Energetische update: de november energie start met het 1-11 Portaal

 

Vandaag betreden we de 11-maand (november) met direct weer een Portaalfrequentie, namelijk de 1-11 energie.
Deze frequentie helpt ons om binnen te stappen in de 11-energie en in een verfijnde uitlijning te komen, als een basis en voorbereiding op alle energetische wijzigingen die november voor ons in petto heeft.
Naast de 1-11 en bijzonder krachtige 11-11 poort, komen we net uit een intens eclips seizoen die nog altijd door resoneert en zijn er weer verschillende meteorieten regens geweest die nieuwe trilling verhogende lichtcoderingen in hebben gebracht in het collectief bewustzijn (rondom 9 oktober de Draconiden regen  en rondom 22 oktober de Orioniden regen van vallende sterren, niet zozeer belicht in artikelen als wel in de workshops in deze perioden).

Daarnaast zijn er nog de actieve sterrenstanden die ook zeker hun duit in het zakje doen.

De energie van de 1

 Ook in oktober bevonden we ons al in de energie van de 1 (vanuit de 10) en daarin hebben we dus ook dieper kunnen ervaren wat de 1- energie aantrilt. De energie van de 1 resoneert op de basis, op alles wat er leeft in de basis. Dat wat in balans is en wat niet. Daar waar we al in de basis kunnen zijn van waaruit gronding, stevigheid, bedding en vertrouwen is. Als ook op daar waar dat ontbreekt. Ook basis behoeften zijn daarin dieper belicht of naar voren gebracht, denk daarbij aan voedsel, water, onderdak, veiligheid.

De energie van de 1 resoneert respectievelijk op verschillende golflengtes ook op: Eenheid, uitlijning, een nieuw begin of nieuwe fase, nieuwe geboorte, activaties en de vrouwelijke energie.

De energie van de 1 trilt telkens hogere potenties aan die willen ontwaken in ons onbewuste, zodat er groei, vernieuwing en bewustwording mogelijk is. Enerzijds kan je dat terug zien aan de mogelijke vernieuwing die zich in je leven is gaan ontvouwen (denk aan nieuwe inspiratie of ideeën, nieuwe kansen en mogelijkheden), maar het heeft ook gezorgd voor korte lontjes vanuit ego, eenrichting verkeer, eenzijdige belichting, belichten van gebrek aan basis(behoeften), etc.  vanuit gewonde lagen die aan het licht zijn gebracht.

De energie van de 11

 De energie van de 11 is verbonden met de mogelijkheid om werkelijk op eigen (Meesterschaps) benen te gaan staan. In je verantwoordelijkheid, gronding en stevige bedding. Werkelijk op aarde staan betekend een doorgang creëren om je eigen hoger bewustzijn ook echt binnen te halen in je mens-zijn, in je dagelijkse doen en laten en be-leving. Het is een weg naar belichaming van je Godsbewustzijn op aarde.

Dit biedt een basis voor het steeds bewuster je ziel aan het stuur krijgen en je hart te laten spreken en je onbewuste patronen, structuren en pijnstukken aan het licht te brengen.
Innerlijk, maar ook in de uiterlijke wereld kunnen er deze maand dus best de nodige triggers aandienen die je bewust zullen maken van die lagen waar nog overleving of ego aan het stuur van je leven staat. Waar je nog niet volledig durft te gronden (en dus kunt Zijn) en of waar nog stevigheid ontbreekt.

Op eigen Meesterschapsbenen staan betekend verantwoordelijkheid nemen voor wie je Bent, wat je doet en wat je laat. Het betekend ook zelfzorg, zelfliefde, en zelf bewustzijn. Je innerlijke drijfveren verhelderen en bewust krijgen. Stevig in het zadel van het leven zitten en een diepe verbinding met de aarde en het leven aan gaan.
Niet langer wegkijken subtiel afwijzen van 3D en mens-zijn, maar stevig in alle stormen van het 3D leven en matrix verankert zijn en je eigen weg daar binnen gaan.

Stevig op Meesterschapsbenen staan betekent ook dat je in je kracht staat (voor zoverre je deze al bemeestert hebt), vanuit je hart leeft (waar dat al vrij gemaakt is) en je lijn met Bron steeds verder kunt toelaten tot in je mens-zijn, waardoor je navigeert op je innerlijke kompas en niet op aangeleerde gedragingen, pijnstukken,  triggers, dat wat de matrix je verteld of op aanstuurt, etc.
De energie van de 11-energie werkt diep transformerend en vernieuwend en is een krachtige stimulans om dat wat nog onbewust gebleven is te kunnen gaan verhelderen. Dat wat wiebelig was te gaan verstevigen en je oorspronkelijke kracht dieper te her-inneren.
De energie van de 11 biedt een reset aan, een positieve om jouw lichtkracht dieper te gronden en te ankeren, zodat dat de basis kan zijn van waaruit je je door je leven heen beweegt. Je eigen (innerlijke) bedding en veilige bodem vinden, je draagkracht her-inneren en staan waar jij voor staat.

De energie van de 11-11 heeft alles te maken met de Wake up call en transformatie energie. De 11-11 codering is een wakker schuddende energie die de potentie in zich draagt om met heel andere ogen naar je Zelf, je groei, je situatie of de wereld te kijken. Het is een portaal die vernieuwing, bewustwording, nieuwe diepgaande inzichten en verhoging van bewustzijnstrillng in zich draagt.

De energie van 1-11-2023

 De 1-11 energie opent vandaag de poort in ons Zelf naar het gaan bemeesteren en belichamen van  de frequenties en lagen van bewustzijn die deze maand aangeraakt, gewekt en geactiveerd gaan worden. Een belangrijk portaal dus, de eigenlijk de deur naar diepere transformatie en tot manifestatie open zet. Maar ons ook helpt gronden in de 11-energie die deze maand een belangrijke rol gaat spelen in de transformatie- en bewustwordingsprocessen.
We worden op aarde telkens enorm uitgedaagd om in het ‘oog van de storm’ (in onze kracht en rechte lijn van afstemming) te blijven staan. Daarvoor wordt in de buitenwereld alles uit de kast getrokken, om in sneltreinvaart steeds krachtiger dit te leren bemeesteren!
Zo binnen zo buiten, gebeurd dit innerlijk ook. In razend tempo komen schaduwlagen, bevroren delen, gestagneerde energieën aan het licht, die feitelijk laten zien waar wij de rechte lijn met Bron hebben verlaten en ons Zelf zijn gaan vergeten.

De energie van 1-11 brengt onze basis in een diepere uitlijning met de potentie om op eigen(Meesterschaps) benen te gaan staan. Brengt een verdiepte grondingsenergie aan maar helpt ons van daaruit ook dieper de 11-energie en deze maand binnen te treden.
Je kunt het werkelijk als een vernieuwende, heel andere, trilling ervaren dan de energie van gisteren (die nog in de 10-energie vibreerde).
De 1-11 energie zet je (on)bewustzijn ook aan om steeds steviger jouw unieke plek op aarde in te kunnen nemen, zodat jouw blauwdruk tot uitdrukking en manifestatie kan komen.
En het is een opstap naar de komende krachtige portaal momenten zoals het 11-11 portaal en het 22-11- portaal (waarbij het nog sterker gaan oprijzen in je Meesterschapskracht wordt aangezet).

De energie van 1-11 kan echter ook de tegenhanger dieper bloot leggen: daar waar je basischakra nog niet volledig functioneert, uitgelijnd, gegrond is. En thema’s als tekortenbewustzijn, gebrek aan (zelf)vertrouwen, onveiligheid, wiebeligheid, niet durven staan voor je Zelf of jouw waarheid, eenzaamheid, etc. kunnen daarbij ook opspelen.
Besef, als je dit ervaart, dat dit te ervaren is om jou bewust te maken van hetgeen er nog in je onbewuste leeft. Het ervaren van, zorgt er voor dat het naar boven komt, doorleeft wordt. Pas van daaruit kan het bewust(er) worden en gaan helen. Het heeft dus een noodzaak en functie, ook al voelt het als mens niet altijd prettig, het is deel van het helingsproces.

De energie van 2023 resoneert op de 7-freqentie die in de kern gaat om creatieve scheppende kracht, vernieuwing, nieuwe vormgeving en schepping. En betrokken bij de 11-energie zorgt deze kracht er voor dat we datgene wat in ons tot bewustwording komt ook kunnen omvormen naar een nieuwe creatie, manier van doen en Zijn, de meer in overeenstemming s met een verhoogder bewustzijn en/of oorspronkelijke staat.

Afstand activatie vanavond

 In de trilling en potenties van de 1-11-2023 portaal energie verzorg ik vanavond weer een afstand activatie en transmissie. Voor het ondersteunen en verruimen van je bewustzijn, je gronding, bewustwordingen verhogen van je trilling. En het ondersteunen van het vinden en of behouden van jouw ‘rechte lijn’, kracht en om te blijven staan in jouw midden.
Een fijne afstemming om heel bewust de 11-energe te betreden en alles wat deze maand voor jou in petto heeft.
Meer informatie vind je hier.

© Willemien Timmer, 1-11-23