Het 9-9 portaal is in aantocht

 

De energie van de 9

De energie van september resoneert op de trilling van de 9. Dit is een frequentie die sterk resoneert op o.a. initiatiepaden, voltooiing van een fase om tot een nieuwe fase te komen, uitlijning met de 9 ervaringswerelden (dimensies waarin ons wezen manifest is en ervaringen als ziel opdoet) en waarin doorleefde kwaliteiten dieper gaan uitkristalliseren.

De energie van de 9 is ook een momentopname in het jaar waarbij ook een spiegeling van 9D op aarde beleefd en doorwerkt wordt op dit moment. Zij het in een aardse manifestatievorm.
We zien dat terug in hetgeen zich op het wereldtoneel afspeelt. Enorme tweestrijd en verdeeldheid die uitgespeeld wordt. Dit is een aardse variant in het nu dat een reflectie is van de Galactische Oorlogen, waarin de pure oorspronkelijke structuren in dualiteit en ego (eerste vormgeving daarvan) zijn vervallen.

Je hoeft geen kennis of weet van de galactische geschiedenissen te hebben om te zien wat een polarisatie zich op aarde naar de oppervlakte werkt. Alles wat in het diep onbewuste aanwezig is, gebaseerd op afgescheidenheid en onbalans, komt steeds meer aan het licht. Wenst doorvoelt, doorleeft en bewust te worden, van waaruit het kan gaan herstellen, balans kan hervinden en helen.
Collectief gaan we door mega processen met een oeroude basis scheuring. Van eenheid naar dualiteit en vanuit die verscheuring door dualiteit terug naar eenheid. Een mega proces die niet alleen persoonlijk maar ook collectief plaats vindt.

Dit is ook terug te zien aan de steeds groter wordende stroom van vrijheidsstrijders in recente demonstraties. Hoewel ieder daar op een eigen trilling in zit, met eigen beweegredenen of motivaties staat verbinding voorop. Verbinding in vrijheid. Dat is anders vertaald de roep van het hart en de ziel om terug te keren naar balans en oorspronkelijk (eenheids) bewustzijn. Een halt toeroepen aan de (galactische oorlog trauma’s van verscheuring) die polarisatie en verdeeldheid heeft gecreëerd (en van daaruit vele vallen uit bewustzijn en een steeds verder afdalen in de verdichte ervaringssferen).

De energie van de 9 is een stuwende kracht om na de Leeuwenpoort periode tot grote schoonmaak te komen. Alles wat ‘klaar’, doorwerkt en doorleeft is, wat aangezet is tot transformatie en vernieuwing, krijgt een boost mee om tot afronding te komen. Van hieruit kan het nieuwe zich innerlijk gaan ontvouwen en gaan manifesteren. Een nieuw hoofdstuk en trilling om verder in te groeien en ons Zelf dieper te her-inneren. Dat kan best als uitdaging ervaren worden want het vraagt het geleerde in de praktijk te brengen. Een soort examen periode.
September is altijd een maand van opschoning en om te gaan zien ‘hoe je er voor staat’ in je groei.

 

Uitlijnen met het Galactische Hart

De 9-maand resoneert sterk op het afronden van al het oude en doorleefde, en het herverbinden met je Zelf, en alle lagen die al bewust zijn. Om deze met het eigen Galactische Hart uit te lijnen. Want daardoor kan het echt in al je innerlijke ervaringswerelden landen en je plek innemen. Dan kan het ook in je mens-zijn gegrond worden en leefbaar worden, hier en nu op aarde.
Het Galactisch Hart resoneert op alle lagen die wij als ervaringswezen in duale werelden hebben doorlopen (en die voortkomen uit de traumatische splitsing van dualiteit door de Galactische oorlogen).
Heruitlijning van alle 9 dimensies of ervaringswerelden verbinden je weer dieper met de kern daarvan, je Galactisch Hart. Welke een ingang is om hoger bewustzijn uit diverse dimensies ook te kunnen koppelen aan de menselijke ervaringssfeer en te her-inneren in mens-zijn. (Wat onze lens van ervaren momenteel op aarde is). Van daaruit wordt het ook mogelijk om niet alleen met een fysiek lichaam in een hogere trilling te gaan vibreren, maar ook om galactische ervaringen, kennis en inzichten in het 3D dagelijks bewustzijn te verweven.

 

Belang van verbinding met 3D, lichaam, menselijk bewustzijn

Het belang van de verbinding met gronding, lichaam, mens-zijn, de aarde en ja zelfs 3D is essentieel. Afgelopen jaren ontdek ik nog steeds meer waardevolle inzichten over het waarom ik telkens door mijn groei heen ‘naar beneden’ ben geduwd. Naar beneden in mijn onderste chakra’s, lichaam en aarde verbindingen. Het is de enige weg naar werkelijke (innerlijke) ‘bevrijding’  van je interne soevereiniteit en Zijnsstaat.

Wanneer we deze verbindingen niet (meer) ervaren en belichamen, komen we nooit uit bij herstel van alle wezenslagen. Niet alleen is ons mens-zijn de lens van waaruit we ervaren, groeien en bewust worden. Ons mens-zijn en werkelijk aanwezig Zijn op aarde is de sleutel om alle werelden binnen ons wezen weer samen te brengen. Dat kan nergens anders dan op aarde. En dat kan nergens anders dan in mens-zijn als meest verdichte versie van Bronbewustzijn. Dat kan dus nergens anders dan voordat we 3D bemeesteren.

Het weg’zweven’ in hogere trillingen en dimensiesferen is als een vlucht van de aarde(verbindingen). Natuurlijk gaan er steeds meer dimensies open en worden weer toegankelijk in ons bewuste ervaren. En stijgen wij in trilling. Maar zolang wij deze niet werkelijk op aarde gronden, bemeesteren en belichamen dan verbinden we al die werelden (binnen ons zelf en binnen schepping) nog steeds niet op en in de aarde met elkaar.
Meebewegen met die hogere trillingen en opgaan in die hoger sferen houdt afgesneden van de aarde verbinding en verantwoordelijkheid die we hebben t.o.v. de aarde. En de afspraken die wij ooit met Gaia gemaakt hebben.

De hemel op aarde brengen betekend niet opstijgen naar de hemel en de aarde als zooi achter laten of ontvluchten zonder onze verantwoordelijkheden hier te nemen. Ja, ook wij als mensheid zijn verantwoordelijk voor het feit dat poorten tussen werelden gesloten zijn. En we zijn verantwoordelijk voor het weer openen van die poorten en verbindingen. Zodat we alle onbalans herstellen. Pas dan ergens wordt de hemel op aarde (die er ergens allang is) weer voelbaar en toegankelijk voor het collectief en hebben we onze missie volledig doorlopen. Om vrij te zijn om de aarde te verlaten naar welk volgend avontuur dan ook.

Het betekend werkelijk die hogere trillingen hier gronden, bemeesteren en belichamen. Dan kunnen alle werelden, sferen, dimensies en tijdslijnen weer met elkaar verenigen door de mens als kanaal. Dat is een van de afspraken die wij als mens hebben met Gaia. Dat is het proces wat in volle gang is maar in aardse tijdsbeleving ook zeker tijd kost. Dat wat in eonen gecreëerd is kunnen we als mens (helaas) nog niet met een vingerknip terug draaien en per direct herscheppen zolang we al onze potenties, vermogens en blauwdrukken (waaronder scheppingskracht) niet werkelijk her-inneren en gronden op aarde.

 

Het 9-9 portaal

Het 9-9 portaal is een versterking van de 9 energie. Een meestergetal die de 9 energie bekrachtigd en dieper (collectief) initieert. Daarmee dus het opschoningsproces in een stroomversnelling gaat brengen.
De 9-9 energie is een initiatie energie op zich die helpt om je als mens in je bewustzijn dieper uit te lijnen met alle ervaringswerelden binnen je bewustzijn en die je uitlijning met het Galactisch hart dieper activeert. Deze frequentie, vlak na de nieuwe maan (7 september) zet opnieuw een verdieping in werking binnen jezelf en jouw groeiproces om deze steeds bewuster te doorleven en zoveel mogelijk baat te hebben bij de potenties die de maand september brengt, voor jou en voor het collectief.

 

Belangrijk

Belangrijk is, ondanks de serieuze aard van deze energieën, processen en tijdsperiode, is het belangrijk om als mens zoveel mogelijk ook te focussen op dat wat er al is, wat al bereikt is door de groei heen. Om daar dankbaarheid en vreugde uit te putten. Om vrijheid van Zijn, lichtkracht her-inneren en of volledige bewustwording en eenheid steeds weer voorop te zetten.

Daar waar je aandacht en focus naartoe gaan, dat wordt grootser uitgelicht en bekrachtigd. Dat wordt versterkt maar is ook een signaal naar je Galactisch hart toe, zo van: ik wens meer van dat. Het is dus een bewust mee creëren  scheppen van wat je wenst. Ongeacht of daar nog persoonlijke ego kleuringen in zitten. Wat ongetwijfeld zal gebeuren want geen mens is daar nog vrij van. Maar het gaat innerlijk om welke keuze je bewust maakt: die van leven in afgescheidenheid of de weg innerlijk vrij maken naar Eenheid (ervaren op aarde).
Dit is deel van de creatie van de nieuwe aarde en het proces van bewustwording op wat ons aandeel daarin is.
Met de focus op vernieuwing, nieuwe aarde, eenheid breng je innerlijk die stroom ook op gang en zal alles wat die (innerlijke ) vrijheid, eenheid, balans, liefde, etc. nog in de weg staat ook sneller omhoog kunnen komen om aangekeken, omarmt en geheeld te kunnen worden. Je bent zelf schepper van jouw leven en groeiweg!

Heb een bijzondere maand vol groei, afronding, vernieuwing en vooral ook: plezier! (Die laatste is ook een trilling die je vrijheid laat voelen!)

 

©  Willemien Timmer 8-9-3021

 

Tijdens het 9-9 portaal en op enkele andere momenten deze maand verzorg ik weer afstand activaties en transmissies binnen deze energieën ter ondersteuning van bewustwording en groei. In de agenda kun je zien wanneer en hoe je mee kunt doen.