44358_232194663588279_1171086170_n

The Divine Plan is unfolding around 11-11-‘11

Inmiddels gonst het van de geruchten en gaan er veel mails en informatie over het  aankomende 11-11-’11 Portaal de ronde. En hoe kan het ook anders, volop in voorbereiding op onze activaties in Egypte tijdens dit portaal, dat ook hier de informatie rondom dit bijzondere moment in Tijd, volop binnen stroomt.

Eigenlijk is dat al enige tijd gaande maar ontbrak het me helaas aan tijd om er meer informatie over te geven, en achteraf gezien gebeurd niets voor niets, omdat zich dagelijks nog nieuwe informatie ontvouwt die steeds meer tot in detail laat zien waar het 11-11-11 Sterrenportaal werkelijk over gaat en hoe we al langere tijd daar naartoe volop in ontwikkeling en stroomversnelling zijn. En zo vallen momenteel dagelijks meer puzzelstukjes en details op hun plaats, waarvan ik de grote lijnen in dit artikel hoop uiteen te zetten. In de hoop dat het ook voor jou kan leiden tot een bewustwording of bewustere vorm van ervaring en gewaarwording over hetgeen er werkelijk gaande is in deze tijd.Natuurlijk zijn we al jaren in grootse groei, een groei die voorheen nooit eerder mogelijk is geweest op aarde.

Bewustwording van de bovenste plank, met als ‘einddoel’ Ascensie: volledig ontwaakt bewustzijn belichamen in alle dimensies die wij Zijn. Dat we daartoe de afgelopen jaren enorme trillingsverhogingen hebben ervaren die een stimulans en generator zijn voor onze opschoning, healing en groei, is inmiddels iedereen wel bekend. Dat die trillingsverhogingen en groei alleen maar meer toenemen ook.

Het jaar 2011 is echter geheel anders dan de voorgaande jaren. Niet alleen staat de 11 voor transformatie, vernieuwing en het decoderen van (onze innerlijke informatie), gebleken is al gedurende het hele jaar hoe microkosmos en macrokosmos steeds dichter bij elkaar zijn komen te liggen. De sluiers worden en werden dunner en daarmee was er zowel innerlijk en in je groei en je hedendaagse leven, als ook in de wereld, veel meer chaos en onbalans te ervaren. Veel meer uitdagingen die we voor onze kiezen kregen en op allerlei vlakken heftige en pittige processen. Aangestuurd door de 11-frequentie dit jaar wenst alles wat aan oud fundament van illusies nog rest aan het Licht te komen. In ons, en op wereld niveau.

In voorgaande artikelen en nieuwsbrieven dit jaar is daar telkens opnieuw overgeschreven en zo keer op keer tipjes van de sluier opgelicht om je te ondersteunen in bewustwording in hetgeen er gaande is.

Echter, hoe bijzonder deze tijden van groei, verandering en vernieuwing ook zijn, sinds het 7-7-‘11 Sterrenportaal zijn we een geheel nieuwe en andere fase in gegaan. Velen zullen dat ook bewust of onbewust gemerkt hebben in de vorm van nog meer onbalans, chaos, uitdagingen, groeistukken, leerlessen, oude fundamenten die (opnieuw) de revue passeren om geheeld en doorzien te worden en bovenal veel lichamelijke klachten en kwaaltjes. Soms heel oude kwalen die je al jaren niet meer had, die weer de kop op staken. Vage klachten waar artsen niets mee kunnen en wonderlijke zeldzame aandoeningen.

Kortom: ook ons fysieke systeem is sinds dit portaal in een razend tempo aan het mee evolueren en opschonen. Rond eind juni werd ook telkens in channelings en tijdens workshops door Spirit aangegeven dat er vanaf 1 juli 2011 een ‘knop om’ zou gaan en dat met de start van het tweede deel van het jaar 2011 de trillingsverhogingen nog meer zouden toenemen.

Met de Portaaldagen van 7-7, 8-8 en 9-9 welke belangrijke momenten in tijd markeren en er een gigantische instroom van nieuwe verhoogde energie is, werd dit keer op keer dieper verankerd en binnen gebracht in ons Bewustzijn en fysieke 3D leven. Daarmee een trillingsverhoging creërend in ons fysieke lijf om ons voor te bereiden op het kunnen dragen en werkelijk belichamen van steeds hogere lichttrillingen en frequenties.met deze portalen was telkens als ‘bijproduct’ een krachtige vloedgolf aan nieuw Licht welke gericht was op het fysieke/3D leven en lijf om ook ons celbewustzijn meer te prikkelen om het oude los te laten, dualiteit en afgescheidenheid te gaan doorzien en transformeren en dus meer bewustzijn en licht toe te gaan laten in ons fysieke celbewustzijn en DNA. Dit gebeurde in golven van trillingsverhoging, die voor de meeste mensen al bijzonder pittig waren en de nodige chaos en processen teweeg brachten. Maar sinds de periode na het 9-9-’11 Portaal is dit krachtiger dan ooit aangezet.

Het 9-9-11 Portaal draagt simpel en kort gezegd de frequenties van schoning om tot werkelijke afronding van al het oude te komen en dat betekende dat werkelijk de diepste oude fundamenten geopend werden om uit te werken, te doorleven, zuiveren, te omarmen, accepteren, helen en transformeren. Zodat onze Kracht en kwaliteiten die daar (soms al eonen lang) achter verstopt gezeten hebben, langzaamaan steeds meer geboren kunnen worden in ons Bewustzijn.

Toen deze golf aan trillingsverhogingen deels geïntegreerd was volgde er echter een nog veel belangrijker periode, een periode waar we nu op dit moment nog volop in zitten, en die periode is gestart met het 1-10-’11 Portaal. Een 11-11 frequentie dag die de hele eindspurt naar het Ultieme 11-11-11 Portaal inluidde, en hoe……Om hier meer en dieper op in te gaan, want dit zijn de sleutels waar het in deze tijd waarin we ons nu bevinden om gaat, dien ik eerst in het kort nog iets uit te leggen over het Planetaire en Kosmische Activatie werk wat ik/wij in overeenstemming met Spirit en in gelijkwaardigheid samenwerkend met vele grote Meestervelden,heb mogen brengen in het jaar 2010 en 2011.

Via mijn oeroude connecties en Missie in (het hart van) Egypte. Het gaat hier om Universele principes en energieën, ook al is mijn ‘ingang’ en werkveld het ‘Oud Egyptische Veld’.  Evenals dat anderen wereldwijd via hun activaties hun eigen Missie en taken voor het grote geheel hebben gebracht, via hun eigen ingang. Maar uiteraard kan ik alleen mijn eigen ervaringen, Waarheid en informatie daarin delen, omdat deze in mij geïntegreerd is en deel uitmaakt van mijn Missie in het Grote Plan.

De voorgeschiedenis dient in het kort beschreven te worden omdat de details er in dit geval niet voor iedereen toe doen, maar de grote lijnen wel, omdat het gaat over activaties voor het grote Geheel en alle collectieve velden. En zij samen ook de lijn vormen naar het moment in tijd waar we nu zijn aanbeland!

Rond het 10-10-’10 Portaal waren we met een grote groep healers werkzaam in Egypte om de 10-10-10 frequenties krachtig te ankeren. We werden hiertoe door Spirit geroepen om dit te doen in de tempel van Kom Ombo, de enige tempel die gewijd is aan twee Neteru (Goden) en wel aan Horus en Sobek. Horus staat voor het Goddelijke principe van Hoogste Licht en Bewustzijn, het werkelijk Hoogste Licht in de Belichaming brengen, Ascensie dus. Sobek staat voor de frequenties van dualiteit, afgescheidenheid en angst.Tijdens deze activaties werd een nieuwe balans uitgelijnd om deze beide polariteiten in ons en in het grote Geheel dichter naar elkaar toe te brengen om gaandeweg de brug te gaan vormen voor het Heilig Huwelijk waarin alle dualiteit omarmt en overstegen wordt, zodat ons Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk potentieel volledig kan helen en kan versmelten (Heilig Huwelijk), van waaruit uiteindelijk de Horus frequentie (ascensie) geboren kan worden.

Uiteraard zijn al deze activaties stappen in het gehele proces van volledige bewustwording of Multidimensionaal Ontwaken, maar elke stap is daarin een belangrijke en via het werken op de Portaaldagen waarin deze Goddelijke Mogelijkheden krachtiger dan ooit naar en in de aarde stromen, zet heel veel zoden aan de dijk. En creëert dus ook (bewust of onbewust) nieuwe mogelijkheden tot bewustwording en groei voor iedere Ziel, elk collectief veld en alle verbindingen daarin. Ieder op zijn/haar eigen Divine Timing, maar de mogelijkheden worden vrij gemaakt in de planetaire en Kosmische velden.

Met elk portaal komt de hemel een klein beetje dichter naar de aarde toe!Na deze activaties in de tempel van Kom Ombo reisden we naar het Heiligdom van El Kab, een oeroude krachtplaats en Domein van de Oer Moeder energie Nechbet. Deze frequentie staat voor de Oer Moeder energie die alles kan helen en omarmen, die koestert vanuit de hoogst haalbare Universele Onvoorwaardelijke Liefde.Zodat al deze grootse processen ondersteund, omarmt en gedragen worden door deze ultieme Goddelijke Vrouwelijke Kracht.

Het vervolg was een “Calling from Spirit” eind november/begin december 2010 om vervolg activaties te helpen binnen brengen in de planetaire velden via het Mannelijk Hart van Egypte, Abydos, om precies te zijn.

Vanuit de beschadigde Goddelijke Mannelijke frequenties (die wij allen dus ook in ons dragen), zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten!) werden krachtige healingen gegeven en werden de frequenties van Sechmet en Isis met elkaar verbonden. De frequenties van Isis staan voor Onvoorwaardelijke Liefde, diepgaande healing, troost en verzachting. De frequenties van Sekhmet vertegenwoordigen de Goddelijke Vuurkracht, de power die nodig is om werkelijk beweging te brengen in oude energieën en oude fundamenten van pijn, macht/onmacht, manipulatie, dualiteit en afgescheidenheid.

De kracht van power en zachte heling werden dus hand in hand gebracht om de Goddelijk Mannelijke beschadigingen kort gezegd stap voor stap dieper te kunnen helen waartoe het eerst uitvergroot naar voren diende te komen. Zoals dat altijd gaat, ook in persoonlijke processen, dient eerst de stagnatie geopend te worden, dan komt het pijnlijk hard naar voren, wordt het weer gevoeld en dan pas kan er ‘aan gewerkt’ worden om het tot heling te brengen.De Goddelijke frequenties van Osiris werkte hierbij echter ook krachtig door, frequenties die gaan over Ascensie, herrijzenis in het eigen Goddelijk (geheeld) Bewustzijn vanuit Kracht, rechtvaardigheid, wijsheid, zuiverheid.

Het gevolg was de iedereen reeds bekende Egyptische Revolutie waarin eindelijk het Egyptische volk ‘herrees’ en ging staan voor hun Kracht, Recht en vernieuwing. Alhoewel het in deze periode voor elke Ziel een periode was van innerlijke Revolutie om het recht op eigen Kracht en vrijheid ‘terug toe te eigenen’. De daarop volgende activaties werden door Spirit gearrangeerd in maart 2011, opnieuw in het Mannelijk hart van Egypte, Abydos.

Kort gezegd werden na diverse initiaties en activaties die de voorbereiding tot het ‘grote werk’ vormden toegewerkt naar de Ultieme en volledig nieuwe grootse activatie van dat moment in tijd. Namelijk de eerste verbinding, het hand in hand gaan, werd gecreëerd voor de Goddelijke Tweelingstraal velden van Isis en Osiris. De eerste stap op weg naar het Heilig Huwelijk! Nooit eerder is dit mogelijk geweest in de aardse geschiedenis om deze Goddelijke Velden opnieuw met elkaar te herenigen (voorbij alle dualiteit en afgescheidenheid) en dit ook werkelijk binnen te brengen in de Nieuwe Aarde Matrix die gevormd wordt als nieuw fundament voor de Nieuwe Aarde. Dat betekende dat hiermee in het planetaire en collectieve Grote Geheel de mogelijkheid geïnitieerd werd op en in de aarde, om tot het eigen Heilig Huwelijk van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk in ons, op alle dimensies van ons Wezen te komen, en voor het eerst ook in 3D. De eerste concrete stap naar werkelijke 3D Belichaming van ons Multidimensionale Zijn.

Dat betekende ook dat een nieuwe periode van stroomversnellingen, groei, versnelde bewustwording en al wat daarbij hoort in gang werd gezet.En dan komen we uit in het recente nu, namelijk afgelopen maand toen ik opnieuw ‘geroepen’ werd voor activaties naar het Mannelijk Hart van Egypte. Een duidelijk vervolg op alle voorgaande activaties werd het. Meer dan verrassend, ook voor mij, kan ik zeggen, in wat er mogelijk bleek te zijn nu.

Er volgden als altijd een aantal voorbereidende initiaties en activaties, die deze keer verbazingwekkend snel en makkelijk gingen. Sommige kosten nog geen half uur. Een werkelijk nieuw gegeven, welke ook aangeeft dat alles letterlijk heel veel sneller gaat in deze tijden en dat de voorbereidingen ook goed geïntegreerd zijn. De ‘hoofd activatie’ die op het 1-10-’11 Portaal ontstond en gecreëerd werd bracht me in een enorme verwondering en verbazing, daar ik min of meer nog niet verwacht had dat dit inmiddels al werkelijk mogelijk bleek te zijn. Kort gezegd was deze grootse activatie het helpen indalen van de “Conceptie van de Horus frequentie”. Dat betekend dat de frequenties van Isis en Osiris sinds de activaties van maart inmiddels tot het Heilig Huwelijk (versmelting van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk) zijn gekomen, waardoor  de conceptie van de Horus frequentie werkelijk gecreëerd werd en ingebracht werd in en op de aarde en alle collectieve velden….de conceptie van werkelijke Ascensie in 3D!!!

Er volgden de dagen erna op diverse plekken in Egypte nog activaties en initiaties om deze frequenties diep te ankeren en verbinden met andere belangrijke coderingen en krachtplaatsen.De daarop volgende 10-10-10 Portaaldag was bijzonder krachtig en vernieuwend en van een ongekende diepgang. De golven van Licht en trillingsverhogingen waren immens, zo ook de transformaties en informatie die aangereikt werden door dit Portaal, en van een geheel andere orde dan ooit tevoren.

Vervolgens tijdens ons weekend in voorbereiding op de 11-11-11 Activatie reis in Egypte, met reismaatjes, werden er nog meer inzichten en voorbereidingen gechanneld en bekend gemaakt. Wat zich op 22-10-’11 zichtbaar maakte was prachtig, krachtig en zo veel zeggend over waar wij nu als Mensheid staan in onze Ascensie processen. 22-10-’11 is een 22-111 frequentie, welke staat voor de frequenties van het oprijzen in Bewustzijn/ascensie (22) door de kracht van transformatie (111). De 111 is ook weer de bekrachtiging van de Heilige Drie Eenheid in de frequenties van vernieuwing en ontsluiten van je eigen coderingen, ontwaken dus!

Deze dag liet Thoth ons zien waar het Planetaire en Kosmische Ascensie proces zich momenteel bevind. Na de Conceptie van de Horus frequentie op de 1-10-11 in de Nieuwe Aarde Matrix, is ook dit proces zich uiteraard verder aan het uitdijen en ontplooien. En momenteel gaat dat in een razend tempo!

Thoth wees ons op het feit dat we vanaf 1-10-11 dagelijks met nieuwe trillingsverhogingen te maken gaan krijgen. Dat betekend nog intensere processen en opschoning, transformatie en bewustwording. Dat betekend echter ook dat werkelijk de onderste steen van de oude fundamenten naar boven gaan komen, en dus nog meer chaos, onbalans, fysieke klachten en andere pittige processen.Hij wees ons op het feit dat meegaan in de stroom, hoe moeilijk wellicht ook, de enige optie is, maar dat er tevens een beroep gedaan wordt op ons reeds behaalde “Meesterschap”, de kwaliteiten van je gevoel en intuïtie. Er werd gewezen op wat momenteel zeer essentieel is om te ontplooien en toe te passen, namelijk hyper-focus! Hyper-focus op datgene waar je mee bezig bent in je groei, hyper-focus als je intuïtie zegt dat iets belangrijk is voor je groei en healingprocessen, hyper-focus op datgene wat je hart en Spirit aangeeft als behorend bij je taken, missie, ontwakingsproces. Die momenten van hyper-focus zullen je diep in connectie met je Zijn brengen en je heel veel informatie, healing en bewustwording opleveren die je helpt met de grote golven van trillingsverhoging makkelijker mee te kunnen gaan en in het tempo van versnelling weke planetair en kosmisch gaande is, ook heel grote stappen in je Meesterschap te zetten. Daar omheen kun je ruimte nemen om te ontspannen en ook te genieten van deze zeer unieke tijd, en uiteraard is er volop ruimte voor de dagelijkse 3D dingen die ook belangrijk zijn om alle versnellingen en groei in je 3D leven te verankeren

.Er werd gewezen op het ultieme belang van de nog komende Sterrenportalen, namelijk 28-10-’11 een 11-11 frequentie dag en einde van de Maya kalender!!!) en het 1-11-’11 Portaal. Beide markeringen in tijd die de trillingsverhogingen nog verder opschroeven en echt de eindspurt naar het 11-11-11 Portaal inluiden. De frequenties zullen naar ongekende hoogten en snelheden stijgen om ons zo krachtig mogelijk voor te bereiden en het gehele pre-Ascensie proces zo krachtig mogelijk te stimuleren en ondersteunen.

Thoth liet ons tevens zien dat het planetaire en Kosmisch proces van de conceptie van het Horus Bewustzijn zich momenteel bevind in de Geometrische vorm van de vesica pisces. De eerste celdeling dus na de conceptie. Hij liet zien dat dit proces zich in een versnelde vorm verder gaat ontwikkelen tot de Seed of Life, welke op 11-11-’11 gereed zal zijn. Dit Zaad der Leven staat voor de nieuwe bloei, een grootse omslag.

En daar wij allen deze Seed of Life (de Blauwdruk van het Universum en de eerste 7 ontstaanscellen van ons fysieke wezen) ook in ons fysieke lichaam dragen, in het perineum, betekend het dus ook dat dit Ascensie proces in ons gaande is. Daarmee zie je weer het belang van de groei in afgelopen jaren waarin we steeds gewezen werden op het zuiveren, schonen en openen, en steeds meer gaan leven vanuit de onderste chakra’s. welke uiteraard vele leerlessen en oude ballast met zich mee bracht om te zuiveren. Maar je ziet nu waartoe dat diende.

Waar de Essentie om gaat is dat de Seed of Life, in de Nieuwe Aarde Matrix, als ook in ons, de toegang biedt om de Horus frequentie werkelijk binnen te brengen in alle facetten en dimensies van ons Wezen. Het biedt de ingang dus naar de werkelijke belichaming van je Goddelijk Zijn, je Multidimensionaal Bewustzijn, ook in het hier en nu, je fysieke lijf, je celbewustzijn en DNA gaan dragen en uitstralen. Volledige Zelfrealisatie en dus Ascensie wordt bereikbaar op aarde.Dat betekend dat wanneer de Seed of Life op 11-11-11 volledig gecreëerd is, en in de frequentie instroom van die Portaal dag geactiveerd en in de Nieuwe aarde Matrix geankerd gaat worden, dat vanaf dat moment sommige Zielen die daar werkelijk aan toe zijn zullen (kunnen gaan) ascenderen.

Werkelijk in de belichaming komen van hun Goddelijk Zijn en Multidimensionaliteit. Omdat dan de doorgang van ons Multidimensionaal Bewustzijn ook geopend is (Seed of Life) om ons celbewustzijn en DNA te ‘vullen’ of anders gezegd, daarin tot uitdrukking gebracht gaat worden.Hoe dit proces precies zak gaan verlopen is moeilijk vooruit te zeggen of in te schatten. Maar ik vermoed ook dat het nog slechts voor enkelen werkelijkheid zal worden tijdens het 11-11-11 Portaal. Dat heeft namelijk alles te maken met je Zielsevolutie en Bewustzijnsgroei in het hier en nu. Uiteraard dien je er op alle facetten en dimensies aan toe te zijn om door dit Heilig Huwelijk heen te gaan en tegelijkertijd in de conceptie en de geboorte van het Horus Bewustzijn binnen te gaan.

Voor anderen betekend dat dat dit proces zich in de daaropvolgende weken of maanden gaat manifesteren. En voor weer anderen die daar nog lang niet aan toe zijn in hun Zielsevolutie, betekend het dat de mogelijkheid daartoe geopend is, op hun Divine Timing.Maar hoe dan ook wordt de  bewustzijnsgroei op zo’n Hoger Plan gebracht en daardoor zal je groei zoveel makkelijker mogen en kunnen gaan en elk stukje groei zal direct zoden aan de dijk zetten en je stappen dichter naar jouw eigen Zelf Realisatie, ascensie of belichaming van jouw Meesterschap en Zijn zal brengen!Uiteraard zal dit proces van Kosmische en nu ook Planetaire aard zich in de komende periode, en wellicht in 2012 verder ontplooien tot de prachtige Gouden Flower of Life, ook in de Nieuwe Aarde Matrix, die alle Goddelijke Geometrie van het Universum in zich draagt en helpt om ons steeds verder te doen uitdijen in ons Meesterschap en Zijnskwaliteiten, ook in 3D, ook binnen andere Universa.

Hoe dan ook, met het ontvouwen van zoveel schoonheid en mogelijkheden, ver voorbij de dingen die we denken of dachten te kennen, en veel eerder dan ‘boven’ ook ‘gedacht’ of ‘geplant’ kan ik niet anders dan me in Vreugde te bewegen door het leven. Ondanks de stormen die nog volop razen, uiteraard net zo goed ook in mijn/ons leven net als bij ieder ander, en de chaos die op alle fronten (persoonlijk en planetair) naar een hoogtepunt toe werkt.

En ik nodig je uit….sta eens stil bij de ongekende mogelijkheden die zich in razend tempo aandienen en beschikbaar worden voor de mensheid en in 3D! En voel die vreugde! Ondanks misschien de pijn, verwarring, dualiteit, afgescheidenheid, angsten en andere processen die als oude reststukken van de oude fundamenten in jou of in de wereld nog even hoogtij vieren! Probeer je er niet langer mee te identificeren, maar bekijk het van een afstandje, vanuit Meesterschap. Zet al je reeds behaalde kwaliteiten in, ga staan in je kracht, de kracht die bevrijding biedt en een dieper inzicht in wat werkelijk gaande is!We leven werkelijk in een Meesterlijke tijd, waarin Werkelijke Ascensie, sneller dan verwacht, nu echt mogelijk wordt in alle dimensies van ZIJN!

Vanuit het Licht der Vreugde, in diepe connectie met mijn Hart, Spirit en Zijn, vanuit het krachtige oog van de Storm (staande in mijn kracht en vertrouwen) en in diepe dankbaarheid voor het onverzettelijke Goddelijke Vertrouwen in ons en ons Zijn!

© Willemien Timmer 26 oktober 2011