Durf te erkennen en neer te zetten wie je Bent en wat je Kracht is!

Vandaag wordt  opnieuw het belang van mijn Oud Egyptische kennis en verbindingen weer helder en bevestigd. Opnieuw iemand die met bepaalde vraagstelling worstelt in het eigen groeipad, waarbij de oorzaak ligt in oud Egyptische levens. Zo als zo vaak inmiddels al is gebeurd.

Zovele mensen zijn wel geïnteresseerd in de oud Egyptische inwijdingspaden, maar zovele ook niet. Denken of zeggen: daar heb ik niets mee, ben ik niet in geïnteresseerd. Maar bijzonder is wel te weten dat zovele Zielen die nu spiritueel aan het ontwaken zijn, wel degelijk iets met Egypte hebben. Want zowel Lemurie, Atlantis en Egypte waren de eerste Portalen (die heel nauw aan elkaar gerelateerd zijn) waar binnen Zielen op aarde konden ‘binnen komen’ om een incarnatie cyclus te doorlopen in de aardse sferen. Daarnaast zijn de meeste religieuze maar ook spirituele stroming allemaal afkomstig uit verbasteringen van de Oud Egyptische Inwijdingspaden. Dus hoezo heb je er niets mee? Het spirituele groei-leven zit verweven met deze verbasterde en overgeleverde kennis, healingtechnieken, spirituele groeitechnieken, etc.

Anderen, die wel deze interesse of gevoels-link dragen, weten me gelukkig al jaren te vinden en het is heerlijk werken met hen, omdat er een makkelijker verstaan en directer dieper werken mogelijk is.

Of je vanuit jouw unieke groeipad daar nu een bewuste link mee hebt of niet, meestal zit deze er wel. Of je vanuit jouw Zielspad in deze incarnatie daar nu iets mee hoeft, of juist via andere ingangen/wegen dient te groeien, dat kan een Zielskeuze zijn en is gerelateerd aan het Evolutiepad van je hoger Bewustzijn en hoe en via welke frequenties je in deze incarnatie wenst te groeien. Dat gaat buiten de persoonlijke wil om. Dat is gewoon een gevoelsgegeven. Leuke is wel dat ik in zovele oude culturen, overleveringen van andere frequenties, telkens weer de oud Khemitische en oud Egyptische kern kan ontdekken. Het zit letterlijk overal in verweven. Egypte wordt niet voor niets “Moeder van de Wereld’ genoemd. Haar ‘DNA’ zit overal in, zichtbaar of onzichtbaar. Maar altijd aanwezig!

Dat er veel onbewuste weerstand op Egypte en Egyptische geschiedenissen zit, ja dat is duidelijk. Daar komt ook het roepen ‘daar heb ik niets mee’ vandaan. Onbewuste delen van het Zelf die liever niet gezien, doorvoelt of opgerakeld willen worden roepen dit het hardst. Het Egyptische veld kent beide polariteiten (licht en donker) tot in de diepste kern. En vele Zielen hebben deze beide groeiwegen ten diepste in één, maar vaker nog meerder incarnaties ook ervaren.

Dat is wat ik niet alleen keer op keer binnen mijn eigen herinneringsprocessen tegen kwam, maar dat is ook wat ik jaar in jaar uit bij zovele anderen (via de praktijk en Egypte reizen) alben tegen gekomen.

Ik heb me daar vroeger wel wat  ‘wiebelig’ in gevoeld. Waarom draait bij mij alles om Egypte (Khemit)? Waarom komt alles toch steeds weer terug bij Egypte? Dat is natuurlijk door de loop van mijn groei al immens duidelijk geworden (zie ook mijn boek ‘De Tempel van het Zijn’), dat is inmiddels helemaal helder en zo klaar als een klontje. Het IS wie ik Ben en dit is mijn ‘specialisatie’. Hoewel ik zovele andere ‘zij-ingangen’ heb om een andere vertaalslag te kunnen geven aan…

Soms benoemd, vaak onbenoemd, zijn dit (Khemit) ook de ‘wortels’ van waaruit ik neerzet wat ik in het nu neerzet en uitdraag, en van waaruit ik allereerst Zelf groei en ontwaak. En van waaruit ik ook met anderen werk.

Waarom? Omdat dit de oudste overleverde (en dus ook te herinneren) Kennis is die nog op aarde aanwezig is over wie wij werkelijk Zijn. En omdat het Universele Goddelijke Kennis in zich draagt die alle dimensies, Schepping, Goddelijke Wetmatigheden en Al Wat Is omvat.

En omdat het mijn persoonlijke ingang is, die ik ten diepste (h)erken in heel mijn Wezen. En van waaruit ik ook steeds dieper ben gaan ‘verstaan’ dat het oud Egyptische veld nog altijd de wortels van Khemit (de oer oude ‘verlichte beschavingen uit den beginne’ in zich draagt, waar mijn Wezen een belangrijke link in heeft).  Maar ook tot in het nu de coderingen draagt om alle lijnen, dimensies, frequenties van wie wij Zijn en welke paden wij bewandeld hebben in de Reis van de Ziel, kan verbinden, samenbrengen en gronden in het hier en nu mens-zijn. Egypte in haar frequenties en oneindige coderingen draagt dus de Sleutel naar totale bewustwording en belichaming van wie wij zijn, gekoppeld aan, beleefd, ervaren, gegrond en belichaamd in het aardse menselijk bewustzijn!

Ook vandaag in een consult komt dit weer krachtig naar voren, de worstelingen van het nu, gerelateerd aan oude inwijdingspaden in licht en duister in het ‘Egyptische toen’. In dit geval erkend en herkend ook door de persoon dat het heel duidelijk Egypte-gerelateerd is, wat mijn Egyptische ingangen nog veel dieper open zet om het onderste uit de kan te halen om dieper te verhelderen wat er exact aan de hand is, waarin de karmische ballast en knelpunten zitten, wat de weerspiegeling is om bewust te worden en hoe deze stukken om te polen.

Hoe vaak al niet ben ik dergelijke traumatische Zielservaringen tegen gekomen, in mezelf en in zovele anderen. Ervaringen die een imprint achter laten die traumatisch door vele levens heen als karmische belasting door werkt. En wat in het nu eindelijk aan het Licht mag komen, tot de kern begrepen en doorzien mag worden. Zodat diep Ontwaken en bevrijding van eeuwen een feit wordt.

Wat is dat heerlijk werken.  Waarbij niet ook nog een extra vertaalslag in meer hier en nu taal nodig is (zonder Egyptische symbolieken te vertalen in  aardse, ‘spirituele termen en bewoordingen ‘van het Nu om te zetten.) Wat zoveel makkelijker, sneller en concreter werkt.

@ Durf te erkennen en neer te zetten wie je Bent en wat je Kracht is!

© Willemien Timmer, 29-1-2016