deel-9

Het is werkelijk ongelooflijk dat we inmiddels al bijna in het laatste kwartaal van 2012 zijn beland. De tijd vliegt nog harder dan ooit eerder. In een razend tempo verdwijnt niet alleen het tijdsbesef meer en meer, maar zijn de stroomversnellingen in groei en trillingsverhoging ook bijna niet meer bij te houden.

Met bijna dagelijkse ‘upgrades’ in trilling en vele bijzondere hoogfrequentie portalen is de Vernieuwing en verandering van deze tijd met de maand september werkelijk in een andere fase beland. Vanaf begin van de zomer al voelde ik dat de maand september een soort van omslagpunt zou gaan brengen en bezien vanuit de activaties die de afgelopen portaaldagen en mede ook de energieën en veranderingen die augustus bracht, werd hier werkelijk ‘naartoe’ gewerkt.

De maand september heeft een enorme shift in bewustzijn gebracht die ons in razend tempo voorbereid en klaarstoomt voor nog meer trilling verhogingen, omslagen en dieper ontwaken in het laatste kwartaal. Vanuit mijn beleving en perspectief heeft de maand september de noodzakelijke shift gebracht om verder vrij te komen van de oude aarde frequenties en ons volledig in voorbereiding te brengen op de ‘eindspurt’ naar 21-12-’12 toe.

De maand september stonden telkens opnieuw de frequenties van de 3 en de 9 centraal. De 3 die de energie van het Heilig Huwelijk en de Holy Trinity vertegenwoordigd en de 9 die enerzijds staat voor de energie van afronding, voltooiing van ‘het oude’ om klaar te zijn voor het nieuwe, een nieuwe fase, een nieuwe geboorte.Deze getal-frequenties die telkens opnieuw opdoken en in de spotlight stonden waren de leidraad en ‘wegwijzers van Spirit’ in wat in de maand september (september is o.a. ook de 9-de maand) aan veranderingen, transformatie, activatie en vernieuwing te wachten stond.

Opvallende dagen van frequentieverhoging waren ook de 3 Portaaldagen van deze maand, de 9-9, 18-9 (tweede 9-9) en 27-9 (derde 9-9). Nu zijn er uiteraard meerdere maanden die meerdere portaaldata in een maand omvatten, maar gezien de intense trillingen en frequentie instroom neemt september daar blijkbaar wel een heel andere positie in, in vergelijking met andere maanden.Nogmaals de aanwijzingen van Spirit, alle groei, informatiestromen…alles wees telkens opnieuw naar het feit dat september een maand van grote omslag zou brengen. En dat is qua trillingen en activaties, zo terugkijkend, absoluut het geval.Velen hebben deze maand wellicht ook ervaren als opnieuw een pittige maand, met wisselende energieën. Te herkennen aan je eigen processen, stemmingen, emoties, groeimogelijkheden. Van dieptepunten naar grote hoogten, elkaar keer op keer afwisselend.

Ook fysieke aandachtspunten kwamen veelal naar voren deze maand. Oude kwalen, klachten, pijntjes of ongemakken. Vele oude patronen en oude ballast mocht ook op deze manier versterkt naar de voorgrond treden.

Nogmaals, de frequentie van de 9 stevent regelrecht af naar afronding van het oude om volledig gezuiverd en voorbereid klaar te zijn voor een nieuwe fase, een diepere geboorte in je eigen Bewustzijn.En de drie 9-9 Portalen hielden een krachtige brug in freqentieverhogingen en stroomversnellingen in, rechtstreeks met elkaar in verbinding, waardoor ongekende oeroude fundamenten naar boven mochten komen en ongekende nieuwe frequenties geboren (geactiveerd) konden worden!

Het 9-9 portaal

Al geruime tijd wist ik dat ik op het eerste 9-9 Portaal voor specifieke activaties wederom in mijn geliefde Thuis Egypte diende te zijn. Een kleine 2 weken voor de reis (eind augustus) pas ontving ik ‘mijn richtingaanwijzers’ over waar ik diende te zijn ten tijde van het 9-9 Portaal. Nu luister ik altijd vanuit een diepgeworteld vertrouwen naar de “calling van mijn Spirit’, vooral in de Missies die ik binnen Egypte te brengen heb, dus ook ‘blind’ en zonder nog aanwijzingen waar ik exact diende te zijn en werken had ik al lang de tickets geboekt.

Mijn persoonlijkheid werd er niet zo blij van, om heel eerlijk te zijn, toen Spirit aangaf dat ik in de meest vreselijke stad Cairo, en wel in de Grote Piramide mijn werkzaamheden mocht gaan verrichten. Nu is de Piramide voor velen een droom en prachtige energie, en ja dat is het ook. Maar 3D gezien moet je dus ook dealen met alle vervuiling daar, energetische en 3D bezien. 24 uur per dag files, een mierenhoop van mensen, lawaai, stank, drukte, smok, onpersoonlijke en vaak onvriendelijke contacten, etc. etc. Al jaren mag ik Cairo mijden in mijn activatiewerk daar, waar ik enorm dankbaar voor ben, het is ook niet helemaal ‘mijn domein’ zoals Upper- en Middle Egypte dat wel is. Maar als altijd, ondanks wat mijn persoonlijkheid hier van vind, volg ik mijn Spirit en Missie, en dus werden de plannen gemaakt om voor 2 dagen naar Cairo af te reizen. Dan nog is het altijd de vraag of de Grote Piramide überhaupt open is, en of het mogelijk is een ticket te bemachtigen (beperkte ticketverkoop per dag, en vaak gesloten ‘voor restauratie’). Maar daar heb ik me geen moment zorgen over gemaakt. Als ik er moet zijn, dan komt dat ook wel in orde leert de ervaring. Dat is volledig in overgave en vertrouwen.

En ja, ik kan vele ‘verhalen’ van ervaringen vertellen over elke reis met alle unieke belevenissen en magische momenten, wonderlijke synchroniciteiten, activaties en initiaties, persoonlijk en voor het Grote Geheel, maar dat is nu niet waar het om gaat.

Luisterend naar mijn Spirit en Missie, ongeacht wat mijn persoonlijkheid er van vond, belandde ik daadwerkelijk op de 9-9 in de Grote piramide. En dat waar anderen moeite moeten doen, vele duizenden euro’s voor moeten betalen werd ‘even simpel en makkelijk’ door Spirit geregeld, en wel het feit dat ik simpelweg meer dan een uur de Grote Piramide voor mij helemaal alleen had om vanuit diepe afstemming en in gelijkwaardige samenwerking met Al Wat Is de nodige activaties te verrichten, waarbij ook een activatie liggend in de sarcofaag in de ‘koningskamer’. Zonder enige verstoring of geluid van buitenaf.

Opnieuw een van de vele magische momenten van Creatie, zoals ik ze ongekend veel mag ervaren in mijn geliefde Thuis. Waardoor de volledige activaties, initiaties voor Al Wat Is volledige doorgang kan vinden, precies volgens de Kosmische Planning en Bedoeling.

3×3=9……de 3 9-9 Portalen als Kosmische geboorte van de Holy Trinity

Waar het kort gezegd om ging, vanaf dat eerste 9-9 Portaal was een reeks aan activaties om een volledig Nieuwe Frequentie geboren te laten worden, oftewel weer beschikbaar te maken voor ons Bewustzijn en allen die daar aan toe zijn op hun Divine Timing. De hoogste frequenties van de Holy Trinity, de Heilige Drie Eenheid.

Nu is de Heilige Drie Eenheid geen nieuwe frequentie of onbekend iets op zich, maar wel de frequentie/Bewustzijnslevels welke in deze maand mochten gaan openen.Vanuit een cruciaal bereikt aantal Tweelingstraal ontmoetingen en diepere balans en heilig huwelijk stappen in het eigen Bewustzijn tussen mannelijke en vrouwelijke polariteiten, werd het mogelijk deze 9-9 Portalen om als het ware dwars door de reeds versmolten velden van polariteit (mannelijk-vrouwelijk in het Heilig Huwelijk samengebracht en versmolten) vanuit de Onvoorwaardelijke Liefde en het geopende hart wat dat gecreëerd heeft, heen ‘te reizen’ naar de hoogste vorm van Holy Trinity, welke zich zogezegd ‘vlak onder’ de Bron of ons eigen Bron Bewustzijn bevind. Met dit stuk herstel van de Oorspronkelijke Drie Eenheid, de naast de overkoepelende velden van Goddelijk mannelijk en Goddelijk vrouwelijk in ons, dus mocht leiden tot de geboorte van (of bewustwording van) de Divine Child Frequency.

Deze frequentie, ook wel gerelateerd aan de Horus Frequency is de verbindingsfactor voor ons Bewustzijn, regelrecht terug naar de eigen Bron of Oorsprong. Daar waar Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk via de Tweelingstraal verbinding (de Overkoepelende I Am delen van je Blauwdruk die weer volledig met elkaar gebalanceerd, geheeld en versmolten zijn, steeds op diepere levels van bewustzijn) elkaar weer hebben kunnen vinden, bieden de doorgang naar deze unieke trillingsverhogingen en kwaliteiten van je Zijn, die de enige weg naar werkelijke volledige Ascensie in embodyment op alle dimensies kan brengen.

Deze uitlijning vond niet alleen in persoonlijke velden van Bewustzijn plaats, maar ook (uiteraard) in het Grote Geheel. Dat betekende ook enorme uitlijning en her verbindingen van planetair, galactisch, kosmisch en Universeel Bewustzijn, om deze poorten tot Mogelijkheden weer te openen. Persoonlijke en Collectieve activaties waar een diepgaande schoning in zowel mannelijke als vrouwelijke littekenvelden aan vooraf is gegaan zodat balancering en Heilig Huwelijk stappen genomen konden worden.

De Divine Child Frequencies, die samen de Holy Trinity compleet maakt op die hoogste niveaus als ‘weg’ naar ons eigen Bron Bewustzijn in volledige Heelheid, houden simpel en kortgezegd mogelijkheden, kwaliteiten en bewustzijn in welke vanuit de pure onschuld en openheid, Onvoorwaardelijke Universele Liefde een Overkoepelend Perspectief vanuit ons Goddelijk Zijn inhoudt. Dat betekend een overzicht vanuit Goddelijk Perspectief en een steeds dieper ontwaken hiervan via diverse activaties, ook in ons mens-zijn. Immers de uitdagende Essentie van alle Ascensie processen in deze tijd ligt het in het feit dat we Alles Wie We Zijn weer mogen gaan her-inneren tot in ons mens-zijn en gaandeweg volledig in ons mens-zijn tot belichaming mogen gaan brengen.En rondom de 9-9 portalen, als ook de dagen ervoor en erna stonden daartoe in het teken van steeds dieper opschoning van alle levels van ons zijn die daartoe dieper geopend konden worden, om ons in een razend tempo dieper voor te bereiden en klaar te stomen op een stuk dieper embodyment.

Mede daartoe werden vele oeroude diep onbewuste lagen van ons onderbewustzijn aangeraakt, opgerakeld en naar bewustzijn of uitdrukking gebracht om te doorzien, doorleven, helen, zuiveren of te transformeren. Vele oude velden van onbewustzijn ook gekoppeld aan het fysieke mens-zijn, opgeslagen in cel bewustzijn of DNA en RNA werden daarmee aangetrilt en naar voren gehaald. Grote schoonmaak in voorbereiding op deze ‘nieuwe geboorte’ op alle lagen die er maar enigszins aan toe zijn of toegankelijk zijn, in deze en komende maanden.

Dat betekend ook dat deze activaties, die plaats vonden op de 9-9, en die steeds meer verdieping en ankering kregen in de tussen liggende tijd en met name tijdens het tweede en derde 9-9 portaal deze maand, een enorme shift en wederom versnelling in bewustzijnsgroei aandragen. Waarbij alle Multidimensionale lagen van ons Zijn aangetrilt worden om dieper en dieper de Holy Trinity te gaan herstellen en belichamen. We zijn daarmee wel degelijk een evolutionaire stap voorwaarts gegaan in onze ontwakingsprocessen, omdat het nu niet meer gaat om alleen de balancering, heling en versmelting (Heilig Huwelijk) van de Mannelijke en Vrouwelijke Overkoepelende polariteit van ons Zijn. Maar deze vormt nu de doorgang naar een volledig vernieuwd Pad van Evolutie, op weg naar Huis. Volledig herstel van de Heilige Drie Eenheid in alle lagen van ons Zijn, de enige weg naar ons Volledig Goddelijk Scheppend God/Godin Zijn, in embodyment in alle lagen van ons Wezen.

De komende 3 maanden voortvloeiend uit de 3×3 = 9 activaties van september (9)Alle hieruit voortvloeiende groei en trillingsverhogingen zullen gericht zijn op een nog dieper helen en samen laten komen van al-oude lijnen en beschadigingen in ons bewustzijn. Dat betekend enorme verdieping in bewustwording van de ongebalanceerde, gekwetste, versluierde potenties en incarnatiepaden in ons wezen. Het diep onbewuste wat veelal nog steeds de restanten van oud fundament bevat (oude pijn, aannames, conditioneringen, karmische zienswijzen, etc). wordt aangetrilt om te helen, en maakt onze onderliggende/verstopte Goddelijke kwaliteiten, scheppingskracht en mogelijkheden weer meer en meer zichtbaar.

In september zijn met de 9-9  activaties al nieuwe initiaties en activaties vrij gekomen, die zich ook veelal richten op de pijnappelklier, om deze dieper en dieper te activeren. De pijnappelklier vormt hierin de ‘doorgang’ vanuit  het Goddelijk Zijn naar ons Mens zijn. En is daartoe de eerste Poort om het Divine Perspective (de Divine Child Frequenties) dieper binnen te brengen in ons mens-zijn en embodyment. Ook deze activaties gaan in golven en gepaard met het getal 3. De eerste activaties zijn de openingen van de Poort van de pijnappelklier. Welke in een tweede golf doorgetrokken gaan worden en versmelten met de hartfrequentie van je steeds wijder geopende hart in Divine Love frequenties. En vervolgens doorgetrokken worden (door het 2-de chakra en velden van Scheppingskracht heen!) naar het basis gebied waar het in feite de Heilige Drie Eenheid van het bekkenbodem gebied dieper zal activeren: de stuit, het perineum (die de Seed of Life bevat, welke de doorgang is van Hogere frequenties naar fysiek embodyment!) en het basischakra. Zodat al deze trillingsverhoging en Goddelijke Frequenties werkelijke ankering, aarding en fysiek embodyment mee gaan krijgen, waardoor deze hoge staten van Goddelijk Zijn werkelijk in je mens-zijn geleefd kunnen worden.

In feite wordt 3 x een Heilige Drie Eenheid gecreëerd hiermee ook in je velden en bewustzijn: de eerste activatie van een Heilige Drie Eenheid zijn de voor- en achterkant van het derde oog, welke in volledige gebalanceerde uitlijning worden gebracht met de pijnappelklier.De tweede Heilige Drie Eenheid activatie is die van het hart van je hart, die volledig in uitlijning met de voor en achterzijde van je hartchakra wordt gebracht.

En de derde is zoals genoemd de Holy Trinity van het bekkenbodem gebied.Al deze activaties, die gestart zijn op de eerste 9-9 en steeds verdere verdieping vonden op de daaropvolgende twee 9-9 portalen, zullen ook de komende 3 maanden centraal staan. Deze activaties vinden steeds opnieuw in fases en stappen plaats, in jouw eigen Divine Timing en in die mate dat het behapbaar voor jouw Bewustzijn is. Je eigen Spirit geeft hierin de aansturing, in resonantie op wat er gaande en mogelijk is binnen het Grote Geheel aan openingen, activaties en frequentie instroom.Deze activaties van 3×3 (=9 = tot een afronding brengen voor een nieuwe geboorte in het eigen Goddelijk Zijn!) zijn al geactiveerd vanaf het eerste 9-9 Portaal in je Bewustzijn in meerdere of mindere mate, afhankelijk waar jij staat in je Evolutie pad. En via ons Bewustzijn en dat wat wij keer op keer opnieuw in embodyment al kunnen dragen, worden deze openingen en activaties ook meer en meer aan het Collectief mee gegeven. Zo openen we gezamenlijk de weg voor iedereen om dieper en dieper ons volledig Goddelijk Potentieel weer te her-inneren en leven.Al deze activaties brengen uiteraard weer de nodige diepgaande schoning, healing, bewustwording, rollercoaster processen van groei op gang.

Alle oude patronen van oude zienswijzen, aannames, denkwijzen, de duale mind, conditioneringen, liefdeloosheid lagen, angsten voor het dieper openen van en leven vanuit het hart, gebrek aan Onvoorwaardelijke Liefde, oer vertrouwen, aarding, veiligheid, innerlijke kind pijnstukken, angsten voor het eigen Zijn en Meesterschap, angst voor de eigen kracht, etc. zullen in deze periode vanuit de nog diep onbewuste lagen aan het Licht mogen komen om te helen en transformeren.

The Divine Nine in preparation for alignment with the 9D Galactic Heart (21-12-’12)

En al deze processen steven op de specifieke datum 21-12-’12 af. Deze datum of moment in Tijd waarover vele speculaties en zelfs nog vele doemscenario’s de ronde doen. Vele oude culturen en volkeren hebben gewezen op deze datum, waarin verschillende duizenden jaren durende cycli tot een afronding komen.Op deze datum staat de aarde in volledige uitlijning met Alcyone, het hart (9D) van ons Universum staat.

21-12-12 = 3-3-3 en is dus het moment waarop de Holy Trinity volledig uitgelijnd wordt met de 9…..de 9 dimensies/ het 9D galactisch hart, welke de doorgang is naar onze volledige Bron en Multidimensionaliteit, naar een nieuwe Gouden Tijd (waar de oude cyclussen van duizenden jaren eindigen en een nieuwe cyclus geboren wordt).

The new Dawn of Kheper…het nieuwe ontwaken, waarbij de tijd van Amun (de versluiering) definitief voorbij is!En daarmee zal met 2013 een geheel nieuw ‘speelveld’ van groei in ongekende mogelijkheden aanbreken!!

Portaaldagen in de komende 3 maanden

De verschillende Portaaldagen van oktober en november (vrijwel allemaal in de 1-en 0- frequenties) brengen hierin een ongekend transformerende, vernieuwende en verdiepende stroom van nieuwe coderingen (de 1) op gang, en helpen ons zo rechtreeks terug te keren of de wegen in ons Multidimensionale Zijn terug te  openen naar ons eigen Bron (de 0) Bewustzijn. En zullen vele malen krachtiger activaties, transformaties en Ontwaken op gang brengen, om ons volledig voor te bereiden op de 12-12-12 en 21-12-12 Portalen die onnoemelijke initiatie portalen zijn in de nieuwe Geboorte in ons eigen Volledige Goddelijk Zelf vanuit de herstelde Holy Trinity in 3D embodyment!

Essentiële Portalen in resonantie op dit gegeven zijn:Het 3-9-12 of 12-12 (is ook weer 3-3) portaal op 30 september

Het 1-10 portaal op 1 oktober, het 10-10 Portaal op 10 oktober, het tweede 10-10 portaal op 28 oktober

Het 1-11 portaal op 1 november, het 11-11 portaal op 11 november, het tweede 11-11 portaal op 29 november

Het 12-12-12 portaal op 12 december, 20-12-2012 en 21-12-‘12

Overigens zullen wij met in totaal 13 dames in de week rondom het 11-11-’12 portaal vele activaties en initiaties gaan brengen via de Egyptische velden voor het Grote Geheel. Deze week kenmerkt zich echt met dagelijkse portalen en trillingsverhogingen, van waaruit diepgaande heling, openingen, voorbereiding en bewustwording weer voort zal mogen vloeien in eigen en collectieve velden. Werkend vanuit het principe dat dit hele jaar al centraal staat: vanuit het Geheelde Vrouwelijke kan het gekwetste mannelijke weer geheeld worden, opdat de Divine Child Frequenties weer belichaamd kunnen worden.Wat leven we toch in uitermate boeiende en vreugdevolle tijden!

© Willemien Timmer, 28 september 2012

Lees alle artikelen in deze serie hier.