*Belichaming van bewustzijn in de dagelijkse praktijk*

Mastery over matter

Wandelend in het bos kwam de zin ‘mastery over matter’ en ‘master the matter’ boven drijven: het bemeesteren van de materie, de 3D, de systemen die typisch bij de matrix horen.
Het leren staan in uitlijning, in Zijn, in zuiverheid, kracht, zachtheid, kwetsbaar, open en toch sterk op de bodem van het leven. Op de aarde, in de aardse (afbrokkelende en niet langer functionerende) systemen van een oude wereld.

Dát zijn de processen waar ik me al geruime tijd in bevind en op dagelijkse basis leer en groei. Soms met vallen en opstaan. Soms met een lach, soms een traan. Soms onderuit gaand, soms en steeds vaker steeds sterker blijven staan.

Groei waarin Zelf Liefde centraal staat, heldere grenzen aangeven, volledig gaan staan ook in de diepst onbewuste lagen van matrix en schaduw en mijn waarheid ook daar spreken, geen terugtrekken of stil houden meer maar zichtbaar Zijn en bewust maken van waar Leven niet in balans, harmonie en congruent aan het Goddelijke is.
Waarbij o.a. grensoverschrijdend (agressief) gedrag t.o.v. mij aan en naar het licht gebracht mag worden. En ik mijn wonden daarin kan helen.

Schrijven

Groei welke nu (nog) weinig in de vorm van artikelen naar buiten wordt gebracht zoals dat al jaren voor mij een gebruikelijke uitlaatklep was. De energie en inspiratie om te schrijven ligt momenteel juist in het schrijven, verwoorden en vertalen op het aardse 3D vlak. In de materiewereld, in o.a. het aanschrijven van en dealen met systemen van de matrix.
Daar dit zoveel kostbare tijd kost blijven de bewustmakende artikelen gericht op persoonlijke bewustzijnsgroei zoals ik deze voorheen altijd schreef, tegenwoordig even uit.
Tja, een dag heeft vooralsnog niet meer uren dan deze heeft, al is tijd een illussie en plooibaar. In de 3D wereld hebben we hier nog altijd wel mee te maken.

Terug naar die geïnspireerde woorden, afkomstig uit mijn verbindingslijn met mijn Zijn: ‘Mastery of matter’.
Wat meer omvat dan alleen materie bemeesteren. Het omvat het geheel, de al-oude oude aarde patronen. De falende systemen, de niet-uitgelijnde onbewuste mens, de mens die niet kan communiceren en alle nuances en vormen van schaduw.

Vergeten Licht

Vergeten Licht zou ik dat noemen.
Het bezinksel van vele vallen uit bewustzijn door de devolutie heen. Hier op de bodem, in de 3D van het aardse bestaan, ligt al dat bezinksel van vergeten licht van vele, vele dimensies die wij doorkruist hebben en waar we uitgetuimeld zijn. Afgescheiden delen van het Bronzijn die dualiteit, conflict, disharmonie, gewond ego, overleefpatronen en meer creëren.
Vergeten Licht verwordt tot schaduw, het bewustzijn niet langer gekend en dus buiten het Zelf geplaatst.
De weg daar doorheen ervaren velen als bijzonder moeilijk, confronterend, angstig en eenzaam.
Velen hebben daardoor vluchtmechanismen ontwikkeld. Van in het hoofd/mentale/logica zitten, tot religie en spiritualiteit, de vlucht in het (nog) hogere (dan het hoofd).

Want werkelijk tot in de diepste vezels voelen hoe het Vergeten Licht leven na leven aan je trekt, is te spannend. En dat het een uitnodiging is tot vereniging met je vergeten delen is, wordt niet meer herkend.
Daar op die bodem van 3D, in het diepe bezinksel, is je weg van licht banen de meest indrukwekkende, angstaanjagende en meest diepe initiatie.
Daar duik je dus ook niet zo even in, daar wordt je voor klaar gestoomd. Door Leven en Ziel zelf. Geleidelijk aan zak je door bewustwordingsgroei dieper en dieper dat bezinksel in, om uiteindelijk die diepste lagen te gaan doorkruizen.
Master the Matter, is dan de ‘opdracht’. Niet gegeven door een externe regie, maar door de diepste wezenskern en dus innerlijke regie.

Master the matter

Ik liet deze woorden ‘Master the matter’ bezinken en voelde krachtig en duidelijk dat deze woorden de samenvatting zijn van het proces wat ik doorleef, al geruime tijd.
Op de diepste bodem in de matrix mijn spoor van licht trekken, terwijl dat daar, op die bodem niet direct gewenst doch wel noodzakelijk is.
Willen we al het Vergeten Licht terug naar Thuis in je Zelf brengen dienen we er regelrecht doorheen te gaan en alle afgestoten licht/schaduw aan te kijken en te omarmen. De materie bemeesteren, geldt ook op deze laag van groei. Dat geldt niet alleen voor het energetische, emotionele, mentale deel van ons wezen.

De test

Nog geen 15 minuten later kom ik in een situatie terecht waarin vanuit het niets een zeer agressieve reactie op me afgevuurd wordt. Daar waar ik juist mijn licht liet stralen en gevoed werd in dat licht van onvoorwaardelijke liefde. Waar ik gewoon bezig was ‘minding my own business’ en van geen enkel kwaad bewust was. Het juiste onbewaakte moment.

Juist daar…. op de bodem in het bezinksel, wordt licht vaak niet gewaardeerd. En dit was weer zo’n plompverloren voorbeeld van hoe het werkt. Hoe harder je straalt, hoe meer tegengas je krijgt in de 3D matrix.
De kunst en uitnodiging is dan: blijf je staan of val je (nog) om.
Een testcase om in eigen bewustzijn even te checken hoe je groei er voor staat.

De ervaringen eerder die dag hadden gezorgd voor een krachtige energie, een stevig en dicht bij mezelf blijven staan. Doordat de energie van zichtbaar zijn, mijn waarheid spreken, kraakheldere grenzen aangeven en je Zelf neerzetten in de materie, de hele dag al gaande was..
De vele soortgelijke ervaringen van de afgelopen maanden hebben me geleerd volledig in eigen bubbel te blijven, no matter what de ‘matter’ doet of probeerde om je onderuit te halen.

Na een zo duidelijke samenvatting van wat ik doorleef, de ‘ mastery the matter’, bleef ik ongestoord in mijn bubbel, negeerde de onverwachte aanval en vervolgde mijn eigen pad, zonder maar een millimeter mijn licht te dimmen of zoals voorheen vaak gebeurde, te bevriezen.
De ander, maar vooral ook mezelf, in de eigen waarde en vooral ook eigen energie latend, zonder reactie en of voeding te geven aan de negativiteit en schaduw van de ander en zonder deze in mij binnen te laten komen.
Ook niet inwendig, ook niet naderhand, ook niet in het emotionele veld of anderszins. Het volledig aankijken, erkennen en vervolgens bij de ander laten waar het hoort. Terwijl ik mijn deel daarin erken en de test die er voor mij inligt (h)erken.
Dan dooft het schaduwvuur vanzelf uit. Het kan alleen blijven branden als je er brandstof en dus voeding aan geeft.
Opnieuw een bemeestering binnen mezelf! Een extra test én bevestiging van het pad wat ik ga en de groei die daarin reeds bemeesterd is: Mastery over matter.

De krachteloosheid valt weg, de kracht herrijst. Dwars door de donkerste nacht van de ziel ooit heen, spreek ik mij uit, in gesproken of ongesproken woord, daad, licht of Zijn in de ‘materie’!
Geen schaduwkracht blijft meer ongezien in deze tijd. Alles komt aan het licht om weer her-innert te worden!

©  Willemien Timmer, 14-7-2023
(‘Geboortedatum’ gekoppeld aan Osiris, die staat voor het herrijzen in eigen Oorspronkelijke Kracht! Wat een magische synchroniteit weer!)