Scheppingskracht inzetten voor de creatie van een nieuwe wereld

Hoe kun je nu echt je Goddelijke scheppingskracht aanspreken in jouw mens-zijn? En deze inzetbaar maken op aarde?

Focus je op de realiteit die jij wenst vanuit je hart. Hoe meer ontspannen en gericht je focus is, hoe meer je daar echt ‘in kunt zakken’, er energetisch mee gaat versmelten. Het wordt dan jouw gevoel en jouw frequentie. En dat creëert jouw realiteit die je wenst te ervaren.

Menselijk Meesterschap

Deze tijd nodigt uit om jouw menselijk Meesterschap, leiderschap en creatiekracht te her-inneren en praktisch in te zetten.
Het nodigt uit om te gaan ontdekken hoe de kloof tussen hoger bewustzijn en menselijke ervaring te overbruggen. Beide met elkaar te verbinden.
Het nodigt uit om je menselijke meesterschapskwaliteiten te (h)erkennen, toe te eigenen, benutten en te leren hanteren.
Zodat jouw menselijk denken, voelen en bewustzijn kanaal wordt voor je Goddelijke Wil, hoger bewustzijn en alle kennis, kwaliteiten en krachten die daarin aanwezig zijn.

Menselijk Meesterschap is het toepasbaar maken van alle bevrijde delen van je hogere zelf, zielsbewustzijn en Godsfrequenties. Hier en nu, in dit leven op aarde. Jouw menszijn is daarbij niet een willoos kanaal wat alleen maar doorstroomt of in overgave je hoger bewustzijn volgt.
Jouw mens-zijn is een expert, een meester, op het gebied van hoe het hier op aarde werkt.
Je aardse persoonlijkheid (ego) zit je misschien vaak in de weg. Maar is anderzijds een enorm sterk ontwikkelde kracht die in te zetten is. Evenals je mind/denken en je menselijk voelend vermogen.

Juist wanneer we de al geheelde en getransformeerde delen van ego, denken en voelen bewust gaan inzetten, middels focus, spreken we dus ons menselijk meesterschap aan. Wij, als mens met bewustzijn, denken en voelen en een ego (wat in essentie het gereedschap is om handen en voeten aan spirit op aarde te geven). Wij als mens met al die kwaliteiten worden uitgenodigd daar een beroep op te gaan doen. Juist door die kwaliteiten in te zetten. Middels onze menselijke kwaliteiten te bepalen en te ‘sturen’ (aan te geven aan onze hogere wezenslagen) waar we naartoe wensen te stromen.

Niet vanuit emoties of denken die een product zijn van verwondingen of beschadigt vertrouwen. Maar vanuit je midden (balans) en in lijn met jouw Bron.
Dan spreek je een heel andere frequentie van denken en voelen aan.
(Geen slachtofferschap maar juist de kracht van deze menselijke gereedschappen, wat emoties en denken in essentie zijn).

Schepping vanuit hart, ziel en mens-zijn

Natuurlijk is de innerlijke aansturen van dat wat we wensen te scheppen afkomstig vanuit het hart, intuïtie en hoger bewustzijn. Dat is de eerste impuls die aanzet geeft tot: hier wil ik niet zijn of daar voel ik dat ii naartoe wens te stromen. Zo zie ik de nieuwe wereld.
Dat is de eerste stap. Van daaruit kunnen je menselijke meesterschapsgereedschappen en -kwaliteiten ingezet gaan worden. Middels focus, intentie, aandacht geven en voeden. Je menselijke bewustzijn geeft daarmee signaal af aan hoger bewustzijn waar jouw natuurlijke scheppende vermogens naartoe mogen stromen.
Jij bent het kanaal, maar jouw menselijke expertise van de ervaring van op aarde zijn wordt daarbij ook benut. Waardoor het veel gedoseerder, gerichter, passender ‘gestuurd’ kan worden.

Je behoort wel aanwezig te Zijn

Des te dieper je echt in je bewustzijn, uitlijning en gronding aanwezig bent, des te krachtiger gaat de scheppingskracht door je heen werken.
Daar waar jouw focus, intentie en aandacht naartoe gaan, gaat als automatisch jouw energie en bewustzijn naartoe stromen. Je voedt dan je wens, jouw creatie met jouw aanwezig zijn, met jouw energie en bewustzijn.
Focus niet op wat je niet wilt, want dan gebeurd in feite hetzelfde: dan voedt je dat wat je niet (meer) wilt en creëer je meer van hetzelfde.

Het is essentieel dat het niet alleen om een wensgedachte gaat, maar dat je echt aanwezig bent, het echt toelaat ook in je hart en gevoel. In je Zelf, in je uitlijning, in je lichaam, in het moment op aarde.
Alleen dan trek je je hogere scheppingskracht werkelijk door je heen en breng je jouw creatiekracht op aarde.

Jouw gegrond aanwezig Zijn in je lichaam, energie, bewustzijn, in het nu en op aarde zijn een essentieel ingrediënt waarmee de realiteit die jij wenst te creëren ook echt manifest kan worden op aarde.
Ik bedoel, als je niet werkelijk op aan de bent (of wil zijn), zal het scheve creaties voortbrengen. Dan spelen de onbewuste lagen van waarom je niet werkelijk op aarde bent of wil zijn een rol mee in dat wat je scheppingskracht gaat manifesteren in jouw leven.
Het belang van je eigen rechte lijn leven, verankering, aanwezig zijn tot diep in je basis en cellen speelt hierbij een cruciale rol!

Tijd om te her-inneren

Dit is de tijd om te gaan her-inneren. Juist nu 3D meer dan ooit aandringt om dieper naar binnen te gaan, uitnodigt om in je midden te blijven, in het oog van de storm. Juist daarin ontstaat ruimte voor vertraging, herverbinden, herontdekken, oefenen, groeien, sterker worden en de ontplooiing van jouw Menselijk Meesterschap.

Juist daar waar de menselijke uitdagingen groter dan ooit zijn, wordt je uitgenodigd de relativiteit van 3D te overstijgen terwijl je er midden in staat. En jouw Meesterschap op aarde geboren te laten worden.

Dit is een innerlijk geboorteproces dat in directe verbinding staat met het geboorteproces van de nieuwe wereld! Want jij, en ik, en vele anderen vormen daarvoor het geboortekanaal. En dat geboortekanaal kan niet functioneren wanneer het niet vrij is. De nieuwe wereld kan niet door jou heen geboren worden als dat geboortekanaal verkrampt of gestagneerd is. Of als jij niet werkelijk op aarde Bent.

Hou moed en vertrouwen, hoe lastig misschien soms ook als mens in deze ervaring. Put inspiratie, kracht en vertrouwen uit die oneindige verbinding met jouw grootse Zelf en laat jouw scheppingskracht rijkelijk door je heen en op aarde stromen.

We are the ones we’ve been waiting for to create a new world!

© Willemien Timmer, 15-12-2020

Zie ook mijn boek Belichaamd Bewustzijn voor meer informatie, uitleg en achtergrond.

Auteur van afbeelding is mij onbekend, maar mijn hartedank voor deze prachtige creatie!