breath-in-light-groot

Jeeminee wat zijn de energieen uitdagende en pittig deze periode. Alle uitersten en tegenpolen lijken uitvergroot naar voren te komen, oude wonden open te rijten, oude patronen die keihard (weer) geleefd worden, grootser dan ooit. Dat en nog veel meer, om al het oude wat nog in ons aanwezig is aan het licht te brengen. Innerlijke strijdlagen tussen mannelijk en vrouwelijk lijken aangewakkert. Gewonde innerlijk kind delen, oude gedragingen en denkwijzes maar ook emoties die gefundeert zijn in oude wonden, verlaten zijn, eenzaamheid, niet gezien worden. Gewonde, angstige kinddelen maar ook ego lijken alles uit de kast te trekken om vast te houden aan het ” oude vertrouwde, aan (schijn)veiligheid, controle. Wat ook momenteel veel aan het licht komt is beinvloeding, donkere entiteiten, zwart magische energieen, belaagd worden door schaduw in welke vorm dan ook. Oude karmische “spelletjes” die krachtig uitgesperld worden. Innerlijk en uiterlijk. Alles wat niet zuiver is komt naar voren. Letterlijk schaduw versus licht, bewustzijn versus onbewustzijn.
En niet alleen innerlijk kunnen we hier tegenaan lopen. Ook in de wereld om ons heen zien we deze stukken weerspiegeld, anderen die evengoed moeite hebben de veelheid aan diepte processen te hanteren. En daar mag je je dan weer mee zien te verhouden. Het valt niet mee. Al die innerlijke en ook uiterlijke struggles kunnen je ” met gemak” onderuit halen wanneer je uit de verbinding met je Zelf gaat. Juist door de veelheid aan uitdagingen, emoties en delen van je Zelf die met elkaar strijden, kan het al heel lastig zijn om de “lijn” met jezelf, met hoger bewustzijn en Bron vast te houden. Maar met ook nog spiegels of uitdagende verbindingen met anderen, wordt het nog pittiger om in de verbinding met je Zelf, je hart en jouw Bronverbinding te blijven.
Verbindingen innerlijk en uiterlijk liggen ten volle ” onder vuur” om de onderste steen boven te halen. Waar is het niet gefundeerd op Liefde, op Liefde voor je Zelf? Op verbinding vanuit het hart? Op gelijkwaardigheid? Waar spreken gewonde delen, oude patronen, gewoontes, denken en waar spreekt het waarachtige hart? Waar gaan ego en gekwetste delen vanuit angst, controle, gekleurde zienswijzes aan de haal met je emoties? Waar zetten ze innerlijke saboteurs aan om hardop innerlijk de boventoon te voeren? Hoe krachtig kun je je al het geleerde, doorleefde en geintegreerde herinneren? En hoe kun je dit toepassen in je dagelijkse situatie, innerlijke strijd, processen van het nu?Enerzijds gebeuren er prachtige dingen, we worden ten diepste weer verder geopend.
Onze dieper gelegen wonden, onbalans, oude patronen en ego of overlevings fundamenten worden bloot gelegd. Energieën van deze tijd, portalen en planeetstanden werken hier krachtig in door en stimuleren dit op alle lagen. Het vrouwelijke wat steeds meer oprijst uit de “slaap” van verdrukt en onderdrukt zijn, de moeheid van het mannelijke van het altijd moeten dragen en strijden. Het komt in alle facetten en vormen voorbij, innerlijk en uiterlijk.
De Bedoeling is om ten diepste de tegenpolen ( polariteiten) in ons te doorgronden. Het oude te ruimen, helen of transformeren. om dieper dan ooit weer de Oorspronkelijke waarachtige verbinding met ons Zelf, op alle lagen, weer te gaan ervaren. Een verbinding die nooit weg geweest is, maar die we “slechts” zijn vergeten, waarvan we ons Zelf afgesneden hebben. Onze Ziel die herinnert, en het menselijk deel in ons wat vergeten is, stimuleert om dieper te openen om weer in die oorspronkelijke Bronverbinding te komen.
Daarvoor dient alles wat je uit die verbinding houdt belicht en geheeld te worden. Daarom ook dient alles uitvergroot naar voren te komen. Pas dan zien en ervaren we waar we de verbinding verliezen of verbreken met ons Bron Zelf. Maar hoe goed we dit misschien inmiddels ook weten en op hogere lagen ervaren en herinneren. Dan nog is daar ons mens-zijn, het dagelijks leven ikje dat heel veel moeite heeft misschien om deze “chaos” van verandering te kunnen hanteren.
De gevoelservaringen, verscheuring, de diepe wonden, emoties en noem maar op, kunnen uitsterst moeilijk zijn voor dit deelaspect van ons Zelf, van waaruit we voornamelijk het leven zijn gaan ervaren.De menselijke worsteling is het grootst, daar waar we ten diepste nog geidentificeerd zijn of hechten aan het egodeel, aan het onbewuste wat aan het stuur in het leven staat. Ego of gewonde kinddelen kleuren elke ervaring door de bril van emoties. Pijnen die ooit ervaren zijn en van waaruit bepaalde ( vaak pijn ontwijkende) gedragingen zijn ontstaan. Deze patronen zijn zo ingesleten. We zijn zo bang om die pijn opnieuw te voelen, dat we er steeds uit weg proberen te blijven. Niet beseffend dat we daarmee de verbinding met hogere delen van ons Zelf in de afscheiding met Bron houden. We zijn geen objectieve waarnemer in ons Zelf, maar zien ons Zelf steeds door de gekleurde bril vanuit de opgelopen wonden.
Als we werkelijk in verbinding met hart en Bron zijn, zijn we objectieve waarnemer. Dan kleuren de emoties en pijnlijke ervaringen niet ons hele beeld van ons Zelf. Dan kunnen we ervaren dat alles “slechts” ervaringen zijn, en in essentie neutraal. Puur bedoeld omdat ons God Zelf alle ervaringen wilde ervaren om zichzelf in alle mogelijke uithoeken van het Zelf, te leren kennen.
Maar zoals gezegd, het menselijk deel in ons, wat zo verkleefd is met beperktere perspectieven, emoties, gedachten en patronen resonerend op dualiteit en afgescheidenheid, heeft de grootste moeite om deze processen van onthechting van het oude te doorlopen.Alle emoties, ego delen, kind stukken, denken vinden er iets van en zijn zo getraind om uit de wonden en pijn te blijven. Waardoor we steeds om het “afvoerputje” heen blijven draaien en niet er ten diepste IN te stromen.
De angst voor pijn, houdt ons in feite nog veel langer en dieper in de pijn. We blijven masr rondjes draaien in de pijn waar we zo graag uit willen blijven, en komen er in feite niet ten diepste doorheen. Want velen durven niet werkelijk in vertrouwen los te laten en zichzelf op de vrije stroom IN het “afvoerputje” te laten meevoeren. Terwijl dat naar de werkelijke bevrijding van het oude leidt.
Hoeveel we ook al gegroeid zijn, hoe vaak ook al door de afvoerputjes in ons Zelf ( op andere lagen of processen) we al zijn gegaan, elke keer als we een nieuw putje in vizier krijgen hanteren we als eersre weer het ” blijf er uit”- principe. Zo diep ingesleten is die groef in de plast van onze menselijke angst, onbewuste pijn herinneringen en gebrek aan zicht en verbinding met ons Zelf. Elke keer weer kan het een worsteling zijn om jezelf weer zover te krijgen om los te laten en in de diepste wond ( afvoerputje) te stromen waardoor healing en bevrijding, transformatie werkelijk plaats kan vinden. En we ons zelf naar een hogere trilling en in meer oorspronkelijker uitlijning met ons Zelf en de Bron terug brengen.
In deze periode, met name de afgelopen maanden, maar dit is nu nog steeds volop gaande, zijn niet 1 maar vele wonden of afvoerputjes open getrokken. Die veelheid maakt dat we voortdurend heen en weer geslingerd worden tussen de ene rn andere pijn. Tussen het ene en het andere oude patroon. Het is ook die veelheid aan gelijktijdige processen die diepe angsten van ego of gewonde delen extra aanwakkert en een kat in het nauw maakt rare sprongen zogezegd.
Onze eigen saboterende, angstige, gewonde delen maken innerlijk de wildste sprongen momenteel.heel vaak gebeurd dit nog in de onbewuste lagen, al ervaren we het in het menselijk hier en nu. Verwarde emoties, boosheid, snel getriggert worden, slecht slapen, geïrriteerd zijn, tegenstrijdige gedachten en gevoelens, conflicten, etc.
Dit maakt het des te lastiger te achterhalen wat er zich exact onder de oppervlakte van ons bewustzijn af speelt. En hoe bewust je ook bent, je kan je dan in momenten ook weer even heel blind ervaren op welke onbewuste, oude patronen aan het werk zijn. Je kan dan ook de verbinding met je Zelf weer even helemaal kwijt zijn.Tegelijkertijd geldt dat hoe bewuster je bent, je getraint bent in het doorlopen van processen, je al zoveel hoger bewustzijn weer geintegreert hebt, je des te sneller de processen die gaande zijn zult herkennen. Bewustzijn helpt je sneller de processen traceren, weer verbinding met je Zelf terug te pakken en vanuit de objectievere waarnemer innerlijk ( hogere trilling) weer te verhelderen waar je menselijk deel doorheen dient te gaan. dan kun je de kracht die al eigen is gemaskt aanspreken om vanuit hart en Bronverbinding met dat gekwetste deel in je wat zo strijd of worstelt toch in meer overgave te komen, en IN het afvoerputje te stromen.
De diepste duale patronen, letterlijk schaduw versus licht, komen boven in deze tijd. Innerlijk en uiterlijk. In jou en in de wereld om je heen. Alle polariteiten worden ten diepste uitgelicht en lijnrecht tegenover elkaar gezet. Alles waar je nog in onbewuste identificatie met afgescheidenheid bent komt naar voren. Alles waar je nog niet ten diepste in lijn met je Zelf en Bron Potentieel Bent kan zo belicht worden om je vervolg pad uit te stippelen.
Alles wat niet-eigen ( energie) is komt versterkt naar voren om uit te lichten waar je uit je Oorspronkelijke Verbinding brengt.
We zijn ten diepste aanbeland in het Ascensieproces, in een periode waarin zoveel oude fundamenten echt om gaan. Vanuit Zielperspectief misschien allemaal helder en duidelijk. In de menselijke ervaring van dagelijks leven soms een immense worsteling.Probeer verbinding met je Zelf en je hart te houden. Neem geregeld tijd en ruimte voor je Zelf, jouw processen. Neem je eigen ruimte voor stilte momenten. Check je energie op niet- eigen energieen, gedachten, emoties en beïnvloedende energieen. Trek al je innerlijke wijsheid uit de kast, van daaruit kun je voelen en weet je intuïtief wat jij nodig hebt in jouw processen. Heb je hulp nodig, schroom niet om hulp te vragen. De energieen en processen zijn zo intens en we zijn allemaal een stukje blind voor ons Zelf juist door de oude patronen.
Soms kan meekijken of alleen al van je afpraten weer verruiming, verheldering, inzicht of verlichting brengen. Wees lief voor jezelf. Besef dat dit processen zijn, je Bent het niet. Het zijn lagen in je Zelf die worstelen of strijden, maar je Bent veel meer dan alleen dat. Weet ook dat deze periode weer voorbij gaat, al lijkt het nu eindeloos.
Zodra wij keer op keer verbinding met ons Zelf weer maken komen inzichten, stroming, verheldering en nieuwe situaties vanzelf.
Des te dieper je in verbinding met je Zelf kan blijven, echt in je hart, ook in je dagelijks leven ( ja dat is de oefening nu ook meteen) des te makkelijker stromen ook deze diepte processen. Probeer vertrouwen te houden. Jouw Ziel en Bron sturen deze processen aan. Je hebt Kracht genoeg om dit aan te gaan, al laat je ego misschien het tegendeel voelen. Als je het niet aan zou kunnen zou je Scheppend Vermogen dit pad niet creëren. Dit pad leidt je naar ultieme ” hoogten” in je Zelf, uiterste bevrijding van alle beperkende energieen, afscheiding en versplintering in je Zelf en dualiteiservaring.
Het brengt je uiteindelijk steeds dieper in de herinnering en verbinding met je volledige Heelheid als Bron. Wie jij van Oorsprong Bent!
© Willemien Timmer,11-5-2016