Deuren

Sommige deuren
Naar het heiligste in je hart
Zijn niet bedoeld om
Voor iedereen open te zetten

Sommige deuren
Mogen liefdevol bewaakt worden
Om verraad of misbruik
Buiten te houden

Sommige deuren
Diep in je innerlijk
geopend en gedeeld
Met een enkeling
Omdat het veilig was, en dus heilig

Sommige deuren
Mogen op de juiste tijd
Toch weer gaan sluiten
Als onzuiverheid probeert
de heilige ruimte te vervuilen

Sommige deuren
Gaan niet voor niets op slot
En alleen zij met een puur hart
mogen binnen treden
Want voor hen is het werkelijk waard
Het Allerheiligste (Hart) te ervaren

Soms worden deuren ontsloten
Die eerder gesloten waren

Soms worden deuren gesloten
Die eerder open waren….

Puurheid van hart, intentie en integriteit
Zijn ten alle tijde de Sleutel!
En die Sleutel bewaar ik in mijn hart

© Willemien Timmer, 20-11-18