Wat is reading?

Als je de aura van iemand zou kunnen readen (‘lezen’) wat wil zeggen; bekijken en interpreteren, zou je aspecten van die persoon kunnen tegenkomen als emoties, gedachtepatronen, blokkades, etc.
Meestal kom je dat tegen waar die persoon zich op dat moment het sterkst mee bezig houdt (lichamelijk, geestelijk, emotioneel, in gedachten, etc.)
Het readen van een aura betekent dus niet dat je meteen alles van iemand weet. Als je in een aura kijkt lichten meestal die dingen op die op dat moment actueel zijn. Dit kunnen emoties zijn waarmee je worstelt, een verlangen, een probleem waar je niet uitkomt, en noem maar op.
Een aurareading is dus eigenlijk niks anders dan de stand van zaken bekijken; waar sta ik? Waar ben ik mee bezig (bewust of onbewust)? Wat zijn mijn worstelingen? Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten?
Meestal hoor je niks nieuws als iemand je aura leest, want alles wat ‘gelezen’ wordt is in jouw energie al bekend. De reader stemt zich immers af op jou en je energie. Maar soms kun je door een reading wel weer op andere ideeën komen, het kan je kracht en/of bevestiging geven, het kan je bewuster maken van wat er innerlijk in je speelt en wie je werkelijk bent, waar je in jezelf aan kunt werken, etc.
Dus kan een reading een stuk bewustwording tot gevolg hebben, waardoor je misschien bewuster gaat kijken en nadenken over jezelf, je motivaties, houding en gedrag, maar je kunt ook bewuster gaat kijken naar de wereld om je heen, je medemens, situaties en gebeurtenissen.
Je kunt door meer inzicht in jezelf anders gaan handelen of reageren. Dit betekent dus dat een reading kan leiden tot een stukje groei en zelfontwikkeling, mits je bereid bent naar jezelf te kijken en hiermee aan de slag wilt gaan. Een reading kan op verschillende levels van je energie gedaan worden. Je kunt puur fysiek kijken, naar je emotionele staat, je energie in het algemeen, je ontwikkeling, blokkades, en noem maar op.
Maar er kan ook naar hogere delen van je wezen gekeken worden (afhankelijk van de kwaliteiten en ontwikkeling van de reader) zoals bijvoorbeeld naar zielendoel, Hogere Lichtdelen, Kosmische doelen, ascensionprocessen, karma, een Monade of Hoger Zelf reading, en noem maar op.
Al deze Aspecten bevinden zich op verschillende frequenties en Lichttrillingen en zijn allen delen van jezelf op verschillende levels. (Zie ook ascensionreading/healing)
Mocht je een reading laten doen, blijf dan wel heel bewust bij jezelf. Neem niet alles klakkeloos aan van de reader. Kijk eerst voor jezelf hoe het voelt wat de ander zegt, of het herkenbaar is, of je er iets mee kunt, etc.
Een reader is tenslotte ook een mens, en het interpreteren van een aura kan soms ingewikkeld zijn.Tevens is een reader ook geen godheid of een persoon die je moet vereren.
Heb natuurlijk altijd respect voor de ander, maar zet de ander niet op een voetstuk. De reader is net zo goed een mens, en bevindt zich in een persoonlijke groei. Hij/zij is alleen op dit gebied misschien wat meer ontwikkeld dan jij, maar kan je daarom helpen bewust te worden van je zelf.
En onthoud altijd; ieder is zover op zijn weg als hij moet zijn. De ander is niet verder dan jij, maar loopt zijn levenspad, net als jij het jouwe loopt. En die paden kunnen wel eens verschillen, maar dat wil niet zeggen dat iemand verder of minder ver is dan jij.
En onthoud ook dat wij als mensen er niet over kunnen oordelen hoe iemand zijn levenspad loopt. Al ben je het ergens soms misschien niet mee eens, misschien heeft die ander wel juist die lessen/leermomenten nodig om verder bewust te worden van zichzelf om zo verder te kunnen groeien.
In de aura is meer te zien of lezen dan alleen kleuren. Zo kun je er bijvoorbeeld ook; beelden in zien, zowel realistische beelden, symbolische beelden als herinneringsbeelden. De herinneringen van de ziel die in je energie opgeslagen liggen kunnen zichtbaar zijn, zelfs jaartallen, gebeurtenissen die van grote invloed en/of traumatisch zijn geweest, beelden/herinneringen aan vorige levens die van invloed zijn in deze incarnatie. Ook is het mogelijk om zogenaamde koorden te zien lopen, die vanuit de chakra’s naar mensen, gebeurtenissen, plaatsen, landen of andere levens, waar je letterlijk een verbinding mee voelt, kunnen lopen.
Ook problemen, trauma’s, blokkades en worstelingen zijn zichtbaar in de aura. Eigenlijk is de aura dus een soort levensboek waarin je herinneringen, ervaringen, emoties, ontwikkeling, handelingen, etc. zijn opgeslagen, en die ook nog eens weergeeft hoe je er op dat moment in staat.
Veel mensen zouden graag aura’s willen zien of lezen. Het is natuurlijk ook fantastisch als je die schitterende oplichtende kleuren en beelden kunt zien. Maar vraag je voor jezelf af; wat is mijn motivatie om dat te willen zien? Is dat om er aanzien van anderen mee te verwerven? Ben je gewoon nieuwsgierig? Geeft het idee je ego een goed gevoel? Is het een vorm van vluchten uit de werkelijkheid van alledag? Of wil je het werkelijk om andere mensen er onvoorwaardelijk mee te kunnen helpen? Je intentie en innerlijke motivatie is hierbij veelzeggend en erg belangrijk!
Want dit is voor veel mensen een onbekende wereld en het lijkt heel interessant, wat het uiteraard ook is, maar het zien van aura’s kan voor sommige mensen ook onderdeel zijn van zijn/haar leerprocessen in deze incarnatie (wat misschien helemaal niet past in het kader van jouw levensplan).
En bedenk ook dat het zien van aura’s ook verantwoordelijkheid met zich mee brengt!!!
Want wat doe je met de informatie die je in iemands aura leest? Gebruik je dat voor jezelf of reik je het de ander aan ten behoeve van zijn persoonlijke groei? Daarbij komt dat het soms ook heel moeilijk kan zijn om zelf met de informatie om te gaan, want wat doe je als je in de aura kunt zien dat iemand iets vreselijks gaat meemaken? En dat terwijl de ander het zelf nog niet weet? Hoe zou jij dan handelen? Nu wil ik niet een heel negatief beeld schetsen, maar je zou dit soort dilemma’s tegen kunnen komen, en dat is niet altijd makkelijk, ook niet voor jezelf om ermee om te gaan.
Wat dus allemaal zo mooi, leuk, interessant en boeiend lijkt, hoeft niet per definitie zo makkelijk te zijn, het is een blijvend leerproces. Want zelfs al kun je aura’s lezen en interpreteren, ook dan nog blijft het een leerproces wat bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling.
Daarbij komt ook dat een reading altijd een weerspiegeling terug naar jezelf is. Waarmee ik bedoel; je leest en interpreteert de aura van de ander, maar je zult altijd aspecten tegen komen waar je zelf ook nog mee worstelt, of wat je moeilijk vindt.dit hoort bij het persoonlijke leerproces om verder te kunnen groeien, maar ook is het de kosmische wet van resonantie: Het gelijke trekt het gelijke aan!
Een reading geven voor een ander is dus altijd ook een stukje confrontatie of herkenning naar jezelf toe! En ook hiertoe moet je bereid zijn, en ik kan je zeggen dat dat niet altijd makkelijk is. Bijvoorbeeld: je behandeld iemand met een groot jeugdtrauma. Misschien heb je zelf wel een prettige jeugd gehad, maar doordat je zo in die pijnlijke energie van de ander werkt, kunnen bepaalde pijnlijke of vervelende jeugdervaringen bij jezelf ook weer omhoog komen die je al jaren wanhopig verdrongen had. Dit kan heel pijnlijk en confronterend zijn.
Nu zit hier wel altijd een positieve bedoeling achter, nml. Het leren kijken naar je pijn, het (alsnog) verwerken van die pijn, waarna je het kunt loslaten. Het heeft dus altijd tot doel om verder te kunnen komen, verder te kunnen groeien. En hiervoor moet je oud verdriet, oude pijn en vervelende gewoontes of herinneringen leren loslaten. Feitelijk dus al je shit verwerken en loslaten.
Alleen zo leer je jezelf steeds meer kennen, leer je opruimen en kun je verder komen in de ontwikkeling van je persoonlijkheid en je ziel.
Veel mensen denken dat je bij het zien van aura’s per definitie altijd kleuren ziet. Zoals ik eerder al beschreef is dit niet noodzakelijk; je kunt ook beelden zien. Je kunt op verschillende manieren helder waarnemen; met je ogen (wanneer je je op een hogere frequentie hebt afgestemd, bewust of onbewust) of innerlijk waarnemen. Dit is eigenlijk op dezelfde manier als bij visualisatie of herinneringsbeelden; je ziet beelden ergens in je hoofd.
Bij het geven van een reading zijn dit echter niet jouw herinneringsbeelden of symbolen die je ziet, maar die van de ander. (Hier is veel over te zeggen! Hier ga ik nu niet nader op in, gezien de context van dit boekje. Maar erg belangrijk in het leerproces omtrent reading is het leren scheiden en onderscheiden van beelden, waarnemingen en energieën! Als die van jezelf of van de ander.) Maar vaak echter hoef je niet een aura te kunnen zien om te kunnen readen. Dit is wel een veel voorkomende gedachtegang, maar naar mijns inziens niet geheel waar.
Tijdens een reading kun je namelijk een combinatie gebruiken van mogelijkheden om waar te nemen. Dit is afhankelijk van waarin je het sterkst ontwikkeld bent. De mogelijkheden om een aurareading te kunnen geven zijn; helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, helderweten, helderruiken en werken met directe inspiratie vanuit hogere energieën of gidsen.
Het kan voor ieder persoonlijk verschillen waarin je meer ontwikkeld bent, dit kunnen ook meerdere manieren zijn. Hoe de informatie voor de ander tot je beschikking komt, hangt er dus vanaf wat bij je past in het kader van je ontwikkeling.
De ene persoon neemt de aura waar door te zien, de ander door te voelen, weer een ander met behulp van helder weten en inspiratie. Het maakt niet uit, het ene is niet beter of slechter dan de ander.
Vaak is tijdens een reading een combinatie van waarnemingsmogelijkheden mogelijk. Bijvoorbeeld het ene stuk informatie komt aan de hand van beelden tot je, terwijl een ander stuk d.m.v. helder voelen tot je komt. Bij het waarnemen en readen van aura’s (op welke manier dan ook) zit je in elk geval in een andere, hogere energie dan de ‘gewone’ energie van het dagelijks bewustzijn.
Door middel van innerlijke groei, werken aan jezelf, zelfkennis en je spirituele ontwikkeling, kan je de mogelijkheid geopenbaard worden om aura’s waar te nemen. Ook hangt het af van het levenspad dat je ziel gekozen heeft voor deze incarnatie. Maar het waarnemen van aura’s is niet noodzakelijk als je mensen tot hulp wil zijn, er zijn vele andere manieren. Maar als je je spiritueel verder ontwikkeld kun je in elk geval gevoeliger worden voor subtielere energieën, en dus zou je met aura’s in contact kunnen komen.
Maar op het moment dat je de eerste keren een kleur, beeld of gevoel bij iemand waarneemt, wil dat niet meteen zeggen dat je dit ook (juist) kunt interpreteren.
Het is heel leuk als je een kleur om iemand waarneemt, maar op het moment dat je het niet kunt interpreteren heeft niemand er wat aan. Het leren readen en interpreteren is ook een kwestie van zelfontwikkeling en spirituele groei. Je zult in de loop van je ontwikkeling steeds meer leren aanvoelen of zien, leren onderscheiden en leren interpreteren. Dit is een groeiproces wat nooit stopt. Je hebt de mogelijkheid om je steeds verder te ontplooien!
Dit is voor ieder mens mogelijk. En alhoewel de ene persoon misschien meer aanleg heeft om aura’s waar te nemen, heeft de ander misschien meer aanleg voor andere zaken. Het is maar net wat het beste bij je past. En dat wat het beste bij jou past, heeft waarde!
Dus nogmaals; plaats een ander niet op een voetstuk omdat hij wel aura’s kunt zien en jij niet. Jij hebt andere kwaliteiten in huis die minstens net zo waardevol zijn! Zodat jij op jouw manier bij kan dragen aan de mensen om je heen, en dat is waar het om gaat.
© Willemien Timmer, 2000
Uit: “Basis boekje: Spirituele ontwikkeling & werken met energie” van Willemien Timmer.
December 2001