Zomer zonnewende 21-6-2022

De zon op het hoogste punt zorgt op het noordelijk halfrond voor de langste dag (licht) van het jaar.
De opbouw naar dit astronomische punt toe kenmerkt zich door telkens langere dagen in die zin dat het langer licht is, en minder nacht (donker).
Astronomisch is dat het begin van de zomer, terwijl na de zomer zonnewende het daglicht weer langzaam begint af te nemen.

Tijdens de zonnewende staat de zon op het hoogste punt, het zonlicht straalt overvloedig. Zonlicht dat ook de reflectie is van en de frequentie weerspiegelt van ons eigen gouden Licht en -bewustzijn.
Een piekmoment om ons eigen innerlijk Licht te her-inneren. Om het meest krachtig te stralen. Om onze vuurkracht dieper dan ooit te wekken.

De langste dag van het jaar draagt de meeste lichtcoderingen over om het eigen innerlijk Licht te wekken en activeren. Het voelt als een keerpunt.
Juist daar waar in de juni energie (6-6 energie, juni 2022)  ook veel onbewuste schaduw aangetrilt en omhoog getild is, reikt de activatie van innerlijk licht een potentie om die schaduw dieper te be-lichten, waardoor deze doorzien en bewust kan worden. En van daaruit kan transformeren en helen waar dat nodig is.

De zomer zonnewende helpt je dus je eigen lichtkracht dieper te her-vinden, her-inneren, activeren en integreren, zodat deze direct inzetbaar is in de persoonlijke processen waar je doorheen wandelt in je leven. Om het onbewuste, beperkende, oude aan patronen, daar waar jouw licht nog niet schijnt, te kunnen omkeren. Om dat naar bewustzijn, je midden (balans en uitlijning) te kunnen brengen.

In de energie van deze bekrachtigende lichtinstroom verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie. Om je eigen Licht te eren, erkennen, omarmen en ontvangen. Zodat je diep van binnenuit steeds krachtiger jouw oorspronkelijk licht weer integreert en laat stralen in een wereld die het meer dan nodig heeft.
Vanuit een veilig, gedragen  diep gegrond kracht veld je eigen zonnewende (levenskracht brengende en stralende) Lichtcodes ontvangen en integreren.

Voel je welkom om mee te doen, als het met je resoneert!
De activatie start om 20.30 uur en duurt ongeveer tot 21.12 uur. Incl uitgebreid verslag per mail. De investering in je Zelf bedraagt €33,33
Aanmelden kan via info@praktijk-apofyliet.nl

©️ Willemien Timmer, 20-6-2022