Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
        Portaal en Sterrenpoort dagen
Portaal & Sterrenpoort dagen Sinds vele jaren wordt ik geleid in het bewust maken van en werken met de grootse krachten van specifieke Portaaldagen en Sterrenpoorten. Deze dagen zijn uniek in hun soort, opdat zij een grotere instroom van hogere trillingen naar de aarde brengen en daarmee niet alleen het aarde bewustzijn en de nieuwe aarde matrix voeden en voorzien van hogere trillingen, die helpen om oude ‘sluiers’ te bevrijden. Maar deze frequenties werken ook zeer krachtig door in trillingsverhoging en bewustwording van het menselijk bewustzijn. portaaldagen en sterrenpoorten vallen samen met Meestergetallen en dus dubbele getallen, zoals bijvoorbeeld 1-1. 11-1, 11- 11, 22-11, 2-2, 22-2, 3-3-3, enzovoorts. Over elk specifiek Portaal valt veel te zeggen, want elk specifiek portaal brengt andere frequenties, mogelijkheden, aanrakingen, triggers, initiaties en krachten. Hier onder vind je de informatie de ik ook schreef omtrent de vele activiteiten die al jaren bij Praktijk Apofyliet plaats vinden op Portaaldagen en sterrenpoorten, in de hoop dat dit wat meer inzicht geeft in wat deze essentiele Poortdagen naar ons toe brengen: Tijdens de krachtige Portaaldagen die gekenmerkt zijn door Meestergetallen vinden zeer krachtige initiaties op en in de aarde plaats en zo ook in het menselijk Bewustzijn. Afhankelijk van welke Sterrenpoort en Portaal het betreft komen er deze dagen zeer specifieke krachten, mogelijkheden, initiaties, healingen vrij die we gezamenlijk met elkaar dieper mogen helpen verankeren op en in de aarde, via ons eigen Bewustzijn en groei. Deze dagen, die al jaren op deze belangrijke data worden gegeven helpen je om diep bewust de kracht en intenties van deze frequenties en de daarmee aangeraakte groei en healing te ervaren. En vanuit deze ervaring vormen we een ‘kanaal’ om deze kwaliteiten te helpen ankeren in en op de aarde, in de collectieve Bewustzijnsvelden of waar het dan ook maar nodig is. Dit alles ter ondersteuning van het kosmisch Plan om Moeder Aarde en dit universum te helpen bij de Creatie van de Nieuwe matrix van eenheids Bewustzijn, en zodat werkelijke Ascensie via de belichaming van ons volledig Meesterschap potentieel weer mogelijk wordt. Uiteraard gaat dat proces stap voor stap en daar spelen deze portaaldagen een belangrijke rol in, om steeds dieper Bewustzijn te initiëren en activeren, steeds dieper onze kwaliteiten en Zijn te her-inneren en verstaan en deze weer werkelijk te leren gaan belichamen, voorbij alle dualiteit en oude (karmische) pijn en onbewustzijn. Deze dagen worden volledig afgestemd op de op dat moment binnenstromende frequenties en de daarvoor aanwezige Begeleiding vanuit alle uithoeken van het Universum, want vele Lichtwezens begeleiden en ondersteunen ons in dit geboorte proces van de Nieuwe aarde en de Gerealiseerde Mens of Meesterschap op aarde. Na de Ultieme Shift van 21-12-'12 waarin we in volledige uitlijning met het Galactisch Hart zijn gekomen, vind er als vervolg daarvan in 2013 en verdere jaren een duidelijke nieuwe opbouw in frequenties, processen en trillingen plaats om ons zo bewust en krachtig mogelijk voor te bereiden op deze diepe initiaties die ons volledig in de Ultieme Transformatie en voorbereiding plaatsen van een diepere ‘Understanding’ van wie wij in Wezen Echt Zijn! De oude dualiteit, schaduw en karmische restanten (ook van Galactische oorsprong) worden op deze wijze steeds dieper bewust, geheeld, los gelaten en getransformeerd, opdat onze goddelijke Meesterkwaliteiten weer her-innert, geïntegreerd en belichaamd kunnen worden. Vanuit de 2013 frequentie kunnen we werkelijk gaan werken aan de verdere opbouw van de nieuwe Gouden Tijd, omdat het fundament van de Bewustzijns-shift nu gelegd is. Elk volgend Portaal betekend dus een krachtige stap voorwaarts in ons eigen Meesterschap en op weg naar de Volledige Ascensie. Maar ook in co-creatie met elkaar helpen we op deze wijze Ascensie voor alles en iedereen werkelijk neerzetten in belichaming, ook in de 3-de dimensie! Je zal diepe aanrakingen in je eigen Bewustzijn mogen ervaren, diepgaande healing, inzichten, transformatie en gigantische groei en stroomversnellingen mogen ervaren tijdens deze Portaaldagen. Tevens zal je meer inzicht en feeling krijgen met wat er momenteel gaande is op aarde in alle Planetaire en Kosmische processen, alsook in het menselijk collectief Bewustzijn, als natuurlijk in je Zelf. Tijdens deze dagen werken we op diep en hoog niveau samen met Al Wat Is voor de Ascensie van Al Wat Is! Planetaire, Galactische- en Kosmische Healing en Bewustwording, naast je eigen Meesterschap! Simpelweg omdat een steeds dieper/hoger Bewustzijn en gradatie van Meesterschap de aard heeft om in Gelijkwaardigheid met Al Wat Is te verbinden en samen te werken!! Ervaring is niet nodig, wel de juiste intentie en bereidheid je Zelf te willen her-inneren in je volledig Goddelijk Potentieel! De eerst volgende activiteiten rondom Portaal dagen vind je terug in de nieuwe activiteiten agenda! Tijdens elk portaal volgt meer tekst en uitleg over de specifieke energieen en mogelijkheden die de energie van dat moment aanreikt! Meer informatie over Portaal- en Sterrenpoort dagen vind je hier!!!