De Tempel van het Zijn

Het Heilige initiatiepad van Ascensie in de herinnering aan Thuis

‘De Tempel van het Zijn’ bevat een onvergetelijke en ontroerende reis terug naar de ware Goddelijke Essentie, de weg terug naar Huis. Het neemt je mee in de ongekende reis van het Ascensiepad, die mogelijk is in het hier en nu.
Een duizelingwekkende achtbaan aan groeiprocessen, Zielsherinneringen, ontmoetingen met Tweelingstraal en Zielsfamilie die leidt tot een steeds dieper Verstaan van het eigen Goddelijke Zijn en de aard van de Schepping, temidden van een alledaags en aards leven.
Het pad van herinneringen, ontdekkingen, zelfreflectie, bewustwording en groei met vallen en opstaan. Een pad ook met vele inzichten en een steeds dieper doorgronden in hoe de Schepping werkt en hoe Ware Creatie weer herinnert en geleefd kan worden in het nu. Een pad naar belichaming van de diepste Onvoorwaardelijke Liefde en hoogste Goddelijke Wijsheid.

Mijn herinneringspad, mijn hoogste Waarheid, mijn Tempel van het Zijn. Stap voor stap herinnert en nog altijd meer in verdieping ontvouwend.
Mijn pad van herinnering die in alle naakte eerlijkheid geopenbaard mocht worden door het leven van alledag heen. Een leven vol vraagtekens, worsteling , magie en wonderen, hand in hand gepaard gaand.
Waarin de schoonheid van het leven, de magie van het oud Egyptische veld en vele antwoorden op de vragen als ‘wie ben ik’ en ‘waarom ben ik hier’ ten diepste beantwoord en verhelderd mochten worden.
Een persoonlijke pioniers reis voorbij de poorten van de eeuwigheid, die ook voor ieder ander ‘op weg naar Huis’ van waarde kan zijn om de eigen Sleutels van groei en herinnering aan het Goddelijke Zijn en de verbinding met Al Wat Is weer te gaan verstaan. En de diepere Essentie van Universele Waarheden, opgeslagen en gecodeerd in het oud Egyptische Bewustzijnsveld, weer in bewuste herinnering te leven.

ISBN 978-90-82 1383-0-6
Uitgeverij Spirituele Praktijk Apofyliet, 2013
511 pagina’s, geillustreerd, gedeeltelijk in kleur
€ 33,- excl. verzendkosten
Verzendkosten zijn pakketkosten omdat het boek te groot is voor de brievenbus en 1 kilo weegt!

Bestellen kan hier!!