpelweg niet meer werken. Dat is uiteraard ook al jaren gaande, maar zal ook nu vanuit een nieuw licht/frequentie/platform nog verder voortzetten. Er zal meer aan het licht komen die de illusie doorprikt, waarin wij onze kracht weg gaven zelfs al wisten we het zelf niet, machtsstructuren worden blootgelegd, meer oude geschiedenissen komen aan het licht in hun ware aard (verdraaiing van geschiedenislijnen door de machthebbende ordes en religies), meer geheim gehouden informatie van overheden, etc.
Daar waar het niet langer resoneert op Zuiverheid maar op oude structuren van onderdrukking, daar komt meer Licht op, wordt bewustzijn wakker (gemaakt). Op persoonlijk maar ook collectief (wereldwijd) vlak.

Met de shift van 28-9-2015 zullen mensen die tot nu toe slapend in bewustzijn waren ook meer aangetrilt en gewekt gaan worden. Weer nieuwe stromingen van pas ontwakende Zielen zullen daarmee vrij gaan komen gedurende de periode en vervolg groei die volgt op de shift van 28-9-2015.
Ook na 21-12-2012 zag je dat gebeuren, heel veel meer mensen begonnen te ontwaken. Vaak vanuit de persoonlijke ervaringen, daar waar je tegen de muren van het oude (niet langer functionerende) maatschappelijke systeem opliep, door heftige persoonlijke crisissen of vanuit welke innerlijke calling dan ook. Opnieuw zal een golf van ontwaken plaats vinden voor mijn gevoel, bij mensen die voorheen nog prima op et oude systeem resoneerden.

Werkelijk op alle dimensieslagen vinden verschuivingen plaats. Op elke dimensielaag of frequentie zal het andere gevolgen en openingen opleveren. Het is maar net van waaruit jij in het nu resoneert en bewust op afgestemd bent, waarin jij groeiende bent. Dat bepaald hoe en wat je van de shift ervaart en hoe en waar je wijzigingen ervaart.
Het is werkelijk teveel om allemaal nu te kunnen benoemen wat er om gaat switchen en in transitie is, juist omdat we zo Multidimensionaal en daarmee groots van aard zijn.
Maar in dit artikel in elk geval hopelijk een klein beetje meer inzicht wat hopelijk persoonlijk ook weer kan bevestigen, ondersteunen of leidraad kan zijn om je eigen processen en ervaringen dieper te begrijpen.
Ik hoop weer een puntje van de ijsberg zichtbaar te hebben mogen maken hiermee.

©Willemien Timmer 24-9-2015

De energie van oktober 2015

fol-rainbow

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

6-10-2015 / 6-10-6 frequentie

De 6-10-16 frequentie, waarin alle vernieuwing, binnen gebracht met de Bloedmaan op 28-9-2015, dieper in een balancering komt binnen de man-vrouw velden (blauwdrukken) in verbinding met de materie/ de aarde.
Dat betekend een nieuw stukje geboorte van alle bewustzijnswijzigingen sinds de bloedmaan, niet alleen in je bewustzijn maar ook in je menselijk bewustzijn. Alles wordt dieper uitgelijnd met je alledaagse aardse leven en mens-zijn. De hogere trillingen die in je gewekt zijn gedurende de shift, de omslag van oude naar nieuwe trillingen ook in je basis fundament, mogen dieper gaan indalen in een uitlijning tussen Bron en materie. Tussen het Goddelijke en Menselijke in jou!
Het betekend ook een dieper verbinden vanuit het nieuwe met je eigen vrouwelijke kwaliteiten en Vrouwelijke Blauwdruk (ervaren, helen, hart, overgave, compassie, gevoel en intuïtie) als met je mannelijke kwaliteiten en Blauwdruk (het concretiseren, neerzetten, gronden, verankeren, handen en voeten geven, handelen vanuit de ontvankelijkheid van het vrouwelijke en daar vorm aan mogen geven).
Een nieuw stapje voorwaarts in integratie van de nieuwe energie in je Zelf!!!
En wat kan die energie nog even wennen zijn! Of misschien lastig te integreren voor je fysieke lichaam…
Dus de energie van vandaag (op weg naar het 10-10 portaal met alle daar bij behorende verschuivingen en trillingsverhoging) biedt een nieuw stukje draagvlak om het nieuwe dieper op alle lagen van stevigheid, integratie en balans te voorzien!

© Willemien Timmer, 6-10-’15

10-10-2015 / 10-10 portaal

het 10-10 Portaal: Getting grounded into the new frequencies: giving birth to the new Blueprints of Source on Earth

De energie van deze maand oktober (de 10-frequentie) brengt ons een stuk Nieuwe Geboorte en integratie van alle vernieuwing wat is ingeluid met de shift van de volle maansverduistering (bloedmaan) op 28-9-2015.
Deze Portaal dag biedt een uiterst krachtige energie om deze nieuwe geboorte nog dieper bewust te worden/ervaren en je Zelf daar in te balanceren. Je mannelijke en vrouwelijke energie/Blauwdrukvelden zullen dieper gebalanceerd en uitgelijnd gaan worden met jouw Bronpotentieel. daarnaast zal gronding van je energieen een centrale rol innemen. Grondin gin de 5D aarde resonantie, juist omdat het anders onmogelijk blijft om je nieuwe bewustzijnstrillingen daadwerkelijk ’n de vorm’ en in de materie )je aardse leven) te gaan vorm geven. het dient dieper geankert te worden in je Zelf wil je echt verschillen ook in de dagelijkse werkelijkheid en je menselijk bewustzijn gaan ervaren. Aders blijft al het nieuwe zo ‘boven je zweven’ in de ether, en dat kan prachtige inspiraties of creatieve ideeen, inzichten of hogere ervaringen opleveren, maar zonder daadwerkelijke diepte gronding in ed nieuwe aarde matrix blijft het daarmee een energetisch gebeuren wat niet concreet in je menselijke leven ’te pakken’ is.

De 10-10frequenties lijnt de frequenties van Overkoepelende Blauwdrukvelden (mannelijk en vrouwelijk) dieper in je uit, met elkaar(s kwaliteiten) en brengt dat op Lijn van Eenheid met je Bronpotentie. Dat betekend dat je gevoeligheid, creatieve stroom, scheppingskracht, intuitieve en gevoels vermogens dieper uitgelijnt worden op Bron nivau en resonerend op jouw unieke Zielsevolutie in het nu. Maar ook de daadkrachtige, vormgevende, stevige, handelende kwaliteiten om het in de orm te giten (mannelijke potentie in je) wrdt dieper uitgelijnt op je Bronpotentieel.
In beide overkoepelende kwaliteitenvelden wordt je dus uitgelijnt en gegrond in de hoogst haalbare potentie van jouw Wezen en bewustzijn in het nu. en van daar uit worden deze velden/kwaliteiten/energieen weer met elkaar verbonden. zodat dat wat je inzichtelijk krijgt, wat je intuitief ervaart, dat wat je voelt, ook daadwerkelijk geconcretiseerd kan worden in de alledaagse realiteit. Geen gezweef (meer) maar concrete geaarde spiritualiteit van een hoger level van bewustzijn. Dieper werkelijk vanuit je hart en hoger bewustzijn leven, concreet op aarde, in lijn met en afstemming op jouw Bron.
De enorme vernieuwende kracht, potentie, uitlijning en gronding (stevigheid) biedt een nieuw fundament en draagvlak om van daaruit verder te groeien. Dit resoneert volledig op alle procesen de aangezet zijn tijdens de bloedmaan van 28-9-15.

© Willemien Timmer, 10-10-’15

15-10-15 / 6-10-6 portaal

De energie van vandaag: 15-10-15 of 6-10-6 portaal:
Opnieuw een dag met ‘weegschaal’ – of balancerende functie, waarbij alle polariteitenvelden in jou (noem het overkoepelende mannelijke en vrouwelijke velden) volledig uitgelijnd en gebalanceerd worden in lijn met de nieuwe Blauwdrukken en Bron Potentie, met de aarde verbinding. Vandaag biedt dus een ondersteuning op diepere indaling van je hoger bewustzijn in je menselijke aardse leven en lijf. Waarbij je trilling verhoogd wordt, waarbij je een stukje meer ‘hemel op aarde’ of in Christus Bewustzijn komt en wat oefenmateriaal biedt om nog bewuster te gaan ervaren hoe Spirit in ‘de materie’ neer te zetten en hoe dat werkt.
Durf je werkelijk gehoor te geven (ook in actie) aan je innerlijk gevoel? Durf je werkelijk stappen te zetten naar aanleiding van innerlijke impulsen van het hart? Durf je werkelijk vanuit je hoger bewustzijn te ontvangen? (ook in je menselijke stuk).
Juist hierin komen de man-vrouw kwaliteiten in een diepere uitlijning en balans met elkaar op het aardse/menselijke vlak. Dat schept een vernieuwende ruimte ook voor de Goddelijk/innerlijk kind stukken. De vrije ruimte waarin stroming, een flow van synchroniteiten, creativiteit en inspiratie meer in beweging komt. Door de drie 1-en in de 15-10-15 codering wordt dus in feite ook je innerlijke Heilige Drie Eenheid meegenomen in de vernieuwde Blauwdrukken, in uitlijning met Eenheidsbewustzijn en Bron. En dat mag weer dieper gebalanceerd en op aarde verankert worden.
Een dag waarin je het mogelijk uitdagend of juist als heel bevrijdend ervaart als het gaat om werkelijk neer te zetten (handelen naar) wat je voelt, uit te spreken wat je voelt en je Zelf de vrije speelruimte durft te geven om dieper te luisteren naar wat er werkelijk innerlijk in je leeft en daar gehoor aan geven 

© Willemien Timmer, 15-10-15

26-10-2015 / 8-10-8 portaal

De energie van vandaag: een 8-10-8 codering
Energieën die opnieuw gericht zijn op een diepere nieuwe geboorte in je Zelf (wat centraal staat deze maand, en na de bloedmaan van 28-9-15) maar vandaag ook vooral balancerend werken vanuit de frequenties van de Lemniscaat, die polariteitenvelden met elkaar in beweging, verbinding en versmelting brengt. Zo vlak voor de laatste super volle maan van dit jaar (morgen 27-10-2015) een welkome energie, omdat de energieen best pittig stuwend nog steeds ervaren kunnen worden. we worden nog steeds in een razend tempo voorwaarts gestuwdt om dieper en dieper ons eigen bewustzijn te openen en doen ontwaken. de Bloedmaan van september heeft een heel arsenaal aan nieuwe (diepte) lagen van de basis ook geopend waarmee enerzijds veel de de oneindige mogelijkheden en potentie weer beschikbaar worden (voelbaar worden) en we vrijer worden van de beperking van de ‘oude wereld’. Maar anderzijds zijn daarmee ook weer diepte lagen van oude ballast en oud fundament wat resoneert op afgescheidenheid dieper wakker geworden. dat kan nogal wat heftigheid en innerlijke en uiterlijke chaos verzorgen, omdat we mogen leren hoe deze oude ballast in ons zelf te hanteren en loslaten.
de energie van de bloed maan werkt zich daar nog steeds doorheen uit en velen zijn ook fysiek nog sterk deze vernieuwing aan het integreren. Tegelijkertijd bewegen we ons al in de stroming van een nieuwe input die ewer dieper opent, namelijk de aankomende super volle maan van morgen. tegelijkertijd zijn al deze bewegingen en stuwingen weer een opstap naar het volgende belangrijke portaal van de 11-11, waarop opnieuw belangrijke wijzigingen en ompolingen plaats zullen vinden in bewustzijn (daarover later meer).
Kortom, deze periode wordt door velen als pittig ervaren, vooral omdat vele oude innerlijke saboteurs en oude patronen uit de diepte krochten van de basis opduiken en dit best een lastige kan zijn om deze te handlen.
De energie van het Nu, vandaag, helpt echter daar weer een stukje balans in te vinden innerlijk en je dieper weer af te stemmen op stroming/ Goddelijke Flow en beweging. Daar waar het vast lijkt te zitten in je, of daar waar de oude patronen, wonden of ballast je lijkt te doen bevriezen (misschien van angst of onmacht), daar mag weer zachtjesaan beweging gaan komen, waardoor de helende en bewustwordende processen ook weer door gaan stromen en je meer ondersteuning daarin kunt vinden. de energie van vandaag zal niet alleen hiermee helpen maar kan ook leiden naar nieuwe inzichten, diepere innerlijke heling of ompoling van oude patronen. Tenslotte is heel de energie van deze maand gericht op een diepere geboorte in je Zelf en in de oorspronkelijke energie van je basis, voorbij de oude basis die resoneert op afgescheidenheid en dualiteit. Zoadt we innerlijk een nieuw fundament kunnen gaan voelen en vormen van waruit onze groei zich voort kan zetten (dat resoneert nog steeds door op de bloedmaan-shift, zie eerdere artikelen daar over!)
Vandaag brengt de energie weer een liefdevolle ondersteuning waardoor we weer dieper in onze eigen Goddelijek Beweging kunnen komen, ook in de basis en in alle Overkoepelende Polariteiten/Blauwdruk velden, ook van de mannelijke en vrouwelijke Blauwdrukken. zodat we steeds meer innerlijk de ‘doorgang’ zullen vinden naar een meer oorspronkelijke trilling (via versmelting van polariteiten = Heilig Huwelijk), van waaruit de nieuwe ruimte oftewel het Goddelijk Kind geboren kan worden. Ook in je basis. Dat is de inleiding van een nieuwe geboorte in je eigen basis, waardoor je steeds dieper je hoger bewustzijn kunt laten indalen en inbedden in belichaming.
Het zijn nog altijd boeiende tijden met ongekende mogelijkheden die steeds dieper gevoeld gaan worden, en ja tegelijkertijd is het ook hardwerken aan ons innerlijk en alles wat daarin nog vanuit oude illusies om de aandacht vraagt om doorzien te worden!
Er valt nog heel veel meer te vertellen over de energie van vandaag en deze tijdsperiode maar het ontbreekt me momenteel helaas even aan ‘de tijd’ daarvoor. Voor meer inzichten, informatie over deze tijd en bewustwordingsgroei persoonlijk en collectief, verwijs ik daarom maar veen naar mijn aanbod aan activaties, workshops en andere mogelijkheden, die ik aanbied waarin veel meer zicht, voelen en ervaren van wat deze tijd met jou persoonlijke groei mag doen.
Wish you all a blessed day of inner Balance, insights and healing!
© Willemien Timmer, 26-10-2015

28-10-2015 / 10-10 portaal

Een avond na de laatste volle super maan van 2015, in de conjunctie van mars-venus-jupiter die een krachtige Drie Eenheids uitlijning met elkaar vormen, zichtbaar met het blote oog en in de energie van de 28-10 oftewel 10-10 poort, maakt het een bijzondere energie vandaag.
Het is bijna ongekend hoeveel bijzondere portalen en dagen van trillingsverhogingen we dit jaar mogen door gaan. Steeds opnieuw aansturend om ons bewustzijn uit te nodigen om verder open te gaan en ons Zelf te gaan herinneren en uiteindelijk weer te belichamen.
Dat valt vaak lang niet mee, want nog steeds liggen de onderste chakra’s aardig onder (Goddelijk) Vuur om steeds verder uit te zuiveren. Zovele oude angsten, overlevingsmechanismen, innerlijke saboterende delen van ons wezen worden daarin gewekt en op aards vlak / 3D menselijk stukje kan dat een ware beproeving en uitdaging zijn daarmee te dealen.
Oude onzekerheden, gebrek aan vertrouwen, angst voor het nieuwe voelen (het ‘grote onbekende’ wat toch echt steeds meer voelbaar wordt maar nog niet zichtbaar is, eer dat we het oude durven laten gaan). Oude patronen , gedachtevormen, conditioneringen en overtuigingen die de kop op steken.
Onze 3D persoonlijkheid heeft het er maar druk (en vaak moeilijk) mee.
Tegelijkertijd is daar steeds die ‘push’ van Spirit (in ons) om ons voorwaarts te duwen, de overgave in, de herinnering in, de erkenning in van wie wij Nu zijn, wat bijna lijnrecht lijkt te staan tegenover hoe we ons Zelf in de oude ballast ervaren. Het kan uiterst frustrerend, gecompliceerd en verwarrend zijn, dit jaar, voor velen.
Daar waar je hoger Bewustzijn al ontwaakt en aan het stuur van je leven staat lijkt het makkelijker te stromen, lijkt alles ‘logischer’ te zijn en is het perspectief groter en helderder. Echter dat stukje is nog lang niet ten volle ingedaald in belichaming (al zijn we daar hard mee bezig) waardoor je soms even zo’n lekkere flow kan ervaren, en dan weer lijkt alles te stagneren.
Ik ontmoet momenteel ook veel mensen in de praktijk die ergens de blinde vlekken al wel zien, maar nog niet weten hoe het dan ook daadwerkelijk om te polen. Dus het zicht is vanuit hoger bewustzijn aanwezig, maar het daadwerkelijk om kunnen zetten van het oude op 3D vlak is nog een lastige.
Dergelijke ’tegenstellingen’ of polariteiten in ons leven en bewustzijn zullen door de energieën van vandaag dieper aangetrild worden als stimulans om dieper met elkaar te gaan verbinden of te balanceren. (En deze tegenstellingen dragen we in ons op vele vlakken en uitdrukkingswijzen, lagen van bewustzijn en in verschillende thematieken. Dus ongeacht waarmee jij in je groei nu bezig bent, daar op zal dat de directst voelbare wijzigingen brengen.) De energie helpt ons tegenstellingen/ polariteiten dieper met elkaar te verbinden en te laten versmelten. Dat komt dan weer neer op een innerlijk stukje Heilig Huwelijk (we doorlopen daar vele van op steeds diepere/hogere lagen) om weer een stukje dieper de Eenheid in die lagen te ervaren. Daar waar deze velden dieper kunnen versmelten vanuit verbinding ontstaat de nieuwe Heilige Ruimte om nieuwe ervaringen, hoger perspectief en dieper inzicht/healing/wat dan ook maar nodig is te gaan ervaren en aantrekken in ons leven en bewustzijn. Vanuit die Heilige ruimte kun je mogelijk ook weer dieper je eigen Scheppingskracht gaan herinneren, waardoor je de kracht vind het oude te overstijgen en het nieuwe in jou binnen te treden.
Zowel deze planeetstanden als de 10-10 frequentie helpen ons om dieper uit te lijnen met ons Oorspronkelijk Potentieel, ons Eenheids en Bron veld, en ondersteunen op alle mogelijke manieren om dieper in een nieuwe geboorte binnen ons Zelf (Zijn) te stappen. Daar waar alle polariteiten steeds meer tot Eenheid kunnen vervloeien in ons Wezen en we de sluiers van Illusie steeds dieper gaan doorzien: dat afgescheidenheid en polariteit/dualiteit slechts een illusie is waar we doorheen kunnen gaan om de Oorspronkelijke Heelheid en Eenheid weer te gaan her-inneren, op alle lagen, die er nog steeds IS. Het is nooit weg geweest!
De super volle maan van gisteren heeft nog weer diepere poorten in ons bewustzijn geopend om op een nog diepere laag/lagen in ons wezen door te kunnen werken, waardoor ook nieuwe geopende lagen in al deze frequenties mee genomen kunnen worden!
Zoals elk portaal, bijzondere planeetstanden, super manen of andere hoog energetische gebeurtenissen in deze tijd, draagt vandaag hier weer een belangrijk steentje aan bij om ons dieper naar ons werkelijke Thuis, ons Zijn, terug te brengen heart-emoticon
© Willemien Timmer, 28-10-2015

De energie van november 2015

182839_640337475980087_197820051_n

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

1-11-15/ 1-11-1-5 frequentie

De energie van vandaag: 1-11-1-5 codering.
Vandaag stappen we weer in een heel nieuwe frequentie binnen, vanuit de energie van nieuwe geboorte in eigen oorspronkelijker energie en Bronfrequenties ( de 10). Waarbij we afgelopen maand de kans kregen om nieuwe stukken binnen ons Zelf geboren te laten worden. Kwaliteiten, herinneringen en kracht die vanaf de bloedmaan (28-9-15) weer toegankelijk zijn geworden. Een heel potentieel van nieuwe mogelijkheden werd daarmee geopend en al is het vaak al wel voelbaar maar nog niet concreet te pakken of toepasbaar, de oktober energie hielp stap voor stap deze nieuwe potenties in ons geboren te laten worden. Koppelde het meer aan ons aards/ menselijk bewustzijn zodat we gaandeweg verdere groei vanuit deze nieuwe energieen het grootsere plaatje van ons Zelf gaan herinneren en belichamen.
De energie van Samhain of All Hallows Eve ( Halloween) gisteren op 31-10-15 stimuleerde ons om het oude ( vergankelijke) te eren dat voorbij is, de oogst die we hebben mogen binnenhalen, maar bood ook de kans om afgescheiden ( gesyorven) delen van ons Zelf te herinneren, eren en erkennen, terug te halen. Waarmee we completer in onze Blauwdruk kunnen herinneren wie we Zijn in het Nu.
Van daaruit stappen we de poort naar de novembet energie binnen, de frequentie van de 11. De freqientie die gaat over gelijkwaardigheid en leven vanuit gelijkwaardigheid, ook in alle lagen binnen ons Zelf.
Daarin mogen we gaan leren om alle delen die zich in ons laten voelen, zien, herinneren te erkennen en verbinden in gelijkwaardigheid. Om delen in ons Zelf te laten senwerken met elkaar, zoals Spirit en Ego, mannelijk en vrouwelijk, schaduw en Licht. Dan kan de illusie van afgescheidenheid/ duaal bewustzijn steeds dieper ontmanteld worden.
De energie van vandaag start direct met het binnenbrengen van Eenheidscoderingen in zowel de overkoepelende mannelijke als vrouwelijke velden ( als overkoepelende polariteiten waarin alle tegenstellingen in ons aanwezig zijn). Dat kan op een dieper nivo binnenkomen doordat gister op 31-10 de energieen van je innerlijke Heilige Drie Eenheid al dieper aangeraakt zijn in velden van nieuwe opening ( geboorte).
De 1-11-1-5 codering lijnt beide polariteitenvelden dieper uit op je Eenheids Bewustzijn en reikt diep transformerende kracht aan, om alle polariteitenvelden in eigen Blauwdruk van oorspronkelijke energie aan te raken, zodat deze op eigen kracht/ benen in hoogst haalbare potentie komen te staan. Van waaruit mannelijk- vrouwelijk in ons veel dieper gelijkwaardig ieder vanuit eigen kwaliteitenpalet, met elkaar kunnen verbinden en samengaan.
De resonantie van de 5 biedt daarbij de frequentie van zowel het Christus Bewustzijn aan, als de energie van de 5 elementen die Schepping dieper in manifestatie brengen.
Vandaag is dus een ervaringsdsg om dieper de kracht van alle delen van je Zelf te gaan ervaren in oorspronkelijke (Blauwdruk) kracht daar waar jij staat in jouw unieke groei. Van waaruit polariteitenvelden bekrachtigd, erkent en vetbonden kunnen worden. Je oorspronkelijke potentie van man- vrouw kwaliteiten komen daarmee meer voelbaar aan het licht en kunnen dieper verenigen vanuit eigen aitgentieke kracht. Een enorme bekrachtiging voor wie jij Bent en jouw unieke Wezen, kwaliteiten, Missie, etc.
Alles wat aangeraakt mag worden wordt ook via de 5-codering dieper naar manifestatie in het mens-zijn getrokken zodat je het hier en nu steeds dieper kunt herinneren, ervaren en belichamen.

Weer een nieuwe stap voorwasrts in Meesterschap binnen je mens-ijn!

© Willemien Timmer, 1-11-15

5-11-15 / 5-111-5 codering

5-111-5 code today!!! Enjoy a new opening up in higher frequencies! Alignment with new levels of consciousness, activating new embodyment of christ energy and the power to ground it all into the human being.
Wish you all a pleasant flight wink-emoticon
© Willemien Timmer, 5-11-15

8-11-2015/ 8-11-8 codering

De energie van vandaag: een 8-11-8 frequentie. Daar is heel veel over te vertellen, want dit is echt een prachtige balancerende, verbindende en transformerende energie. Een instroom van feequenties die op alle mogelijke lagen van bewustzijn (waar jij nu mee bezig bent in jouw groei) voor nieuwe verbindingen en versmeltingen van polariteiten kan zorgen. Waarbij Eenheidsvelden, vernieuwing en transformerende krachten letterlijk centraal staan. En waarbij de overkoepende Mannelijke en Vrouwelijke Blauwdrukvelden ten diepste eerst in zichzelf uitgelijnt worden op gelijkwaardigheid van de innerlijke Heilige Drie Eenheid frequenties en eigen kracht. En vervolgens met elkaar op een veel dieper niveau in gelijkwaardigheid kunnen verbinden.
In aardse taal wil dat zeggen dat we op alle mogelijke lagen, thema’s, gevoelsaspecten en ervaringswerelden een ” push” naar verbinden in Eenheid, gelijkwaardigheid, kracht zullen ervaren, met een grote vernieuwende kracht. Het oude kan ” overschreven” worden wanneer het nieuwe zich begint te ontvouwen.
De energie van vandaag is ook een 8-111-5 frequentie wat opnieuw verwikst naar kosmische balans in de innerlijke man- vrouw- kind velden met de Eenheidsvelden, vernieuwing, transformerende kracht. En dat wat daarin voor jou persoonlijk aangeraakt wordt, zich gaat verhouden met de 5 elementen ( aarde, water, vuur, lucht, ether) zodat het zich ook daadwerkelijk in vernieuwing kan manifesteren in je menselijk bewustzijn en leven.
Dit is slechts een tipje van de sluier in de vertaalslag van wat de energie vandaag in ons zal aanraken, want er ligt nog veel meer in besloten…. Het is aan ieder om dat zelf te mogen gaan ervaren. wink-emoticon
Wens ieder een bijzondere en transformerende dag toe!!
© Willemien Timmer, 8-11-15

10-11-15

Diepte transformatie vandaag om op alle lagen die al bereid en klaargestoomd zijn ( incl 3D) een geheel nieuwe imprint van Bronfrequenties te ontvangen of eigenlijk te openen en herinneren. Zodat de 11-11 frequentie van morgen nog dieper bedding kan vinden in alle lagen van je bewustzijn. Zodat de 11-11 codering ten diepste je mannelijke en vrouwelijke velden ( het overkoepelend bewustzijn van polariteiten) kan aanraken in de frequenties van Eenheid, integriteit en gelijkwaardigheid. Waarbij het innerlijk alchemistisch proces van versmelting van polariteiten (Heilig Huwelijk) kan plaatsvinden, daar waar jij nu bent in je groei.
Dat betekend ook dat nieuwe frequenties, nieuw bewustzijn en dieper Bronpotentieel in je kan ontwaken! Nieuwe groei, inzichten, nieuwe energiestromen, processen en een innerlijke nieuwe geboorte ( hoger perspectief en diepere gevoelservatingen) van je Goddelijk Bewustzijn in je menselijk bewustzijn.
Hemel en aarde die weer een stap dieper in je verankert worden zodat het belichaamd en geleefd kan worden in 3D.
De nieuwe maan ondersteund deze nieuwe geboorte op alle lagen in jezelf uiteraard, en sluit feilloos aan bij de 11-11 codering: in diepere gelijkwaardigheid brengen van innerlijke aspecten zoals mind en gevoel, mannelijk en vrouwelijk, angst en liefde, onbewustzijn en bewustzijn, etc.
Daar waar de innerlijke polariteiten elkaar aan mogen kijken, erkennen, accepteren, omarmen en versmelten, daar vind Heilige Alchemie plaats!
De energie van vandaag 10-11-15 biedt het fundament hiervoor in diepte transformatie, vernieuwende energie, Broncoderingen en de elementen om al die innerlijke ervaringswerelden aan de menselijke ervaring te koppelen. Zodat alles ingevoeld kan worden op alle lagen…
© Willemien Timmer, 10-11-15

11-11-2015 / het 11-11 portaal

Het 11-11 portaal vandaag brengt een krachtig prachtige input aan energie om op alle mogelijke lagen van bewustzijn ons mannelijk en vrouwelijk ( overkoepelend) potentieel met elkaar te verenigen vanuit Eenheid en gelijkwaardigheid. En ook in gelijkwaardige balans en verbinding met hemel en aarde. De Leitel is het Hart, die vanuit Onvoorwaardelijke Liefde de mogelikkheid draagt om elke polariteit in ons, ongeacht op welk niveau in ons, met elkaar te verenigen. Dat is het Heilig Innerlijk Huwelijk van waaruit het Goddelijk Kind oftewel nieuwe Heilige Ruimte, nieuwe Creatie of nieuw potentieel in overstijgend Overzicht en verdieping van de ervaring kan plaats vinden.
Om polariteiren met elkaar te kunnen balanceren, verbinden en versmelten, dienen we eerst door beide polariteiten heen gegaan zijn. Pas wanneer beide ervaren en erkent zijn kunnen ze in hun ware aard herkend worden, en wordt helder waar oude patronen, verwachtingen, overlevingsmechanismen nog aan het stuur staan. Ongeacht of dat gevoelsvelden, mind of hogere dimensionale ervaringswerelden betreft.
Polariteiten bestaan op alle lagen van Schepping, en dus in ons, dus mogelijk ervaar je vandaag een soort oplichten van alle polariteiten waar je in jezelf de afgelopen tijd doorheen hebt gewerkt in je groei. En zul je vandaag ervaren hoe beide tegengestelde krachten ( bijv mind en gevoel, overlevibg versus vertrouwen, angst versus liefde etc) beide daarmee in eigen kracht erkent zijn. Zodat ze in de energie van vandaag in diepe gelijkwaardigheid kunnen versmelten met elkaar. Daarmee ontstaat hogere neutraliteit en dieper over/ inzicht vanuit een nieuw, hoger perspectief.
De polariteiten van mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten zijn overkoepelde velden waarbinnen op allerhande lagen de polariteiten uitwerken.
Afhankelijl van jouw persoonlijke processen sinds de bloedmaan van 28-9-15 zul je op voor jouw belangrijke lagen, velden en themas deze instroom aan energie mogen ervaren.

De 11-11 frequenties brengen diepte transformatie en gelijkwaardige uitlijning op alle lagen teweeg die in ieder Nu aan de orde zijn. De nieuwe maan resoneert hier uiteraard ook in mee en bekrachtigd de nieuwe geboorte in je Zelf die voortkomt uit de versmelting vanuit de Heilige Alchemie in het Heilig Huwelijk. Om van daaruit weer een stap dieper in de Goddelijk Kind frequenties in je Zelf binnen te stappen.

Hoe puurder je processen afgestemd zijn op je hart, of bewust ervaren vanuit je hart, des te dieper zal de 11-11 resonantie je kunnen aanraken.

Wosh you all a blessed day into the experience of ” as above, so below, as inside so outside, as Divine so human”.

© Willemien Timmer, 11-11-15

16-11-2015:

De wereld staat in vuur en vlam. Laat het de uitnodiging zijn om jouw hart in vuur en vlam te zetten!

Laat je niet leiden door de golf van angst en emoties die de media verspreid, met de bedoeling om het “wij-zij”- mechanisme van verdeeldheid collectief voedt. Laat je niet voeden met angst door een media die geselecteerde nieuwsberichten verspreid, in een spotlight zet en een groot deel van wat er werkelijk in de wereld gaande is buiten ogenschouw laat. Achter de schermen gebeurd er heel veel meer dan de reguliere media wil doen laten geloven. Zolang wij onszelf wensen te verliezen in de emoties en angst die zo collectief enorm gevoed wordt, is het moeilijker om voorbij dat wat gepresenteerd wordt te kijken. Emoties en angst vertroebelen om de grotere waarheid te zien.
Ik heb me afgelopen dagen expres stil gehouden, heb alle kanten zitten aankijken van hetgeen er nu gebeurd in de wereld. En ben bijna geschrokken van de reacties (ook hier op facebook) die laten zien hoeveel mensen meegezogen worden in de negatieve media angst voedings stroom. Massaal is iedereen bezig met Frankrijk, massaal wordt vergeten dat er dagelijks dergelijke terreurdaden tegen de mensheid plaats vinden, overal ter wereld. Maar hoe verder van huis, hoe minder het in gevoel dichtbij komt. (Overigens in dezelfde dagen zijn er meerdere bomaanslagen met doden geweest, maar deze waren in de Arabische wereld en de media rept hier vrijwel niet over.)
Daarnaast herinner ik me de angststroom (uiteraard gevoeld door media) van de afgelopen weken alleen al m.b.t. de vluchtelingen. Hoeveel haat en nijd (angstreacties en onwetendheid, aannames door wat de media verteld) wordt er verspreid?! Er wordt opnieuw een bevolkingsgroep onder vuur genomen, nu is het de islam, in de tweede wereldoorlog de joden. Er is niet zoveel verschil. Regeringen vechten onderling kinderlijke maar gevaarlijke spelletjes met elkaar uit, over de rug van het volk die altijd slachtoffer is.
Maar zolang wij ons verre houden van wat er werkelijk gaande is, klakkeloos de aangeboden media (angstvoeding) consumeren en precies dat doen wat de media (in dienst van het wereldbestuur) wenst te bewerkstelligen, namelijk angst en verdeeldheid zaaien, waarmee vertrouwen in de medemens in twijfel wordt getrokken, waarin oordeel over dat wat je niet kent groeit, en alleen dat wat dichtbij huis gebeurd belangrijk is. Dan spelen we precies het spel mee zoals het bedoeld is: we raken verwijderd van ons Zelf en elkaar, voeden de angst en niet de Liefde.
We steunen Frankrijk maar veroordelen en haten alle vluchtingen, (die overigens vooral ook mens zijn zoals jij en ik) en die gevlucht zijn door dagelijkse terreurdaden zoals deze.

Kijk voorbij wat de media voorschoteld, kijk naar het grotere spel wat er gaande is op het wereld toneel, voorbij eigen angst, emotie, onwetendheid. Hou het Licht van je Hart brandende, dat is waar het om gaat in deze tijd. De wereld staat in vuur en vlam van haat, maar deze tijd juist nodigt uit om het tegenwicht te bieden, bewust! Om je hart in te zetten, te leven en te laten stralen.

Ik weet de impact van de angst met name in het collectieve veld is immens op gevoelige mensen. Laat ons bijna verzuipen in onze eigen aanhakingen met innerlijke angst. Het collectief lijkt een reuzachtig monster dat als een golf door alles heen gaat en je mee kan sleuren in alle emoties die opengetrokken worden. Natuurlijk is het vreselijk deze terreurdaden tegen de mensheid, het is totale dualiteit, ver verwijderd van Eenheid. Ook daar zit een lang verhaal achter, zowel 3D als energetisch/ multidimensionaal gezien. Er valt zoveel over te zeggen. Maar we gaan dit pas meer zien en ervaren wanneer we ons richten op het hart, liefde, bewustzijn. Dan pas gaan we steeds meer onze eigen innerlijke terreur, angst en emoties ontmoeten en ontmantelen. Dan pas gaan we steeds meer het grotere plaatje van wat gaande is in de wereld herkennen en zien. Zolang we angst buiten ons niet herkennen als angst binnen ons, zolang we ons laten leiden door externe voeding van angsten, houden we angst en het “wij-zij” principe in stand. Dan voeden we de verdeeldheid, de onwetendheid en staan ver af van de herinnering aan Eenheid.
Dus….aan ieder de bewuste keuze: kies ik er voor de angst te voeden? Of kies ik ervoor het hart in te zetten: eigen innerlijk angstreacties te onderzoeken, te kijken waar de collectieve angststroom nog hechting vind in jezelf, waar haat en nijd in jezelf nog op een subtiel (onbewust) level aanwezig zijn en waar je jouw unieke Licht kunt uitdragen/ uitstralen in Liefde om een tegenwicht te bieden aan de collectieve “weegschaal van angst-liefde” die momenteel zwaar overhangt naar de angst zijde.

Uiteraard keur ik nooit en te nimmer goed wat terroristen (welke dan ook, want nu is het IS en voorheen willekeurig andere groepering) in de wereld brengen, maar wanneer je het grotere plaatje gaat zien, zul je zien dat juist hun gruwelijke terreur een spiegeling is die ons uitnodigt de innerlijke terroristen in ons Zelf aan te kijken, te ontmoeten, en in die zin spelen zij even zo goed een belangrijke rol in het Grote Geheel. Zij spiegelen ons wat volkomen los zijn van hart en Goddelijke Eenheid in jezelf en met elkaar inhoudt. En die spiegeling nodigt uit om in jezelf te kijken waar wij nog “van God los zijn”…..zo buiten, zo binnen!!!

Er valt heel veel meer over te zeggen van uit allerlei perspectieven (op aards en kosmisch niveau omvat het vele verschillende facetten). Dat wat gaande is in de wereld omvat vele waarheden, realiteiten, lagen en is een heel complex gebeuren waarin vele belangen meespelen.

Voor nu hou ik het hier maar even bij: in Essentie zijn wij werkelijk Een, in ons mens-zijn echter zijn we daar nog ver van verwijderd. Maar elke wereld situatie zoals die we nu ervaren, biedt ons de kans om andere keuzes te maken dan die we kennen van het verleden. Kies jij voor de angst? Of voor de Liefde? En waarmee wens je je te voeden?

Op Goddelijk niveau klopt de tekst van dit plaatje werkelijk. Durf jij jezelf de ruimte te geven dit ook steeds dieper op menselijk niveau te gaan ervaren?

© Willemien Timmer, 16-11-15

22-11-15 / 22-11 portaal

De bijzondere energie van vandaag (22-11) is gericht op een oplifting in je energie frequentie en bewustzijn waarbij een heel nieuwe stroming van je eigen Blauwdruk en Bewustzijn op gang gebracht gaat worden. Deze trillingsverhoging is gericht zowel op je eiegn kracht als op een uitlijning met gelijkwaardigheid en een gebalanceerde hemel en aarde verbinding. Je energie systemen worden uitgelijnd en gebalanceerd zodat alles wat in jou is in een diepere balans en verbinding met elkaar kan komen, waardoor je veel meer je eigen kracht, potentie, kwaliteiten, helderheid en frequentie gaat ervaren. wanneer alle ‘lijnen’ van wie jij Bent meer samen gevoegd gaan worden, in een energie als vandaag, zul je veel meer werkelijk je Zelf in wie jij Nu Bent gaan voelen en ervaren. Dat kan een stuk inzicht bieden, heling, een dieper verinnerlijken en thuiskomen in je Zelf. Je krijgt daarin de uitnodiging om dieper in je eigen Tempel van zijn, in alle opzichten en alle (Multi)dimensionale lagen van je wezen, binnen te treden en te herinneren wie jij Bent.
Praktisch gezien kunnen de energieën een wat opliftende of optrekkende beweging laten voelen, mogelijk ook wat wiebelingen in je velden wanneer lagen van je energie en bewustzijn zich met elkaar gaan verhouden en verbinden. Ook instroom van hoge trillingen kunnen voelbaar worden waardoor je veel meer Licht in jezelf of om je heen gaat ervaren. Heldere antwoorden, inzichten of ingevingen kunnen voorbij rollen, evenals spontane helingsmomenten.
Tegelijkertijd zal daar een krachtige uitlijning met Eenheidsbewustzijn maar ook met de aarde voelbaar kunnen worden.
De 22-11 codering is gericht op het herinneren, hervinden en ervaren van je eigen Oorspronkelijke Blauwdruk, kracht en Bron bewustzijn, in zoverre dat in het Nu moment in jouw groei al te bevatten is. De Hemel-aarde uitlijning met jouw Wezen en hart wordt daar in meegenomen, zodat op alle lagen ook datgene wat ervaren mag worden, herinnert of gevoelt mag worden, ook daadwerkelijk in lijn is met je Spirit en Zielsevolutie en ook daadwerkelijk gegrond kan worden, waardoor het ook in je menselijk bewustzijn, lichaam en leven gevoeld en herinnert kan worden. Zodat het ook in de belichaming kan komen en niet als een herinnert zwevend wezensaspect om je heen blijft zweven waardoor het mogelijk voelbaar is maar niet concreet toepasbaar of ’te pakken’. Het gaat om het daadwerkelijk gronden van jouw bewustzijn en energie, zodat de ervaring en het gevoel in kan dalen in je basis en het ook daadwerkelijk op menselijk niveau geïntegreerd kan raken. Dus ook al zijn de energieën van vandaag bijzonder trillingverhogend, ook de instroom naar ‘beneden’ toe, naar basis en gronding helpen je om het juist in jouw mens-zijn dieper te openen en jouw unieke kracht, kwaliteiten, potentie, mogelijkheden te gaan herinneren in de gevoelservaring. Om opnieuw een stukje ‘hemel op aarde’ in je Zelf te gaan ervaren juist in je dagelijks menselijk leven!
© Willemien Timmer, 22-11-15

24-11-’15 / 6-11-6 portaal

De energie van vandaag resoneert op de 6-11-6 codering, wat weer een balancerende energie frequentie met zich meebrengt in een ‘weegschaal functie’ waarin de beide 6-en aan weerszijden op de weegschaal staan en de 11 het centrale middelpunt is.
De frequentie van vandaag is gericht op een dieper zicht en ervaringsgevoel krijgen van hoe jouw Eenheidsbewustzijn zich verhoudt met de aardse realiteit en je mens-zijn. In hoeverre kun je al daadwerkelijk die delen van hoger Bewustzijn, Eenheidsbesef en hart daadwerkelijk op aarde leven, in allerhande dagelijkse situaties? In hoeverre kun je het werkelijk praktisch en concreet toepassen: jouw hartgevoel, jouw Weten, in je kracht staan, in verbinding blijven met je Zelf ongeacht wat er ook maar op 3D vlak gebeurd en in hoeverre kun je in jouw mens-zijn tot uitdrukking brengen van wie jij bent?
De frequenties van vandaag trillen in je energie en bewustzijn de verbindingen van gelijkwaardigheid van hemel en aarde aan en brengen een verdieping, vanuit balancerende kracht, in de verbinding van jouw Goddelijke en Aardse bewustzijn. Dat kan uitdagend zijn of juist ultiem rustgevend, afhankelijk van hoe jij in deze verbinding met je Zelf staat. Dient er nog veel ongebalanceerde energie uit te werken om je menselijke bewustzijn dieper in lijn met je Essentie te brengen, dan ervaar je mogelijk een hobbelige, uitdagende dag.
Ben je al redelijk gesetteld en getraind in het steeds opnieuw uitlijnen en her balanceren van je menselijk bewustzijn met je Essentie, dan zal je een stimulans van dieper rust, ondersteuning, misschien ook nieuwe ruimte mogen gaan ervaren in je Zelf. Het is afhankelijk van de individuele processen waar ieder persoonlijk in zit in hoe je de energie van vandaag zult ervaren. Maar weet dat deze energie codering en input hoe dan ook een enorme stimulans zal zijn om je in een diepere hemel-aarde verbinding te brengen, in een diepere verbinding met je Eenheidsbewustzijn gerelateerd aan je dagelijks aardse bewustzijn.
We worden telkens opnieuw in dergelijke energie steeds meer uitgenodigd om ‘uit de kast’ te komen en te gaan staan voor wie wij Zijn en waar wij voor staan. Om daadwerkelijk Eenheidsvelden en Essentie te gronden en belichamen, zodat het concreet, praktisch toepasbaar en leefbaar wordt in de dagelijkse aardse realiteit. De energie van vandaag biedt daar weer een belangrijke bijdrage aan. Ik zou zeggen, lekker laten stromen en ‘maak gebruik’ van de mogelijkheid om dat wat je niet langer dient in de balans van leven vanuit je Essentie op aarde, dat ook daadwerkelijk te kunnen opruimen. Om in nieuwe Heilige ruimte binnen je Zelf geboren te worden! Let us create Heaven on Earth!

© Willemien Timmer, 24-11-‘15

De energie van december 2015

img_5797329961459

Met de overgang van 2014 naar 2015 zijn we in een geheel nieuwe energietrilling gestapt. Een trilling(sverhoging) die weer geheel nieuwe ervaringen, processen en bewustwording zal mogen gaan brengen.
Hier onder vind je meer informatie over de start maand van dit nieuwe jaar.
Geinspireerde informatie die gaandeweg deze maand naar voren is gekomen en op die momenten dat het essentieel was, is gedeeld op mijn facebook pagina. Omdat het inmiddels een hoop aan informatie is, die je wellicht van dienst kan zijn om dieper je eigen persoonlijke processen van deze maand en van dit jaar dieper te verhelderen, vind je ze nu hier op de website terug.

De maand januari 2015 voelt voor mij essentieel in het opbouwen van een nieuwe basis in ons Zelf, en een nieuwe basis tegelijkertijd die essentieel is voor de rest van het jaar. Een basis-energie die zal helpen om alle processen en trillingsverhogingen van het komende jaar te helpen dragen, verder uit te bouwen en te integreren in ons Zelf op alle mogelijke lagen.
Hoewel er altijd meer te vertellen blijft, omdat de energieen van deze tijd zo uniek, veelzeggend, en Multidimensionaal gelaagd zijn waardoor ze enorme impact opons wezen hebben, geven deze korte dag-energie artikeltjes wel een omvattend meer beeld van de energieen waarin we ons bevinden. En daarmee ook meteen meer inzicht in waar de energieen van 2015 ons naartoe gaan helpen stromen.

Opvallend is dat tegenwoordig niet alleen de ‘standaard’ Portaaldagen oplichten (die met de dubbele getallen) maar juist ook heel veel andere bijzondere data die spiegelende of weegschaal- en dus balancerende functies in zich dragen. Want ook deze data dragen specifieke coderingen en energiefrequenties in zich mee en inzicht daarin biedt op een soms bijna dagelijkse basis een enorm inzicht en overzicht op je eigen groei.

Hier onder vind je een overzicht van de meest belangrijke data en instromingen van hogere trillingen ten behoeve van ons bewuste Ontwaken in ons Zelf.

De energie van het NU (3-12-’15 en december 2015)

De energie van de 3-12 is een jaarlijks terugkerende bijzondere periode, waarbij twee keer een initiatiepad van 9 dagen bewandeld wordt op weg naar het 12-12 portaal en op weg naar 21-12, de zonnewende.
Deze data dragen naast de vele 1- en en 2-en ook de 3-3 codering in zich en dat betekend dat polariteitenvelden (overkoepelend mannelijk en vrouwelijk) steeds in andere formaties mee genomen worden, om toe te werken naar de frequente van de 3, de Heilige Drie Eenheid, waarbinnen mannelijk-vrouwelijk gelijkwaardig samenvloeien en het derde principe, het Overkoepelend Overzicht of nieuwe Heilige Ruimte gecreeerd wordt. (Vernieuwing op alle vlakken!!)
De twee maal 9 dagen tussen deze data verwijzen naar het initiatiepad om alles van begin tot eind te her-evalueren en integreren en al het doorlopene tot een voltooiing te brengen. Wanneer we dat twee maal (is ook weer door beide polariteiten heen) hebben doorlopen komen we uit bij de 21-12, de Zonnewende: de Terugkeer van het Licht. Een dag ook waarop het gelijkwaardig Licht en donker is en van waaruit het Licht weer dagelijks meer terug keert.
Een bijzondere energetische periode waarop velen (vaak ook onbewust) resoneren.
De maand december is hoe dan ook een maand van terugkijken en integreren van alles wat dit jaar de revue is gepasseerd binnen onze groei. En dat dat ook tot een voltooiing en afronding maar ook integratie gebracht mag worden op alle 12 dimensielagen van ons Multidiemnsionale Wezen. Van daaruit reiken we weer een stapjedieper uit naar het al-omvattende 13-de veld, het Overkoepelend Bewustzijn van ons Wezen.

Velen ervaren een diepe schoonmaak al vanaf november, niet alleen energetisch maar vooral ook fysiek uitwerkend (griepjes, verkoudheid, allerhande ongemakken, etc.) bestaat daarin de mogelijkheid om dieper dan ooit alle groei en bewustwording- en zuiveringsprocessen van afgelopen jaar ook echt fysiek te verankeren. Fysieke/3D schoonmaak dus om alle hogere blootgelegde en herinnerde lagen van Bewustzijn te gronden door de fysieke stof en menselijk Bewustzijn heen. In feite schept die fysieke uitzuivering mogelijkheden om je hogere trillingen dieper te integreren en plek te geven in je hier en nu mens-zijn.
Des te dieper dat kan, des te dieper ook zul je in een gehele vernieuwing eind december het nieuwe jaar in stappen, vanuit ene geheel nieuwe trilling in je Zelf. Je zou het kunnen zien als pel je de laatste oude laagjes van je Zelf nog af voor het eind van het jaar, om de hogere trilling, de nieuwe jij, die meer in resonantie is met je eigen Hoger Bewustzijn en hart de ruimte te geven, om van daaruit het nieuwe jaar te betreden.

De energie van vandaag 3-12 is de start van een verdiepend pad, zoals hier boven genoemd, die ook doorwerking gaat vinden in alle mogelijke processen van opschoning en integratie van de groei van dit jaar, zoals jij deze ervaart. Het zal dus verdieping brengen in al die stukken waar jij mee bezig bent en of tegenaan loopt in je Zelf, mogelijk ook kan dat nog even uitdagend en confronterend zijn, maar allemaal met de Bedoeling om je mens-zijn verfijnder af te stemmen op je Hoger Bewustzijn, om dieper te ontwaken op alle lagen inje eigen Scheppingskracht en de Werkelijke Herinnering aan wie jij bent.
Zodat we met een schone lei het nieuwe jaar en de nieuwe energie enmogelijkheden van 2016 binnen stappen. Zo diep mogelijk uitgelijnt als maar mogelijk is met waar wij staan op ons unieke groeipad.

Bewustzijn op de twee initiatie paden die vanaf vandaag van start gaan, kan je helpen bewuster te onderscheiden wat er gaande is in jouw groei gedurende deze periode. Voor sommigen zullen eerst met name de vrouwelijke kwaliteiten/proces stukken meer naar voren komen in de eerste 9 dagen t/m het 12-12 portaal. En daarna meer de mannelijke kwaliteiten/proces stukken. Voor anderen zal dat andersom zijn. Het is maar net waar jouw Ziel voor kiest. Hoe dan ook worden beide initiatie paden doorlopen (alle wijzigingen, groei, transformaties en puntjes op de i zetten van processen dit jaar in zowel je mannelijke als vrouwelijke polariteitenvelden. De volgorde maakt niet uit).
Het kan helpen, als je hier weet van hebt, nog bewuster af te stemmen op jouw pad van groei wat je in deze periode doorloopt, om nog bewuster te gaan ervaren wat er in jouw ompoling, wijziging of integratie mag vinden. Bewust betrokken zijn bij je eigen groeiprocessen is essentieel op het Pad van Meesterschap en leidt naar een steeds dieper Ontwaken.

Deze intense periode zal je heel veel puntjes op de i in processen van afgelopen jaar mogen aanreiken, misschien vele nieuwe inzichten en antwoorden verschaffen, kan ook nog diepere zuiveringsprocessen op gang zetten en healing aanreiken. Maar kan ook nogmaals doorlopen van allerlei processen van afgelopen jaar (in versnelde versie) inhouden.
Er is veel over te zeggen, deze belangrijke periode van het jaar, en er zal zeer veelinnerlijk te beleven en ervaren zijn!

©Willemien Timmer, 3-12-15

21-12-2015

De energie van vandaag: 21-12-2015…. Exact 3 jaar geleden gingen we colllectief door een mega shift heen. En ook dit jaar na de mega shift van de bloedmaan (28-9) markeert de energie van vandaag een ompolingspunt. We hebben vanaf 3-12-15 t/m 12-12-15 en t/m vandaag 21-12-15 twee keer een intens 9-daags initiatiepad doorlopen waarbij alle processen en groei van het afgelopen jaar in vogelvlucht nogmaals passeerden. Enerzijds om puntjes op de i te zetten, anderzijds ook om al je groei die geintegreert is uit te lichten en bewuster te beschouwen.
Vandaag de kortste dag van het jaar, zonnewende/yule markeert een nieuw ompolingspunt waarin we de energie van 2015 volledig doorlopen hebben en ons nu gaan afstemmen richting de nieuwe energie van 2016.
De periode vanaf vandaag t/m 31-12 is een transitieperiode. Een tussenperiode van de afsluiting van het oude (2015) en voorbereiding op het nieuwe (2016). Een interessante periode waarin finetuning op wie jij Bent in het Nu het nieuwe basisfundament markeert van waaruit je het nieuwe jaar en je nieuwe grieiprocessen instapt.
In de laatste nieuwsbrief (op 22-12-15) heb ik alvast een tipje van de sluier gelicht over wat de energie van 2016 onder andere gaat brengen. Vanaf vandaag gaan we ons energetisch daar op voorbereiden en naartoe bewegen. Met de Terugkeer van het Licht vanaf de zonnewende ontstaat alvast een nieuwe beweging richting nieuw innerlijk bewustzijn en nieuw innerlijk Licht wat in 2016 verder uitgewerkt zal worden.
In de energie van de afstand activatie vanavond gaan we dieper al deze mogelijkheden en nieuwe groei belichten en vast volledig afstemmen op de eigen individuele nieuwe groeipaden die voor ons liggen. Het is als het finetunen op wie je Bent in het nu en bewust het pad van waar je naartoe gaat uit te zetten en te scheppen.
De energie van deze komende periode, met daarin nog volle maan op eerste kerstdag (25-12) is een wonderlijke, bijzondere en hoopvolle. We worden innerlijk klaargestoomd om een totaal nieuwe frequentie te betreden, in het nieuwe jaar maar ook in ons Zelf. Vanavond tijdens de activatie ga ik daar dieper op in en meer informatie over vrijgeven. (Als je nog mee wil doen, laat dan even wat weten!).
Voor nu wens ik iedereen een prachtige krachtige dag toe in Terugkeer naar het Licht/ het Zelf!!

© Willemien Timmer, 21-12-15

De energie van 2016

Daar waar het gehele afgelopen jaar 2015 met name de onderste twee chakra’s onder een Goddelijk Vuur hebben gelegen om deze dieper t eopenen, zuiveren en weer te gaan belichamen, daar zal de energie van 2016 dieper op voort gaan borduren.
Afgelopen jaar (2015) zijn pittige processen aangeraakt in vele verschillende thematieken behorend bij de onderste chakra’s. Oude emoties en gevoelens, relaties en verbindingen, overlevingspatronen, oude fundamenten, oude angsten, controle mechanismen, projecties, aannames, etc. etc. zijn bloot komen te liggen en het fysieke lichaam draaide overuren in het behappen van zoveel oude energieen die open getrokken werden en die verstouwt mochten worden. Velen ervoeren an ook diverse fysieke klachten temidden van de groeiprocessen, omdat alle trillingsverhogingen ook steeds dieper door konden gaan werken in de fysieke structuren. Daar waar de onderste chakra’s dieper open konden gaan, daar kon de stroom van hogere bewustzijnstrillingen en energieen ook daadwerkelijk dieper de materie in ons aanraken, waardoor ook op fysiek vlak steeds diepere schoonmaak processen op gang gebracht werden. Dat is met name in deze laatste maanden van het jaar 2015 aan de orde, waar op vele lagen een instroom van eerdere energetisch doorleefde processen zich met het lichaam begon te verhouden.
De diepte van processen echter reikt ook een immense hoogte in groei aan, en hoewel dat af en toe heel hard innerlijk werken is en was, gaat dat tegelijkertijd ook haar vruchten afwerpen. Dat doet het al, mits we bereid zijn te willen zien en ervaren voorbij de hobbels die er wellicht ook nog op ons pad zijn.
De energie van 2015 was een cruciaal omslagpunt na de diepere openingen van 2012, en van een nieuwe unieke orde. De bloedmaan van 28-9-15 was opnieuw een omslagpunt zoals 21-12-2012 dat ook was. Dat betekend dat we van hieruit een heel nieuw groeifundament in ons Zelf hebben neergezet van waaruit elke volgende stap in groei voort komt.
De energie van 2016 zal daarop voortborduren maar vanuit een heel andere orde.
Daar waar 2015 de energie van zowel de 6 (materiele wereld, aardse bestaan) als de 8 (De Oneindigheid en Kosmische Balans) in zich droeg en ‘nastreefde’ om te herinneren in ons bewustzijn (ook de verbinding van beide: het Goddelijk en menselijk aspect dieper naar elkaar toe bewegen).
Zo draagt de energie van 2016 zowel de frequenties van de 7 als de 9, welke duiden op een dieper ontwaken en herinneren van onze Goddelijk Vrouwelijek Scheppingskracht en hoe deze weer in te zetten voor de scheppig van de 9 ervaringswerelden van bewustzijn, de 9 dimensies waar binnen we als Goddelijk wezen ervaringen opdoen en op hebben gedaan. De oude cyclus van de 9 mag tot een voltooiing komen en de krachten in ons Bewustzijn voor nieuwe bewuste schepping worden weer vrij gemaakt. Het Heilige Goddelijke Vrouwelijke speelt daarbij een belangrijke rol, daar waar zij in haar Oorspronkelijke Kracht weer herinnert, erkent en volledig geleefd wordt. Niet omdat het Heilige Goddelijk Vrouwelijke beter of meer is dan het Mannelijke Aspect, als wel omdat dit deel in ieder van ons simpelweg die codering en kwaliteiten draagt. Daar waar hart, inspiratie, creatiekracht en gevoel weer vrij mogen stromen in de Heilige Ruimte die het Vrouwelijke biedt, daar kan het Mannelijk aspect op inhakebn met concrete vormgeving. Het is het Vrouwelijke dat de nieuwe Wereld of de hemel op aarde ‘droomt’ en het mannelijke die vorm geeft, handen en voeten geeft aan via handelen en actie. Maar de Heilige Ruimte om de ‘Droom te dromen’ dient er eerst te zijn, en dat is het Goddelijk Vrouwelijk aspect.
De energie van 2016 zal dus gericht zijn op een nog dieper herboren worden van de Goddelijk Vrouwelijke Kracht in alle ervaringswerelden binnen dit Universum. Opdat het Goddelijk Vrouwelijke volledig kan oprijzen om de Paradijs Matrix (de ‘hemel op aarde leven’) steeds meer een gefundeerde, ook fysieke realiteit kan gaan worden (vanuit de gelijkwaardige samenwerking met het Mannelijk aspect).
Doordat juist in 2015 de onderste chakra’s al zoveel meer geopend en gezuiverd zijn (en dat gaat in 2016 gewoon door in de verdieping), kunnen steeds hogere bewustzijnslagen letterlijk gaan indalen en verbinden met de stof. Elke stap in groei die je dan zet kan zich daadwerkelijk gaan verbinden met je aardse leven, je aardse fysieke lichaam en je dagelijkse leven. Hogere inzichten of intenties blijven dan niet ergens in de ether hangen (waardoor je mooie inzichten kunt hebben maar die in de concrete dagelijkse situatie ver weg lijken te staan van de realiteit en niet leefbaar of toepasbaar zijn). Maar vinden letterlijk een bodem, een fundament, van waaruit het vorm mag krijgen. We dienen zelf de nieuw ontstane ruimte in de onderste chakra’s op te vullen met nieuwe energie en hogere trillingen van de reeds doorlopen processen van groei en herinnering. Daar waar we ook daadwerkelijk onze eigen Heilige Ruimte en basis gaan vullen met ons Zelf (in plaats van met oude emoties en overlevingsstructuren) daar gaan we ookm in het meselijke aspect steeds dieper herinneren wie wij echt Zijn, op vele zo niet alle niveaus van Bewustzijn.
Juist daar waar hart en buik dieper met elkaar verbonden kunnen worden, en wij ons hart ook vanuit de(nieuwe) basis kunnen gaan leven, scheppen we werkelijk een heel ander veld in ons eigen leven. Daarvoor hoef je geen grootse dingen te doen, het begint juist in het klein. In je Zelf, in je eigen gezin, leefomgeving, familie. En daar waar ieder de bereidheid en durf heeft om steeds dieper werkelijk eerlijk en zuiver vanuit gevoel te leven, in overeenstemming met je Zelf en je omgeving, daar gaat heel de nieuwe energie en het bewustzijn dieper funderen en settelen. Dat werkt als kringen in het water steeds verder naar buiten toe. Daar waar velen van ons steeds dieper de eigen Waarheid, het eigen hart gaan leven, ontstaan meer en meer kringen in het ‘water’ (collectieve veld) en gaan deze kringen elkaar steeds meer raken. Zo scheppen we in feite een nieuwe Flower of Life vanuit geheel nieuwe energieen.
In 2016 zullen dus gewoon processen van groei, wakker worden en herinneren doorgaan, maar tegelijkertijd zullen we een nieuw basisfundament gaan vullen met die nieuwe groei. De Paradijs Matrix Codes komen weer meer tot onze beschikking, en daar waar we werkelijk ons ware Zelf ook in de 3D buitenwereld steeds dieper durven te gaan leven, daar zullen deze tot uitdrukking gaan komen. Door elke stap met bewustzijn en Liefde te zetten op je pad, je woorden af te wegen (als waar komen ze vandaan, welke laag spreekt er in je?), eerlijke zefreflectie en zelf onderzoek, letterlijk leven vanuit je hart en geintegreerd en gegrond bewustzijn, zul je innerlijk geleid gaan worden naar de Oneindige Bron van Mogelijkheden aan Scheppingskracht in je eigen Wezen, van waaruit je de eerste stappen van het scheppen van jouw Hemel op Aarde kunt gaan ervaren en neerzetten.
Het zal heus wel iets van ons vergen, vergeet dat niet, er dient nog heel veel werk verzet te worden, daar ben ik eerlijk in. Maar tegelijkertijd zijn steeds meer Realiteiten en dimensies tegelijkertijd toegankelijk en ervaarbaar en dat helpt een stuk om lagen steeds dieper met elkaar uit te lijnen, te balanceren en verbinden, waardoor we steeds dieper werkelijk het Pad van Belichaming van Zelf Realisatie in slaan. Dat maakt de Reis de moeite waard, want het is tegelijkertijd steeds meer zowel zaaien als oogsten, omdat zoveel Multidimensionale delen van ons Zelf weer meedoen en gevoeld worden.

Bij deze even een tipje van de sluier over 2016. Gedurende het jaar zal ik weer steeds opnieuw de energieen van specifieke momenten pogen te vertalen, in daar waar we staan en waar we doorheen gaan gedurende het jaar. Zoals het zich nu laat voelen is 2016 van een geheel andere orde dan de energieen waar we nu bekend mee zijn, dus het voelt hoopvol, vreugdevol en als die energie waar velen (met mij) al zo lang naar verlangt hebben. Naast het reele beeld dat er ook nog steeds hard gewerkt mag worden aan het innerlijk, want steeds diepere lagen van bewustzijn gaan zich verder openen. Lagen die al vele eeuwen niet toegankelijk zijn geweest (dat was in 2015 ook al zo) waardoor we voor het eerst ‘sinds eeuwen’ weer werkelijk de diepten van ons Wezen kunnen gaan herinneren. Om daar te komen dienen we echter eerstweer de ballast te schonen die daarop is komen te liggen (zoals we allen inmiddels kennen van al vele lagen en jaren aan groei), om van daaruit de Ruimte, vernieuwing en Oorspronkelijke energie weer te gaan herinneren. We zijn hard op weg en 2016 biedt ongekende nieuwe mogelijkheden, beyond what the mind can think of!!

© Willemien Timmer, 17-12-2015

25-12-2015 eerste kerstdag en volle maan

De energieën van vandaag:
Bijzonder interessante deze eerste kerstdag, qua energieën. Voor het eerst sinds 1977 is het volle maan (in kreeft) wat pas over 19 jaar weer zal plaats vinden. Verder gaat Uranus vandaag uit de retrogradestand/weer direct lopen. Uranus was retrograde (terug draaiend) sinds 26-7-’15, de dag van Terugkomst van Sirius aan de hemel, die de energie van de Leeuwenpoort (8-8 portaal) inluidde en aankondigde. Een bijzonder krachtige periode van grootse energetische wijziging, persoonlijk en collectief. Als voorwerk richting de bloedmaan-shift van 28-9-2015.
Dat beloofd dus wel wat qua energieën.
De volle maan energie resoneert diep door op de emotievelden, verbindingen, relaties en familie en kan nogal wat aanraken daarin.
Uranus retrograde ging over vrijheid en individualiteit, naar binnen gericht op het Zelf. Als deze weer direct gaat lopen vandaag veranderd de beweging van naar binnen keren in naar buiten gericht zijn. Energetisch gaat het dan niet alleen om innerlijke vrijheid en individualiteit/authentieke kracht herinneren. Maar juist om dit naar buiten toe ook te gaan neerzetten. Dat in combi met kerstdagen waarop velen binnen relationele/familie velden vertoeven, kan best een pittige worden. Oude onuitgesproken gevoelens of zaken zouden best wel eens aan het licht kunnen komen.
Al deze samenlopende energieën zijn uiteraard feilloos afgestemd op het Grotere Plaatje en collectieve groei van deze tijd. Vele oude zaken, processen en patronen die afgelopen jaar persoonlijk doorgewerkt zijn lichten allemaal nog weer even op om de puntjes op de i te zetten. (Om volledig af te ronden voor we het nieuwe jaar binnen treden).
We zitten immers nu sinds 21-12-15 in een transitieperiode tussen het oude (2015) en het nieuwe (2016) in. Zie hiervoor eerdere artikelen.
De volle maan, Uranus en andere planeetstanden resoneren feilloos mee met dit gegeven en helpen ook hierbij door hun duit in het zakje te doen. De verschillende energieën die de maan en planeten losmaken helpen ons juist in deze transitie om echt alles wat maar mogelijk is, uit deze periode te halen. Je klaarstomen om zo bewust mogelijk ook letterlijk jezelf in deze transitie te plaatsen en ervaren en alles wat nog vrij mag komen, bezien of losgelaten dient te worden, aan te raken. Van daar uit schoon je de laatste restanten van je oude fundament en plavei je je nieuwe basisfundament en -trilling van waaruit je de energie van 2026 in stapt. Vanuit een nieuwe jij.
Zie het als de Fenix (of Benu vanuit het oud Egyptische veld): we bevinden ons nu in de as van afgelopen jaar (transitie) en zijn bijna klaar om volledig hernieuwd uit die as op te rijzen in de best mogelijke en meest vernieuwende versie van ons Zelf (op 1-1-2016). Dat is dan de basis van waaruit je verder gaat groeien in bewustzijn in het nieuwe jaar.
De periode van transitie in het nu, om verfijnd de laatste puntjes op de i te zetten in ons Zelf, wordt deze kerstdagen dus nog even dieper aangetrilt, zodat alles wat nog niet belicht is ook nogmaals onder de zelfreflectie-loep genomen kan worden.
Omdat de volle maan energie ook altijd diep op gevoelswaarden en emotionele velden inwerkt, kan dat zeker in combinatie met de verbinding met relaties en familie, en de combi met de effecten die Uranus geeft, nog wel even werken aan je Zelf zijn.
Adem rustig door, blijf gecentreerd in hart, basis en gronding. Hou de Hogere Bedoeling voor deze tijd voor ogen….Dat kan allemaal helpen om rustiger door deze dagen en de gehele transitie heen te wandelen. Hou de intentie van ” smooth and easy” voor ogen, al zal het best kunnen knetteren. Trek alles uit de kast wat je hebt leren eigen maken in je groei, om het daadwerkelijk te praktiseren (daarmee help je je Zelf letterlijk in het gaan belichamen en neerzetten van doorlopen processen, kwaliteiten en vaardigheden). Leven vanuit je hart en als gegrond bewustzijn is immers bedoeld om het in je menszijn te ervaren en voor te leven. De transitieperiode is ook hiertoe bedoeld: oefenen in het neerzetten/belichamen/leven van je innerlijke wijsheid en waarheid. Praktisch neerzetten van wat je geloofd, vertrouwd, voelt, doorlopen hebt aan bewustzijnsgroei, en leven van dat wat je “predikt”.
Ik wens iedereen een bijzondere kerst toe met prachtige leermomenten om weer een stukje vaardigheden dieper neer te zetten. Dit zijn werkelijke stappen in Meesterschap, waarin ons Hoger Bewustzijn in een alchemistische verbinding met het menselijk bewustzijn in ons komt. Als voorbode op wat 2016 ons qua processen en trilling gaat aanreiken.
Met de wens dat het op een “smooth and easy” manier doorlopen en ervaren mag worden. Innerlijk maar ook in verbinding met iedereen waarmee je de kerstdagen doorbrengt.

© Willemien Timmer, 25-12-15