401996_240964072708472_1482334682_n

We gaan door nogal wat portalen heen in deze periode, met intensieve, bijzondere sterrenstanden, super manen en zonnevlammen, allemaal 3D gegevens die de energetische omwentelingen en veranderingen meer dan ooit weerspiegelen. En ons op velerlei wijze triggeren in ons bewustzijn tot dieper ontwaken en waarin de vaak lang weggestopte waarheden nog grootschaliger aan het licht blijven komen.Werkelijk een ongekende tijd, waarin van ons werkelijk gevraagd wordt de handen ineen te slaan in gelijkwaardige co-creatie, te gaan staan voor wie wij Zijn, ons unieke stukje Meesterschap, ons vrij breken van oude angsten, drempels en welke hindernis er dan ook maar in onze weg staat om onze ‘naaktheid’ van Zijn te tonen.

Want dat is waar we het al jaren over hebben, wat al jaren in mijn ‘teachings’ en workshops keer op keer belicht werd, maar wat nu echt van ons gevraagd wordt om neer te zetten en te leven: om het levende voorbeeld te zijn!

Het levende voorbeeld van Goddelijk Bewustzijn in ons menselijk bewustzijn, ongeacht waar je staat op jouw pad van groei, welke kwaliteiten en specialismen je ook maar reeds eigen gemaakt hebt, hoeveel je misschien ook nog mag opruimen. Datgene wat al eigen gemaakt, bewust geworden, geheeld is, mag daadwerkelijk geleefd worden. Leven vanuit je hart, met een open vizier, out of the box levend.

Dat zaait namelijk echt de zaden tot bewustwording in het hart en bewustzijn van de ander, dan ben je werkelijk het levend voorbeeld van de ander die doet ontwaken, of nieuwe perspectieven, oplossingen of keuzes aanreikt. Niet door het te ‘onderwijzen’, adviseren of voor te schrijven, maar door het voor te leven!

De processen die aan de orde zijn in ieders persoonlijke pad kunnen momenteel aardig uiteenlopend zijn en zoals al gezegd in razend snel tempo elkaar opeenvolgen. De velden die we betreden hebben vanaf 1 juni zijn een markering van de 2-de helft van het jaar, bieden geheel nieuwe mogelijkheden dan het eerste half jaar van 2013. In mijn ervaring en perspectief hebben we vooral de eerste maanden van 2013 erg moeten wennen aan de energieshift waar we doorheen zijn gegaan op 21-12-’12. Hoewel lang en breed voorbereid daarom, is het daadwerkelijk door de “Poort van de shift”  gaan even wennen en aanpassen. We dienden ons te stabiliseren en aan te passen aan het geheel nieuwe veld van mogelijkheden en frequenties. Dat leverden bij de meesten van ons ook diep intense processen op omdat nog diepere oude structuren vanuit het diep-onbewuste en vanuit nieuw bereikbare Kosmische levels beschikbaar werden en naar de voorgrond getrokken werden.

Opnieuw een versnelling in de al zo lang voortdenderende rollercoaster. Daar waar we dachten dat dat niet meer mogelijk was, dat het nog dieper en sneller zou kunnen gaan, bleek niets minder waar.

Na die eerste paar maanden begonnen de meesten van ons wel wat meer te wennen aan de nieuwe frequenties en ook daarmee gepaard gaande nieuwe manieren van groei, waarin een dieper stuk embodyment (belichaming) en dus ervaring van onze processen nog meer in de 3D dagelijkse realiteit tot uitdrukking leek te komen. Ook dat was wennen, zoeken en ervaren hoe dat alles nu werkt, in deze nieuwe energie. Tegelijkertijd het ene na andere proces verstouwen, die afwisselend diepte en ultieme hoogtepunten in hielden.

Richting mei leek dat in een iets rustiger vaarwater te gaan komen, al denderden de processen verder, maar met de instroom van de 5-frequentie (Christus Bewustzijn) leek daar meer vrede en versnelling in helderheid en transformatie te gaan meedoen in het geheel. Welke ook meer draagkracht liet voelen, al konden processen in deze periode nog uiterst diepgaand zijn.

Met de start van juni voelde ik persoonlijk als een ‘omkering’ een markering waarin we een heel nieuwe fase in zijn gegaan. Misschien niet minder intens qua processen, maar wel vanuit meer stabilisatie. Alsof we onze plek meer beginnen in te nemen in de nieuwe frequenties, de nieuwe ‘ik’ en de nieuwe aarde. (Dit startte al vanaf half mei 2013 maar kwam werkelijk tot een omkering vanaf 1 juni). En lijkt het of we meer en meer in de ‘lift’ zitten en we daadwerkelijk alle getransformeerde, bewust herinnerde/gemaakte aspecten van ons Zijn van het afgelopen halfjaar ook daadwerkelijk kunnen gaan omzetten in de stof, de materie, het alledaagse 3D leven.

Dat is namelijk ook waar de frequentie van de 6-de maand (juni) om gaat. Het nog dieper indalen (descenderen) in de materie van ons bestaan (het fysieke lijf, het menselijk bewustzijn, het dagelijks leefbare) vanuit onze Spirit. Daarmee wordt ons menselijk bewustzijn en lijf dieper en hoger in trilling gebracht (Ascensie) en vind dus tegelijkertijd zowel ascensie als descentie plaats.

Dat is het proces wat nu gestart is, en wat komende periode en maanden dieper en dieper zal voortzetten. Het startsein is gegeven naar een steeds diepere werkelijke belichaming van ons Goddelijk Zijn hier op aarde, en dat houdt ook in dat we steeds dieper ons Meesterschap daadwerkelijk hier in het 3D alledaagse leven kunnen en mogen gaan vorm geven. Dat is leven vanuit jouw unieke Goddelijke Bewustzijn, kwaliteiten en coderingen.

In naaktheid, openheid, eerlijkheid, zuiverheid. Dat zal nog lang niet mee vallen, al hebben velen van ons deze intentie al lange tijd, want ook hier, vanuit een nieuw level ons Zelf op aarde vormgeven, zal de nodige oude patronen die nog onder de oppervlakte liggen naar boven halen om gezien, geheeld, omarmd te kunnen worden. Maar feit is dat we al zo veel dichterbij ons Goddelijke Bewustzijn kunnen leven, mits we dat daadwerkelijk verkiezen, aandurven. Onze Spirit is bij wijze van nooit eerder (of in elk geval al heel lang niet meer) zo dichtbij ons mens-zijn geweest. En we zijn in staat dagelijks dieper en dieper te fine tunen op ons Goddelijk Zijn, Bedoeling, Kwaliteitenpalet en Missie.

Echter, dat vraagt van ons de bewuste keuze, niet langer weg te lopen voor de processen die zich aandienen, welke laag dan ook maar in weerstand of angst reageert. Telkens bereidheid hebbend de verantwoordelijkheid die hoort bij een dergelijk Meesterschap ook daadwerkelijk op ons te nemen. Ook dat levert nogal eens wat angst of oude triggers op.Maar weet ook dat je er niet alleen voor staat. Vele pioniers met jou gaan nu door deze (persoonlijke) Meesterschaps processen heen en velen slaan in deze tijd de handen ineen. Want vanuit de keuze voor eigen Kracht, Bewustzijn en  Zelf realisatie kom je automatisch vanuit jouw unieke kwaliteiten bij mede-pioniers terecht.

Her-verbindingen, op vele vlakken en niveaus vinden momenteel plaats. Daar ligt de wens en behoefte ook. Daarin ligt ook de Goddelijke afspraak die bewust of onbewust her-innert wordt: de afspraak van co-creatie vanuit gelijkwaardig Meesterschap! Waarin ieder zijn/haar eigen unieke codering (Zijn) in kan zetten en kan verbinden met elkaar, om samen een immens draagvlak van nieuwe creatie, creatie van de nieuwe aarde, te gaan vormen.

Dit is wat momenteel steeds meer in de stof ook daadwerkelijk zichtbaar wordt neergezet. Steeds meer oude Zielen’maatjes’ en mede-pioniers zoeken elkaar op, ondersteunen elkaar, bekrachtigen, bemoedigen elkaar, wisselen codes/energie/visies en perspectieven uit, ten einde met elkaar in een co-creatie een krachtiger voedingsbodem en veld neer te zetten waarin de nieuwe aarde frequentie in ieder van ons bestaansrecht krijgt.

Niet alleen voor hen die al ontwaakt zijn, ook voor hen die op het punt staan te ontwaken.Maar hiervoor dien je wel geheel op eigen benen, kracht en in eigen Bewustzijn te staan. Niet meer leunend op wie of wat dan ook. En dat kan vaak een immens stuk drempel zijn. We balanceren op het scherpst van de snede als we innerlijk voor deze keuze gesteld worden. Dat betekend dat wellicht meer oude angsten (alleen staan, eenzaamheid) aangegaan mogen worden, getriggerd worden.

Onzekerheid en vertrouwens issues wederom de kop op gaan steken (kan ik dat wel? Wie ben ik? Wat heb ik dan in huis?) allemaal getuigen van oeroude patronen van de polariteit en dualiteit waarmee we ons op zovele lagen geïdentificeerd hebben , in zovele levens.

Nogmaals, ieder zal hierin zijn/haar eigen triggers tegen komen, wanneer je innerlijk voelt dat je Goddelijk Bewustzijn van je vraagt nu echt die keuze te maken, ook op deze nieuwe levels en processen van bewustzijn waarin we ons in het nu bevinden.Een uitermate verfijning van onze processen, Meesterschap en daarmee ook een immens nieuwe uitdaging opent zich in deze tijds frequenties. Met als enig doel, nog steeds, volledige Zelf Realisatie: het Goddelijk Zijn weer volledig her-inneren en belichamen ook in deze 3D realiteit. Waarin we de Scheppers kwaliteiten die we Zijn weer volledig her-inneren en kunnen inzetten.

Kijkend naar mijn eigen processen van de afgelopen maanden en zelfs welken, hebben zich vele verschillende facetten de revue gepasseerd. Nogmaals van het een in het ander. En dat is wat ik geregeld ook terug hoor van anderen. Het is teveel om op te noemen, in te veel verschillende ‘werk’gebieden van bewustzijn, elkaar aanvullend of afwisselend in razend tempo.

Ik kan hierin zien dat het gaat om alle zeilen bij te zetten. Alle lagen van bewustzijn die nog aandacht en verfijning vergen, ook op de nieuwe hoogte/diepte lagen die we nu bereikt hebben, krijgen kans zich volledig uit te zuiveren en uit te kristalliseren in het Goddelijk Meesterschap welke ze van oorsprong zijn. Uitdaging op uitdaging volgt elkaar op, maar ook inzicht na inzicht, steeds diepere healing en bevrijding van oeroude onbewuste paradigma’s, zienswijzen, diep onbewuste overtuigingen, angsten en pijnlagen. Alles mag Zijn en passeert de revue. Elkaar soms binnen 10 minuten, enkele uren of  1 dag  na elkaar afwisselend. Diepe pijn of emotionele aspecten die met bekrachtigende inzichten of diepgaande Goddelijk Waarheden afgewisseld worden. Keuzes die bewust gemaakt mogen worden. Ongeacht welke consequenties deze hebben voor de verwachtingspatronen, wensen of gedachtegang van de ander.

Ook ervarend dat wanneer in Liefde de keuze voor het Zelf gerealiseerd wordt, op steeds diepere levels, wat dat aanraakt in de ander(en) om je heen. Hoe dat ook diepe pijnlagen kan triggeren, of diepgaande inzichten of healing juist kan aanreiken. Onbesproken zelfs, simpelweg door innerlijk voor jouw Pad en hoogste Goed te kiezen. Uiteraard niet in disrespect naar ieder ander, maar ook niet langer voorbij gaand aan je eigen innerlijke ‘roep’.Het is ongelooflijk hoe je zelfs op deze wijze het levend voorbeeld bent en kunt zijn, simpelweg door in je mens-zijn en niet alleen je meesterschaps-kwaliteiten je eigen pad worstelend voort te gaan. Maar met kracht, doorzettingsvermogen, wat het ook kost om je hoofd boven water te houden. Maar juist door datgene wat je al bewust bent, belichaamd in te zetten binnen je processen. Al wankelt soms misschien je vertrouwen. Blijft het eng om ‘blanco te varen’ niet wetend waar keuzes en processen toe leiden, maar te vertrouwen op de innerlijke leiding van je Zijn, je hart van waaruit deze ‘boodschap’ verstaan kan worden.

Allerhande lagen, processen, structuren, uitdagingen maar ook dieper ontwakende kwaliteiten, inzichten, healing en nog veel meer hebben de afgelopen periode de revue gepasseerd. Nogmaals teveel om op te noemen. Teveel ‘koorden de samen komen’ en daarmee een steeds dieper, grootser perspectief openend in waar we met z’n allen, en ook individueel in het ascensie proces, naartoe op weg zijn.

Omdat de uiteenlopendheid van alles wat zich aandient in deze tijd ook zo groots is ervoer ik het als moeilijk zijnde daar een degelijke samenvatting van te kunnen geven in een artikel als deze. Tegelijkertijd realiserend dat mijn processen de mijne zijn, en ieder zijn/haar groeifacetten op het eigen pad doorloopt. Maar opvallend is de synchroniciteiten die keer op keer weer zichtbaar worden. Hoe we allen werkend zijn vanuit de eigen ingangen, thema’s en processen, toch weer binnen collectieve thema’s en groeiprocessen.

Simpelweg omdat we allen verbonden zijn, Een zijn in onze ware Essentie. En we steeds dichterbij die Goddelijke Realiteit komen om dat weten in de diepte weer te gaan verstaan! Ergens geloven en weten we dat allemaal al wel, maar vanuit welke laag het dan ook maar herinnert mag worden, veelal kleven daar dan toch weer onbewuste overtuigingen, overlevingsstructuren of wat dan ook aan. Ook deze komen meer en meer aan het licht in deze tijd, waardoor we weer enkele stappen verder zijn en komen in het doorzien van de Illusie van afgescheidenheid. maar daartoe mogen we wel alle lagen van Eenheid en afgescheidenheid dieper ervaren en belichten, van binnen uit.

Wat ik persoonlijk als zeer essentieel en belangrijk heb ervaren hierin in de afgelopen periode is ook je bewust(er) te worden, op alle lagen die maar mogelijk zijn, van beperkende verbindingen, onbewuste of bewuste koorden, aanhakingen en aanklevende energieën van anderen.

Vanuit relationele verbindingen, familiaire, vriendschappelijke verbindingen, verwachtingen van anderen of maatschappij, zelfs vanuit overtuigingen binnen je Zelf, oude persoonsdelen, zielenmaatjes, etc. etc. Hoewel we hier bijna allemaal wel bekend mee zijn heb ik zelf weer sterk ervaren dat we in ons bewustzijn opnieuw ook dergelijke ‘attachments’ onder de loep mogen nemen en je daar heel bewust van mag gaan bevrijden. Dergelijke onbewuste koordverbindingen kunnen je niet alleen ‘leeg zuigen’ of kracht ontnemen, maar kunnen ook je zicht vertroebelen, je algehele energietrilling verlagen en zelfs ook voor allerhande klachten zorgen.

Hoewel ik hier al jaren van op de hoogte ben, en regelmatig check, heb ik op een gegeven moment de bewuste keuze gemaakt in het nu opnieuw alle ‘koorden’ en ‘verbindingen’ en ‘aanklevingen’ (bewust en onbewust) los te gooien. Vanuit de Liefde van mijn hart voor mijn eigen Zijn, in afstemming op mijn I Am en hemel/aarde verbinding. Niet alleen voor mijn hoogste goed, maar die van alle betrokkenen en energieën.

En wow, wat een effect dat heeft gehad is prachtig. Een directe bekrachtiging binnen mijn eigen Zijn, enorme trillingsverhogingen, diepgaande inzichten in wie wat, waar en waarom er aan mijn energie ‘kleefden’, van waaruit dat bewust/onbewust werd toegestaan, healingen die spontaan plaats vonden en noem maar op. Daarentegen schoten betrokken mede-zielen-maatjes zonder dat zij dit wisten ook direct in diepgaande persoonlijke processen omdat zij werden ‘terug geworpen’ op zichzelf.

Ik heb deze processen vanuit Liefde mogen aanschouwen, en met mededogen mogen aanzien, vanuit neutraliteit, opdat het hen uiteindelijk ook bewuster heeft gemaakt van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid. We mogen in deze tijd echt allemaal echt op eigen benen gaan staan, en alle oude afspraken van ‘leunen op elkaar’ los maken. Wat ook weer de weerspiegeling is van de overkoepelende innerlijke processen die tegelijkertijd gaande zijn: delen van ons zelf die op elkaar leunen en steunen waarmee alle lagen niet volledig in eigen kracht en potentieel kunnen komen en daarmee elkaar feitelijk ontkrachten of weerhouden verder te groeien.

Alles maar dan ook alles, zo binnen zo buiten, mag in een gelijkwaardige verbinding met elkaar hersteld worden. Dat is waar deze nieuwe tijd om gaat: co-creatie (met elkaar en innerlijk, alle lagen van je Zijn) in totale gelijkwaardigheid en vanuit eigen kracht en kwaliteiten. Zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden.Met alle uitdagingen van dien om daar te mogen komen. Maar lieve mensen, wat een ongekende mogelijkheden, naast ongekende uitdagingen. Laten we op alle lagen met elkaar de handen ineen slaan…..in gelijkwaardigheid, en eigen kracht. En zo creëren we het draagvlak en bestaansrecht van een hele nieuwe wereld!

Vanuit het hart!

©Willemien Timmer 13-6- ‘13

De 13-6-’13 frequentie

De 13 staat voor ons volledige I Am bewustzijn welke multidimensionaal is. Het 13-de deel van ons Zijn is de overkoepeling die de 12 dimensies waarin wij vorm geven aan onze Goddelijkheid omvat en omhuld. Vanuit de 12 ontstaat overkoepelend de 13-de, of het eigenlijke Oorspronkelijke Goddelijke Veld, waar vanuit we in den beginnen de 12 dimensies tot vormgeving van onze Goddelijkheid hebben gecreëerd.De frequentie van de 6 staat voor de 3D materiële wereld,, waarin we nu in de uitdaging zijn om ons 13-voudig I Am Bewustzijn vorm te geven, ook in de stof. Het proces van Ascensie en Descentie welke tegelijkertijd vorm mag krijgen, ook in ons mens-zijn. En wat in deze periode (juni) nog veel dieper in de stof verankert wordt.

Lees alle artikelen in de serie ‘Ontwaken in de nieuwe tijd’ hier.