Terug naar Een

 
 
Jij en ik zijn Een
ergens op een heel hoge laag
van bewustzijn
Hier op aarde
in verdichting
zijn we dat vergeten
En lang niet altijd Een
 
Verdeeldheid heerst
Polarisatie ten top
Weerspiegeld de scheuring
los van Bron
 
Los van jij en ik zijn Een
Een vergeten herinnering
in het diep onbewuste
Het zorgt voor ervaringen
van God(sbewustzijn) los
Het leven in dualiteit
een hele uitdaging
 
Waar is die Eenheid
die vrij maakt en verbind
Die liefde laat stromen
eensgezind
 
Waar je niet in staat bent
de Eenheid te voelen
als eerste in jezelf
Kun je deze ook niet herkennen
in de wereld om je heen
Vergeten verbond
verdeeld en heerst
 
De weg terug
naar huis, naar Bron
naar Eenheid
start in jouw Zelf
 
Als deel van het Geheel
Als vonk van Bron
is het jouw verantwoordelijkheid
recht te zetten
wat is vervormt
Overstijg polarisatie
en vind de weg naar Bron
 
 
Wanneer jij durft toe te laten
je schaduw en pijn
Erkenning, omarming
Dan kan healing daar zijn
Eerlijkheid is nodig
de wonden te zien
die jou gescheiden hebben
Van Een(heid)
 
Het is jouw vrijheid
die keuze wel of niet te maken
De weg terug naar Een
eerst in jou, dan met de ander
 
Angst is de leidraad die verdeeld
Liefde, die verbind
Moed is nodig
om te zien wat is gecreëerd
Maar ook om te zien
wat zal zijn
wanneer Eenheid hersteld is
 
Te mooi om waar te zijn
denkt ego dan
Te mooi om Waar te Zijn
zegt ziel
 
Terug naar Thuis
ligt besloten in je Zelf
Je mag er wel voor gaan bewegen
Eerst naar binnen
en dan uitreikend naar buiten
 
De weg naar Eenheid
Verbondenheid met Al
is besloten in je hart
Liefde is de sleutel
En die is er al
Je wordt uitgenodigd
Deze te her-inneren!
 
© Willemien Timmer 20-1-2021