Waar we nu staan op aarde en in Nederland

De stand van zaken be-licht

Onbegrijpelijk dat zoveel mensen kiezen voor het ‘oude vertrouwde’  ondanks misstanden en situaties waar ze op z’n zachtst gezegd niet blij van worden. Beter het oude vertrouwde dan iets nieuws.
Als mens misschien onbegrijpelijk. Vanuit een hoger perspectief logisch. Want angst doet rare dingen met een mens en zorgt voor een willen vasthouden aan wat bekend is. Of dat nu fijn en prettig is of niet. Dat maakt ook dat macht verregaande maatregelen kan treffen zonder al te veel kritiek. Want angst houdt blind, zorgt voor een brainfogg en loyaliteit vanuit onbewustzijn zorgt voor het vergoelijken van alles wat macht neerzet.

Meer dan ooit wijst alles op het feit dat een revolutie alleen van binnenuit kan komen, vanuit evolutie van bewustzijn.
Bewustwording van het Zelf,  de innerlijke (keuze) vrijheid, de eigen kracht en macht die vanuit Bron in ieder van ons aanwezig is.

 

Buitenwereld en binnenwereld

De buitenwereld komt je niet redden, hoe hard je ook smeekt. De binnenwereld draagt de oplossing. Maar hoe verder verwijderd men is van zichzelf, hoe moeilijker de binnen wereld gehoord kan worden.
Angst, ego, macht, schijnveiligheid roepen het hardst. Eigen verantwoordelijkheid nemen is daarbij niet aan de orde, want dat is eng en gaat in tegen het groepsbewustzijn. Ook de angst om alleen te staan, afgewezen te worden, weggezet te worden of jouw licht niet te mogen laten schijnen draagt daaraan bij. In je eentje tegen een kolossaal log monster vechten is dan vaak niet aan de orde omdat men de eigen werkelijke innerlijke kracht niet kent.

Hoe erg moet het nog worden voordat het collectief de ogen open doet en ontwaakt? Hoeveel meer geforceerde verwijdering van elkaar en van jezelf moet er geïmplementeerd worden? Hoeveel meer verdeeldheid gezaaid? Hoeveel meer mens- en ziel onterende maatregelen ingezet?

Het stockholmsyndroom lijkt collectief grootser dan ooit te spelen. Sympathie voor de ‘duivel’ die je vast zet en onderdrukt, die je je eigenheid ontneemt  geen respect voor lichamelijke integriteit, je licht dimt en zelfbeschikkingsrecht toont en uiterlijke vrijheid afpakt.

 

Collectief

Ook het collectief onbewuste is een log ‘apparaat’. Hoewel zoveel zielen op aarde al jaren werkzaam zijn aan het gestaag verhogen van bewustzijn, waarmee telkens input in het collectief veld van nieuw licht en – bewustzijn binnen stroomt. Het is als een klein gaatje prikken in de duisternis waar een klein twinkeltje gaat stralen. Hoe meer mensen eigen verantwoordelijkheid en innerlijk opschoonwerk oppakken en bewustzijn verruimen, hoe meer kleine twinkelende lichtpuntjes er ontstaan binnen het collectieve onbewuste. Waardoor langzaamaan van binnenuit het collectief gestimuleerd wordt om bewust te worden en van binnen uit belicht gaat worden.

Afgelopen jaar zijn er vele aardse ‘strijdkrachten’ op gaan staan, die juist in de verdichte aardse sfeer hun twinkeltjes laten schijnen in het grijze veld van collectief onbewustzijn. Steeds meer mensen staan op en dat gaat uiteindelijk het verschil maken de wijzigingen op aarde ook in de meest verdichte sfeer doorvoeren. Helaas nog lang niet altijd vanuit licht en bewustzijn, veelal ook vanuit emoties. Wat ook logisch is want dat zijn de eerste stadia van ‘wakker worden’, waarbij emoties vrijkomen en een uitweg zoeken om te ontladen, zodat hiermee ruimte gecreëerd wordt, zodat hoger bewustzijn ook kan indalen.

 

Op alle lagen wil bewustzijn gewekt worden

Op alle lagen van trilling wordt dus door ‘enkelingen’ hard gewerkt om het onbewuste bewust te maken en de ban van de externe macht die aanstuurt over interne kracht, te belichten
Elk wakker wordend bewustzijnsdeeltje is er één en helpt binnen het collectief veld wijzigingen te brengen waardoor een steeds grotere massa binnen het collectief kan ontwaken.

Energetisch in hogere lagen en trillingen is hieraan al jaren hard gewerkt. Op aards vlak is dat nu steeds meer aan de orde. Dit is essentieel om het werkelijk bewust kunnen  Zijn tot diep in de verdichte dimensie op aarde te brengen.

 

Alles komt aan het licht

Wat nu zichtbaarder wordt is de diepe lading van angst, emoties, onbewustzijn, afhankelijkheid en het weggeven gaan kracht aan externe bronnen om zelf niet te hoeven opstaan en verantwoordelijkheid voor eigen creaties te hoeven dragen. Dat is niet nieuw  dat was er al. Opgeslagen als dichte mistlagen in het collectief onbewustzijn. Het komt alleen nu meer en meer aan het licht. Het wordt belicht door al die reeds ontstoken lichtpuntjes.
Ook daarmee wordt de tweedeling of polarisatie dieper belicht, tussen bewustzijn en onbewustzijn. En daarmee steeds dieper gevoeld.

Als bewust mens in de ervaring onbegrijpelijk dat je als ziel ooit koos voor een dergelijke ervaring. Om je opnieuw door de uitkristallisatie van diepe duale splitsing heen te bewegen. In het nu, op aarde. Nu als mens ook bewust kiezend voor een andere uitkomst. Maar blijkbaar is de massa daar nog niet aan toe om dat te kunnen dragen. Hoewel steeds meer individuele zielen op aarde opstaan in hun bewustzijn. De kritieke massa is blijkbaar nog niet bereikt dat het kantelpunt daar is.
Daarvoor dient ieder terug te keren naar zichzelf, naar binnen, niet langer de externe macht alle macht in handen te geven, maar de interne kracht te wekken.

Als mens onbegrijpelijk dat de grijze massa zoveel geweld, onderdrukking en duistere plannen goedkeurt. Maar het is onbewust, men sluit de ogen, kijkt weg, is er blind voor omdat het teveel angst en pijn triggert (aan eerdere vallen in bewustzijn, wat veelal onbewust weggedrukt is).

Vanuit hoger plan is er blijkbaar meer nodig voordat wegkijken van de massa geen optie meer is en de eigen kracht terug geclaimd wordt.
We leven in een uitzonderlijke tijd die ook weer de (verdraaide) geschiedenisboeken in zal gaan en in de Akasha een onuitwisbare imprint zal achterlaten.

 

Waarom jij hier Bent

We werken alle verdraaiingen van vallen in bewustzijn door, vanuit Bron tot in de diepste materie. Een ongekende terugdraaiing van de creatie en ervaring van dualiteit door de hele schepping heen. En dat in een relatief korte tijdsperiode.
Ergens, ooit kun je zeggen: ik was er bij. Ik wilde er bij zijn en nam deel aan de omkering. Want dat is waarom jij hier Bent!

Slik de menselijke verontwaardiging, teleurstelling of moedeloosheid van nu maar even door en pak je lichtkracht innerlijk weer op. Richt je op jouw taak binnen dit wereldtoneel, jouw kracht en voel je geïnspireerd door jouw licht en bewustzijn om vol kracht door te gaan met het innerlijk licht te ontsteken. Wetend dat gestaag daarmee ook het licht in het onbewuste collectief verder aan zal gaan.

Uiteindelijk is dit proces van terugdraaien van dualiteit niet meer te stoppen!
Als mens vraagt het nog even een lange adem….maar uiteindelijk is de kracht van Licht, waarheid, vrijheid en zuiverheid altijd het sterkste. Alle schaduw komt aan het licht, altijd!

 

© Willemien Timmer, 17-3-2021

 

In de vele andere artikelen die ik reeds geschreven heb, lees je meer over het belichamen van bewustzijn, energetische updates die potenties van het moment belichten om bewust te worden, welke weg we bewandelen en waarom wat dat van jou vraagt, hoe jij bij kunt dragen, etc.

Ook mijn boek Belichaamd Bewustzijn biedt hierin een heel goede rode lijn om dieper inzicht te krijgen in waar we persoonlijk en collectief doorheen, hoe en waarom en wat jouw innerlijke werkzaamheden en bijdrage kan en mag zijn.