(April 2016)

rainbow-light
We zijn inmiddels door enorme shifts in bewustzijn weer heen gegaan: zonverduistering, maansverduistering, equinox, de energie rondom pasen was zeer intens en krachtig, verschillende krachtige poortdagen en dat alles heeft vele wijzigingen in het collectief bewustzijn gebracht, en werkt nog altijd ook in het persoonlijke bewustzijn door.
We ‘hobbelen en stuiteren’ door daarmee in onze groei. De diepste stenen komen boven, laatste restanten oud fundament vallen definitief om. Het is tijd voor vernieuwing, openheid, zuiverheid en meer, op vele vlakken. Persoonlijk maar ook wereldwijd. Het oude werkt niet meer, het nieuwe doet haar intrede. Maar zoals met elke geboorte, dat gaat gepaard met weeën en mogelijkerwijs met pijnstukken. Alles wat resoneert op het oude mag liefdevol verzorgt, gezien, erkent en losgelaten worden. Pas wanneer we vrij zijn van het oude kan het nieuwe werkelijk vorm krijgen binnen ons Zelf. Dan heeft het stevige en stabiele ‘voedingsbodem’ om te nestelen in ons ons lichaam, energie en leven.
De energie van afgelopen maanden was bijzonder intens en van een geheel andere orde dan ooit eerder. Misschien ervaar je het ook binnen je eigen leven. Ja, de processen van groei, met vallen en opstaan gaan gewoon door, en toch voelt het anders. Op vele lagen zijn we moe…intens moe. Moe van dat vallen en opstaan. Misschien zelfs moe van die eeuwigdurende voortstuwende kracht van ons Wezen dat voortstuwt op het pad van groei. Ja, zelfs moe van groeien kun je zijn inmiddels. Moe van het uitpluizen van al die pijnlijke oude lagen, oude energieën en patronen die steeds maar weer omhoog lijken te komen.
Het zijn de persoonlijke, onbewuste weerstandslagen die in feite moe zijn. Het oude ego ikje wat moe is van het harde werken. Het persoonlijkheidslaagje wat onbewust eigenlijk toch nog, heel subtiel, in verzet is om niet ten volle in overgave te komen. Zoals dit deel in ons eerder misschien heftig in strijd-stand of in verweer zat, zo ervaart dit deel in ons nu een afgenomen strijdlust maar ook de moeheid van die oude patronen. Te vaak nog zijn we geneigd daar dan weer teveel ‘in te gaan zitten’. Daar teveel energie en aandacht naar uit te laten gaan, waarmee we in feite alsnog ego- of persoonslagen voeden. En alsnog niet in die overgave mee gaan stromen.
De energetische impulsen van deze tijd zijn zo krachtig uitnodigend om ook deze laatste lagen van weerstand, nu in de vorm van moeheid in plaats van in strijd, los te laten en je hart werkelijk dieper te openen en het oude ook in deze subtiele energieën los te laten.
Maar hoe hardnekkig zijn we nog ‘vastgeroest’, soms op vele lagen, maar inmiddels al steeds meer heel subtiel, aan deze ‘overtuigingen’. Hoe angstig zijn we werkelijk voor het nieuwe, voor ons eigen Licht?
Want dat is uiteindelijk waar het om gaat: angst voor onze grootsheid en een gebrek aan vertrouwen in de leiding en aansturing van ons Zielenwezen.
Deze periode laat in feite nog even heel helder in de spotlight zien waar we nog ‘vast gehecht’ zitten aan persoonslagen. Waar we nog door het (beperkte) perspectief van de persoonlijkheid (of ego) onze leefwereld en ons Zelf bekijken. Waar we nog niet in overgave, werkelijk vertrouwen en in lijn met ons Goddelijk Zelf leven.
Tegelijkertijd vinden er mega shifts en downloads van hogere frequenties plaats, die ook bewust of onbewust binnen komen in ons bewustzijn. Die ons beïnvloeden, of we nu willen of niet. Daar waar we subtiel nog hechten aan het oude vertrouwde, daar komen we in een mega spagaat, wanneer nieuwe input aan hogere frequenties binnen komt. Het conflict in ons Zelf loopt hoger op, de kloof tussen mens-zijn en Goddelijk Bewustzijn lijkt grootser dan ooit te worden en niet meer te overbruggen. We worden van links naar rechts gesleurd en weten in feite niet meer waar ons middelpunt of kern is van waaruit we ervaren.
De energie van maart was krachtig gericht op het uitlijnen op je eigen middelpunt. Om een balans, in zoverre mogelijk was, te vinden om beide polariteiten/tegengestelde krachten in je wezen en leven enigszins te verbinden. Om een brug te kunnen slaan tussen die kloof van Ziel en mens-zijn.
De energie van de eerste 3 maanden van dit jaar triggerde dieper dan ooit verdere opening en verkenning van lang vergeten lagen van de onderste 3 chakra’s, en dat proces zet zich nog steeds voort.
Maar met de energiefrequentie van april 2016 komt daar in zekere zin wat meer stevigheid in. De energie van gronding, verdieping, versteviging van je fundament, van je brug over die kloof heen, wordt krachtiger gelegd. Het is een nieuw begin, en ik zeg bewust begin, want het is de basis van het nieuwe fundament wat gezet wordt. De beschadigingen in ons Wezen in de onderste chakra’s zijn van eeuwen en op vele lagen, dat is zoals we allen zullen ervaren, niet van het ene op andere moment om te keren. Daar werken we al jaren aan, en zo zal het ook gaan met dit nieuwe fundament.
De energie van dit jaar trekt echter voor het eerst sinds lange tijd de Paradijs Matrix Coderingen ‘weer open’ en aan en dat geeft een heel andere input en gevoel, en een andere Doelstelling met zich mee. Het verteld ons dat we in een heel andere, nieuwe fase van evolutie beland zijn. Daar waar we werkelijk beginnen te bouwen en dat start met een nieuw fundament.
De energie van 2016 resoneert ook krachtig door op het binnen halen en herinneren van je eigen Oorspronkelijke Blauwdruk structuren, en willen we die werkelijk weer gaan ervaren en herinneren en ook daadwerkelijk belichamen in ons menselijk bewustzijn, dan dient het fundament krachtig, stevig, sterk en stabiel te zijn en in overeenkomstige resonantie dat het ook te dragen is.
Dat is waar we dit jaar hard mee aan het werk zijn.
In je menselijke dagelijkse leven ervaar je dat wellicht doordat nog meer ‘oude shit’ naar buiten komt. Subtieler en in andere vormen dan in voorgaande jaren. Het is wat beter te hanteren met dank aan al je voorgaande groei. Maar dat neemt niet weg dat je best met lastige situaties moet dealen. In je Zelf, in de wereld om je heen. De oude veiligheid is verdwenen en we kunnen niet anders dan een nieuwe veiligheid binnen ons Zelf zien te vinden. Iets anders is er niet meer.
Ook daar zet de maand april steeds dieper toe aan. Evenals een stimulans om weer een stap dichter bij je eigen hart te komen. Want zonder hart (en alle kwaliteiten die daarbij horen) kunnen we geen werkelijke verbinding met ons Zelf, de ander, de wereld maken. En zonder hart in resonantie op de energie van het nu, kunnen we die nieuwe veilige Thuishaven in ons Zelf, in de basis ook niet vinden.
Deze perioden vragen dus om uiterste zorg, liefde en zachtheid voor je Zelf. Steeds opnieuw kiezen voor je Zelf en voordat wat eerlijk en zuiver op jou resoneert, waarvan je voelt dat het nodig is. Ook niet in de subtiliteit nog je Zelf weggeven omdat ‘het zo hoort’ of aangeleerd is of omdat het anders ‘niet leuk voor de ander is’.
Ons Wezen vraagt nu echt om het opperste hart voor ons Zelf in te zetten. Vanuit die groei, Liefde voor het Zelf pakken we onze eigen verantwoordelijkheid weer terug, onze kracht en potentie, die we dan ook echt kunnen gaan gronden in de basis. In het nieuwe fundament. Het is een diepere stap in belichaming. En wanneer wij deze stevigheid, veiligheid, en Liefde weer een stap dieper kunnen gronden en belichamen, dan zijn we des te steviger die rots in de branding voor de ander. Maar niet langer vanuit oude patronen, subtiele onbewuste structuren van ongelijkwaardigheid of waarbij we onze verantwoordelijkheid laten liggen.
Het zijn ook de Godinnen Blauwdrukken of Goddelijk Vrouwelijke Kracht velden die hierin nog meer de ruimte kunnen krijgen om op te rijzen.
Laten we deze vrij door ons heen stromen, dan kunnen we steeds meer staan voor wie wij Zijn op dat moment, en ons Licht de wereld in laten schijnen maar dat kan pas vanuit eerst die beweging naar binnen toe. Een betere wereld begint bij je Zelf. Ja echt!
Onze oude ego- of persoonslaagjes worden hierin echter immens uitgedaagd, want alle oude aangeleerde, sociaal wenselijke structuren worden hiermee getriggerd. Die oude structuren die de ander voor laten gaan en je Zelf op de tweede plek zetten. Patronen die je afhouden van je Zelf in eerste instantie en in de kern liefdeloos ten opzichte van onszelf zijn. Je hebt er misschien al vele lagen van doorgewerkt, maar in de subtiliteit zijn ze vaak nog aanwezig. Als een laatste schaduw van een dergelijk patroon. En deze kunnen in het nu weer voorbij komen, in de energie van deze periode.
Al met al, we gaan mee op alle golven van verandering, die diepere lagen dan ooit blootlegt. Het is aan de ons de keuze hoe we daarin meegaan. Met een persoonlijkheid die vanuit weerstand (hoe subtiel dan ook) roeit tegen de stroom in, of ons laten drijven, in vertrouwen op ons hoger Wezen die feilloos de weg terug naar ons innerlijk Thuis weet en ons daar liefdevol in begeleid.
Er is heel veel (meer) te zeggen over de processen van deze tijd. Maar dat is voor een ander moment. Want juist doordat er zovele (Multidimensionale) lagen inmiddels bij onze groeiprocessen betrokken zijn en open staan, gebeuren er vele dingen tegelijkertijd. En in je menselijk-zijn creëert dat een enorme chaos en veelheid aan situaties, processen, en ervaringen waardoor we mogelijk zo nu en dan het gevoel hebben er in te verzuipen.
Stap voor stap maar weer verder, en een volgende keer meer over deze tijdsperiode met alle uitnodigingen en uitdagingen die daarmee gepaard gaan!
© Willemien Timmer, 12-4-2016