Wat is Healing?

Heel worden: wat houdt dat in? Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat er dingen in de wereld om ons heen veranderen. Steeds meer mensen gaan hierbij beseffen dat we niet meer op de oude voet door kunnen gaan met het leven. In de wereld zijn veranderingen gaande en willen we alles kunnen bijbenen, zullen er dus ook in ons veranderingen moeten plaatsvinden.
Vele mensen ervaren echter al veranderingen in zichzelf, passend bij deze tijdsgeest. Er zijn veel mensen die tegen allerlei problemen aanlopen, van fysiek ongemak en ziekte tot problemen van allerlei andere aard.
Het is niet zo dat dit in andere tijdsperiodes niet voorkwam. Maar er wordt in deze tijd meer en meer van ons gevraagd om te veranderen. De wereld staat op z’n kop, evenals de mensen. Het is tijd voor verandering. De mensheid is in de loop der eeuwen het contact met het eigen innerlijk verloren, doordat het ego en het verstand op de voorgrond gingen treden.
Op zich is dit niet erg want het behoorde tot een evolutie- en leerproces van de mensheid. Maar nu is de tijd aangebroken om weer naar huis te keren. Het is nu de tijd om terug te keren naar ons werkelijke, innerlijke Zelf. Onze ziel. Om van daaruit te leren en te gaan leven.
De problemen, van welke aard dan ook, die nu de kop opsteken, verwijzen ons naar gebieden binnen onszelf die niet volledig in balans zijn. De innerlijke onvrede met alles wat in de wereld gebeurd en het besef dat er meer moet zijn dan het materiele alleen, leiden in deze tijd naar een steeds groter wordende groep mensen die zoekende zijn. Zoekende naar zichzelf. Ook de vele problemen van verschillende aard waar velen tegenaan lopen, leiden veelal tot een zoektocht op onbekend gebied. In de hoop zichzelf, meer bevrediging, genezing, hoop, geloof of zingeving te vinden. Ieder zal zo zijn eigen redenen, doelen en manieren hebben, om te zoeken naar meer.
Door de vele dingen waar we tegen aan lopen, worden we min of meer gedwongen beter naar onszelf te kijken. Velen lopen met vage lichamelijke klachten waar doktoren niks mee kunnen. Anderen raken emotioneel bekneld, weer anderen krijgen een burn out, etc. Kortom, wat ook jouw ‘probleem’ is waar je tegenaan loopt, jouw innerlijk, je ziel en je Hoger Zelf vraagt om aandacht.
Elke kwaal is een signaal van je innerlijk dat er ergens in je iets is wat nog extra aandacht, ontwikkeling of verandering nodig heeft. We zijn in bepaalde gebieden niet in balans, minder ontwikkeld, of hebben verkeerde gewoonten ontwikkeld die eigenlijk niet bij ons passen of niet goed voor ons zijn, etc. En wanneer dit het geval is, zal dit uiteindelijk bij ons terug komen, in welke vorm dan ook.
Elk probleem en elke kwaal of ziekte houdt dus een leerproces in, een stuk bewustwording. Er is een deel van jezelf dat om aandacht vraagt. Of dit nu je lichaam is, of je emoties, of je mentale vermogen. Je ziel verlangt van je om bewuster naar dat bepaalde aspect of die situatie te kijken, welke zich op dat moment voordoet. Opdat je je van dat aspect bewuster kunt worden, inzicht krijgt omtrent het probleem, waardoor je uiteindelijk kunt groeien en het betreffende aspect verder kunt ontwikkelen of meer in balans brengen. En dat is in feite healing.
Soms is het te moeilijk of lukt het je niet om bepaalde achtergronden van problemen te achterhalen. Soms zie je in je eentje geen uitweg en/of weet je niet hoe je het probleem kunt interpreteren en kunt aanpakken. Dan zijn er allerlei therapeuten (op regulier en alternatief vlak) die je op allerlei verschillende manieren hier mee kunnen helpen.

Wat houdt healing nu dan precies in?

Healing wil eigenlijk zeggen: heel worden. De onbalans in je leven omzetten naar balans. Om volledig genezen te worden, moeten we volledig in balans komen. Geen mens is volledig perfect en dus is ook geen mens volledig in balans. Met kleine stappen kunnen we echter wel steeds meer balans in onszelf en ons leven creëren.
Hiervoor dienen ook de leerprocessen die we in ons leven tegen komen. Zo lang we hier op aarde rondlopen, zolang blijven we leerprocessen ondergaan om meer en meer balans te creëren. Zowel in de innerlijke als ook de uiterlijke wereld. Onze uiterlijke wereld is immers een weerspiegeling van onze innerlijke wereld. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer we nu tegen een probleem aanlopen, we dit aspect nu niet in balans kunnen brengen.
Juist door stap voor stap tegen dingen aan te lopen, waar we dan aan kunnen werken, kunnen we steeds meer balans, en dus healing, creëren.
Elk stukje en elk proces helpt ons om hier verder in te komen. We zullen stap voor stap allerlei verschillende aspecten van onszelf onder de loep moeten nemen, om steeds meer heelheid en bewustzijn te verkrijgen. Erg belangrijk hierbij is het verkrijgen van inzicht in je leerprocessen en problemen. inzicht kan het proces van genezing en balans versnellen.
Omdat inzicht in je probleem je kan leiden tot het inzien dat sommige dingen anders moeten. Bijvoorbeeld omdat het niet goed voor je is, anders had het dat probleem waar je tegenaan loopt niet veroorzaakt. Inzicht kan je helpen het leerproces onder ogen te zien, maar ook de oplossing. Maar soms is het heel moeilijk om zelf tot inzichten te komen. En soms kun je er dan ook baat bij hebben om een goede, integere en bekwame therapeut te bezoeken.
Er zijn verschillende vlakken waarop healing nodig kan zijn en er zijn ook verschillende manieren om aan healing te werken en verschillende levels om op te werken. Zie hiervoor de links op de healing pagina van deze website. Wanneer we spreken over healing, dan hebben we het dus over het werken aan een onbalans, waardoor er weer balans en evenwicht ontstaan.
Healing houdt ook groei, ontwikkeling en bewustzijn in. Wanneer je niet weet waarom je ergens last van hebt (of waarom je in onbalans bent geraakt), dan weet je meestal ook niet hoe je je balans hierin terug kunt vinden. Wanneer je jezelf en/of je probleem nader gaat onderzoeken, zul je dus ook aspecten van jezelf tegen kunnen komen die je als positief of negatief ervaart. Je zult misschien aspecten van jezelf tegen komen waarvan je je niet of minder bewust was, je kunt schaduwkanten tegen komen of ontdekken dat je handelt vanuit bijvoorbeeld aangeleerde overtuigingen, die eigenlijk helemaal niet bij je passen. Dit zal niet altijd makkelijk zijn.
Maar om healing te creëren zul je hier wel naar moeten kijken. Het kan immers leiden tot meer zelfinzicht en een vergroting van je bewustzijn. Tevens geeft het nieuwe leerprocessen om aan te werken om ook in die gebieden tot balans te kunnen komen.
Healing staat ook in directe verbinding met verandering. Zonder verandering, kan er geen healing plaats vinden. Misschien verdwijnt het probleem tijdelijk, maar het zal altijd vroeg of laat terug keren (soms in een andere vorm), omdat het bepaalde aspect, bijvoorbeeld gedrag, niet veranderd is. Het leerproces is dus niet volledig geleerd. Veelal vindt er healing plaats wanneer bepaalde aspecten, leefgewoonten, handelingen, etc. veranderd worden. Wat eigenlijk pas écht effectief veranderd kan worden door het verkrijgen van inzicht in het probleem/ patroon.
Soms gaat het hierbij om grote leerprocessen, soms gaat het om heel kleine dingetjes die je kunt ‘perfectioneren’. Pas wanneer het betreffende aspect weer volledig in balans is gekomen, zal de healing op dat gebied blijvend zijn. Wanneer ik dus spreek over heelwording of healing, dan gaat het dus om de processen waarin je in jezelf op zoek gaat (op welke manier dan ook) om je balans (op alle vlakken) te herstellen. Waarbij telkens nieuwe aspecten in jezelf op kunnen duiken die healing nodig hebben.
Het is te vergelijken met een ui: een ui heeft vele laagjes. Door met healing bezig te zijn, pel je telkens een laagje af die je meer in balans brengt. Wanneer je een laagje afgepelt hebt, kom je bij het volgende laagje waar healing nodig is, een nieuw leer- en groeiproces. Dit gaat net zo lang door tot je uiteindelijk bij je innerlijke kern uit komt, en je je hele wezen vanuit je innerlijk in balans kunt brengen.
Healing houdt dus ook zuivering, transformatie en reconstructie in.

Verschillende manieren om healing te ‘vinden’ zijn:

*Verschillende alternatieve therapieën en methodes. (alternatieve- en natuurgeneeswijzen, homeopathie, accupunctuur, acupressuur, etc.)
*Verschillende reguliere therapieën. (creatieve therapie, reguliere zorg, massage)
*Spirituele ontwikkeling en bewustwording. (Werken aan healing d.m.v. inzichten en zelfonderzoek)
*Werken aan healing d.m.v. handoplegging.
*Healing m.b.v. hogere energieën channelen (bijv. Merlin healing, Ascensionhealing, Drakenhealing. Healingvormen waarmee ook oude karmaknopen verwijderd kunnen worden, waardoor een enorme groeiontstaat en die regelrecht naar een groot stuk healing leiden). Praktijk Apofyliet verzorgt ook degelijke gechannelde healing en Lichtwerk workshops!
*Werken m.b.v. hulpmiddelen (edelstenen, kaarten, homeopathie, klanken, klankschalen/ oerinstrumenten, tonen, kleuren, aromatherapie, aurasoma, etc.).
*Lichaamswerk en energetische oefeningen.
*Meditatie en innerlijke rust.
*Uitwisselen van ervaring en gevoelens met gelijkgestemde mensen.
*Opschrijven van ervaringen, dromen en gevoelens. (leidt vaak tot inzicht)
*Overige therapieën, methodes en mogelijkheden.
We kunnen op vele verschillende manieren in ons leven zoeken naar healing. Ieder kiest in feite hierin zijn eigen pad en route. Soms komt er spontaan iets op je pad, wanneer je zoekt naar healing.
Meestal zal dit aansluiten bij dingen die je eerder in je leven hebt gedaan en leer je meer en meer methodes te combineren voor jezelf, die effectief op je werken. Soms echter kom je methodes of manieren tegen die niet of minder goed bij je passen. Hier hoef je dan ook niks mee te doen, als het tenminste zo voelt voor je.
Gebruik ten alle tijden je intuïtie en gevoel om te kijken wat voor jou wel of niet geschikt lijkt te zijn. Probeer ook open te blijven staan voor andere wegen. Soms lijkt iets je in eerste instantie niks, terwijl je er toch veel baat bij zou kunnen hebben. En vergeet niet dat niet alle wegen voor jou bestemd zijn. Het ene past wel bij je, het andere misschien niet. Wijs niet bij voorbaat iets af, maar ga ook niet overal in mee. Veroordeel ook niet de manier of weg die een ander verkiest, en die niet bij jou past.
Ieder zal zijn eigen route moeten vinden. En dat wat voor jou niet werkt, werkt misschien voor een ander heel goed. Maar er zijn ook nog vele andere manieren die leiden naar healing en spirituele groei.
Zoveel mensen, zoveel wegen.

Zuivering, transformatie en reconstructie

De opbouw van ons lichaam Alles is opgebouwd uit energie, die zijn oorsprong heeft in de Goddelijk Essentie. De materie waaruit wij zijn opgebouwd, het fysieke lichaam, maar ook de materiële wereld om ons heen, is de meest verdichte vorm van deze Goddelijke energie.
De opbouw van ons lichaam en onze persoonlijkheid worden bepaald door de ziel, die bepaald welke lessen er op aarde, in deze incarnatie, geleerd moeten worden voor het oplossen van karmische aspecten. (De niet verwerkte ervaringen en emoties). Dit wordt de karmische blauwdruk genoemd.
Het fysieke aspect van de karmische blauwdruk zijn de genen. Deze bepalen de eigenschappen van het menselijk lichaam en de persoonlijkheid. Ons fysieke lichaam is opgebouwd uit heel veel cellen. Elke cel is een uniek individu met een eigen bewustzijn en een eigen kringloop. Elke cel heeft dezelfde opbouw als ons lichaam, welke is opgebouwd uit Lichtlagen.
Dit betekent dat elke cel ook een aura heeft met Lichtlagen. (Deze vormen tenslotte in het geheel onze gehele aura/ Lichtlagen. Dit is een wisselwerking). Hier komt de kosmische wet ‘Zo boven, zo beneden’ aan de orde. Deze geldt op elk niveau.
De menselijke aura staat in verbinding met alle aura’s, tot in het kleinste detail; de cellen, kernen, atomen, etc. De celkern is te vergelijken met het hartchakra. (centrale positie). De cel en celkern staan (energetisch) voor het Lager Scheppend Vermogen. Dit is fysiek terug te zien aan de celdeling.
De plaats van de cel wordt bepaald door het energetisch levenslichaam. Door het samenwerken van de cellen kan een lichaam bestaan en kan de betreffende mens leven. Het energetisch levenslichaam en de cel beïnvloeden elkaar. Binnen de cel ligt alle informatie van het individu holografisch opgeslagen.
In elke celkern bevinden zich chromosomen met DNA. In het DNA bepalen de genen de specifieke eigenschappen die die persoon bezit. Het DNA blijft in de celkern, zoals het Goddelijke ook altijd in zijn wezenlijke essentie verblijft. Het DNA bestaat (energetisch) uit herinneringsplaatjes (van het verleden, dus ook karmische aspecten). De genen in het DNA zorgen ervoor welke ervaringen we zullen krijgen.
Op grond hiervan creëer je je levenssituaties, waaruit leer- en groeiprocessen ontstaan. Wanneer we nu werken met healing-energieën, dan houdt dat in dat we kennis overbrengen op het niveau van de cel. (met name de celkern). Voornamelijk bij fysieke klachten.
Door deze overdracht van informatie (helende energie) kan alles in harmonie gaan werken. Deze informatie wordt overgebracht op het bewustzijn van de cel. Inzicht en begrip in je processen (hoe de onbalans zich ook voordoet) kunnen leiden tot ZUIVERING.
Door inzicht en begrip (en dus zuivering) kunnen oude patronen, die gebaseerd waren op onverwerkte emoties en ervaringen (karmische aspecten) doorzien en met wilskracht veranderd worden. Dit leidt tot TRANSFORMATIE.
Als gevolg hiervan zal ook het lichaam zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, en dus vindt er een RECONSTRUCTIE plaats.
Hierdoor kan zelfs het DNA veranderen. Maar dit is alleen toegestaan wanneer de bepaalde les geleerd is en het Hoger Zelf van die persoon hiervoor toestemming heeft gegeven. (Dit gebeurd vaak onbewust).
Want te snel veranderen is niet goed omdat de persoonlijkheid het anders niet bij kan benen. Dan wordt het overbelast.
© Willemien Timmer, 2002