Pionierschap in het NU

Opnieuw een dag met een prachtige gouden Bewustzijns- randje. Wat een prachtige Zielen mocht ik vandaag ontmoeten en mee verbinden. Het is ongekend hoe ieder zo uniek zijns/haars weg gaat temidden van deze duale matrix om het eigen meesterschap ten diepste weer te herinneren en in belichaming te brengen. En wat een uitdagende paden gaan we en wat een waar pionierschap en wat een ongekende mogelijkheden zijn daartoe momenteel aanwezig op aarde en in ons bewustzijn.

Vanmiddag mocht er weer een prachtige Poort verder geopend worden in het persoonlijke en collectieve veld. En werd mij wederom bevestigd, wat ik steeds al voel, zie en hoor: de Mens draagt de Sleutel tot volledige belichaming van het Goddelijke. We zijn natuurlijk Bron in ervaring, en vele creaties daar binnen op Multidimensionaal niveau. Maar om de werkelijke Bronlijn weer te gaan herinneren door alle lagen, dimensies en creaties heen… tja.. dat is het uitdagende pad wat we gaan….

Het is de beweging vanuit de aarde, de belichaming en volledige erkenning van ons mens-zijn van waaruit de volledige Goddelijke Velden zich kunnen openen en de uitlijning met Bron werkelijk kan indalen <3

De Oorspronkelijke Mens Codering ook in de mens die wij zijn in 3D zijn de Sleutel die de Poorten naar alle realiteiten vrij maakt en opent om weer voorbij de drievoudigheid van man-vrouw-kind ervaringsvelden te komen in de ware Eenheidspotentie van wie wij in volledigheid Zijn.

Belichaming ook in je 3D lichaam en cellen is daarmee noodzaak, anders krijg je nooit alle matrixen, levels en velden bij een in die lijn. En anders krijg je nooit helderheid op alle manipulatieve velden, weerspiegelingen en afleidende programma’s die ingevoegd worden om je bij je Bron/Kern weg te houden.

Oude overtuigingen, ook van spirituele aard, aangeleerde oeroude patronen van spirituele perspectieven, ja ook die mogen nu allemaal onder de loep. Waar houden ze e nog vast in de oude matrix? Waar werken ze nog ondersteunend en waar houden ze je af van het ware pad?

De subtiliteit verfijning, het onderscheid, wat dient nog en wat niet meer. Het is echt fingerspitzengefühl en vraagt echt de diepste focus. Vele oude paradigma’s die lange tijd waardevol waren in spirituele en bewustzijnsgroei zijn inmiddels oud en passen niet meer bij de trillingen die nu al bereikt zijn en die zich nog dieper wensen te gaan ontvouwen. Daarvoor dient dus echt onderscheid te zijn in wat losgelaten mag worden, hoe waardevol de spirituele ‘maniertjes’ of gedachtengoed ook is geweest. Die waarde mag erkent worden, maar van daaruit in Liefde en vertrouwen los gekoppeld te worden, zodat nieuwe oneindige mogelijkheden zich ontvouwen.

Moeder Aarde en de verbinding daarmee in jouw Wezen en menselijke kern is ook een essentiële Sleutel die bijdraagt aan de diepere gradaties van belichaming van alle delen van je Zelf die je al geopend, verkent en herinnerd hebt.

We kunnen nog zoveel gegroeid zijn en ons bewustzijn geopend hebben door de vele processen van spitwerk jaar in jaar uit. Maar als het niet daadwerkelijk tot in de fysieke belichaming kan komen, kom je gewoonweg niet verder. Ons menselijk ego, ons innerlijk kind, ja zelfs onze Ziel is moe van al het proces-werk…

Proceswerk waar we eindeloos mee door kunnen gaan en daar toch niet wezenlijke stappen mee verder komen. Want geopend bewustzijn dient echt gegrond te worden, anders kan het nooit werkelijk door alle multidimensionale velden tot in de 3D kern geankerd worden, belichaamd worden en is de werkelijke Bronlijn in de mens nooit volledig echt uitgelijnd met Al wie jij Bent.

Nou ja, dat en nog heel veel meer….. Het ware nieuwe pionierschap ten top, gerelateerd aan deze tijd!!

We are breaking through the old Matrix!!

@Diep dankbaar voor de waardevolle, liefdevolle ontmoetingen vandaag in volledige erkenning en herkenning van elkaars Zijn en de eigen unieke paden die tevens overeenkomsten zichtbaar en voelbaar in zich dragen.

We zijn allemaal een Sleutel voor elkaar, bekrachtiging voor elkaar en het is meer dan waardevol als je dat ten diepste mag ervaren! <3

© Willemien Timmer, 28-7-‘16