Zichtbaar Zijn

Zichtbaar zijn
In een wereld van verdeeldheid
Dat vergt moed
Steeds weer uit de comfortzone stappen
Vraagt van je om oude maskers te laten vallen
Terug kruipen in onzichtbaarheid
Is er niet meer bij
 
Zichtbaar zijn
In een wereld van chaos
Door je licht te laten stralen
Je authentieke jij te Zijn
Jouw passie te leven
En je Zelf te laten zien
Zonder poeha, ego of franjes
 
Zichtbaar zijn
In een wereld vol maskers
Vraagt om je eigen maskers te onderzoeken
En de durf te hebben deze af te doen
Oude patronen, ervaringen of angsten
Te laten voor wat ze zijn
En niet bang te zijn voor het oordeel van de ander
 
Zichtbaar zijn
In een wereld vol dualiteit
Kan kwetsbaar en onveilig voelen
Ervaringen van weleer spelen parten
Hoe vaak al niet was daar afwijzing om wie jij was?
En toch openheid, naaktheid en kwetsbaarheid
Ontdekken als Kracht
 
Zichtbaar zijn
In een wereld die niet de jouwe is
En toch vol vertrouwen in jouw Zijn
Jouw Licht laten stralen in de wereld
Vol moed, Liefde en Kracht
Dat kan ook de ander inspireren
Om de maskers af te doen
 
Zichtbaar zijn
In een wereld vol werelden
Vol verschillende realiteiten, religie en overtuiging
Door toch jouw wereld vol overgave te leven
Terwijl al het andere bestaansrecht en respect krijgt
Dat vraagt niet alleen moed, durf en kracht
Maar vooral overgave en vertrouwen!
 
Zichtbaar zijn
Voor wie en wat dan ook
Is stappen uit de (eigen) onzichtbaarheid
Uit de massa en de geconditioneerde leefregels
Uit je eigen angsten, aannames, overtuigingen en patronen
Vraagt om diep duiken in je echte Zelf
De innerlijke maskers eerst voor jezelf afnemen
 
Zichtbaar zijn
Te allen tijde
Ongeacht de situatie, sfeer of ervaring
Of er nu begrip voor is of niet
In diep respect naar Al wat Is
Dat maakt jouw Licht stralender en krachtiger
En maakt (ook voor jouw Zelf) Zichtbaar wie jij werkelijk bent!
 
Zichtbaar zijn
In alle werelden
Waar je je doorheen beweegt
Is allereerst zichtbaar zijn of worden
Voor en binnen je Zelf
Van waaruit dat geleefd kan worden
En zichtbaar wordt voor iedereen!
 
 
© Willemien Timmer
20-4-2017