De tijd waarin we nu leven is heel bijzonder. Zowel in onszelf als op aarde zijn vele veranderingen gaande die nooit eerder in de geschiedenis op deze wijze zijn voorgekomen. Velen ervaren deze veranderingen in zichzelf, maar ze zijn ook in de wereld om ons heen zichtbaar. Hier zien we al dat de microkosmos een weerspiegeling is van de macrokosmos en andersom.

Vele diep onbewuste en donkere schaduwstukken komen in deze tijd naar de oppervlakte om gezuiverd te worden. Doofpotten gaan open, de wereld lijkt zijn de kop te staan en in jezelf kun je tegen allerlei blokkades, processen en weggestopte emoties aan lopen waarvan je dacht dat je ze allang achter je had gelaten.

Dit is de tijd waarin van ons wordt gevraagd om bewust naar onszelf te kijken, onszelf volledig lief te hebben en te accepteren en onszelf te helen van oude afgescheidenheid en dualiteit. Dit is de tijd waarin we op weg zijn naar ascensie, verlichting.

Door het verhogen van onze trillingsfrequentie, door het opruimen van oude verbindingen, energieën, blokkades en oude pijnstukjes groeien we steeds verder in bewustzijn en licht. Zo kunnen we ons ego steeds verder achter ons laten en gaan leven vanuit de liefde van ons hogere zelf en hart.

Daardoor worden we wie we werkelijk zijn en komt onze ware essentie, waarin al onze ervaringen en kennis besloten liggen, naar boven. Om steeds verder te groeien in het licht is het nodig om onszelf volledig onder ogen te zien, met onze goede en minder goede kanten.

Het is de bedoeling om onze schaduwen te transformeren en onszelf en de werelden om ons heen volledig en onvoorwaardelijk te leren liefhebben en respecteren. Om hier te komen mogen we de weg van zuivering en spirituele ontwikkeling bewandelen, zodat we steeds meer delen van onszelf bewust leren zien, kennen en liefhebben.

Tijdens dit proces van healing trekken we ook weer hogere lichtdelen van onszelf aan om te integreren in ons wezen, waardoor we steeds verder groeien, bewuster worden en opruimen en dichter bij de eenheid in onszelf komen.

Doordat we hierdoor steeds zuiverder worden en meer vanuit ons hart en hogere zelf gaan leven, leren we steeds opnieuw in contact te komen met de (licht)werelden om ons heen. Je zult in je ontwikkeling en zuiveringsproces ook merken dat je steeds meer met andere werelden en lichtwezens zult gaan samenwerken aan de heling en de eenheid. En hierdoor werk je ook nog mee aan de zuivering van de aarde en het collectief bewustzijn van de mensheid. Vaak gebeurt dit eerst nog onbewust, maar in latere stadia wordt ook dit steeds bewuster.

En dat wat in ons gebeurt, deze zuiverings- en groeiprocessen, gebeurt ook in de werelden om ons heen. Terwijl wij onze dieponbewuste en oude karmische patronen schonen en opruimen, gebeurt dat ook met Moeder Aarde en andere lichtrijken. Alles is in groei.

Zo evolueren de kristallen bijvoorbeeld twee tot drie stappen verder in deze bijzondere tijd. Als je hier gevoelig voor bent en er oog voor hebt, kun je dit ook merken aan de deva’s die in aantal en energie groeien. Zij laten zich steeds vaker (in de vorm van bollen) zien en zijn gewoon met het blote oog waar te nemen of kunnen op film of foto vastgelegd worden. Dit zal sneller of vaker gebeuren op plaatsen waar de (licht)trilling van de aarde al wat verder verhoogd is.

De deva’s kunnen hier nu in meer licht zijn (waardoor ze zichtbaar worden met het blote oog), omdat de karmische energieën zich steeds verder terugtrekken uit Moeder Aarde, de kristallen, de planten, de mensen, enzovoort, als gevolg van al het schoonmaakwerk dat al verricht is. De oude astrale informatie wordt steeds meer losgelaten en gezuiverd, waardoor op sommige plekken hogere lichtenergieën en lichtpoorten (vortexen) vrijkomen met een veel hogere lichtkracht dan die plaatsen voorheen bezaten.

Wat is nu de rol van kristallen in dit geheel?

Kristallen helpen met hun energieoverdracht om de spanningen in de aarde te ontladen, waardoor de aardmeridianen weer beter doorstromen en worden gezuiverd. Ook helpen kristallen alle rijken om kosmische informatie op te halen om hiermee het bewustzijn en de lichtkracht te verhogen.

Verder is een van hun belangrijke functies om de lichtkracht in Moeder Aarde vast te houden. In deze bijzondere tijd hebben de kristallen al een veel hogere energie en zijn ze veel minder gesluierd of gesloten dan in eerdere tijden.

Kristallen worden in deze tijd, door alle energieën die naar de aarde komen, uit zichzelf al veel opener en bezitten hierdoor een schat aan lichtkracht, kennis en informatie en verbindingen met andere rijken. Hierdoor zijn deze kristallen ook uitermate geschikt voor healing en lichtwerk, maar ook voor de ondersteuning van je eigen ascensieprocessen en schoonmaak.

De kristallen die je tegenwoordig (steeds meer) tegenkomt, hebben vaak al veel meer een eigen persoonlijkheid en sommige van hen dragen al heel bewust allerlei verbindingen met andere dimensies. Deze kristallen kunnen immense kennis en verbindingen bezitten, die enorm kunnen bijdragen aan onze groei en die van de planeet. Ze kunnen ons ook informatie geven over ingewijde kennis, bijvoorbeeld Lemurische kennis over hoe kristallen geopend en gebruikt kunnen worden.

Sommige kristallen, die ten tijde van Lemurië en Atlantis gebruikt en geprogrammeerd zijn, komen nu weer boven water en kunnen een enorme goddelijke kennis en lichtkracht in zich dragen. Daarentegen zijn er ook nog veel kristallen die in de aarde blijven en meer tot het ‘massabewustzijn’ of collectieve bewustzijn van de kristallen behoren. Deze laatste soort kristallen kan meestal nog niet heel veel verder geopend worden.

De meer geïndividualiseerde kristallen echter, die je steeds vaker tegenkomt, kunnen heel bewust prachtig werk verzetten en kunnen vaak ook verder geopend en geactiveerd worden.

Wij mensen, en alles wat leeft, bestaan van oorsprong uit hetzelfde kristallijne licht als de kristallen, en in deze bijzondere tijd zullen deze werelden weer steeds meer samenkomen, totdat we uiteindelijk de verlichting (ascensie) en eenheid weer bereiken waarin alle rijken samenkomen.

Met behulp van je werk met kristallen en het werken met healing kun je weer heel veel hogere delen van je zelf ophalen. Dit geeft enorm veel healing en helpt je in je ascensieprocessen.

©Willemien Timmer, Lichtwerk met kristallen