deel8

Deze maand een kort overzicht van de portalen van 2012 tot nu toe, waarin werkelijk de diepste versnellingen zijn aangezet in de Ascensie van ons Zijn en van Al Wat Is.Om de grote lijn van Bewustwording en ontwaken dieper en dieper te gaan verstaan, en te gaan voelen en zien waar we naar op weg zijn…

(voor meer informatie van alle portalen en de belangrijke aanloop naar 2012 toe in met name de laatste maanden en portalen van 2011,  zie de eerdere artikelen ‘Wat is er gaande in deze tijden van verandering?”)

2012, de frequentie van het jaar

2012 is enerzijds een 5-jaar (2+0+1+2= 5). Dat betekend een jaar van Creatie en Manifestatie. Vanuit een ander perspectief (’12)  is het een 3-jaar. Het jaar van de Heilige Drie Eenheid, het Heilig Huwelijk. Waar we al zo lang steeds meer in de diepte op voorbereid worden.Zou je nu symbolisch deze frequenties van de 3 en de 5 bij elkaar optellen, dan krijg je het getal 8: de Oneindigheid, de Eeuwigheid, de lemniscaat. Al deze 3 getallen en dus frequenties zijn alles zeggend over het jaar 2012 en welke energieën we dit jaar zullen kunnen ervaren en leren kennen. Vooral in ons Zelf, maar ook waar deze frequenties ons Bewustzijn naartoe stuwen en toe stimuleren.

En dat is nog diepere herkenning van ons Zijn, nog diepere opschoning van alles wat de Liefde en Eenheid in ons in de weg staat. Alle polariteiten die tegenover elkaar staan in ons, in ons leven en ervoor zorgen dat we ons telkens opnieuw bewust of onbewust identificeren met de dualiteit. Weet en voel dat we in wezen nog altijd die heelheid en eenheid zijn, en dat in elke uithoek van ons wezen nog in ons dragen. We mogen het ons nu alleen ook gaan her-inneren in de 3-de en 4-de dimensie van ons zijn. Want dan kunnen we werkelijk in onze grootse Multidimensionaliteit gaan leven, ook op aarde.

De intentie en grootste uitdaging die onze Ziel ooit is aangegaan!2012 biedt werkelijk de potentie om daar grootste stappen in te zetten en daarom ook is het sinds het ultieme 11-11-11 Portaal en de instroom van die frequenties, in voorbereiding op de 2012 frequentie van een pittige orde geweest. En zoals het nu lijkt zal dat ook nog wel even zo blijven. Want al denken we al zoveel aan oud fundament geruimd te hebben, werkelijk de diepste lagen, terug naar ons volledig Ontwaken mogen we aangaan.

1-1 Portaal

Een opstart in her-activering, de coderingen  en transformatie om binnen te stromen in de trillingen van het jaar 2012. Activaties van vernieuwing, transformatie en trillingsverhoging om voluit te kunnen gaan mee resoneren op de vernieuwde frequenties. Een nieuwe opstart zogezegd en uitlijning met het nieuwe jaar.

2-2 Portaal

Het 2-2  portaal bracht een flinke trillingsverhoging om dieper en dieper te herrijzen in je eigen Kracht en om de Polariteiten in je Zelf dieper met elkaar te kunnen gaan verbinden of samen brengen. Deze Portaaldag activeerde zowel mannelijke als vrouwelijke velden en opende deze – op vooral diep onbewuste lagen- om dieper en dieper voorbereid te worden, doorgewerkt te worden in zeer diep onbewuste oude patronen, hier bewustzijn en heling in te brengen. In voorbereiding op de 3-3-3 Portalen. Heel oude praktisch onbekende patronen van afhankelijkheid, overleving, verwachtingspatronen konden o.a. daarbij blootgelegd worden om te transformeren.

De drie 3-3-3 Portalen              (3-3-’12,   12-3-’12 en 30-3-’12)

Deze 3 portalen waren allemaal 3-3-3 Portalen, die qua frequentie in het teken stonden van het Heilig Huwelijk. Het innerlijk Heilig Huwelijk van het Goddelijk Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijk welke overkoepelingen zijn van alle polariteiten en dualiteit in ons. Deze Portalen werkten dan ook diepgaand openend op het verder aantrillen, uitlijnen, activeren en balanceren van ons goddelijk Mannelijk/Vrouwelijk Potentieel om dat dieper en dichter bij elkaar te brengen. Naarmate we deze overkoepelende velden meer met elkaar hand in hand brengen, uitzuiveren en balanceren, kunnen stap voor stap de versmeltingen in eenheid gaan plaats vinden. Dat zijn de stappen in Androgyniteit.

Dat wat we Ascensie noemen, waarbij elke polariteit overstegen wordt, of beter gezegd opgelost is en in elkaar opgegaan. Het Heilig Huwelijk verloopt in fasen en stappen. Dat kan ook niet anders, daar we als Multidimensionaal wezen zoveel oude littekens op zo vele lagen hebben opgelopen en zoveel dualiteit binnen ons zijn hebben belichaamd sinds de allereerste start vanuit de Bron.Echter in deze tijd zetten we ook werkelijk Meesterstappen of reuzenstappen om terug naar onze eigen Bron en Essentie te groeien. En juist met de activatie van deze 3 Portalen worden al deze processen van Balancering van het innerlijk Heilig Huwelijk in ons volledig Multidimensionaal Potentieel dusdanig versterkt en versnelt.

Tijdens al deze portalen werden diepere velden van zowel het Goddelijk Vrouwelijk als het Goddelijk Mannelijk aspect geopend. Dat betekend echter ook dat daarmee de pijnlagen, de littekens binnen deze velden meer en meer naar de oppervlakte komen. Alles waarin nog kwetsuren zit die je Heilig huwelijk, de weg naar je Ascensie, in de weg staat, kan daardoor vrij gaan komen. Of het nu (heel persoonlijk) gaat om innerlijke kind pijnen, gekwetstheden in relaties, gebrek aan vertrouwen, kracht/macht aspecten, niet van je Zelf kunnen houden, geen verantwoordelijkheid durven dragen, niet je eigen kracht durven pakken, fysieke klachten, of van welke andere aard dan ook is. Voor ieder zal dat persoonlijk en anders kunnen zijn. Maar hoe dan ook zal het ene proces na het andere zich in deze stukken ontvouwen, om alle littekens aan het Licht te brengen, te accepteren, omarmen, helen of wat er maar nodig is om een diepere connectie met je oorspronkelijke zijn voorbij aan de littekens te kunnen gaan ervaren.Ieder van ons draagt zowel de mannelijke als vrouwelijke velden en dus ook die kwetsuren in zich. Niet alleen heel persoonlijk, maar ook resoneer je bewust of onbewust mee op de collectieve mannelijke en vrouwelijke (pijn) velden. Daar waar jij nog littekens of kwetsuren hebt zitten, zul je weerspiegeld zien in de wereld om je heen (via het collectief). Dit is bedoeld om je bewuster te maken van wat zich nog onder de oppervlakte in je bewustzijn bevind, wat vraagt om aandacht, heling en bewustwording.En de werkelijke diep onbewuste lagen, waarvan we vaak werkelijk geen weet hebben dat we ze in ons dragen komen daarin nu ook aan de oppervlakte. Bijvoorbeeld  oude diep karmische pijnlagen, aangenomen of aangeleerde overtuigingen, overlevingsmechanismen, familielijnen, genetische stukken, zielsrelaties en afspraken, kracht/macht stukken, eigenliefde, etc.

Dat is ook een reden waarom je in 3D momenteel veel over relatieproblemen hoort of misschien ook zelf ervaart. Waarom veel mensen kampen met ziekte of klachten, uitputtingsverschijnselen, niet meer tevreden zijn met hun leven of werk. Waarom mensen worstelen met emotionele issues. Alles zoekt naar een balans, een zuivering om die balans te vinden en daarmee mannelijke/vrouwelijke aspecten in ons met elkaar hand in hand te brengen en uiteindelijk in het Heilig Huwelijk naar Androgyn Bewustzijn te laten versmelten. (Zelf Realisatie of Meesterschap realiseren op die aspecten van je Zijn, totdat dat in je volledig Multidimensionaal of 13-voudig Bewustzijn gerealiseerd is!)

Het vraagt van ons het uiterste in Onvoorwaardelijke Liefde naar ons zelf en al onze kwetsuren, ego interpretaties, versluieringen, pijnstukjes, innerlijke kind aspecten en zoveel meer te kijken.Het vraagt ons met Compassie, acceptatie en vergeving ons Zelf in de armen te nemen en te wiegen, zodat we ons Zelf verder en verder kunnen helen.Het vraagt van ons Overgave en Vertrouwen om dieper ons Zelf de ruimte te geven en alle kwetsuren aan het licht te brengen die zorgen voor afgescheidenheid en onbalans, die ons weg houden van ons Oorspronkelijke Zijn, Joy, happiness, Liefde en Bevrijding.

4-4 Portaal

Het 4-4 Portaal (4-4-‘12) waarop er werkelijk bestaansrecht en ankering mocht plaats vinden aan de 3-3-3 Portalen en alle frequenties die daarin binnen gebracht en geopend zijn. Dat geeft een heel nieuwe opening en werkelijke verdieping in de verbinding van ons hoogste Bewustzijn en alle groei die we doorlopen. Namelijk het geeft het stevigheid en daarmee kan alles wat reeds doorlopen is veel dieper door werken. Het geeft ook een dieper activatie en opening naar het werkelijke Embodyment van alle Bewustzijn wat we reeds her-inneren en geïntegreerd hebben. De frequenties van het 4-4- portaal brengen alles dieper de aarding in, dieper naar het 3D leven toe en ook daardoor kan deze periode als weer anders ‘hobbeliger’ ervaren worden. Nog meer dieptelagen van ons 4D diep onbewuste worden hiermee ook geopend en krijgen bestaansrecht en ook dat kan weer een veelheid aan nieuwe processen opleveren.

Een van de hoofdthema’s van de afgelopen en komende periode is het werkelijk in Embodyment brengen van al hetgeen je reeds bewust bent, geïntegreerd hebt en bereikt hebt in je groei. Dat betekend dat je hoger Bewustzijn meer en meer in je 3D leven en lijf aan het ‘landen’ is, zodat er ook vanuit ons 3D mens-zijn werkelijk handen en voeten aan ons Meesterschap gegeven kan gaan worden. Nadeeltje is dat dit een enorme opschoning van ons o.a. celbewustzijn activeert, waarmee vele onbekende of juist oude fysieke klachten de kop opsteken. Allemaal signalen dat je te midden van de processen naar embodyment van je Zijn aan het bewegen bent.Je lichaam zal steeds meer aandacht vragen. Neem je lijf en celbewustzijn, je DNA en RNA telkens opnieuw mee in je uitlijningen. Werk met de Seed of Life via het perineum welke Collectief geactiveerd is tijdens het 11-11-’11 portaal die het kanaal vorm van je Hoogste Bewustzijn en Scheppingskracht naar je 3D lichaamsbewustzijn toe, die je Licht helpt in embodyment binnen te brengen.

Het 5-5 Portaal en super maan

Het 5-5 portaal viel samen met de super maan en Wesak. Wat het tot een uiterst krachtig portaal markeerde! De 5-5 frequenties resoneren op de velden van het Christus Bewustzijn en brengen deze dieper en dieper in Manifestatie en embodyment. De Goddelijk Vrouwelijk aspect staat op de voorgrond om diepgaande pijnstukken, Zielstrauma’s en littekens te helen vanuit het Eenheids Licht van het Chistus Bewustzijn.

Healing van oud onbewust oordeel op je Zelf, gebrek aan vertrouwen, eigenwaarde, karmische en genetische lijnen, relaties, innerlijk kind en persoonlijk zelf stukken, ongelijkwaardigheid in je Zelf en relaties en kosmischer verbindingen, oude emotionele patronen, overlevingsmechanismen, oude ingesleten of aangeleerde patronen en visies die je weerhouden om in Eenheid te Zijn, eenheid te herinneren en belichamen, etc.

Deze frequenties vroegen je de verantwoordelijkheid voor je I Am weer op je te nemen, je Goddelijke Scheppingskracht, Goddelijke Gelijkwaardigheid. Om je positie in te nemen, in het Universum en allereerst in je Zelf!De super maan houdt in dat de maan op het dichtste punt bij de aarde en daardoor super groot en laag staand in de avond, en deze energie trok diep onbewuste oude emotionele litteken velden(t/m cellulair niveau) naar voren om te helen.

6-6 portaal en Venus transit

Terugkeer van het Goddelijk Vrouwelijke en activaties en gronding daarvan in de materiële wereld. Met de verzachte doch krachtig helende werking van het Goddelijke Vrouwelijke is/was het mogelijk de materiële wereld in een shift van verandering en trillingsverhoging te brengen.De 6-6 frequenties brachten een essentiële upgrade en trillingsverhoging binnen in de materiele wereld.

Gelijktijdig met het 6-6 Portaal was er de Venus transit. Een vrij ongebruikelijk en weinig voorkomend verschijnsel waarbij Venus zichtbaar een baan voor de zon maakt. Interessant was het aantal Meestergetallen die hierbij betrokken was. Zo vind een Venus transit altijd (eens in de zoveel 100 jaar)  in een cyclus van 2 plaats, met een 8-tal jaren er tussen.

De 2 staat voor de Divine Counterparts, de twee polariteiten, overkoepelend gezien als Mannelijk en Vrouwelijk. De 8 staat voor de lemniscaat, de oneindigheid maar ook Kosmische balans tussen Goddelijk mannelijk en Vrouwelijk en het feit dat deze altijd met elkaar verbonden zijn en resoneren op elkaar. Venus draagt de frequenties van het Vrouwelijke en de hogere waarden (dan 3D) van liefde. Het Vrouwelijke passeert de zon (Solaire Licht) en komt daarmee weer volledig aan het Licht. Love comes forth in the Universal Light! De zon symboliseert ook ons eigen Gouden Bewustzijn.

7-7 portaal

Bestaansrecht terug gegeven en verankerd van het Goddelijk Vrouwelijke. Dit zorgde voor een beweging in de gekwetste mannelijke velden. Littekens van onmacht, macht, manipulatie, agressie, oude overlevingsmechanismen, oude houvast, hakken in het zand zetten, emotionele reacties, etc. komen naar voren. Omdat het mannelijke op natuurlijke wijze hierdoor gestimuleerd wordt tot een diepere overgave te komen.

Er werden diepgaande activaties en frequentie instroom van de 7-7 frequenties binnen gebracht en verankert in  7 collectieve velden: Het menselijk collectief, Het planetair collectief, Het midden aarde collectief, De natuurwezen/deva/elfen collectieven, Het kristal collectief, Het water collectief (wateren van de aarde en in het eigen Zijn), Het dieren collectief (vooral via dolfijnen, walvissen, orka’s en vogels. Sirius frequenties). Enkele van de vele frequenties en activaties tijdens dit portaal waren bijvoorbeeld: De 7D frequenties van Devine Joy en Creatiekracht werden binnen gebracht in de velden van groei en ontwaken, vanuit de 7 Zusters (Pleiaden).Activatie van Sisterhood frequenties in verbondenheid, in eenheid, gelijkwaardigheid, vanuit het hart, in Joy, sprankeling, hoge afstemming en energie.

Ring van Vuur activaties: hereniging met en bekrachtiging van  je eigen Goddelijke Vrouwelijke Kracht. En uiteindelijk: bekrachtiging van en volledig bestaansrecht van het Vrouwelijke Goddelijke Zijn werden terug gebracht op aarde!

3-8-’12 / 3-8-3 portaal:

Doordat het Goddelijk Vrouwelijke aspect haar bestaansrecht terug heeft gekregen  en van hieruit zichzelf dieper en dieper aan het verkennen en her-inneren is, bestaat een grote behoefte in het Vrouwelijke Zijn om zich terug te trekken en hyper focus te houden op de processen die innerlijk leven. Deze ruimte is nodig om volledig het Vrouwlijk Zijn en haar Missie en kwaliteiten weer te kunnen her-inneren. Het geheelde vrouwelijke draagt immers de Sleutels tot heelwording van het gekwetste mannelijke.Deze naar binnen gekeerde beweging van het Vrouwelijke creëert echter een uitgaande beweging in de Mannelijke litteken-velden van angst , onbegrip, om zich heen grijpen en processen waarbij vele oude overlevingsmechanismen blootgelegd worden en de kop op steken in de Mannelijke velden.

Daarom ontstonden deze dag met prachtige energiefrequenties diepgaande healingen op het Goddelijke mannelijke veld en werden eerste openingen gecreert  om het Oorspronkelijke Goddelijke Mannelijke in blauwdruk door de mannelijke littekenvelden heen te laten stralen. In verhoogde trilling te brengen en openingen te creëren  in die littekenvelden die al healing kunnen ontvangen en dieper tot overgave kunnen komen. Het oprijzend principe (Djed Kracht) van het Oorspronkelijk Goddelijk mannelijk veld wordt geactiveerd om door de mannelijke littekenvelden heen te gaan stralen.

De 3-8-3 frequenties hielpen meer en meer Mannelijke en Vrouwelijke velden balanceren en dieper verbinden, daar waar dat al mogelijk was, in de energie van de lemniscaat/Oneindigheid en Kosmische Balans/de Tweelingstraal frequenties. Dieper diverse velden ‘hand in hand’ brengend, daar waar polariteit al overstegen kon worden, opdat deze lagen zich door hand in hand te gaan kunnen voorbereiden op het innerlijk Heilig Huwelijk van die lagen/aspecten/kwaliteiten van overkoepelend Bewustzijn.

8-8 portaal:

Diepere verbinding en kosmische balancering van het Goddelijk Mannelijke en Vrouwelijke. Tweelingstraal frequenties werden dieper geactiveerd m.b.t. de Sacred Reunion van het Goddelijk Mannelijke en Goddelijk Vrouwelijk op multidimensionaal (13D) level t/m in het celbewustzijn en DNA. Dieper ontwaken van de Goddelijk Vrouwelijke Vuur Kracht (Lionsgate). Diepgaande healingen in 4D t/m 6D Orionvelden en de Grey(s)zone, daar waarde mannelijke litteken velden niet verder kunnen in hun openingen tot overgave (o.a. velden van emotiesloosheid, of juist diepe emoties. Velden van het zichzelf niet kennen, vasthouden aan het ‘wij’ vanuit overlevingsmechanisme waarin het eeuwen en eeuwen het vrouwelijke heeft voortgedragen, terwijl het mannelijke zichzelf nu ook op een nieuwe manier, los van het oude, mag leren kennen zonder overleving, maar in overgave.)

Diepe samenwerking met Tweelingstraal Meestervelden en de Kosmische Balans met de Lemniscaat voor diepgaande balancering van Goddelijk Mannelijke en Vrouwelijke velden op 13-voudig niveau/bewustijnslagen.

En nu…op weg naar een tweede opvolgend 8-8 portaal voor verdieping (op 26-8-’12) van al deze activaties en trillingsverhogingen, om de puntjes op de i te zetten op weg naar het  9-9 Portaal…..welke een cruciale afronding zal brengen inde huidige processen en een immense versnelling gaat brengen in de laatste groeispurt van het jaar, door het laatste deel van 2012 heen op weg naar het 12-12-12 en 21-12-’12 Portaal, dus een groeispurt die ingeluid wordt op weg naar de uitlijning met het Galactisch Hart…..

© Willemien Timmer 12-8-‘12

Energie van deze dagcodering: 12-8-12

Erkenning en bestaansrecht toekennen aan je eigen volwaardig Meesterschap, je 12-voudig Bewustzijn, vanuit de frequenties van de Tweelingstraal en Kosmische Balans in de Liefde die wij Zijn, wat mag leiden tot volledige versmelting in je I Am of 13-voudig Monadisch Bewustzijn. (volledige Ascensie)Energie van deze dagcodering: 3-8-3Frequenties van het Heilig Huwelijk  (Holy Trinity) worden uitgebalanceerd in zowel mannelijke als vrouwelijke velden rondom de Tweelingstraal-verbinding, opdat de Sacred Reunion met de Beloved Counterpart (in ons Zijn) de enige weg terug is naar volledige Heelheid/Ascensie/androgyniteit.

Lees alle artikelen in deze serie hier.