crown-of-light

Hoe vaak hebben we het al niet gedacht, ervaren, geschreven of uitgesproken afgelopen jaar, en hoe meer dan waar is het juist in deze tijd: het is pittig. 

Vele pioniers, Lichtwerkers, of ontwakende zielen, hoe je ze ook wilt noemen zitten al geruime tijd, zeker vanaf 2012 in heftige diepgaande processen en daar waar we dachten dat het niet heftiger kon gaan worden, alsof we de bodem van de put wel bereik hadden, daar blijkt nu een nog verdere diepgang (een luikje in die bodem van de put) te zijn aangeboord. Waardoor het wel degelijk nog dieper, pittiger, uitdagender blijkbaar kan zijn in het hier en nu dan wat we eerder al te verstouwen hebben gekregen.

Aan alle kanten, inclusief mijn eigen processen, hoor ik deze  pittigheid en uitdagingen in processen terug komen. De vele pioniers en dieper ontwaakten  zitten feitelijk allemaal in het zelfde schuitje. Ieder in zijn/haar volkomen eigen processen en daarin weer uniek en met eigen signatuur. Maar desalniettemin allemaal even diepgaand. Geen makkelijke opgave deze nieuwe tijd en 2013-frequentie, die daadwerkelijk de bodem onder het oude fundament lijkt aan te raken  en de meest pijnlijke oeroude processen van onbalans en dualiteit ten top triggert.

En alles mag uitgespeelt worden (en dat gebeurd ook momenteel) op het 3D alledaagse leven niveau. En juist dat feit maakt de processen van groei, heling, balancering lastiger dan ooit. Terwijl het uiteraard juist om deze uitdaging gaat: doorwerken van alle polariteit/dualiteit die nog waar dan ook in je Bewustzijn aanwezig is, uitwerken in het alledaagse hier en nu leven, in de materie, in de stof.

Al het oude lijden, alle oude emoties, harte pijnen, alle oude fundamenten van overleving of juist het willen terugtrekken en bijltje er bij neergooien komen volop uitgelicht naar voren in het nu. De uitdaging ligt daarin om toch in het volste vertrouwen, misschien wel dieper dan ooit, door te gaan. Maar dat valt lang niet mee.Het voelt alsof je  ‘gedwongen’ wordt ten diepste naar zich Zelf en de eigen schaduw te kijken.

Nu kennen we dat allemaal wel, als je al langer op het pad van ontwaken bent. Maar ook dit lijkt nu een top-level van uitdaging te bereiken. Wat dan ook nog eens alle energie die je nog over hebt lijkt te kosten. Waardoor ik regelmatig hoor, en ook zelf ervaar, dat daar momenten zijn waarop die bijna onmogelijke strijd het lijkt te winnen en gevoelens als het bijltje er bij neer willen gooien voorbij komen. Moment opnames, maar toch. Het zijn oer-oude gevoelens van dualiteit en dus ook oud fundament.

We hebben al zoveel (eeuwen) gestreden voor onze hoogste Missie, bedoelingen, wensen, hoop en wat dan ook. En in het nu lijkt het op de top gedreven te worden, waardoor echt die basis-blauwdrukken van die diepste wonden in ‘opgeven’, ‘de moed laten zakken’, ‘het strijden voor vrede, rechtvaardigheid, licht’ in de eigen groei aangeraakt worden. Op een ongekend dieptelevel.

Het ‘probleem’ van de frequenties van dit moment, en feitelijk al gaande en steeds verder in de verdieping gaand sinds de 2012-energie, is dat zelfs de pioniers onder ons, met een grote helderheid in bewustzijn lang niet altijd meer weten hoe en wat nu verder, wat de Hogere Bedoeling is en hoe nu verder. Al heb je nog zoveel en diepgaand contact met Meestervelden of de Kosmos, ook van daaruit lijken momenteel weinig antwoorden te komen. Het is wat ik al tijden ook zelf ervaar en benoem: het werkelijk blind varen op de Flow of Life. Zonder navigatie, behalve het hart vol vertrouwen. En volledig vanuit het Nu. Op  de juiste Kosmische Timing komen de juiste antwoorden, synchroniciteiten, bedoelingen door in het openstaande en ontvankelijke hart. En hoe getraind we daarin misschien ook al zijn geraakt in de afgelopen jaren van groei, ook dit bereikt een hoogte/dieptepunt in het nu en vormt een uitdagende factor die om nog diepere overgave, vertrouwen, geloof, hoop en moed vraagt.

En nog meer bekrachtigd hoe belangrijk het is dicht bij je Zelf te staan, in je Meesterschap zogezegd wat je al ‘binnen gehaald’/ eigen gemaakt hebt. Alles uit de kast te trekken wat je al belichaamd, aan moed, hartkracht, vertrouwen, overgave, meegaan in de stroming, helder en alert blijven, bewust hart en mind in balans combineren, en een diepe aarding, en wat al niet meer.

 

Maar om eerlijk te zijn…..ook dat valt niet mee. Velen met mij ervaren in deze frequenties en uitdagende tijden de vermoeidheid die ook begint toe te slaan. Vermoeidheid niet alleen van de afgelopen jaren aan trillingsverhogingen en processen die doorlopen zijn. Vermoeidheid van eeuwen en eeuwen lijkt er uit te komen. Vermoeidheid van het zogezegd afgescheiden zijn van ons eigen Goddelijk Zijn, het ploeteren in de 3D incarnatie cyclus.

Elk stukje hoogtepunt, verheldering, heling of inzicht wat eerder weer de moed en kracht gaf door te gaan, het vertrouwen bekrachtigde, lijkt in het nu weinig meer van een dergelijke uitwerking te hebben. Het lijkt op varen in de mist. We drijven, varen, gaan wellicht nog vooruit, al is dat soms zelfs een vraagteken, en hebben weinig zicht.  Elk lichtpuntje, elk stukje land wat we daarin zien als de mist even optrekt, lijkt alleen ter navigatie op dat moment bedoeld, maar de Bedoeling en eindpunt van de reis, is nog steeds niet helder.

Ja, ergens in ons Grote Weten, vanuit onze Spirit, dat zit er, diepgeworteld en krachtig en dat is ook wat we geleerd hebben te verstaan en te vertrouwen afgelopen jaren. Maar in de 3D uitwerking van een wereld in verandering, verwoesting en chaos, en hoe dan ook daadwerkelijk dat hoogste Goddelijke Zijn temidden van die beweging en chaos in belichaming te brengen, valt niet mee.  En toch lijkt daar de grootste uitdaging en Bedoeling te liggen…..

Al-oude diepte contracten, afscheiding van de Bron en daarvanuit van oude Zielenaspecten, op welke dimensie laag dan ook lijken uitdrukking te krijgen in het 3D hier en nu leven. En zorgen voor uitdagende chaotische processen. In feite lijkt het werkelijk opnieuw de strijd tussen ‘goed en kwaad’ of ‘licht en donker’ in de belichaming tot uitdrukking te brengen.

Vele Zielsconnecties, met Tweelingstraal, tweelingvlammen, zielemaatjes en al die andere vormen van afgesplitste delen van ons totale Goddelijk Zijn lijken meer en meer manifest te worden, aangetrokken te worden om alle polariteit en dualiteitstukken van eeuwen mee uit te balanceren.

Strijd van hogere dimensionale levens  en of oude karmische afspraken lijkt in het nu op het 3D aardse vlak vorm aan te nemen en uitgespeeld te worden in persoonlijke conflicten, uitdagingen, strijd. We weten allemaal dat dat niet meevalt als we als we op verschillende golflengtes communiceren en elkaar daardoor niet werkelijk in de diepte verstaan en kunnen begrijpen.

Dit lijkt grootschalig aan de gang te zijn. Projecties en zienswijzen, leefwijzen zelfs vanuit de oeroude pijnblauwdrukken en emotionele velden laten ons soms tegen muren aanlopen, daar waar eerder diepere zielsconnecties mogelijk waren. De meest diepe pijn- blauwdrukken vieren hoogtij in deze tijd. En worden door elke Ziel bewust of onbewust geleefd en uitgespeeld.Elke vorm van verwachting (vanuit welke diep onbewuste kleuring of laag) van je bewustzijn wordt ondermijnt en achterhaalt of tot uitdrukking gebracht in communicatie, verbinding of uitwisseling met anderen. Of ze nu dichtbij je staan als Zielsconnectie of juist op 3D vlak verbindingen zijn waarin afspraken liggen om elkaar dingen te leren.

Elke vorm van oordeel, mening, visie ligt onder vuur. En vraagt om nog meer in de diepte naar te kijken, doorvoelen. Nog eerlijker, nog meer vanuit neutraliteit.Maar de aderen die het onbewuste fundament zovele eonen gevoed hebben, deze aderen van ervaringen binnen de dualiteit die ons hebben laten vereenzelvigen met dualiteit en ons steeds verder  hebben afgescheiden van ons Goddelijk Zijn en dus de Eenheid,  zijn verraderlijk. Er zitten klaarblijkelijk nog zoveel onbewuste lagen of aderen in het oude fundament die nog onderzocht, uitgespeeld en doorleefd dienen te worden….

Het oude fundament brokkelt al jaren af, en hebben we grotendeels achter ons gelaten met de ultieme uitlijning van 21-12-’12. Maar we mogen nog wel dealen met de gevolgen van die diepte blauwdrukken aan pijn, verwondingen van onze gehele descentie geschiedenis. Juist omdat alles gezuiverd, geheeld, gebalanceerd wil worden. Uiteindelijk komt dat voort uit de drive van ons Goddelijk Zijn, om ons weer volkomen te kunnen vereenzelvigen met onze Goddelijkheid. Op alle lagen.

En dat is precies waar de schoen wringt….alle lagen. Dat is wat er nu gaande is. Ons 3D celbewustzijn draagt al die coderingen en pijn-blauwdrukken van al die hogere lagen die beschadigd zijn in dualiteit nog steeds in zich. Dat is wat op het moment uitgespeeld en gezuiverd wordt in de 3-de dimensie. Vaak gaat het allang niet meer om aardse karmische stukjes die uitgewerkt en geheeld worden.

We zitten in die hogere Galactische en Kosmische levels ‘te spelen’ die nu in 3D tot uitdrukking komen.

We ervaren, beleven en doorleven het in het alledaagse leven binnen onze groei, ons lijf (gezondheid, vermoeidheid, kwalen zonder fysieke oorzaak) maar de oorzaak ligt niet in dit leven, eerdere aardse levens, maar veelal in een veel groter geheel. Ons Overkoepelend Zijn wenst alle lagen te balanceren, helen en opnieuw te verbinden in ook onze 3D uitdrukkingsvorm van onze Goddelijkheid.

Ons fysieke lichaam en leven zijn immers de uitdrukking van wie wij in de Goddelijke Vorm zijn, vormgegeven in de 3d realiteit. Zoals elke dimensie een uitdrukkingsvorm is van wie wij werkelijk Zijn.Deze tijd, waarin we dieper de Poorten van Ascensie en het Gouden Tijdperk betreden, wordt alle celgeheugen van ons leven binnen andere dimensies tot uitdrukking gebracht. Naar voren gehaald in de 3D realiteit van alle dag om uitgezuiverd te worden. En dat valt niet mee in 3D.

Want we moeten ook nog werken, leven, in onderhoud voorzien, voor de kinderen zorgen, contacten onderhouden, overleven en wat al niet meer. Want dat is de overtuiging die we geleerd hebben door de incarnaties op aarde heen. Volkomen geïndoctrineerd door onze eigen overleving en ‘acceptatie’ van het in 3D aanwezig zijn. En dan komen al deze stukken, ver van je bed voor de aardse persoonlijkheid, om de hoek kijken. Situaties, conflicten, ontmoetingen, ziekte en wat al niet meer wat alles wat we dachten te kennen en misschien al deels te accepteren op de spits drijft. Wat ziels-connecties uit elkaar lijkt te drijven en veel misverstaan teweeg brengt.

Onze persoonlijkheid verzuipt er bijna in. Het is teveel, teveel om daadwerkelijk aan te gaan temidden van het dagelijkse leven, maar tegelijkertijd speelt het zich af in het dagelijkse leven. En moeten we er hoe dan ook mee dealen, naast werk, kinderen, en wat al niet meer.En antwoorden lijken niet voor het oprapen, lijken er soms geheel niet te zijn of dienen zich maar mondjesmaat aan. Steeds een klein beetje zicht meer. maar geen totaalplaatje waar sommigen onder ons zich toch inmiddels een beetje gelukkiger mee prijsden. (Door je groei steeds opnieuw een groter plaatje kunnen zien van de Bedoeling van processen, persoonlijk en collectief gezien).

Ook dat lijkt weggevaagd met de transitie naar de 2013-frequentie. En dat maakt moedeloos, voor sommigen misschien zelfs depressief, geeft het gevoel het bijltje er bij neer te willen gooien, niet meer mee te willen doen.Er is immers al zo hard gewerkt, al zoveel jaren, zoveel eeuwen misschien zelfs, aan de bewustmaking en trillingsverhoging van het grote geheel…. Dan mag er toch ook wel eens resultaat zijn.

 

En ja, ik ervaar op sommige momenten ook daadwerkelijk dat dit, juist waar we nu staan, het resultaat is van al het harde werken, bewust worden, ontwaken, de trilling van het geheel te verhogen. Een resultaat waar onze aardse persoonlijkheid in de nog aanwezige pijnstukjes niet blij mee is. Maar toch, in die momentopnames van zicht op het Overkoepelende Geheel is dit juist waar we dienen te zijn, is dit juist de oogst van alles wat we gezaaid hebben. We hebben ons Zelf in alle lagen gelegenheid gegeven tot uitdrukking te komen in de 3-de dimensie. Dat daar nog veel schaduw, pijn, dualiteit is stukken nu in naar voren komen dient het doel tot ultieme uitzuivering van alle afscheiding en disbalans van ons gehele Goddelijke Wezen. Dat is wat er nu gebeurd. Alle onbewuste stromingen worden in 3D gebracht, tot uitdrukking gebracht. Ook de diepste blauwdrukken, pijnstukken van vele dimensies. Want wanneer wij ook deze stukken kunnen balanceren en helen in de 3-de dimensie zullen ze in alle lagen geheeld zijn. 3D staat lijnrecht tegenover ons Goddelijk Zijn.

Het is zogezegd de ultieme polariteit van wie we werkelijk zijn. En ons 3D zijn kent zoveel verborgen deurtjes, kiertjes en hoekjes, welke allemaal belicht mogen worden.Dus in feite zijn we met de grootste klus ooit begonnen…de ultieme polariteits balancering…menszijn en Goddelijk Zijn.

 

En nee, dat valt niet mee. Vanuit identificatie met ons Goddelijk Zijn weten we het allemaal, wat de bedoeling is, welke richting we gaan en welke stappen te zetten. En hoewel we dieper dan ooit in uitlijning zijn met ons Goddelijk Zijn ervaren we er bijna minder dan ooit wat van, juist omdat het stuk identificatie met het mens-zijn, de ankering in de uitdagende 3-de dimensie nu alle aandacht opeist. Om vanuit die diepste pijn-blauwdruk van ons Goddelijk Zijn, wat 3D in feite is, juist het eigen Goddelijk Licht, Bedoeling, richting weer te gaan ervaren.

En we werden niet zomaar in het diepe gegooid…oh nee….we hebben ons Zelf de gelegenheid gegeven jaren zo niet eeuwen lang te groeien, broodkruimels aan kennis, gereedschappen en kwaliteiten eigen te maken, die nu meer dan ooit nodig zijn te herinneren en in te zetten. (Die stukken Meesterschap die je al eigen hebt gemaakt en kunt belichamen en leven). Want dat zijn de sleutels die ons hier door heen helpen komen. De meest sensationele ascensie groei ooit…de terugkeer, dwars door AL het lijden (afscheiding) heen naar de opstanding van ons eigen Goddelijk Zijn in alle lagen en dimensies waarin we ons Goddelijk Zijn tot uitdrukking hebben gebracht.

Niet voor niets komt dat in het nu meer dan ooit tot uitdrukking, met de paas-energie voor de deur, daar waar Jezus in feite deze codes ook al op aarde heeft gebracht en voor geleefd. Maar ook in de 2013 frequentie die ook weer de 6-frequentie is, welke staat en verbonden is met de materiële wereld. Dat is exact waar het over gaat. Het binnen brengen van ons Goddelijk Zijn, onze Gods Realisatie in de 3-de dimensie, en dus in de materie ons Goddelijk Licht belichamen en leven, dat is wat Ascensie is.

En we wisten dat dat uitdagend was, en niet zonder strijd zou verlopen, die uitdaging zijn we keer op keer aangegaan. En we weten ergens diep van binnen dat we al zover gekomen zijn en nooit zullen opgeven. Al voelt de persoonlijkheids laag in 3D dat zo nu en dan wel, dwars door de vermoeidheid heen. Als puntje bij paaltje komt, gaan we door. Ook blind.En dat is wat de uitdaging van deze tijd nu van ons vraagt.

Met nog altijd hetzelfde Hogere Doel voor ogen…temidden van de chaos ons eigen volledige Godslicht gaan belichamen en uitstralen! 

 

© Willemien Timmer, 17-3-’13, 13.01 uur

 

Uitleg van deze Meestercoderingen:

In de codering van deze datum is de 17, welke een 8 frequentie is. De energie van de lemniscaat en dus de oneindigheid. De Kosmische balans ook en gelijkwaardigheid van mannelijke en vrouwelijke polariteiten, waarin het snijpunt het Divine Child vertegenwoordigd. Daar waar de stroming (Flow of Life) mannelijk en vrouwelijke energie in een gelijkwaardige, gebalanceerde doorstroom brengt ontstaat de opening naar het Divine Child. Dat is ook weer waar de frequentie van de 3: de Heilige Drie Eenheid naar verwijst.

Deze Poorten en hoogste aspecten van ons Bewustzijn: Goddelijk Mannelijk, Vrouwelijk en Kind is de doorgang naar de I AM, het 13-voudige of Goddelijk Veld van ons Bewustzijn.Dat betekend dat de codering en frequentie van vandaag volledig gericht is op een balancering in alle polariteitenvelden (mannelijk en vrouwelijk) in de oneindige stroming van ons Zijn, Zielsevolutie, de oneindigheid (de 8, de lemniscaat) opdat we de Heilige Drie Eenheid van ons Bewustzijn weer kunnen gaan betreden/bereiken waardoor het volledig realiseren van ons Goddelijk Zijn (de 13) weer toegankelijk wordt!

De tijdscodering waarin dit artikel klaar was is 13.01 uur. Waar opnieuw de 13 (de I Am) uitgelicht wordt en de 0 staat voor de frequentie van de Bron. En de 1 voor een nieuw begin, maar tevens is verweven met het Goddelijk Vrouwelijk veld. Dat is nog steeds in de diepte van de processen en groei laat voelen dat via het geheelde Vrouwelijke het gekwetste mannelijke geheeld kan worden. Informatie die ik al vanaf november 2011 steeds opnieuw doorkrijg.

De essentie van al deze groei wordt gedragen door het onbaatzuchtige, oneindig liefdevolle, Vrouwelijk aspect met al haar kwaliteiten als overgave, vergeving, acceptatie, compassie, werkelijke Onvoorwaardelijke Liefde, etc. niet voor niets is sinds de Venustransit op 6-6-12 het Vrouwelijke aan kracht aan het toenemen en oprijzen, in herstel van de duizenden jaren, zo niet langer, aan onderdrukking van het mannelijk littekenveld.

Ook deze processen spelen zich nog steeds dwars door alle processen in het nu heel duidelijk uit!De codering van deze tijd geeft dus opnieuw deze Bekrachtiging aan, dat het Vrouwelijke, in volkomen gelijkwaardigheid overigens met het Mannelijke, de sleutels bezit om ons gehele I Am veld en de Bron weer te betreden.Onze sleutel dus ook in de pittige uitdagingen van deze tijd: onze Vrouwelijke kwaliteiten (die ook in de man aanwezig zijn!!!) zoals hart, Liefde, zorgzaamheid, acceptatie, vergeving, compassie, helend vermogen, etc. mogen zoveel mogelijk ingezet worden om ons door deze immense transformatiepoort heen te brengen!

 

PER ONGELUK HAD IK EERST EEN FOUTIEVE DATUM UITGELEGD/ UITGEWERKT:

Uitleg van deze Meestercoderingen:

In de codering van deze datum is de 18 = een 9 frequentie, in feite een dubbele 9 frequentie (2 x 9 = 18). De 9 staat voor de voltooiing, een fase van afronding, van initiatie. Dat het zelfs een dubbele 9 is duidt ook opnieuw op de Overkoepelende  polariteit in ons Zijn: het mannelijke en Vrouwelijke aspect, welke mogen gaan balanceren, of anders gezegd: op weg zijn naar het Heilig Huwelijk (de 3) zodat de Heilige Drie Eenheid van ons Bewustzijn (ook de 3) volledig gebalanceerd en weer toegankelijk wordt.De Heilige 3-Eenheid zijn onze Hoogste Goddelijke Aspecten van Mannelijk, Vrouwelijk en Divine Child, die de doorgang naar ons volledige 13-voudige Bewustzijn of de I Am verschaffen (de 13).

Simpel gezegd dus betekend deze dagcodering dat zowel mannelijke als vrouwelijke polariteiten in ons Bewustzijn in een afrondende initiatie fase zitten, daar volop in ondergedompeld zijn, om een diepere balancering met of binnen te kunnen gaan in de eigen Heilige Drie Eenheid, waardoor ons I Am Bewustzijn weer volledig de ruimte krijgt om in alle lagen te Zijn.

 

Lees alle artikelen in de serie ‘Ontwaken in de nieuwe tijd’ hier.