Energetische update 10-10 portaal

 

Terwijl langzaamaan steeds meer retrograde planeten weer voorwaarts gaan bewegen, waardoor we weer voorwaartse stroom ervaarbaar wordt, gebeurd er nog iets anders aan de sterrenhemel die van subtiele maar belangrijke invloed is op onze (veelal onbewuste) hogere bewustzijnslagen.
Namelijk de Draconiden meteoren zwerm passeert de aarde. Met op 9 oktober het hoogtepunt, maar ook de dagen hieromheen, ook vandaag 10-10 dus nog, ‘vallende sterren’.

Dit ruimtegruis wat als vallende ster in onze hemel kan oplichten komt voort vanuit de constellatie Draco ( Draak). Oftewel de Draak spuwt flitsen van licht(coderingen) door het universum, die ook van invloed zijn op de trilling en bewustzijn op aarde.

Afgelopen zondag in een afstemming kwam al sterk naar voren hoe deze Draconiden ‘regen’ van lichtcoderingen een diepe invloed op de vooral nog onbewuste hogere bewustzijnslagen binnen brengt. Op die lagen waarin de duale frequenties van Draco nog een (onbewuste) hoofdrol spelen.

 

De krachten van Draco

Enerzijds staan de frequenties van Draco vaak niet als erg liefdevol te boek. De Draconiers, Reptiliaanse krachten zijn hieraan verbonden. Frequenties die zorgen voor macht, onderdrukking, manipulatie, meesters in verdraaiingen, beperking, versluierd en schaduw bewustzijn dat verdeeld en heerst.
Het zijn ook die onbewuste frequenties die ons vaak gevangen houden in verdraaiingen op kosmisch en galactisch niveau, wat als mens op aarde uitwerkt in o.a. ego lagen en -gedragingen, ingesleten patronen, kleinheid, overleving, macht en machtsmisbruik en soortgelijk.

 

Twee kanten

Echter zoals alles binnen deze (duale) schepping heeft alles twee kanten. De schaduwzijde van Draco zoals benoemd, maar Draco heeft ook een andere kant. Namelijk de lichttrillingen van het Draken Bewustzijn, m.a.w. ons Goddelijk scheppend vermogen. Het vermogen om weer hoederschap (meesterschap) over onze scheppende kracht te verwerven. Ook daar waar we deze afgescheiden of misbruikt hebben.
De Draco krachten en -frequenties bieden dus ook mogelijkheden tot healing om in die oorspronkelijke kracht terug te kunnen keren, mits we bereid zijn alle misstanden en donkere Draconische krachten binnen ons Zelf te helen.

 

Draconiden healing

De Draconiden lichtcoderingen brengen een trillinsgwijziging teweeg die in potentie in kan haken op het bewuster maken van je nog onbewuste lagen die gevangen houden in de dualiteit en schaduwwerelden van het onbewuste, krachteloze, slachtoffer energieën en de energie van onderdrukking. Alsook van de (innerlijke) onderdrukker, machtsbeluste, harteloze, ondermijnende delen in jezelf.
Anderzijds brengen deze vallende sterren lichtcoderingen ook de frequenties van het (op jouw kosmische timing) weer (kunnen) ontwaken in je oorspronkelijke, zuivere Drakenkrachten. Je scheppingskracht potentie wordt hiermee dus ook aangetrilt.

 

Integratie in mens-zijn

Willen we deze frequenties dieper door laten dringen in en integreren in ons bewustzijn, ook als mens, dan dienen we ons steeds bewuster weer uit te lijnen met alle lagen wie wij zijn, ook binnen mens-zijn.
Om die innerlijke weg vrij te maken en ruimte te scheppen zodat de oorspronkelijke pure Drakenkrachten weer in kunnen dalen en integreren in de menselijke lagen.
Die potentie en groei wordt ook aangereikt door de 10-10 portaalenergie, die elk jaar opnieuw gelijktijdig met de Draconiden ‘regen’ samenvalt en stimuleert en activeert in het heruitlijnen met je eigen bewustzijn, nulpunt, Bronenergie en transformatieprocessen aanzet om dieper en dieper de weg naar de basis verder op te schonen, te verruimen en in te nemen. Waardoor de interne verdraaiingen op de Draconische krachten in ons dieper bewust kan worden en kunnen helen. Waardoor de oorspronkelijke Drakenkracht (scheppingskracht) stap voor stap weer dieper kan integreren in hart, uitlijning en basis van mens-zijn.

 

De energie van het 10-10 portaal

De energie van 10-10 zal als een bekrachtiging werken om je rechte lijn, gronding en verbinding tussen mens-zijn en hoger bewustzijn dieper met elkaar te herstellen. Zoveel als past natuurlijk binnen jouw individuele zielsevolutie en groei van nu.

Het 10-10 portaal is net als alle krachtige meesterportalen een enorme trillingsverhoging en bewustzijnsshift die een input aan wijzigingen en potenties voor verdere groei vrijgeeft.

De energie en trillingsverhogingen die het ‘uitstrooit’ in het collectief en individueel bewustzijn werkt versterkend en stimulerend om je eigen kern te gaan (her)ontdekken. Zowel je hart als je basis zijn daarin belangrijk, als ook de verbinding tussen deze twee.

 

De energie van je hart

Het hart is ons middelpunt van waaruit we in verbinding staan met al wie we Zijn. Des te meer de energie naar binnen is gericht, des te dieper zul je de verbinding met je Zelf (aards en kosmisch gezien) ervaren. Bij veel mensen is deze energie echter naar buiten gericht, niet alleen vanuit dienstbaarheid t.o.v. anderen, maar veelal ook als vluchtmechanisme om niet werkelijk in verbinding met je Zelf ( en o.a. gevoel, verantwoordelijkheid, eerlijkheid) te treden. Daarnaast leven veel mensen niet vanuit hun hart maar vanuit de zonnevlecht, waarbij ego gerichtheid centraal staat. (De donkere Draconische krachten).

 

De basis

De basis wordt keer op keer belicht en onder kosmisch vuur gelegd de afgelopen jaren. Het belang van werkelijk in je basis kunnen Zijn is essentieel. Vanuit de basis is er toegang tot vertrouwen, stevigheid, bedding, veiligheid en het werkelijk bewust worden, neerzetten en belichamen van jouw unieke kracht. Aanwezig zijn in de basis (vanuit naar binnen gericht zijn in en verbonden aan het hart) geeft verantwoordelijkheidsgevoel en helpt je om stevig in welke vorm van stormen dan ook, te kunnen blijven staan. Maar ook om de pure Drakenkrachten ergens op een punt in evolutie weer te kunnen hanteren in mens-zijn, vanuit zuiverheid en hart, mét verantwoordelijkheidsgevoel. Herstel van de Atlantis tragedie dus en de verdraaiingen die ook door Galactische Oorlogen gecreëerd zijn en dualiteit en afgescheidenheid gecreëerd hebben.

Werkelijk (met bewustzijn) aanwezig zijn in je basis is totaal wat anders dan grondingsworteltjes visualiseren en is niet met elkaar te vergelijken. Zo ook niet de effecten daarvan.

 

De weg naar beneden

‘De weg naar beneden’ vanuit hart naar basis ligt al geruime tijd ‘onder vuur’ om te versterken en verruimen. We dienen daarvoor echter in ons Zelf echt door de onderste chakra’s en daaraan gekoppelde thema’s heen bewegen. Anders is er geen ruimte om ons (totale) bewustzijn echt tot in de basis te kunnen laten zakken.

We mogen dus dieper en dieper de oude verwonden gevoelens, kleinheden, ego lagen, kindstukken, armoedebewustzijn, eenzaamheid, onveiligheid, overlevingsmechanismen, en al het andere wat daar nog ‘aan het woord’ is eerlijk leren aankijken en omarmen. (Deze delen zijn ook uitdrukkingen van het gewonde en verdraaide Draconische bewustzijn).
Dat geeft verwerking, verruiming, heling, bevrijding en opening. Om hoger/oorspronkelijk (Draken) bewustzijn in te brengen op plaatsen waar voorheen verwondingsprogramma’s op volle toeren draaiden.

 

De 10-10 ondersteuning

De 10-10 energie gaat krachtig ondersteunen (als er bereidheid is) om dieper te zakken in je hart, Zelf en basis. Om dieper door je eigen onbewuste lagen, hardnekkige patronen, pijn, verdriet en eenzaamheid trauma’s heen te zakken. Zodat je dieper in je stevigheid, vertrouwen, veilige bedding kunt landen. Zodat je eigen bewustzijn en hartbewustzijn echt gevoeld kunnen gaan worden in je mens-zijn. En je de vernieuwing van binnen je Zelf ook naar buiten toe kunt laten stromen (manifesteren).

De 10-10 Meesterfrequentie versterkt dit proces wat al langere tijd gaande is en stimuleert om dit innerlijk op te pakken. Want het gros leeft nog steeds vanuit de oude programmatuur. Ja, ook spiritueel gezien. Ontkenning, projectie, afschuiven, vingertje wijzen, ego, spirituele bypassing, vluchtgedrag naar hogere sferen, en heel veel meer (Draconische) gedragingen komen daaruit voort.

Op eigen benen staan in jouw unieke Bronkracht wordt gestimuleerd, wakker getrild en in herinnering gebracht in de 10-10 energie. Laten we ons voordeel ermee doen zou ik zeggen! Het zijn prachtige groeikansen en een liefdevol zetje in de rug vanuit schepping om weer krachtige stappen voorwaarts en naar binnen in ons Ware Zelf en onze ware kracht te kunnen maken.

Een verrijkende 10-10 poort gewenst!

En wie deze frequenties en portaalenergie bewust, vanuit een gedragen veld wil ervaren, daarvoor verzorg ik vanavond weer een afstand activatie en transmissie op afstand. De activatie vindt plaats van 20.30-21.12 uur (Vaak met uitloop). En de investering in je Zelf bedraagt € 33,33 incl. BTW en uitgebreid verslag.
Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

 

© Willemien Timmer, 10-10-2023