De kracht van erkenning van elkaars Zijn

Wanneer we werkelijk
elkaars schoonheid gaan zien
Elkaars prachtige kracht
En de unieke aansluiting op Bron
Samen en alleen, Een
Dan kan er niet langer afgunst,
Jaloezie of concurrentie zijn

Want wanneer je de ander werkelijk Ziet
Zie je dat ieder een (ander) aspect is van Bron
Die de eigen Blauwdruk neerzet
Overlappend aan elkaar
En dat elk aspect die wij Zijn
Samen het Geheel maakt
Tappend uit dezelfde Bron

Wanneer we werkelijk
Elkaar kunnen erkennen
Dan bouw je elkaar op
In plaats van af te breken
Dat wat we al eeuwen ervaren hebben
In pijn en strijd
Met ego aan het stuur

Maar we kunnen pas de ander erkennen
Daar waar wij ons Zelf zien
En we ons Zelf erkennen
In wie wij Zijn
Daar waar nog blinde vlekken,
Ego zelf of wonden sturen
Is vertekend beeld al wat je ziet

Dat is niet erg, dat is ook groei
Want om je Zelf te erkennen
In uniciteit, kracht en aansluiting op Bron
Spiegelen we elkaar
Om de herinnering te wekken
Het weer diep te doorvoelen
En elkaar naar Huis te wandelen

In erkenning van je Zelf
En erkenning van elkaar
Schuilt de grootste Kracht
En de diepste Liefde
En dan verlies je niet, maar wint
Want je helpt elkaar her-inneren en stralen
In die diepe Essentie van jouw Zijn

Samen bouwen we een nieuwe wereld
Voorbij dualiteit, terug naar Een
Door erkenning van elkaar
In ieders unieke Zijn
Bouw je samen en toch alleen
Tappend uit dezelfde Bron
Eilandjes van afscheiding verdwijnen

Wat overblijft is authenticiteit
Uniek zijn en toch Een
Samen verbonden,
aan dezelfde Bron
Die alle vonken van Licht voortbracht
Die wij Zijn!

Wanneer we dat besef leven
Tot in de diepste vezels van het Zijn
Geleefd en belichaamd
In wie jij Bent als mens
Kan ego met gerust hart
De strijdbijl begraven
En is er overgave
Aan het eigen unieke Zijn

© Willemien Timmer 6-2-‘17