Vind je eigen Zielendoel

Zoals iedere Ziel uniek is, zo zijn ook onze ervaringen, leerlessen, processen en Zielendoelen uniek. Ieder gaat zijn eigen Pad van groei en hoewel we in elkaar processen of lessen herkennen, en elkaar hierin kunnen steunen, blijft ieder proces uniek en individueel.

Iedere Ziel kent z’n eigen kwaliteiten en Lichttrilling, en hieraan verbonden ook de eigen keuzes voor persoonlijke, Planetaire en Galactische Doelen die je je als Ziel gesteld hebt.

Iedere Ziel heeft in de loop der incarnaties, waar dan ook in het Goddelijk Universum, unieke en individuele ervaringen opgedaan, karma opgebouwd en wellicht weer uitgewerkt, maar ook verbindingen uitgelegd, met plaatsen, sferen, mede-Zielen, en noem maar op.

In deze tijden waarin steeds meer mensen ontwaken en bewust(er) worden van hun eigen individualiteit, die nog altijd verbonden is met het grote Goddelijke Geheel (opdat we uiteindelijk in den beginne uit eenzelfde Goddelijke Bron ontstaan zijn), begint echter steeds meer de valkuil te groeien om je met een ander te identificeren. Uiteindelijk zijn we vanuit de Oorsprong natuurlijk allemaal Een, en ontstaan vanuit dezelfde Goddelijke Eenheid, maar lang geleden werd door vele Zielen het besluit genomen om deze Eenheid te verlaten en om individueel ervaringen op het aardse vlak op te doen.

Hoewel er onder Lichtwerkers steeds meer hartverbindingen, Eenheid en Zielsconnecties opbloeien bestaat hierin ook het gevaar om je eigen uniekheid en Zielen Doelen uit het oog te verliezen. Liever gaan we op in de hartverbindingen met elkaar, om opnieuw die lang verlangde Eenheid met elkaar weer te ervaren, dan te blijven zien hoe jij ook, temidden van deze Eenheid, een individuele Ziel bent, met individuele mogelijkheden, kwaliteiten, Licht, Krachten en Taken.

Ook schuilt hierin het gevaar om de ander op een voetstuk te plaatsen, vanwege de kwaliteiten en mogelijkheden die je in de ander ziet, maar niet (meer) herkend in je Zelf. Dan lijkt het gras (Pad) van de ander groener te zijn dan de jouwe en dat gaat aantrekken. Juist dan bestaat het gevaar dat de valkuil in werking gaat: het Pad van de ander, dat wat de ander doet, lijkt zoveel veelbelovender, mooier of prachtiger dan wat jij bereikt, en je stapt van jouw unieke individuele Pad af, om min of meer een gekopieerd Pad van die ander te proberen te bewandelen. Je gaat proberen dezelfde dingen neer te zetten, dezelfde informatie uit te dragen, dezelfde werkwijze van de ander over nemen/kopiëren, dezelfde soort energie (proberen) uit te stralen, of wat dan ook.

En uiteindelijk komt de klap: dat wat voor de ander werkt, blijkt voor jou niet te werken. Juist omdat het niet jouw ding is, maar dat van de ander. Omdat het niet past in jouw groei, misschien te hoog gegrepen is of juist niet resoneert met jouw kwaliteiten, Licht of Doelen. Omdat je moet erkennen: dit past dus toch niet bij mij, al lijkt het zo mooi te gaan bij die ander.

De een komt daar al vroeg achter, en kan zich gelukkig prijzen, de ander komt er pas pijnlijk laat achter, en dat kan best het nodige kosten. Niet alleen van je eigen groei en leermomenten, maar ook emotioneel of geestelijk, opdat je in feite aan je Zelf voorbij bent gegaan en een niet-eigen Pad van de ander probeerde eigen te maken. Op zich waardevol om te ontdekken wat wel of niet bij je past, om ook dat onderscheid te leren maken en je eigen kwaliteiten of die van de ander des te meer te leren waarderen. Maar veelal kost het gewoon veel tijd, verdriet, frustratie ook, om te moeten ontdekken en bekennen aan je Zelf, dat je Ware Zelf vergat. Het Pad van de ander probeerde te bewandelen, terwijl je jouw eigen uniekheid, kwaliteiten en Liefdevolle Licht simpelweg vergat.

Dit kan bijzonder confronterend en ook pijnlijk zijn om te ontdekken.

Maar ik wil je ook nog graag dit zeggen: hoewel dat Pad van de ander misschien in jouw ogen over rozen lijkt te gaan, zien we vaak niet dat wat ‘achter de schermen’ gebeurd. De processen die de ander doormaakt, de leerlessen die de ander aan gaat, de tijd die de ander misschien in zichzelf stopt, om dat uiteindelijk te kunnen realiseren wat diegene in het Nu neerzet. Hoeveel tranen, verdriet, ellende, maar ook Vreugde is daarachter schuil gegaan. Hoeveel frustratie, onzekerheid, vertrouwen werd er gevraagd om juist dat unieke Pad te bewandelen. Hoe lang heeft de ander er niet over gedaan om z’n eigen unieke Pad te vinden, de moed bijeen te rapen om dat Pad ook daadwerkelijk te bewandelen en die gekozen Zielen Doelen ook daadwerkelijk aan te durven gaan.

De weg van groei, van Transformatie gaat niet over rozen. En veelal worden van ons ook offers gevraagd. Want hoeveel heb je er werkelijk voor over om te groeien, om dat te bereiken wat we als Zielen Doel beschouwen. Hoeveel durven we te vertrouwen? Hoeveel durven we los te laten? Hoeveel oude zwaarte moeten we doorworstelen en loslaten, eer we daar ook daadwerkelijk zijn, dat we voelen wat we willen of mogen uitdragen, wat ons unieke individuele Zielen Doel is?

Al die stukjes, waar we in onszelf tegenaan soms zo tegenaan lopen, zien we ineens niet meer terug in de ander, maar we zien alleen dat wat die ander bereikt heeft of neer zet in de wereld.

Wat we van deze valkuil mogen leren, een valkuil waar ieder in Ascensie groei ongetwijfeld tegenaan zal gaan lopen of reeds ervaren heeft, is dat we mogen leren om te zien wie wij Werkelijk Zijn. Welke unieke kwaliteiten, gaven, mogelijkheden, Lichttrilling, ervaringen, processen en groei wij zelf Zijn. We mogen leren dit te zien, hiernaar te luisteren en deze kennis over je Zelf zoveel mogelijk ten goede te benutten. Dan bewandel je immers jouw unieke Pad, die nooit gelijk is aan het Pad van een ander!

Dan leer je door het leven zelf, door jouw individuele en persoonlijke groei, die uiteraard ook plaats vindt in verbinding met anderen.  Dat geeft ruimte om te onderzoeken: wat past bij mij en wat niet? Dat geeft ruimte om je eigen Zielen Doelen steeds helderder te krijgen en te leren Zien. Wat vanzelf weer de gelegenheid creëert om jouw unieke Zielen Plan uit te drukken, neer te zetten. Zodat je iets doet of uitstraalt wat uniek is, wat ook niemand van jouw kan ‘evenaren, omdat het jouw ding is. Jouw Kracht is, past bij jouw unieke Licht!

Het bewust zijn van een dergelijke valkuil, die in deze tijd dichterbij lijkt dan ooit, kan je verhinderen met blinde ogen er in te stappen. Want vroeg of laat zal deze ‘verleiding’’ oftewel leerles op je Pad verschijnen. Je kunt dit zien als test, als groei moment, en dat is wat het is.

Ga geregeld bij jezelf en jouw hart te rade: is dit wat ik doe, wil of uitzend iets wat bij mij past? Of kopieer ik bewust of onbewust iets van de anders unieke Pad?

Door dergelijke zelfreflectie zul je ook eerder merken wanneer je mogelijkerwijs wel in een dergelijke valkuil bent gestapt. Wat helemaal niet erg is. Maar het ontdekken van een dergelijke les is beter vroeg dan laat. Want dat scheelt veel tijd en frustratie in je groei.

Wees je dus heel bewust van jouw motivaties, van jouw unieke kijk op de wereld, van jouw unieke energie, Bewustzijn, jouw groei, je kwaliteiten en mogelijkheden. Onderzoek je intenties en motivaties, je reacties op dat wat je neer wilt zetten, uit wilt stralen, wilt realiseren in de wereld. Is het werkelijk van jou? Past het werkelijk bij wie jij bent, vanuit je groei in het hier en nu? Is je Ego Zelfje hier werkelijk niet mee gemoeid?

Kortom: evalueer en observeer je Zelf en al je motivaties en handelingen. Dat brengt meer over jouw unieke kwaliteiten en mogelijkheden aan het Licht.

Blijf op jouw unieke Pad, in verbinding van hart tot hart met andere Zielsverwanten en Lichtwerkers. Het is de moeite waard, want jij bent de moeite waard!

Vind jouw eigen unieke Pad temidden van je eigen groei, leerlessen en Bewustzijn, en probeer dat wat van de ander is ook bij de ander te laten.

Jij bent prachtig, krachtig en mooi zoals je Bent in jouw unieke, individuele Zijn!!!

©Willemien Timmer, 31 juli 06